Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Thorax Tor Gunnar Isdahl KRRE 18/01119-019 2019/03/15
U TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 19/00831-004 2019/03/15
U TEK 50/39 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - SAK TIL UTTALE - 50/39 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/01050-002 2019/03/15
U TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - 148/984 - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE - VARSEL OM TVANGSMULKT Hagetomten AS JKV 11/01825-027 2019/03/15
U TEK 54/25 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 54/25 - FERDIGATTEST Sunniva Mynthe Alcock JHE05 16/03727-004 2019/03/15
U TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - 147/704 - FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 17/00648-009 2019/03/15
I SEN HAUGALAND ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - VANDELSOPPLYSNINGER - SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV HAUGALAND ØLUTSALG AS, OASEN KJØPESENTER Haugesund kemnerkontor EVI1 18/02531-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - BELIGGENHETSRAPPORT - STIKNINGSKONTROLL RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/03046-013 2019/03/15
I TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - 43/286 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSLING Kine Vinje Shelley EDH 19/01139-006 2019/03/15
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - SVAR PÅ ANMODNING OM SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR PORSHOLMEN PLAN 2111 Norconsult AS - Haugesund AAHO 17/04272-062 2019/03/15
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG - 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/01324-001 2019/03/15
I TEK 16/183 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER EIVIND WALLAND BYGGESAK 19/1324 - 16/183 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER EIVIND WALLAND BYGGESAK 19/1324 S O Lund AS ORO01 19/01325-001 2019/03/15
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - REDEGJØRELSE FOR NY PARKERINGSPLASS OG UTKJØRSEL - REVIDERT SITUASJONSPLAN OVERSENDT VEGVESENET Berge Sag og Trelast AS VENTE 18/05250-013 2019/03/15
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03688-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
I TEK 64/151 - TUSENFRYDVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - 64/151 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Dahl KMY 12/05030-005 2019/03/15
I TEK 44/17 OG 44/34 - SELVÅG. IDRETTSANLEGG/KUNSTGRESSBANE - 44/17 OG 44/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skudenes Ungdoms- & Idrettslag JHE05 07/01926-009 2019/03/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-067 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-187 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-190 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-191 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-147 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-137 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-098 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-177 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-140 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-073 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-325 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-326 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-034 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-159 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-134 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-135 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-157 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-158 25 Offl §25 2019/03/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-116 25 Offl §25 2019/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-170 25 Offl §25 2019/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-171 25 Offl §25 2019/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-172 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-009 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-012 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-041 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-042 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-043 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-044 25 Offl §25 2019/03/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-005 25 Offl §25 2019/03/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-006 25 Offl §25 2019/03/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-014 25 Offl §25 2019/03/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-003 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-002 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-003 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 60 % FAST, ROP NORD ANVO 19/01329-004 25 Offl §25 2019/03/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-003 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-002 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-003 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-004 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN - SØKNAD MILJØARBEIDER 70 % - PILEHAGEN ANVO 19/01330-005 25 Offl §25 2019/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/01331-002 25 Offl §25 2019/03/15
U TEK 13/571 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FKN AS - SVAR - 13/571 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FKN AS Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/01321-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 Landbruksdirektoratet LKS 19/00019-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 54/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 54/5 Landbruksdirektoratet LKS 14/03440-003 2019/03/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-067 2019/03/15
I TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER OPPM:19/1405 - 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Gunvald Gunvaldsen EDH 19/01327-001 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 131/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 131/1 Landbruksdirektoratet LKS 18/05668-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 137/4 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 137/4 Landbruksdirektoratet LKS 18/05666-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 47/38 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 47/38 Landbruksdirektoratet LKS 14/03594-003 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 70/2 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 70/2 Landbruksdirektoratet LKS 18/05667-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 53/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 53/1 Landbruksdirektoratet LKS 14/03510-003 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 11/141 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 11/141 Landbruksdirektoratet LKS 18/05665-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/1 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/1 Landbruksdirektoratet LKS 18/05663-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/3 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 125/3 Landbruksdirektoratet LKS 18/05664-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 133/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 133/7 Landbruksdirektoratet LKS 18/05660-002 2019/03/15
I TEK 7/24 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - TILRETTELEGGING AV FUGLEBIOTOPER - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 7/24 Landbruksdirektoratet LKS 18/05632-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 17/14 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 17/14 Landbruksdirektoratet LKS 18/05658-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 25/7 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 25/7 Landbruksdirektoratet LKS 18/05657-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 60/22 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 60/22 Landbruksdirektoratet LKS 18/05659-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 56/9 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 56/9 Landbruksdirektoratet LKS 14/03537-003 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 47/15 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 47/15 Landbruksdirektoratet LKS 18/05655-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 75/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 75/5 Landbruksdirektoratet LKS 14/03536-003 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 104/3 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 104/3 Landbruksdirektoratet LKS 18/05656-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 53/4 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 53/4 Landbruksdirektoratet LKS 18/05653-002 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - 54/2 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/2 Landbruksdirektoratet LKS 14/03512-003 2019/03/15
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GNR/BNR 110/10 FRETTE, LARS OVE - RYDDING AV GAMMEL KYSTLYNGHEI - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 110/10 Landbruksdirektoratet LKS 12/01256-003 2019/03/15
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 136/5 - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 136/5 Landbruksdirektoratet LKS 18/05652-002 2019/03/15
I TEK 117/7 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - VEDTAK OM UTBETALING AV REGIONALT MILJØTILSKUDD - 117/7 Landbruksdirektoratet LKS 19/00026-002 2019/03/15
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - HØRINGSSVAR - INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN - 13.03.19 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/01064-041 2019/03/15
I TEK 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG - 8/47 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - MUR/ LEVEGG Statens vegvesen - Region vest IGR 19/01060-004 2019/03/15
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-039 2019/03/15
I TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - BER OM UTSATT FRIST FOR REDEGJØRELSE Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-002 2019/03/15
I TEK 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG - 8/47 - MOTTATT MANGLER - TILLATELSE FRA STATENS VEGVESEN I K Gabrielsen IGR 19/01060-005 2019/03/15
I TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-019 2019/03/15
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Ferkingstad idrettslag OFL 19/01203-017 2019/03/15
I TEK EIENDOMSSKATT - NORSK HYDRO - VEDTAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VÅRE VERK PÅ KARMØY, ANMODNING OM UTSATT KLAGEFRIST Norsk Hydro ASA TNO05 19/01333-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - ENDRINGER I PLAN FØR VEDTAK - PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - KARMØY PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Statens Vegvesen AAHO 17/04272-063 2019/03/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ALS06 17/01081-004 24 Offl.§24 2019/03/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 17/01081-003 24 Offl.§24 2019/03/15
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 - KORRIGERT HØYDE I K Gabrielsen KMY 18/04529-012 2019/03/15
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/01344-001 2019/03/15
U TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/01256-003 2019/03/15
I TEK IT-AVTALER/LISENSER - FORSLAG TIL AVTALE - FDV-BYGG, UTLEIEMODUL New Generation Communication AS MEM01 12/00126-127 2019/03/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
I TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIQVELAND, GUNNAR - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIQVELAND, GUNNAR Gunnar Siqveland BJP01 19/01335-001 26 Off.l.26 2019/03/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK MHO01 18/04336-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
I TEK 65/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SLETTEN/TVEDTEN BYGGESAK: 15/5084 - 65/9 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/5084 S O Lund AS ALS06 17/01179-003 2019/03/15
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK LKS 18/02156-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER OPPM:19/1405 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTEREN Gunvald Gunvaldsen EDH 19/01327-003 2019/03/15
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - BYGGEMØTE NR. 2 - 06.03.19 Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-012 2019/03/15
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET FOR 2018 Fylkesmannen I Rogaland LKS 18/02156-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 - 5/512 - KORRIGERT HØYDE I K Gabrielsen KMY 18/04606-006 2019/03/15
U TEK PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - ENDRING - 148/947 MFL. - UTREGNING AV BRA - GODKJENT 5.3.2019 - GODKJENT PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - ENDRING - 148/947 MFL. - UTREGNING AV BRA - Statens vegvesen - Region vest YSL 18/03236-022 2019/03/15
I TEK 57/433 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - REHABILITERING AV PIPE - 57/433 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JHE05 13/03894-004 2019/03/15
U TEK 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS IGR 19/01227-003 2019/03/15
I TEK 109/36 - FOSNAVEGEN, FOSEN. SLIP (BÅTOPPTREKK) - 109/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Terje Våge JKV 05/01824-007 2019/03/15
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE BYGGEMØTE NR 3. Vassbakk & Stol as TIB 17/04263-014 2019/03/15
U TEK 13/676 - TEKNISK PLAN - BOLIGPROSJEKT TJØSVOLLVATNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/676 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGPROSJEKT VED TJØSVOLLVATNET Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 19/01066-006 2019/03/15
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Novaform Haugesund AS JKV 17/04738-011 2019/03/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 2/409 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SKUTEBERGVEGEN Hellvik Hus Karmøy AS BFH 19/00010-026 2019/03/15
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - UTTALELSE FRA MATTILSYNET AVDELING SUNNHORDLAND OG HAUGALANDET- 15.03.19 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Mattilsynet BHA02 15/01064-042 2019/03/15
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - NOU 2019: 4 ORGANISERING AV NORSK NATURSKADEFORSIKRING Justis- og Beredskapsdepartementet EIST 19/00016-021 2019/03/15
I TEK 4/177 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD - TILBYGG ENEOBLIG - GARASJE MED BOD - 4/177 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD - TILBYGG ENEOBLIG - GARASJE MED BOD Oddbjørn Gudmundsen EDH 19/01337-001 2019/03/15
U TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING - OMLEGGING AV SYKKEL- OG GANGSTI VED UNDERGANG VÅGEVEGEN/E134 Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-004 2019/03/15
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-044 25 Offl.§25 2019/03/15
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-033 2019/03/15
U TEK DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - SJØDEPONI - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING Kystverket Vest YSL 19/01332-002 2019/03/15
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - MERKNAD FRA MATTILSYNET - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - GNR 107 BNR 1 Mattilsynet AAHO 17/03866-041 2019/03/15
I TEK 13/751 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/1344 - 13/751 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/1344 Vedavågen Rør AS ORO01 19/01345-001 2019/03/15
I TEK 70/6 - YTRE EIDE. SØKNAD OM RIVING - 70/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingeborg Sofie Jansen v/Helge Jansen KMY 12/04547-006 2019/03/15
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03108-019 2019/03/15
I TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 208 (FORTAU) - JOBBEN BLE UTSATT - ÅKRAVEGEN 208 T Halleland AS KSU01 18/03166-003 2019/03/15
U TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 - JORDSKIFTESAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING Advokat Trond Jarle Bachmann ALA04 17/01888-004 2019/03/15
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTI NR.: B380180 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - PROSJEKT NR :10797 Atradius KEB 14/01402-309 2019/03/15
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - ORIENTERING OM UTSENDELSE AV SMS MED PÅMINNELSE OM VALGET Kommunal- og moderniseringsdepartementet LYK 18/01539-008 2019/03/15
U TEK 119/62 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT 2019 MSA 19/01257-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
U TEK 106/47 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01261-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/04190-015 2019/03/15
U TEK ÅMANDSGÅRDEN - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MSA 19/01290-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 119/165 - SPØRSMÅL VEDRØENDE OMBYGGING AV BOLIG TIL FUNKISBOLIS Anett Kalleland Devold KRRE 17/00073-225 2019/03/15
U TEK 57/125 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSSKATT MSA 19/01262-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - RETNINGSLINJE OM BARNEVERNETS ANSVAR FOR BARN SOM BEGÅR STRAFFBARE HANDLINGER Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet NOS01 19/00016-020 2019/03/15
U TEK 83/1 - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01087-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/186 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-154 2019/03/15
I TEK 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER Multiconsult Norge AS IGR 19/00844-004 2019/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1595 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Svein Ove Junior Drivenes GEL 19/00021-155 2019/03/15
U TEK 13/239 - TJØSVOLL - FORELEGGING AV TO NETTSTASJONER OG KABELANLEGG - 13/239 - TJØSVOLL - SVAR PÅ FORELEGGING AV TO NETTSTASJONER OG KABELANLEGG Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/01116-003 2019/03/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01347-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Amalie Langåker Grinde SALF 19/00598-009 2019/03/15
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR ØRPETVEITVEGEN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-137 2019/03/15
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01093-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/15
U TEK GNSS-ROVER FOR SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - KUNNGJØRING - 19/1336 GNSS ROVER INNKJØP SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Mercell Norge AS HDO 19/01336-001 2019/03/15