Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 114/154 OG 114/131 - NORDRE EIKE - FORHÅNDSKONFERANSE - 114/154 OG 114/131 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/00752-002 2019/03/11
U TEK 69/78 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ULVEDAL BYGGESAK 18/1648 - 69/78 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG - TILTAKSHAVER: ULVEDAL BYGGESAK 18/1648 Vedavågen Rør AS ORO01 18/02462-004 2019/03/11
U TEK 147/36 - KARINAVEGEN, MOKSHEIM, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/36 - KARINAVEGEN, MOKSHEIM, NYBYGG GARASJE Ove G Øvervoll og Sandra Michelle Østenstad KRRE 19/00973-003 2019/03/11
U TEK 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK Trond Johnsen IGR 19/01133-002 2019/03/11
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - ANMODNING OM SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR PORSHOLMEN PLAN 2111 Norconsult AS - Haugesund AAHO 17/04272-061 2019/03/11
I TEK 71/111 - BREKKEVEGEN, BREKKE - NYBYGG HAGESTUE - 71/111 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Hemnes KMY 13/01320-005 2019/03/11
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - ENDELIG GODKJENNING AVLEVERING AV PPI FRA KARMØY KOMMUNE Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS AMOL 12/03966-073 2019/03/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-038 25 Offl.§25 2019/03/11
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - BORGAREDALEN MILJØPARK SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR UTTAK AV GASS ETAPPE 2 Fylkesmannen I Rogaland ELO 12/00680-069 2019/03/11
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-006 25 Offl.§25 2019/03/11
U TEK 15/923 OG 15/1065 KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/923 OG 15/1065 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Odd Gunnar Nilsen JONI 19/01115-002 2019/03/11
U TEK 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI I K Gabrielsen IGR 19/01059-005 2019/03/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-039 25 Offl.§25 2019/03/11
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM RADIOAKTIV FORURENSNING OG AVFALL Direktoratet For Strålevern og Atomsikkerhet VIJO 19/00016-017 2019/03/11
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - SSP UPPER CRUST Select Service Partner AS EVI1 19/00854-005 26 Off.l.26 2019/03/11
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - BREV FRA STATENS VEGVESEN - 08.03.19 - PLAN 2084 - UTTALELSE PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET Statens Vegvesen BHA02 15/01064-037 2019/03/11
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST - TORSDAG 28 MARS 2019 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-046 2019/03/11
I TEK 146/253 - TOMT PÅ BØ INDUSTRIOMRÅDE - HAUGALAND BYGGKJØP AS/HAUGALAND INDUSTRI AS - GJELDER KJØPEKONTRAKT FOR 146/253 - BØVÅGEN INDUSTRI AS Bøvågen Industri AS STNY 13/01189-005 2019/03/11
I TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - 86/73 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS JHE05 19/00647-004 2019/03/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 71/139 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED VEITEBORBAKKEN/TORVVEGEN Apollo Eiendom AS BFH 19/00010-025 2019/03/11
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - MERKNADER TIL PLAN 2041-1 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokat Knut M Haavik BHA02 16/04060-063 2019/03/11
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM TILSKUDD Scenekraft AS AHT01 12/00023-148 2019/03/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-040 25 Offl.§25 2019/03/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01231-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
U TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Pedersen JKV 16/04147-005 2019/03/11
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - REVIDERT UTKAST - PLAN 4077 STORASUNDVEGEN Asplan Viak AS YSL 17/01503-006 2019/03/11
I TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 17/03041-010 2019/03/11
I TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - BREV FRA FYLKESMANNEN - BER OM OPPFØLGING AV VILKÅR I RAMMETILLATELSE Fiskeridirektoratet JKV 18/04669-015 2019/03/11
I TEK 136/28 - KYRKJEVEGEN, SKJØLINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 136/28 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 15/04630-011 2019/03/11
I TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - ENDRING - - ENDRING AV PLAN 5081 SOLDALEN Cowi AS AAHO 18/05401-008 2019/03/11
I TEK 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/567 - REVIDERT TEGNING MED INNTEGNET PIPE I K Gabrielsen IGR 19/01027-002 2019/03/11
I TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/565 - REVIDERT TEGNING MED INNTEGNET PIPE I K Gabrielsen IGR 19/01029-005 2019/03/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR SILK PÅSKEKRIM 2019 Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival EVI1 19/00022-021 26 Off.l.26 2019/03/11
U HSE KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING - SVAR - TILSVAR PÅ TILBAKEMELDING - KLAGE MANGLENDE TJENESTEYTING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-041 25 Offl.§25 2019/03/11
U HSE TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING - SVAR - OVERSENDELSE AV KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/11
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - TILSYNSSAK - INNHENTING AV OPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING IKN01 18/05613-042 25 Offl.§25 2019/03/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01232-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-171 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-172 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-138 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-090 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-091 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-121 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-122 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-137 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-140 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-141 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-067 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-115 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-152 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-138 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-127 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-150 25 Offl §25 2019/03/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-223 25 Offl §25 2019/03/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-062 25 Offl §25 2019/03/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-032 25 Offl §25 2019/03/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-033 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-006 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-028 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-029 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 100 % FAST STILLING ANVO 19/01195-002 25 Offl §25 2019/03/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR MYKJE SKOLE BLI01 19/01197-002 25 Offl §25 2019/03/11
I HSE TILSYNSSAK - BEKYMRINGSMELDING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/11
I SKU HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - ANMODNING OM UTTALELSE - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - 915188389 - SØKNAD ETTER FRISKOLELOVEN Utdanningsdirektoratet BAN03 19/00645-002 2019/03/11
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - PÅMINNELSE - 66/62 - PÅLEGG OM TILKOBLING AV PRIVAT KLOAKK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN Øivind Madsen MAHA1 15/04309-088 2019/03/11
I TEK 68/307 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. TERRASSE MED LEVEGG. - 68/307 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Margareth Eidesvik KMY 12/03540-012 2019/03/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - PÅMINNELSE - 66/103 - PÅLEGG OM TILKOBLING AV PRIVAT KLOAKK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN Wat Buddhapas Samfunn I Haugesund MAHA1 15/04309-089 2019/03/11
I TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD, REDEGJØRELSE, GJENPART AV NABOVARSEL, MERKNAD FRA NABO, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Lt Byggservice AS IGR 18/03181-003 2019/03/11
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
I TEK 119/102 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 119/102 - TUASTADVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KRRE 19/01226-001 2019/03/11
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - MERKNAD TIL PLAN 2041-1 - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Karmøyadvokatene DA BHA02 16/04060-062 2019/03/11
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIROMRÅDE Danielsen ungdomsskole Karmøy TVI 12/01968-136 2019/03/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01229-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I TEK 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG - 149/387 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS IGR 19/01227-001 2019/03/11
I TEK 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 147/691 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER OG SITUASJONSKART MED SIKTLINJE John Mikkelsen Hjartnes KRRE 19/00530-003 2019/03/11
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 Odd Hansen Prosjekt AS YSL 16/00593-023 2019/03/11
U TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - TILBAKEMELDING TIL INNSENDT PLANFORSLAG 4074 Petter J. Rasmussen AS YSL 17/00308-017 2019/03/11
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER OMMUNDSEN, JON - ARBEIDSBEKREFTELSE - AUTORISASJONSBEVIS FOR PLANTEVERNMIDDEL JON OMMUNDSEN Vaglid AS HHU 19/01142-002 2019/03/11
I TEK 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING - 58/109 - KOPERVIK - SØKNAD OM SEKSJONERING Hovedgaten 23 AS HAS 19/01230-001 2019/03/11
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS MBJ03 19/00501-058 2019/03/11
I TEK 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE - STØYSKJERM I TRE - 119/144 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Vegvesen Region Vest JKV 13/00846-004 2019/03/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - OVERTAKELSESPROTOKOLL NORDTUNET SIGNERT Garvik Tomteutvikling AS BTH04 17/01422-026 2019/03/11
U TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 Umoe Eiendom Vest AS YSL 16/00593-024 2019/03/11
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
I SEN AS KARMØY RÅDHUS - UAVHENGIG REVISORS BERETNING - UTTALESE OM REVISJONEN AV ÅRSREGNSKAPET Kpmg AS PVE01 14/01108-015 2019/03/11
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - BEKREFTELSE PÅ RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS, 19. - 22. SEPTEMBER 2019 Haugesund og omegn hundeklubb TVI 12/01968-137 2019/03/11
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04383-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING - ÅKREHAMN BORETTSLAG , 26.03.2019 Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-197 2019/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03484-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01232-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01233-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01231-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - (KOPIMOTTAKER) FORSLAG TIL LØSNING PÅ AVKJØRSEL FRA FV. 868 Knut Dale HHU 17/03057-014 2019/03/11
I TEK 119/534 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. NYBYGG GARASJE, CARPORT OG LEKEHYTTE - 119/534 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Skjold JKV 12/04216-004 2019/03/11
I TEK 142/164 OG 142/737 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLLING - 142/164 OG 142/737 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLLING Trengereid Eiendom AS HAS 19/01234-001 2019/03/11
I TEK 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT - 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01235-001 2019/03/11
I TEK 86/81 - AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 86/81 - AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS JMJ03 19/01236-001 2019/03/11
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - (KOPIMOTTAKER) ULOVLIG AVKJØRSEL - FV. 849 Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/01112-002 2019/03/11
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - TILGRISNING AV AVALDSNES, 2018 - 2019 Karmlund velforening PEID 18/01519-022 2019/03/11
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL FRA STYREMØTE I IKA 06.03.19 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS VIJO 12/03966-074 2019/03/11
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 - VEDR. PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9 Mona Fågelklo YSL 16/00593-025 2019/03/11
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - 25/26 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Roger Lie Langåker HAS 18/05317-016 2019/03/11
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - 25/26 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Otto Jarl Berdinesen HAS 18/05317-017 2019/03/11
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00974-002 24 Offl.§24 2019/03/11
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK Sevland Bunyan Arkitekter AS GTH 18/03307-036 2019/03/11
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - ANNONSE - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Karmøynytt / KK-nettside AAHO 18/00168-026 2019/03/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 59/241 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE FASADEENDRING Bengt Sverre Hagen KIS 17/00073-224 2019/03/11
I TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL Sevland Bunyan Arkitekter AS EDH 19/00629-005 2019/03/11
I TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS JKV 17/03665-014 2019/03/11
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - (KOPIMOTTAKER) REVIDERT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE SAMT DISPENSASJON FOR ENDRET BRUK AV AVKJØRSEL Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-018 2019/03/11
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - SUPPLERENDE MERKNADER TIL HTM MØTE Karmøyadvokatene DA JMJ03 17/04878-020 2019/03/11
I TEK 86/81 - AVALDSNES - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 86/81 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL FORELEGGING AV NY NETTSTASJON MM Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/01236-002 2019/03/11
I TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/565 - REVIDERT TEGNING PÅ PIPE/OVN I LEILIGHET I K Gabrielsen IGR 19/01029-006 2019/03/11
I TEK 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/567 - REVIDERT TEGNING PÅ PIPE/OVN I LEILIGHET Sentralarkivet IGR 19/01027-003 2019/03/11
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Karmøy Svømmeklubb OFL 19/01203-008 2019/03/11
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE 2018 KAFFEBAREN Ringnes AS EVI1 19/00854-006 2019/03/11
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 67/43 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 67/43 Erik Sandven BSO02 19/01237-001 24 Offl.§24 2019/03/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MANGDE ALKOHOL - ØLSMAKING MED SKUDENES BRYGGERI - 09.03.19 Nordvatne Ølsmakerlag EVI1 19/00022-022 2019/03/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - STEVNING TIL HAUGALAND TINGRETT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BAN03 18/01685-030 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 148/531 - SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Karl Hovden Bauge PEID 14/03191-073 2019/03/11
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01238-001 24 Offl.§24 2019/03/11
I HSE PASIENTSKADEERSTATNING - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/11
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Lidal Rigmor Svanhild AMJ 19/00852-001 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Mørch Herdis AMJ 19/00852-002 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Harald AMJ 19/00852-003 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Inger Elise AMJ 19/00852-004 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Judith AMJ 19/00852-005 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Sigmund Audun H AMJ 19/00852-006 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Søren Andreas AMJ 19/00852-007 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Torhild AMJ 19/00852-008 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Tønnessen Didrik Johan AMJ 19/00852-009 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Tindeland Solveig AMJ 19/00852-010 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Vikene Hilda AMJ 19/00852-011 2019/03/11
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/37 I KARMØY KOMMUNE Vikene Wenche AMJ 19/00852-012 2019/03/11
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - ÅKRA - REVIDERT SØKNAD OM RESEKSJONERING Advokat Rune Lande HAS 18/05538-009 2019/03/11
I TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05625-005 2019/03/11