Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 Aibel AS ORO01 18/04010-002 2019/03/12
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-009 2019/03/12
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - DRØFTINGSMØTE MED FISKERIBEDRIFTENE PÅ HUSØY 20.02.2019 Seagarden AS PEID 18/01519-018 2019/03/12
U TEK 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS - 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS S O Lund AS ALS06 19/01023-002 2019/03/12
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN ÅSE LUNNØY AKR02 17/00780-011 2019/03/12
U TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - RAMMETILLATELSE - 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING Pds Arkitekt AS JMJ03 19/00647-003 2019/03/12
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 5.MARS 2019 Smilden HPE 12/00684-072 2019/03/12
U TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG ENEBOLIG, FASDEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen KIS 19/00619-002 2019/03/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1280 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 19/01022-003 2019/03/12
U TEK FORSØPLING - OPPFORDRING TIL Å BLI MED PÅ RYDDEDUGNAD PÅ NORHEIM, KARMØY Ramirent Haugesund PEID 17/02890-005 2019/03/12
U TEK 119/478 - MYKJE, VORMEDAL. BRUKSENDRING AV LOFT FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL - 119/478 - FERDIGATTEST - INNREDNING AV LOFTSETASJE TIL HOVEDDEL Mona Helen Dagsland JKV 11/01732-005 2019/03/12
U TEK 63/236 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, STUE OG KJØKKEN - 63/236 - FERDIGATTEST Leif Otto Johannessen KMY 17/00361-004 2019/03/12
U TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139-TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Apollo Eiendom AS MAH 19/00764-004 2019/03/12
U TEK 124/6 - VORMEDALSVEIEN, VORMEDAL. RENOVERING/OPPARBEIDING AV BÅTSTØ FOR BRUK TIL OPPTREKK AV BÅT - 124/6 - FERDIGATTEST - RENOVERING/OPPARBEIDING AV BÅTSTØ Fmc Biopolymer AS JKV 04/01978-006 2019/03/12
U TEK 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI Sandve Trelast AS JMJ03 19/00772-003 2019/03/12
U TEK 63/128, SKJERSUNDVEIEN, NORDSTOKKE, PÅBYGG TIL TERRASSE SOMMERSTUE - 63/128 - FERDIGATTEST Bjørn Johannessen KMY 10/01706-007 2019/03/12
U TEK 119/127 - MYKJE. PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 119/127 - FERDIGATTEST - PÅBYGG INDUSTRIBYGG Fmc Biopolymer AS JKV 09/00264-007 2019/03/12
U TEK 119/127 - MYKJE - BRUKSENDRING FRA LAGERBYGG TIL KONTORBYGG - 119/127 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING FRA LAGERBYGG TIL KONTORBYGG Fmc Biopolymer AS JKV 09/01365-008 2019/03/12
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 - OVERSENDER DELINGSSAK FOR UTTALE TIL DISPENSASJON PBL § 11-6 OG § §1-8 Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/05223-005 2019/03/12
U TEK 3/512 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG GARASJE, BOD OG MUR - 3/512 - FERDIGATTEST Alexander Sjøen JHE05 13/01867-006 2019/03/12
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - MELDING OM GASSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - MELDING OM GASSANLEGG Gas Tech AS IGR 19/01190-002 2019/03/12
U TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ Procon AS JMJ03 19/01052-006 2019/03/12
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR - PRISJUSTERING - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-093 2019/03/12
U TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST - VARSEL OM PÅLEGG OM FERDIGSTILLING Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 12/02133-025 2019/03/12
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - ENDRING - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-094 2019/03/12
U TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AUSTRE KARMØYVEG 186 GNR 64 BNR 302 - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG Karl Einar Ferkingstad HDO 18/04139-015 2019/03/12
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - INVITASJON TIL MØTE MELLOM BEBOERFORENINGER OG FISKERIBEDRIFTER, HUSØY Velforeninger i tilknytning til Husøy PEID 18/01519-021 2019/03/12
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - ETABLERING AV 4 SILOTANKER - 86/71 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/02953-007 2019/03/12
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4271 - PARSELL 1 - 119/12 - MYKJE - UNDERRETTING SAMMENSLÅING Arnt Olav Lillesund MIMU 17/05467-038 2019/03/12
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4271 - PARSELL 1 - 119/84 - MYKJE - UNDERRETTING SAMMENSLÅING Borghild Salhus Lillesund MIMU 17/05467-039 2019/03/12
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4271 - PARSELL 1 - 119/362 - MYKJE - UNDERRETTING SAMMENSLÅING Jacob Lillesund MIMU 17/05467-040 2019/03/12
U TEK 84/95 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - NYBYGG UTHUS - 84/95 - FERDIGATTEST Harald Anders Soland KMY 15/03566-004 2019/03/12
I TEK 148/888 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/888 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/03338-004 2019/03/12
I TEK BRUK AV METALLDETEKTOR PÅ KARMØY KOMMUNES EIENDOMMER - SØKNAD OM DISPENSASJON - METALLSØK Carl Thomas Madsen Omnes ALI 17/02196-009 2019/03/12
U TEK 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE - STØYSKJERM I TRE - 119/144 - FERDIGATTEST - STØYSKJERM Statens Vegvesen Region Vest JKV 13/00846-005 2019/03/12
U TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 -MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/01875-017 2019/03/12
U TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Rebo AS HAS 19/00719-005 2019/03/12
I TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Irene Landa JKV 09/01914-027 2019/03/12
I TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - REDEGJØRELSE BRANNKLASSE Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 19/00831-006 2019/03/12
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN, ERKLÆRING OM ANSVARSRETT, BRANNTEKNISK UTTALE OG TERRENGSNITT I K Gabrielsen IGR 19/00131-006 2019/03/12
I TEK 86/83 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - FASADEENDRING OG NY TAKKONSTRUKSJON KONTORBYGG - 86/83 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/02022-005 2019/03/12
U TEK 119/534 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. NYBYGG GARASJE, CARPORT OG LEKEHYTTE - 119/534 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Kjetil Skjold JKV 12/04216-005 2019/03/12
U TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 - TILBAKEMELDING TIL INNKOMMET PLANFORSLAG - PLAN 4084 Visnes Havn AS v/Runar Lunde YSL 18/05019-014 2019/03/12
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED KALVATRÆHAGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN VED KALVATRÆHAGEN Kristoffer Hjelmevoll ALI 19/01243-001 2019/03/12
I TEK 108/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE S. HANSEN - 108/8 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE S. HANSEN Vikse Maskin ALS06 14/00846-003 2019/03/12
I SEN HØRING AV FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK - REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK - INFORMASJON OM VEDTAK I FYLKESTINGET OG ENDRINGAR AV RETNINGSLINENE I REGIONALPLANEN Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen HRA01 16/04667-005 2019/03/12
I TEK KARMSUND PROTEIN AS - INSPEKSJONSRAPPORT - KARMSUND PROTEIN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/02935-005 2019/03/12
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM ALS06 19/01253-001 24 Offl.§24 2019/03/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT MED EGIL OLSEN, 09.03.19 Himsligt AS EVI1 19/00022-023 2019/03/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/455 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-143 2019/03/12
I TEK SKOGBRUK - TILDELINGSBREV NMSK 2019 - FORVALTNING AV ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I SKOGBRUKET Fylkesmannen i Rogaland ALI 12/00115-058 2019/03/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 113/48 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-142 2019/03/12
I TEK PLAN 5101 - DETALJREGULERING FOR STØLSBAKKEN - SPANNE - 149/416 - VARSEL OM INNSIGELSE MED FORSLAG TIL LØSNING PLAN 5101 - DETALJREGULERING FOR STØLSBAKKEN - SPANNE - 149/416 Rogaland fylkeskommune YSL 18/02229-004 2019/03/12
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 12/01334-019 2019/03/12
U TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - FERDIGATTEST Tore Kallevåg KMY 16/01985-025 2019/03/12
U TEK 128/30 - ØVRE HAUGE, TILBYGG BOLIG - 128/30 - FERDIGATTEST Vestrea Bygg Vestra Bygg AS KMY 13/01550-009 2019/03/12
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - COOP PRIX AVALDSNES Norsk Butikkdrift AS EVI1 19/00854-007 2019/03/12
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE 2018 - COOP PRIX ÅKRA Norsk Butikkdrift AS EVI1 19/00854-008 2019/03/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01259-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-021 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-022 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-023 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT ANVO 18/04665-024 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-173 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-174 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-175 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-176 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-177 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-178 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-179 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-180 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-181 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-182 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-183 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-184 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-037 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-038 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-039 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-183 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-184 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-185 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-186 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-187 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-188 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-189 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-078 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-079 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-080 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-081 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-139 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-140 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-141 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-142 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-143 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-115 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-116 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-117 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-094 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-095 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-096 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-097 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-098 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-099 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-100 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-092 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-093 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-094 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-095 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-096 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-123 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-124 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-125 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-126 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-127 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-128 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-129 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-130 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-138 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-139 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-140 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-141 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-142 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-143 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-144 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-145 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-142 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-143 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-144 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-145 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-146 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-147 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-148 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-126 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-127 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-128 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-129 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-130 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-131 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-132 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-133 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-096 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-097 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-173 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-174 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-175 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-176 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-129 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-130 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-131 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-132 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-133 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-134 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-135 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-136 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-137 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-068 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-069 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-070 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-071 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-072 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-310 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-311 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-312 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-313 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-314 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-315 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-316 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-317 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-318 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-319 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-320 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-321 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-032 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-033 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-116 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-117 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-118 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-119 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-120 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-121 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-122 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-123 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-153 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-154 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-155 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-156 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-157 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-158 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-139 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-140 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-141 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-142 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-143 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-144 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-145 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-146 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-147 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-148 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-149 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-150 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-151 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-152 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-153 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-154 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-155 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-128 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-129 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-130 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-131 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-132 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-133 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-092 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-093 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-151 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-152 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-153 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-154 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-155 25 Offl §25 2019/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-045 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-005 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - INTERVJU LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-006 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-007 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - INTERVJU LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-008 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-009 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-010 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - TILBUD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-040 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-041 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - TILBUD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-042 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-043 25 Offl §25 2019/03/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - ARBEIDSAVTALE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-086 25 Offl §25 2019/03/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - TILBUD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-087 25 Offl §25 2019/03/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT BLI01 19/00794-005 25 Offl §25 2019/03/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT BLI01 19/00794-006 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % JEN05 19/00760-006 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % JEN05 19/00760-007 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT JEN05 19/00880-005 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-007 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-008 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-009 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-017 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-018 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-019 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-020 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-021 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-022 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-023 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-024 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-025 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-026 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-027 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-028 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-029 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST JEN05 19/00994-005 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-022 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-023 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-024 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-025 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-026 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-027 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-028 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-029 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-030 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-031 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-032 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-033 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-034 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-035 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-036 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-037 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-038 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-039 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-010 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-011 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-010 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-011 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-012 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-013 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-014 25 Offl §25 2019/03/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - BEKREFTELSE HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-015 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-030 25 Offl §25 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-031 25 Offl §25 2019/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-005 25 Offl §25 2019/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-006 25 Offl §25 2019/03/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-008 25 Offl §25 2019/03/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-013 25 Offl §25 2019/03/12
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - TILBAKEMELDING PÅ BREV OM KRAV TIL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/03076-040 2019/03/12
I TEK 141/100 - LAGRINGSTILLATELSE - NORSKE SHELL AS - LILLESUND DEPOT - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF 141/100 - NORSKE SHELL AS - LILLESUND DEPOT Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 13/00037-007 2019/03/12
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - (KOPIMOTTAKER) MIDLERTIDIG SVAR - SØKNAD OM UTBEDRING AV KAI Karmsund Havn IKS KRRE 19/00618-014 2019/03/12
I TEK 99/109 - AUSTEVIKVEGEN, VORÅ, TILBYGG LAGERHALL - 99/109 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 18/04658-009 2019/03/12
I TEK 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESUTE - 63/279 - SEKSJ 13 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Jan Robert Bakken EDH 19/01272-001 2019/03/12
I TEK 119/62 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 119/62 - KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT 2019 MSA 19/01257-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/12
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - 149/362 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS MAH 18/04016-035 2019/03/12
U TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING - 109/1 OG 109/29 - DISPENSASJON PBL §11-6, OVERSENDES FOR KLAGEBEHANDLING KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland HHU 17/03556-022 2019/03/12
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING - SYRE TRODLASKARVEGEN Ståle Landaas ABU01 17/01108-070 2019/03/12
I TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/178 - UTFYLLENDE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON Thorax Tor Gunnar Isdahl KRRE 18/01119-022 2019/03/12
U TEK PLOMBERING AV VANNINNTAK - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK I DRIFTSBYGNING ALS06 19/01161-002 24 Offl.§24 2019/03/12
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - BREV FRA STATENS VEGVESEN - FV. 844 - ØVRABØVEGEN - SØKNAD OM REDUSERT FARTSGRENSE Statens Vegvesen KSU01 12/01271-384 2019/03/12
I TEK 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM - 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM Vedavågen Rør AS ORO01 19/01247-001 2019/03/12
I TEK 58/100 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/100 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01245-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/12
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - 149/362 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest MAH 18/04016-036 2019/03/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-059 2019/03/12
I TEK 58/67 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/67 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01246-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/12
U TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - RETTING AV MANGLER Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05538-010 2019/03/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sevland Bunyan Arkitekter AS MBJ03 19/00501-060 2019/03/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04892-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - FORESPØRSEL OM DRØFTINGSMØTE MED UTDANNINGSAVDELINGEN EEH 18/01685-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 2/313 - SÆVIKTUN, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 2/313 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Duco AS JHE05 18/01062-004 2019/03/12
U TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Eileraas Arkitekter AS KRRE 14/02013-013 2019/03/12
I SKU HØRINGER - 2019 - UTKAST TIL LANGTIDSPLAN FOR PILEGRIMSSATSINGEN TIL HØRINGSUTTALELSE Nasjonalt pilegrimssenter BAN03 19/00016-018 2019/03/12
I HSE ANMODNING OM SAKSOPPLYSNINGER - ANMODNING OM SAKSOPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/12
I TEK 64/212 - TORVVIKVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG UTHUS OG BASSENG - 64/212 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Hop KMY 09/01072-005 2019/03/12
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - KLUBB 83 Lisbeth Skilhagen Haaheim ANKO 19/00027-010 2019/03/12
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01251-001 24 Offl.§24 2019/03/12
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01252-001 24 Offl.§24 2019/03/12
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV BADMINTONUTSTYR TIL MYKJEHALLEN Karmøy Badmintonklubb OFL 19/00030-144 2019/03/12
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - DELREVISJON AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR GRAVIDE I LAR Helsedirektoratet NOS01 19/00016-019 2019/03/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/702 - BESTILLING AV NABOLISTER Block Watne AS GEL 19/00021-144 2019/03/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03572-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 10/55 - BESTILLING AV NABOLISTE Hans-Jacob Sæther GEL 19/00021-145 2019/03/12
I HSE OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER - INNVILGELSE AV TILSKUDD OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER Fylkesmannen i Rogaland BSE02 17/02436-003 2019/03/12
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 4 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-037 2019/03/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - 114796 Landbruksdirektoratet LKS 18/01942-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 116/1 - MANUELL UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD Magne Olaf Øvrebø LKS 18/02191-007 2019/03/12
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 5 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-038 2019/03/12
I TEK 71/57 - VEITEBORVEGEN, BREKKE - FASADEENDRING OG UTVIDELSE TERRASSE - 71/57 - VEITEBORVEGEN, BREKKE - FASADEENDRING OG UTVIDELSE TERRASSE Tor Elias Thomassen EDH 19/01254-001 2019/03/12
I TEK 58/125 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNKLEDNING AV EKSISTERENDE PARKERINGSPLASSER - 58/125 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kop Eiendom AS KMY 05/00242-011 2019/03/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/04850-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01255-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 106/47 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 106/47 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01261-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/12
I TEK 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/42 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/01256-001 2019/03/12
U TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1280 - 119/30 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Advokat Didrik Ferkingstad EDH 19/01022-004 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Hetland Elin Johanne HAS 19/01158-005 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Dolega Robert Jacek HAS 19/01158-006 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Clausen Thor HAS 19/01158-007 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Fosen Aasta Cecilie HAS 19/01158-008 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Haavik Aadne HAS 19/01158-009 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Haavik Per Kristian HAS 19/01158-010 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Kalstø Aasta Clausen HAS 19/01158-011 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Bore Ken Andre Larsen HAS 19/01158-012 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Nikolaisen Susanne HAS 19/01158-013 2019/03/12
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4843 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/32 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/01158-014 2019/03/12
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 19/01258-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01442-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 64/816 - FESTEKONTRAKT - TRYGGE BARNEHAGER AS - 64/816 - VEDRØRENDE FESTEKONTRAKT ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - TRYGGE BARNEHAGER AS Trygge Barnehager AS MAAA1 19/01260-001 2019/03/12
I TEK 57/125 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 57/125 - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSSKATT MSA 19/01262-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/12
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - UTBETALING AV UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN 2018 Miljødirektoratet PCH01 15/00015-008 2019/03/12
I TEK 58/123 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM - 58/123 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOP EIENDOM Vedavågen Rør AS ALS06 19/01247-002 2019/03/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/02428-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U TEK BRUK AV METALLDETEKTOR PÅ KARMØY KOMMUNES EIENDOMMER - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON - METALLSØK Carl Thomas Madsen Omnes ALI 17/02196-010 2019/03/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01186-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 15/1984 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 15/1984 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01263-001 2019/03/12
I TEK 15/2304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 15/2304 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01264-001 2019/03/12
I TEK 85/330 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST AS - 85/330 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01265-001 2019/03/12
I TEK 64/498 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 64/498 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01266-001 2019/03/12
I TEK 64/1117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 64/1117 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01267-001 2019/03/12
I SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD - DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01269-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - PURRING - DATABEHANDLERAVTALE (DBA) - DATAEKSPORTAVTALE (DEA) GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) Evry Norge AS RAW 12/00126-125 2019/03/12
I TEK 147/669 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 147/669 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01268-001 2019/03/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01229-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
I TEK 57/311 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 57/311 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01270-001 2019/03/12
I TEK 57/289 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM COOP SØRVEST SA - 57/289 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Coop Sørvest SA BJP01 19/01271-001 2019/03/12
U HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - FORLENGELSE - TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Haugaland Interkommunale Miljøverk CBE02 16/04846-024 2019/03/12
I TEK 27/26 - KVILHAUGSVIKVEGEN, KVILHAUGSVIK, PÅBYGG ENEBOLIG OG TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 27/26 - KVILHAUGSVIKVEGEN, KVILHAUGSVIK, PÅBYGG ENEBOLIG OG TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE I K Gabrielsen JMJ03 19/01273-001 2019/03/12
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL 17.MAI-FEIRING - NORHEIM SKOLE 17. mai-komiteen - FAU, Norheim skole AKP 18/05378-010 2019/03/12
I TEK 132/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: OLAV VIKINGSTAD - LEIER: HILMAR MARTIN EIDE - 132/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: OLAV VIKINGSTAD - LEIER: HILMAR MARTIN EIDE Hilmar Martin Eide LKS 19/01274-001 2019/03/12
U TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - TILTRANSPORTERING - AVTALE - ARKITEKT P51200 Kruse Smith Entreprenør AS JAS03 18/02959-008 2019/03/12
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SVAR - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV BADMINTONUTSTYR TIL MYKJEHALLEN Karmøy Badmintonklubb OFL 19/00030-145 2019/03/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00636-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 21/4 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Linda Bergtun Rasmussen HME 18/04208-014 2019/03/12
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 21/12 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Herman Stava HME 18/04208-015 2019/03/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE V/AVALDSNES LEGESENTER - UTTALELSE VEDRØRENDE LEGEHJEMMEL AVALDSNES LEGESENTER Avaldsnes Legesenter AS MSTA 18/04255-013 2019/03/12
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/01275-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/12
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 21/4 OG 21/12 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Rolf Sigve Olsen HME 18/04208-016 2019/03/12
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/12
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/12
U TEK 130/5 OG 132/2 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 130/5 OG 132/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anne Lena Sveum Bjerketvedt HAS 18/04548-033 2019/03/12
U TEK 130/5 OG 132/2 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 130/5 OG 132/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Linn Kari Vikingstad Lie HAS 18/04548-034 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Hystad Arve Henning ALA04 19/01156-002 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Fosen Anita ALA04 19/01156-003 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Bjørstad Odd Johan Kvale ALA04 19/01156-004 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Berge Runar ALA04 19/01156-005 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Kringstad Hilde Berge ALA04 19/01156-006 2019/03/12
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL FRA 63/140. I KARMØY KOMMUNE Egeland Lars ALA04 19/01156-007 2019/03/12
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/12
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/12