Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NYTT VEGNAVN - STIVLEVÅGSVEGEN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - STIVLEVÅGSVEGEN Karmøy kommune BFH 19/00697-003 2019/03/13
I SKU HAUGALANDMUSEENE AS - KOPI AV UTSENDTE BREV - GJELDER NAUSTANLEGGET "SOLHÅLO" PÅ VEA OG "DIDRIKSHUSET" PÅ SALANE Advokatfirmaet Responsa AS IVE 14/00640-017 2019/03/13
I HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - INNSYNSBEGJÆRING RESKONTRO Boreal Norge AS CBE02 13/03790-027 2019/03/13
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - KLAGE - SVAR PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I "TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - VEA SYKEHJEM ARBEIDSTILSYNET" Gaute-Håkon Bleivik, H-avis CBE02 12/00140-225 2019/03/13
I TEK 149/526 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 1 - 149/526 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 17/04755-011 2019/03/13
I TEK 149/527 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 2 - 149/527 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00717-006 2019/03/13
I TEK 149/528 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 3 - 149/528 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00708-006 2019/03/13
I TEK 149/529 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 4 - 149/529 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00715-006 2019/03/13
I TEK 149/530 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 5 - 149/530 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00718-004 2019/03/13
I TEK 149/531 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER, BYGG 6 - 149/531 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00730-006 2019/03/13
I TEK 149/532 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER. BYGG 7 - 149/532 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00732-008 2019/03/13
I TEK 149/533 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER BYGG 8 - 149/533 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00734-006 2019/03/13
I TEK 149/535 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 10 - 149/535 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00741-006 2019/03/13
I TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/234 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/01281-002 2019/03/13
U TEK 13/751 - BYGG 36, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - RETUR AV SØKNAD Garvik Prosjekt AS IGR 15/00607-006 2019/03/13
U TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - 86/73 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS JHE05 19/00647-006 2019/03/13
I TEK 149/526 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 1 - TILTAKSHAVER : GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 17/4755 - 149/526 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/4755 Aibel AS ALS06 18/00752-003 2019/03/13
I TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/188 - BER OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON - KLAGE PÅ GEBYR Fylkesmannen I Rogaland GTH 16/00697-067 2019/03/13
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - INFORMASJONSBREV - KARTLEGGING AV TILKOBLINGSPUNKT TIL KOMMUNAL LEDNING PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS MAHA1 13/00434-102 2019/03/13
I TEK 149/482 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/482 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04423-008 2019/03/13
I TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - 15/1515 - SØKNAD OM INSTALLASJON AV BIO-GASSPEIS OG ENDRING AV PERMANENT PIPE Odd Even Jakobsen IGR 19/00833-003 2019/03/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sandve Trelast AS MBJ03 19/00501-061 2019/03/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Pds Arkitekt AS MBJ03 19/00501-062 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-082 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-144 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-118 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-119 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-101 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-102 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-103 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-097 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-098 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-131 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-132 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-146 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-149 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-134 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-138 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-139 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-322 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-323 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-324 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-156 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-157 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-156 25 Offl §25 2019/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-224 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-019 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-020 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-021 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-022 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-023 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-024 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-025 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-026 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-027 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-028 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-029 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-030 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-031 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-032 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - BEKREFTELSE LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-033 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-056 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-057 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-058 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-059 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-060 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-061 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-062 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-063 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-064 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-065 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-066 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-067 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-068 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-069 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-070 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-071 25 Offl §25 2019/03/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - AVSLAG ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-072 25 Offl §25 2019/03/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-034 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-003 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-007 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-032 25 Offl §25 2019/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-007 25 Offl §25 2019/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-009 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-003 25 Offl §25 2019/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD SYKEPLEIER100 % FAST VED FREDHEIM BUFELLESSKAP ARO07 19/01196-002 25 Offl §25 2019/03/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR SKUDENESHAVN SKOLE BLI01 19/01242-002 25 Offl §25 2019/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER - SØKNAD FAGARBEIDER MEKANIKER/RØRLEGGER MSE 19/01276-002 25 Offl §25 2019/03/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-063 2019/03/13
I TEK 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN - 15/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGFINN OLSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01281-001 2019/03/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Gas Tech AS MBJ03 19/00501-064 2019/03/13
I TEK ÅMANDSGÅRDEN - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ÅMANDSGÅRDEN MSA 19/01290-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, ARVID JOHNSEN - UKE 10, 2019 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-014 2019/03/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Procon AS MBJ03 19/00501-065 2019/03/13
I TEK 147/650 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - UTVIDELSE AV ALTAN OG TRAPP - 147/650 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lars Andreas Kaalaas KMY 13/01839-005 2019/03/13
I TEK 3/666 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DRIVENES BYGGESAK 19/1359 - 3/666 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DRIVENES BYGGESAK 19/1359 Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/01292-001 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sportsklubben Nord OFL 19/01203-009 2019/03/13
U TEK 16/240 - MEDHAUG. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BYGG 1 - 16/240 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tori Haga Hansen CAGR 08/00013-045 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Avaldsnes Idrettslag OFL 19/01203-010 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kolnes Idrettslag OFL 19/01203-011 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 19/01203-012 2019/03/13
U TEK 15/1984 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - SVAR - 15/1984 M. FL.. EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01263-002 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sk Vedavåg Karmøy OFL 19/01203-013 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Åkra Idrettslag OFL 19/01203-014 2019/03/13
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Torvastad Idrettslag OFL 19/01203-015 2019/03/13
U TEK GNR/BNR 129/4, 9, TORVASTADVEGEN, STANGE. TERRENGENDRING FOR FULLDYRKING - 129/4,9 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Stange CAGR 12/02975-003 2019/03/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01233-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/01279-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - MELDING OM POLITISK VEDTAK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen BHA02 15/01064-039 2019/03/13
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN Helsebanken fysioterapi OFL 19/00774-026 2019/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/241 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Gro Elisabeth Eliassen GEL 19/00021-146 2019/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/118 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Johnny Vikene GEL 19/00021-147 2019/03/13
U TEK 142/790 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4071 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15 PARSELLER 142/790 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As HAS 18/04613-004 2019/03/13
U TEK 142/790 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4071 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15 PARSELLER 142/790 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Brit HAS 18/04613-006 2019/03/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01282-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
I TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-001 2019/03/13
I TEK 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG - 22/185 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING OG FASADEENDRING Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 18/05254-006 2019/03/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOPERVIKFESTIVALEN 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-024 2019/03/13
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Tysvær Kommune OEI 19/00947-006 2019/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/161 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-148 2019/03/13
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Kopervik Idrettslag ALI 19/01212-008 2019/03/13
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kopervik Idrettslag OFL 19/01203-016 2019/03/13
I TEK 149/530 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 5 - TILTAKSHAVER : GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 18/718 - 149/530 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/718 Aibel AS ALS06 18/00769-003 2019/03/13
I TEK 141/220 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK 18/5588 - FAGERVOLLVEGEN 32 C-D - 141/220 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/5588 - FAGERVOLLVEGEN 32 C Tindeland Rør AS ALS06 18/05603-003 2019/03/13
I TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 - SPØRSMÅL OM GRENSEJUSTERING KAN TAS SAMMEN MED FRADELING AV FORTAU Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE 19/00629-006 2019/03/13
I TEK 149/534 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 9 - TILTAKSHAVER : GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 18/738 - 149/534 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/738 Aibel AS ALS06 18/00775-003 2019/03/13
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-198 2019/03/13
I TEK 141/220 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK 18/5588 - FAGERVOLLVEGEN 32 C-D - 141/220 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/5588 - FAGERVOLLVEGEN 32 D Tindeland Rør AS ALS06 18/05603-004 2019/03/13
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - 2018 OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS EVI1 19/00854-009 2019/03/13
I TEK 149/535 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 10- TILTAKSHAVER : GARVIK TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 18/741 - 149/535 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/741 Aibel AS ALS06 18/00777-003 2019/03/13
U TEK 4/6 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2720 - 4/128 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Vegar Vea HAS 16/03495-016 2019/03/13
U TEK 127/6 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND. FORING AV PIPE - 127/6 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Murerfirma Tor Gismarvik CAGR 11/02806-005 2019/03/13
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - TILSVAR TIL KLAGE Advokat Trond Jarle Bachmann GTH 17/05542-028 2019/03/13
I SEN STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS - SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI Uni Research Polytec AS VIJO 15/02086-011 2019/03/13
U TEK 127/7 - TORVASTADVEGEN, NEDRE HAUGE - NYBYGG REDSKAPSBOD - 127/7 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Leiv Hole CAGR 13/03827-003 2019/03/13
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
U TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/244 - RETUR AV SØKNAD June Lise Rott CAGR 18/00371-009 2019/03/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - KLAGE VEDRØRENDE VURDERING OM ERSTATNING FOR BILLIGHETSERSTATNING BAN03 18/02398-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
U TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 -SVAR ANMODNING OM TILBAKETREKKING Opus Arkitekter AS KMY 13/04062-028 2019/03/13
U TEK 86/88 - HUSØY, AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/88 RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Karmøy Kommune Teknisk Etat CAGR 17/04706-004 2019/03/13
I TEK 71/42 - REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - 71/42 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ivar Andre Eriksen KMY 11/00478-006 2019/03/13
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - PÅLEGG OM STANS AV ARBEID - VARSEL OM ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Urbanhus Haugesund AS JKV 19/01244-001 2019/03/13
U TEK 42/105 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 42/105 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD. Leif Bjarne Reinertsen Wik CAGR 18/03915-004 2019/03/13
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-054 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
U TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - SEKSJONERING - RETTING AV MANGLER Kartverket Tinglysingen HAS 18/05625-006 2019/03/13
U TEK 141/115 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/115- RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Svein Lillesund CAGR 18/01530-004 2019/03/13
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - TILSYN - VEA SYKEHJEM Arbeidstilsynet AKO 12/00140-226 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER T Halleland AS KRRE 18/00019-007 2019/03/13
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - SAK TIL UTTALE - 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/00019-008 2019/03/13
I TEK 4/311 OG 73/34 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, KIRSTEN - 4/311 OG 73/34 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, KIRSTEN Kirsten Rasmussen BJP01 19/01288-001 26 Off.l.26 2019/03/13
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING Norheim og Spanne Friluftslag PCH01 18/03066-007 2019/03/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-259 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
U TEK 127/46 - LEIRVEGEN, NEDRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 127/46 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. May-Lene Wold Svendsen CAGR 13/03653-003 2019/03/13
U TEK 15/119 - ÅKRA- DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/119 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Eskild Kvala AS CAGR 18/04013-004 2019/03/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01289-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
U TEK 124/26 - VORMEDALSVEGEN - VORMEDAL - TILBYGG BOLIG - 124/26 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lars Roald Kringeland CAGR 13/04132-005 2019/03/13
U TEK 4/311 OG 73/34 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, KIRSTEN - SVAR - 4/311 OG 73/34 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, KIRSTEN Kirsten Rasmussen BJP01 19/01288-002 2019/03/13
I SEN INNFORDRING - SVAR - GJELDER FAKTURA FOR ETTEROPPGJØR CEM01 18/04336-157 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/13
U TEK 13/716 - EIENDOMSSKATT - SVAR - SPØRSMÅL VEDRØRENDE SKATTETAKST MSA 19/00748-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
U TEK 124/17 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG HAGESTUE OG GARASJE - 124/17 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jørgen Grønfur CAGR 13/03525-006 2019/03/13
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
U TEK 58/123 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/00978-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
I TEK 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN - 1/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER BJØRN OLSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01294-001 2019/03/13
U TEK 16/217 - RØSTEVEGEN, MEDHAUG -FASADEENDRING ENEBOLIG - 16/217 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Elias Kvalvik CAGR 13/03018-003 2019/03/13
U TEK 13/676 - EIENDOMSSKATT - ODD HANSEN PROSJEKT AS - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Odd Hansen Prosjekt AS MSA 19/00965-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, NYBYGG BRAKKERIGG Morten Kvåle KIS 19/01293-001 2019/03/13
U TEK GNR/BNR, 19/6, ØVRE LIKNES, SØKNAD OM PIPEFORING - 19/6 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kari Lise Risløv CAGR 12/03358-003 2019/03/13
U TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG Simen Merkesvik Meling KRRE 19/00861-005 2019/03/13
U TEK 83/144 - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR- KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01084-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
I TEK TEKNISK PLAN - STANGELAND SKOLE - STANGELAND SKOLE - TEKNISK PLAN Asplan Viak AS BTH04 19/01296-001 2019/03/13
I TEK 139/8 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TORE JOHANNES HAUSKEN BYGGESAK 19/1293 - 139/8 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TORE JOHANNES HAUSKEN BYGGESAK 19/1293 Tindeland Rør AS ORO01 19/01295-001 2019/03/13
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
U TEK 122/3 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG REDSKAPSHUS - 122/3 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jarle Magnar Hansen CAGR 13/02097-004 2019/03/13
I TEK SØKNAD OM DISPONERING AV AREAL I TILKNYTNING TIL FERKINGSTAD HAVN SOM EIES AV KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM DISPONERING AV AREAL I TILKNYTNING TIL FERKINGSTAD HAVN SOM EIES AV KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Velforening Vest STNY 19/01291-001 2019/03/13
U TEK 58/130 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01113-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
U TEK 20/65 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - UTVIDELSE CARPORT - 20/65 - RETUR AV SØKNAD Karl Sigurd Tønnesen CAGR 12/04112-003 2019/03/13
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Tindeland Rør AS JMJ03 19/01297-001 2019/03/13
U TEK 52/26 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01114-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
U TEK 20/49 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01155-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/13
U TEK 122/36 - SOLHEIMVEGEN, RØYKSUND. NYBYGG, CARPORT - 122/36 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rolf Geir Arnstein Sivertsen CAGR 13/02439-003 2019/03/13
U TEK 123/132 - SNIKVEGEN, SNIK. TILBYGG BOLIG - 123/132 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Dommersnes og Larsen AS CAGR 13/01345-007 2019/03/13
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - 115/31 - BEKREFTELSE PÅ STANS I ARBEIDER Urbanhus Haugesund AS JKV 19/01244-002 2019/03/13
U TEK 109/54, FOSEN. FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE - 109/54 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Gunvor Johanne Hausken CAGR 12/03174-007 2019/03/13
U TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - ETTERSPØRSEL AV MANGLER 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE Per Ole Sund KRRE 19/00899-005 2019/03/13
I TEK 5/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHL, DAVID/DAHL, KÅRE/DAHL, GUNLEIV - 5/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAHL, DAVID/DAHL, KÅRE/DAHL, GUNLEIV Gunleiv Dahl BJP01 19/01300-001 26 Off.l.26 2019/03/13
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-056 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-057 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/13