Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 84/95 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - NYBYGG UTHUS - 84/95 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Anders Soland KMY 15/03566-003 2019/03/08
U TEK 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K12 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5696 - 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K12 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5696 S O Lund AS ORO01 18/05697-002 2019/03/08
U TEK 54/1 - DALE - TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 54/1 - DALE - TILBYGG BOLIG Lars Bjarne Dale EDH 18/04005-006 2019/03/08
I TEK 13/751 - BYGG 36, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS JKV 15/00607-005 2019/03/08
U TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 - RAMMETILLATELSE - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05694-004 2019/03/08
I TEK 119/332 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG - TILBYGG - 119/332 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEG - TILBYGG Lars Egil Østenstad KRRE 19/01200-001 2019/03/08
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - ETABLERING AV 4 SILOTANKER - 86/71 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/02953-006 2019/03/08
I TEK 147/510 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - CARPORT OG TERRASSE - 147/510 - STEINHAUGBAKKEN, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - CARPORT OG TERRASSE Eskild Kvala AS KRRE 19/01201-001 2019/03/08
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE MURER, AVSTANDSERKLÆRINGER OG TEGNINGER Garvik Prosjekt AS KRRE 16/04643-018 2019/03/08
I TEK 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 - PROSEDYRER OG SJEKKLISTER Multiconsult Norge AS IGR 19/00844-003 2019/03/08
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM MATTER I AVALDSNESHALLEN Johanna Gismervik TVI 16/04347-019 2019/03/08
U TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN/FERDIGBEFARING Hereid Hus AS JKV 12/05439-006 2019/03/08
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEREFERAT 21.02.19 EEH 18/01685-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEREFERAT 06.03.19 EEH 18/01685-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - REVIDERT SITUASJONSPLAN OG PROFILER Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-011 2019/03/08
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 13/304/3 Odd Kåre Tokheim APE01 13/02506-367 2019/03/08
I TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - 64/107 - REVIDERT SØKNAD MED VEDLEGG Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00639-003 2019/03/08
I TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/178 - REVIDERT SØKNADSKJEMA Thorax Tor Gunnar Isdahl KRRE 18/01119-021 2019/03/08
I TEK 146/229 - BØVÅGEN, BØ. OPPFØRING AV SKILT - 146/229 - TILTAKER ER IKKE UTFØRT - SAKEN UTGÅR Hereid Hus AS KMY 11/01374-011 2019/03/08
I TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - CONTAINER OG BOD/LAGER - 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - CONTAINER OG BOD/LAGER Procon AS BFH 19/01211-001 2019/03/08
I TEK 58/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 58/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Vedavågen Rør AS ORO01 19/01207-001 2019/03/08
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - MERKNADER TIL PLAN 2041-1 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BHA02 16/04060-061 2019/03/08
U TEK 11/429 - MANNES - BRUKSENDRING SJØHUS/LAGER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 11/429 - MANNES - BRUKSENDRING SJØHUS/LAGER Lars Vedøy IGR 18/05140-006 2019/03/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-066 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-182 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-137 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-139 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-095 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-172 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-308 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-309 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-031 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-113 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-114 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-151 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-137 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-126 25 Offl §25 2019/03/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-051 25 Offl §25 2019/03/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-113 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-113 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-114 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-115 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-116 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-117 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-118 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-119 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-120 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-121 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-122 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-123 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-124 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-125 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-126 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-127 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-128 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-129 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-130 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-131 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-132 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-133 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-134 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-135 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-136 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-137 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-138 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-139 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-140 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-141 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-142 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-143 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-144 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-145 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-146 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-147 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-148 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-149 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-150 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-151 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-152 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-153 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-154 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-155 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-156 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-157 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-158 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-159 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-160 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-161 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-162 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-163 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-164 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-165 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-166 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-167 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-168 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-169 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-170 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-171 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-172 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-173 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-174 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-175 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-176 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-177 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-178 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-179 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-180 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-181 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-182 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-183 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-184 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-185 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-186 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-187 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-188 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-189 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-190 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-191 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-192 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-193 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-194 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-195 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-196 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-197 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-198 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-199 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-200 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-201 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-202 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-203 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-204 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-205 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-206 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-207 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-208 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-209 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-210 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-211 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-212 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-213 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-214 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-215 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-216 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-217 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-218 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-219 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-220 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-221 25 Offl §25 2019/03/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-222 25 Offl §25 2019/03/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-024 25 Offl §25 2019/03/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-025 25 Offl §25 2019/03/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-167 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-010 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-011 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-012 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-013 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-014 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-015 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-011 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-012 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-013 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-014 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-015 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-016 25 Offl §25 2019/03/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-017 25 Offl §25 2019/03/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-024 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % JEN05 19/00760-003 25 Offl §25 2019/03/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-009 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-004 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-014 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-019 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-007 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-018 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-019 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-020 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-021 25 Offl §25 2019/03/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-022 25 Offl §25 2019/03/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-004 25 Offl §25 2019/03/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-006 25 Offl §25 2019/03/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-005 25 Offl §25 2019/03/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-006 25 Offl §25 2019/03/08
I TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/512 - ENDRING I KOTEHØYDE, REVIDERTE TEGNINGER Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 18/03669-016 2019/03/08
I TEK 2/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD SØRENSEN - 2/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD SØRENSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/01202-001 2019/03/08
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - GJELDENE REGULERINGSPLAN OG VEDTAK FRA HAVNEVESENET Procon AS JMJ03 19/01052-007 2019/03/08
U TEK 2/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGRID STØRKERSEN - 2/25 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - INGRID STØRKERSEN Ingrid Serine Størkersen ALS06 18/04363-004 2019/03/08
I TEK 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING - 142/152 - STØLSVEGEN, STORASUND - BRUKSENDRING Stian Ekre Wang EDH 19/01215-001 2019/03/08
U TEK 149/485 OG 495 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SPANNATOPPEN VELFORENING - SVAR - 149/485 OG 495 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Haver Advokatfirma AS BJP01 19/01177-002 2019/03/08
U TEK 2/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN STØRKERSEN - 2/294 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN STØRKERSEN Kristian Størkersen ALS06 18/04364-004 2019/03/08
U TEK 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 147/69 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD Geir Rikkard Sømme ALS06 19/01110-004 2019/03/08
U TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIQVELAND, REIDAR - SVAR - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Reidar Siqveland BJP01 19/01179-002 2019/03/08
U TEK 47/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WAAGE, JENS - SVAR - 47/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jens Waage BJP01 19/01182-002 2019/03/08
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/01165-002 24 Offl.§24 2019/03/08
U TEK TEKNISK PLAN FOR DALSNESET - GODKJENNING TEKNISKE ANLEGG TEKNISK PLAN FOR DALSNESET Arne Harald Nornes BTH04 16/02195-006 2019/03/08
U TEK 13/676 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/676 - PLOMBERING AV VANNINNTAK Odd Hansen Prosjekt AS ALS06 19/01147-002 2019/03/08
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - 147/704 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 17/00648-008 2019/03/08
I TEK 69/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MODERNE BYGG 1 AS - 69/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MODERNE BYGG 1 AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/01206-001 2019/03/08
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKOT TIL AVLØYSING VED SJUKDOM OG FØDSEL MV. Landbruksdirektoratet LKS 18/01859-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 12 - DATO: 06.03.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-029 2019/03/08
I TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - SØKNAD OM DISPENSASJON Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 19/00831-005 2019/03/08
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Gudmund Nilsen EDH 19/00901-004 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Åkra Idrettslag OFL 19/01203-001 2019/03/08
U TEK 69/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MODERNE BYGG 1 AS - SVAR - 69/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MODERNE BYGG 1 AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/01206-002 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Kolnes Idrettslag OFL 19/01203-002 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Torvastad Idrettslag OFL 19/01203-003 2019/03/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/01042-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sk Vedavåg Karmøy OFL 19/01203-004 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 19/01203-005 2019/03/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS MBJ03 19/00501-057 2019/03/08
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVSTAND TIL VA LEDNINGER Byggmester Kåre Knutsen KSG 16/04312-021 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Sportsklubben Nord OFL 19/01203-006 2019/03/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00999-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2019 - AVTALE - TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG Avaldsnes Idrettslag OFL 19/01203-007 2019/03/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01170-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - NABOVARSEL TTIL KARMØY KOMMUNE - HAUGEBERGVEGEN 27 Opus Arkitekter AS REK 19/00023-034 2019/03/08
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Kystverket Vest KRRE 19/00618-013 2019/03/08
I TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - 19/670 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Kystverket Vest KRRE 19/00670-005 2019/03/08
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/00183-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 - MAIL DEN 08.03.19 ANGÅENDE MANGLENDE DISP.SØKNAD Sandvika Advokatkontor DA V/ advokat Henrik Heussche HHU 18/05223-006 2019/03/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00742-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/00015-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/08
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - SYRE - PÅLEGG OM SIKRING - KLAGEBEHANDLING Gunnar Jaakkimainen GTH 17/03650-010 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Åkra Idrettslag ALI 19/01212-001 2019/03/08
U TEK 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - 38/273 - SYRE - PÅLEGG OM SIKRING - KLAGEBEHANDLING Advokat Bjørnnes GTH 17/03650-011 2019/03/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/158 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-141 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Kolnes Idrettslag ALI 19/01212-002 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Torvastad Idrettslag ALI 19/01212-003 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILBUD - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Sk Vedavåg Karmøy ALI 19/01212-004 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Skudenes Ungdoms- & Idrettslag ALI 19/01212-005 2019/03/08
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/01053-002 24 Offl.§24 2019/03/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HAUGEBERGVEGEN 29 Opus Arkitekter AS REK 19/00023-035 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Sportsklubben Nord ALI 19/01212-006 2019/03/08
I TEK DRIFTSAVTALER FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2019 Avaldsnes Idrettslag ALI 19/01212-007 2019/03/08
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/00668-003 2019/03/08
I TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 - SØKNAD OM DISPENSASJON Sandvika Advokatkontor DA V/ advokat Henrik Heussche HHU 18/05223-007 2019/03/08
I TEK 62/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SUNNANÅ - NYBYGG GARASJE - 62/17 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSER - GARASJE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/01220-001 2019/03/08
U TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 - RETTING I EIENDOMSKARTET - OVERSENDELSE AV KLAGE TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND Fylkesmannen I Rogaland HAS 18/05402-008 2019/03/08
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - VEDR. SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - SVØMMESTEVNE 14.03. - 17.03.19 LEIE AV BESKYTTELSESTEPPE Karmøy svømmeklubb TVI 17/00209-096 2019/03/08
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART CHRISTOPHER PERAUER MAH 19/00572-012 2019/03/08
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART STATENS VEGVESEN REGION VEST MAH 19/00572-013 2019/03/08
I TEK 128/30 - ØVRE HAUGE, TILBYGG BOLIG - 128/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vestrea Bygg Vestra Bygg AS KMY 13/01550-008 2019/03/08
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - 25/226 OG 25/227 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05317-015 2019/03/08
I TEK 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/167 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Kvinnesland EDH 19/01222-001 2019/03/08
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, HAUGEBERGSVEGEN 1 Reidar Trygve Vedø KSU01 12/02969-337 2019/03/08
U TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - 1/192 - OVERSENDELSE AV TINGLYST ERKLÆRING STD:17/4685 - PARSELL 2 Porsholmen Utbygging AS ALA04 18/01410-014 2019/03/08
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/08
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, HAUGEBERGSVEGEN 2 Solveig Sandhåland Haugeberg KSU01 12/02969-338 2019/03/08
U TEK 139/92 - HAUSKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 18/2795 - 139/91 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Kjell Gunnar Hausken HAS 18/03180-028 2019/03/08
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686M.FL - VIK - OPPMÅLING UTSETTES PGA SYKDOM STORABORG EIENDOM AS ALA04 19/00676-026 2019/03/08