Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING - SVAR - KLAGE PÅ MANGLENDE AVLASTNING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-169 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-091 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-092 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-088 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-125 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-149 25 Offl §25 2019/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-025 25 Offl §25 2019/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-026 25 Offl §25 2019/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-027 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-023 25 Offl §25 2019/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-004 25 Offl §25 2019/03/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-007 25 Offl §25 2019/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-007 25 Offl §25 2019/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-008 25 Offl §25 2019/03/09