Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 48/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SOLDAL, EIVIND - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 48/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SOLDAL, EIVIND Eivind Soldal BJP01 19/01006-002 2019/03/14
U TEK 5/565 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1029 - 5/565 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1029 Hage & Maskin AS ORO01 19/01194-002 2019/03/14
U TEK 5/567 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1027 - 5/567 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1027 Hage & Maskin AS ORO01 19/01193-002 2019/03/14
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR Bjørge Naley EDH 18/03388-012 2019/03/14
U TEK 8/35 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATT - RETT PÅ BUNNFRADRAG MSA 19/00680-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
U TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - ANNONSE - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Karmøynytt / KK-nettside YSL 17/02912-017 2019/03/14
U TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 79/166 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Rutek AS BJP01 19/01121-002 2019/03/14
U TEK 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 56/2 - FERDIGATTEST Jostein Ytreland JHE05 17/04406-004 2019/03/14
U TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, TILBYGG LAGERHALL - 99/109 - FERDIGATTEST - TILBYGG LAGERHALL Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 18/04658-010 2019/03/14
U SEN JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY - HØRING - JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY Karmøy Næringsråd HRA01 19/01040-002 2019/03/14
U TEK 68/82 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/82 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE, TILBYGG ENEBOLIG Svein Terje Eide EDH 19/01132-005 2019/03/14
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - MANGLENDE EUROSPORTPAKKE - TV-SIGNALER Telia Norge AS CBE02 17/01158-034 2019/03/14
U TEK 5/491 - VEAMYR, VEA, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/491 - VEAMYR, VEA, TILBYGG ENEBOLIG Even Nyland EDH 19/01172-005 2019/03/14
I TEK 148/657 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING FORRETNINGSBYGG - 148/657 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 17/00779-003 2019/03/14
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - SVAR - MERKNADER TIL PLAN 2041-1 PLAN 2041-1 - FORESPØRSEL OM DOKUMENTASJON PÅ KONFLIKT MELLOM TILTAK I SJØ UTENFOR KAI4 OG NÆRINGSINTERESSENE FOR IND1 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BHA02 16/04060-064 2019/03/14
U TEK 2/313 - SÆVIKTUN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 2/313 - FERDIGATTEST Duco AS JHE05 18/01062-005 2019/03/14
I SEN ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - PRESISERING AV BOSETTINGSKRITERIER Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet VIJO 12/03071-118 2019/03/14
I TEK PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OM HÅNDTERING AV OVERVANN I AREALPLANLEGGINGEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 12/05118-012 2019/03/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/52 - BESTILLING AV NABOLISTE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS GEL 19/00021-150 2019/03/14
U TEK 58/67 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01246-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
I TEK 70/27 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE - BYGGETILSYN - 70/27 - SPØRSMÅL OM VARSLING I FORBINDELSE MED PÅGÅENDE ARBEIDER VED VESTRE KARMØYVEG 71 Eskild Kvala AS KMY 19/01307-001 2019/03/14
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 15/02752-035 2019/03/14
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Pds Arkitekt AS MBJ03 19/00501-066 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-185 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-186 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-099 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-133 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-135 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-136 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-158 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-159 25 Offl §25 2019/03/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-225 25 Offl §25 2019/03/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-168 25 Offl §25 2019/03/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-169 25 Offl §25 2019/03/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-035 25 Offl §25 2019/03/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-037 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-008 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-033 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-034 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-035 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-036 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-037 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-038 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-039 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-040 25 Offl §25 2019/03/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-008 25 Offl §25 2019/03/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-010 25 Offl §25 2019/03/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-004 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-004 25 Offl §25 2019/03/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-005 25 Offl §25 2019/03/14
I TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Waldemar Tomasz Tylicki AMJ 19/01304-001 2019/03/14
I TEK 147/150 - SKARHAUGVEGEN, MOKSHEIM - PÅBYGG ENEBOLIG - 147/150 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KMY 18/03436-003 2019/03/14
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING/SAKSPAPIRER TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 20.03.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-223 2019/03/14
I TEK 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL - 33/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS FJELL Vedavågen Rør AS ORO01 19/01309-001 2019/03/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/752,753,754 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik prosjekt AS GEL 19/00021-149 2019/03/14
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA 10.04.19 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS VIJO 12/03966-075 2019/03/14
I TEK 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 110/54 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Torbjørn Malvin Pedersen ALA04 19/01305-001 2019/03/14
U TEK 5/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHL, DAVID/DAHL, KÅRE/DAHL, GUNLEIV - SVAR - 5/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHL, DAVID/DAHL, KÅRE/DAHL, GUNLEIV Gunleiv Dahl BJP01 19/01300-002 2019/03/14
I TEK 54/25 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 54/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Synniva Mynthe Alcock JHE05 16/03727-003 2019/03/14
I TEK 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/482 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04423-009 2019/03/14
I TEK 149/482 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FÆRAAS EIENDOM AS BYGGESAK 17/4423 - 149/482 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/4423 Hervik Rør AS ALS06 17/04304-003 2019/03/14
U TEK 109/75 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 109/75 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rolf Terje Hansen CAGR 13/01198-006 2019/03/14
U TEK GNR. 109, BNR. 80 FOSNAVEGEN, TILBYGG TIL BOLIG - 109/80 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Espen Knutsen CAGR 05/02781-007 2019/03/14
I TEK 3/203, 393 OG 557 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/203, 393 OG 557 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Oddvar Skorpe AMJ 19/01308-001 26 Off.l.26 2019/03/14
U TEK 129/4 - TORVASTADVEGEN, STANGE. TILBYGG DRIFTSBYGNING - 129/4 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Stange CAGR 13/00601-003 2019/03/14
U TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - 79/166 - KONSESJONVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN Rutek AS BJP01 19/01121-003 2019/03/14
U TEK 48/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SOLDAL, EIVIND - 48/15 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN SOLDAL, EIVIND Eivind Soldal BJP01 19/01006-003 2019/03/14
I TEK 66/775 - FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM, NYBYGG HAGESTUE, TILBYGG BOLIG, VINDFANG, CARPORT MED ALTAN OVER OG UTVIDELSE AV ALTAN - 66/775 - FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM, NYBYGG HAGESTUE, TILBYGG BOLIG, VINDFANG, CARPORT MED ALTAN OVER OG UTVIDELSE AV ALTAN Reidun Eikeland Grindhaug EDH 19/01310-001 2019/03/14
U TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS Odd Even Jakobsen IGR 19/00833-004 2019/03/14
I TEK TEKNISKE PLANER - BOLIGFELT STEINARSKOGEN - VEA - STEINARSKOGEN - TINGLYSNING AV RETTIGHETER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS STNY 12/04835-004 2019/03/14
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-058 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/14
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SVAR - KLAGE VEDRØRENDE VURDERING OM ERSTATNING FOR BILLIGHETSERSTATNING BAN03 18/02398-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Berge Runar ALA04 19/01156-008 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Kringstad Hilde Berge ALA04 19/01156-009 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Bjørstad Odd Johan Kvale ALA04 19/01156-010 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Fosen Anita ALA04 19/01156-011 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Hystad Arve Henning ALA04 19/01156-012 2019/03/14
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Egeland Lars ALA04 19/01156-013 2019/03/14
U TEK GNR/BNR. 21/83, VESTRE KARMØYVEG, STAVA. FASADEENDRING OG NYBYGG BAKLONG ENEBOLIG - 21/83 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Marton Stava CAGR 11/01323-003 2019/03/14
U TEK 15/2129 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA, TILBYGG GARASJEANLEGG, 2 STK GARASJER - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2129 - RØYSANEVEGEN, ÅKRA, TILBYGG GARASJEANLEGG, 2 STK GARASJER Sameiet Røysane Boligpark 2 EDH 17/03717-003 2019/03/14
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - LISENSER - CGM HELSE Compugroup Medical Norway AS AIS 12/00126-126 2019/03/14
U TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen IGR 19/01029-008 2019/03/14
U TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERRASSE MED SAUNA Kine Vinje Shelley EDH 19/01139-005 2019/03/14
I TEK 148/689,692 OG 848 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORD-MOTOR EIENDOM AS - 148/689,692 OG 848 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nord-Motor Eiendom AS BJP01 19/01311-001 2019/03/14
U TEK 21/20, STAVA. NYBYGG DRIFTSBYGNING - 21/20 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Trine Sørheim CAGR 12/01117-008 2019/03/14
I TEK 118/2 - PLAN FOR NYDYRKING THINGBØ, BJØRGE - 118/2 - SØKNAD OM PLAN FOR NYDYRKING Børge Thingbø HHU 19/01312-001 2019/03/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04892-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen IGR 19/01027-005 2019/03/14
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - RAPPORTERING PÅ TILSKUDD FOR RASK PSYKISK HELSEHJELP I 2018 Helsedirektoratet ENS 19/00601-003 2019/03/14
U TEK 47/106 - POSTVEGEN, VIK - OPPFØRING AV TERRASSE - 47/106 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ståle Løklingholm CAGR 13/01510-004 2019/03/14
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - OPPDATERINGER I TJENESTEAVTALE NR 8 - AVTALE SVANGERSKAP, FØDSEL MM DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER Helse Fonna Hf AIS 12/00176-085 2019/03/14
U TEK 46/34 - NESET - ENDRING AV UTKJØRSEL - 46/34 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Oskar Magne Gjestsen CAGR 10/02693-006 2019/03/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01259-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK GNR/BNR 45/22. ALTERFJELLET, KUVIK. TILBYGG BOLIG - INNGANGSPARTI OG NYBYGG BOD - 45/22 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Siv Janet Wareberg Sevland CAGR 12/04723-003 2019/03/14
U TEK 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE Cowi AS JMJ03 19/01055-002 2019/03/14
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - REVIDERT TEGNING OG SITUASJONSKART I K Gabrielsen EDH 19/00143-005 2019/03/14
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OG RAPPORTERING PÅ TILSKUDD - PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE, OVERFØRING AV TILSKUDD Fylkesmannen i Rogaland ENS 19/00601-004 2019/03/14
U TEK 44/43 - DR.JENSENS VEG, SELVÅG. RIVING AV BYGG - 44/43 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy Røde Kors CAGR 10/01419-006 2019/03/14
U TEK 44/17 OG 44/34 - SELVÅG. IDRETTSANLEGG/KUNSTGRESSBANE - 44/17 OG 34 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 07/01926-008 2019/03/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01314-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - SAK TIL UTTALE - 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/00897-002 2019/03/14
I SKU KRETSORDNING - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE PFA 19/00589-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
I TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST - ANMODNING TIL GJENNOMSYN Opus Arkitekter AS KMY 13/04062-029 2019/03/14
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - OVERSENDER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET Hans J Rasmussen AS BTH04 18/04406-017 2019/03/14
I TEK 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN - 106/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ERIKSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01319-001 2019/03/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01317-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
I TEK VANN OG VASSDRAG - ENDELIG MØTEREFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 31. JANUAR 2019 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-043 2019/03/14
U TEK 148/689,692 OG 848 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORD-MOTOR EIENDOM AS - SVAR - 148/689,692 OG 848 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kallesten Revisjon og Regnskap AS BJP01 19/01311-002 2019/03/14
U TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 17/01540-020 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
U TEK 43/580, GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TAK OVER TERRASSE - 43/580 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ellen Møyfrid Skaadel CAGR 12/02857-005 2019/03/14
U TEK 43/587, HØYNESVEGEN, HØYNES, BRUKSENDRING/ INNREDNING KJELLER - 43/587- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Alf Olav Sætre CAGR 12/05162-003 2019/03/14
I SEN SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING NYT MATEN AS Haugesund kemnerkontor EVI1 19/00952-002 2019/03/14
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN - KV. 1198 STATSRÅD VINJES GATE - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens Vegvesen KSU01 12/01271-385 2019/03/14
I TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN - 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE BERNHARD SELLIKEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01315-001 2019/03/14
U TEK 43/502 SEKSJ. 1- ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kari Høie Helstrup CAGR 13/03210-003 2019/03/14
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II STAVA, KENNETH/MIDTBØ, MAIKEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTEBEGJÆRING 293696 OG TINGLYSING - 293816 Statens Kartverk SMO02 18/04264-008 2019/03/14
U TEK 43/502 SEKSJ. 2 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - OVERBYGG INNGANGSPARTI - 43/502 -OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lars Kristoffersen CAGR 13/03212-003 2019/03/14
U TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - SVAR VEDR. KARMØY KOMMUNE DRIVER SAKSBEHANDLING GJENNOM MEDIA Nausteiere v/Dagfinn Olsen MBJ03 17/04266-022 2019/03/14
U TEK 43/352, AUSTÅKERVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 43/352- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kåre Ovesen CAGR 12/03184-003 2019/03/14
U TEK 68/307 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. TERRASSE MED LEVEGG. - 68/307 - FERDIGATTEST Margareth Eidesvik KMY 12/03540-013 2019/03/14
U TEK 64/212 - TORVVIKVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG UTHUS OG BASSENG - 64/212 - FERDIGATTEST Harald Hop KMY 09/01072-006 2019/03/14
U TEK GNR/BNR. 143/44, 60 GUNNARSHAUG. MASSEUTTAK OG PLANERING - 143/44, 60 - RETUR AV SØKNAD Marine Aluminium Industrier AS KIS 11/01454-005 2019/03/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 59/149 OG 59/111 - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 12.3.2019 MSA 15/01915-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
U TEK 72/79 OG 72/78, BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR. NYBYGG BADEHUS, STØTTEMUR & FYLLING AV MASSE - 72/79 OG 72/78 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjørg Marit Samuelsen CAGR 13/02813-005 2019/03/14
U TEK 129/7 - STANGEVEGEN, STANGE. REDSKAPSHUS/DRIFTSBYGNING - 129/7 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjetil Sandvik CAGR 13/01342-003 2019/03/14
U TEK 127/58, LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE. RIVING AV UTHUS - 127/58- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. A. Utvik AS CAGR 12/00269-004 2019/03/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/534 - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 12.3.2019 MSA 15/01914-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01244-003 2019/03/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01279-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 14.03.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Statens vegvesen - Region vest AAHO 17/03866-040 2019/03/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/299 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 12.3.2019 Hovedgt 52 AS MSA 15/02003-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
I TEK VANN OG VASSDRAG - ENDELIG MØTEREFERAT FRA VANN OG AVLØPSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 21. FEBRUAR 2019 + TILBAKEMELDING PÅ DATO FOR NESTE Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-044 2019/03/14
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 12/126 - ANMODNING OM FRITAK FOR Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Hein Olsen APE01 13/02506-371 2019/03/14
I TEK STARTLÅN - INTERNE RUTINER, UTBETALINGER OG AVTALE MED LINDORFF - FORSLAG TIL AVTALE MED KARMØY KOMMUNE Lindorff AS RBE08 17/02706-003 2019/03/14
U SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD - DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01269-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 43/339, MOLDROVEGEN, HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/339- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Klarens Holvik CAGR 12/05006-006 2019/03/14
U TEK 15/984 OG 15/1125 - ÅKRA, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 15/984 OG 15/1125 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Eilert Lund JHE 18/04428-022 2019/03/14
U TEK 15/984 OG 15/1125 - ÅKRA, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 15/984 OG 15/1125 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Stig Morten Tjøsvoll JHE 18/04428-023 2019/03/14
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KLUBB 83 Lisbeth Skilhagen Haaheim ANKO 19/00027-011 2019/03/14
U TEK 43/325, HÅLANDSDALEN, HØYNES. NYBYGG GARASJE OG MUR - 43/325 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Odd Norvald Sætre CAGR 12/04452-003 2019/03/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/466,465 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd V. Sevland GEL 19/00021-151 2019/03/14
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01323-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
I TEK 46/34 - NESET - ENDRING AV UTKJØRSEL - 46/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oskar Magne Gjestsen JHE05 10/02693-007 2019/03/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 47/387 OG 47/9 - VEDTAKSPROTOKOLL - SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 12.3.2019 MSA 15/01392-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
U TEK 15/984 OG 15/1125 - ÅKRA, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 15/984 OG 15/1125 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Frida Marie Oppigard Høllesli JHE 18/04428-024 2019/03/14
U TEK 43/272 - VARDENVEGEN, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - 43/272 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Astrid Wikre Velde CAGR 13/01870-003 2019/03/14
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-059 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/14
U SKU KOMPETANSE FOR KVALITET - SØKNAD OM STIPEND Kompetanse Norge BLI01 15/02471-019 2019/03/14
U SKU KOMPETANSE FOR KVALITET - SØKNAD OM STIPEND Kompetanse Norge BLI01 15/02471-020 2019/03/14
U TEK 43/214, KRYSSVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/214- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jan Ove Hemnes CAGR 12/04129-003 2019/03/14
U TEK 43/236, HÅLANDSDALEN, RIVING OG NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON - 43/236 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karmøy kommune, VAR avdelingen v/Thaule CAGR 12/04721-003 2019/03/14
U TEK 43/238, GAMLE SYREVEGEN, SKUDENESHAVN. NYBYGG, GARASJE - 43/238 OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Gunvar Mjølhus CAGR 12/01012-003 2019/03/14
I TEK 13/571 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FKN AS - 13/571 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FKN AS Fkn AS BJP01 19/01321-001 2019/03/14
I TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - 15/780 - RAPPORT FOR VEGETASJON I STRANDSONEN Karmøy Kommune Var Kloakk IGR 19/00897-003 2019/03/14
U TEK 57/433 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - REHABILITERING AV PIPE - 57/433 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Skude Mur AS CAGR 13/03894-003 2019/03/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 47/387 OG 47/9 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 12.3.2019 MSA 15/01392-012 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/14
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 Visnes Havn AS YSL 18/05019-015 2019/03/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-043 25 Offl.§25 2019/03/14
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG MHO01 18/04336-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 57/453 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG- GARASJE - 57/453 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Stian Johansen CAGR 13/01891-003 2019/03/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/286 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Kine Vinje Shelley REK 19/00023-036 2019/03/14
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD - DRIFTSTILSKUDD TIL SKOLEKORPS 2019 Sevland skolekorps ANKO 19/00030-146 2019/03/14
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1469 TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL ØST Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-386 2019/03/14
U TEK 43/341, MOLDGROVEGEN, HØYNES.RIVING OG NYBYGG GARASJE - 43/341 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjørn Jarle Sundfør CAGR 09/01010-034 2019/03/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/242 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tore Slettli Bårdsen GEL 19/00021-152 2019/03/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/513 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Thomas Heggelund GEL 19/00021-153 2019/03/14
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - FORELØPIG SVAR - KOPERVIK FELLESKORPS/STANGALAND DRILL Stangalandskorpsene ANKO 19/00030-147 2019/03/14
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING - 18.02.19 Karmøy Næringsfond AS PVE01 18/02459-003 2019/03/14
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Åse Perly Syre Tjøstheim ALA04 19/00301-009 2019/03/14
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/14
U TEK 57/322- SKUDENESHAVN. RIVING AV BYGG - 57/322- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Karin Sofie Solvig CAGR 09/01742-012 2019/03/14
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-004 2019/03/14
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Aslaug Olena Johannessen ALA04 19/00301-010 2019/03/14
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 248274 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-015 26 Off.l.26 2019/03/14
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Trond Otto Lie ALA04 19/00301-011 2019/03/14
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-003 2019/03/14
U TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-003 2019/03/14
U TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SVAR - - OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT UTENFOR ÅKREHAMN Seamotion Energy AS IGR 19/00998-002 2019/03/14
U TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA - MANGELFULL SØKNAD Lt Byggservice AS IGR 18/03181-004 2019/03/14