Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01093-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K11 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5694 - 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K11 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5694 S O Lund AS ORO01 18/05695-002 2019/03/07
U TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 - RAMMETILLATELSE - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05696-004 2019/03/07
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/9 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 33 Ola Sandvik MAHA1 15/04310-079 2019/03/07
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/137 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RINGENVEGEN 2 Quoc Kien Nguyen MAHA1 15/04310-081 2019/03/07
U TEK 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT - 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT Ingrid Johanne Lind JMJ03 19/00492-006 2019/03/07
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - SVAR - VEDR. PARKERINGSRETTIGHET - EIENDOM 15/409 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Haver Advokatfirma AS STNY 15/01064-036 2019/03/07
U TEK 12/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN JOHNNY ÅNENSEN - 12/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN JOHNNY ÅNENSEN Aibel AS ALS06 19/00991-002 2019/03/07
U TEK 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01110-003 2019/03/07
U TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - RETUR AV SØKNAD - 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE Rune Andreas Bjørnsen KRRE 18/02902-016 2019/03/07
I TEK KJØP AV KONSULENTTJENESTER UTENDØRSANLEGG - REGULERING TIMERATER RAMMEAVTALE 0668 - KONSULENTTJENESTER UTENDØRSANLEGG Multiconsult ASA TES02 16/04429-009 2019/03/07
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL KLOAKKANLEGG - RØYKSUNDVEGEN 142 Kristian Pedersen ETS 12/00024-416 2019/03/07
U TEK 146/219 - BØ. NYBYGG VERKSTEDBYGNING MED GARASJE OG KONTORER - 146/219 - FERDIGATTEST Haaland & Thuestad AS KMY 10/00223-022 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 114/40 Haugesund Golfpark AS APE01 13/02506-321 2019/03/07
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG ENEBOLIG, FASDEENDRING - 66/194 - REVIDERTE PLAN- OG FASADETEGNING I K Gabrielsen KIS 19/00619-003 2019/03/07
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/194 - REVIDERTE TEGNINGER I K Gabrielsen KIS 19/00621-005 2019/03/07
I TEK 119/478 - MYKJE, VORMEDAL. BRUKSENDRING AV LOFT FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL - 119/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mona Helen Dagsland JKV 11/01732-004 2019/03/07
I TEK 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI - 38/163 - (KOPIMOTTAKER) TILLALTELSE TIL MUDRING, FYLLING ETABLERING AV KAI OG UTRIGGERE Karmsund Havn IKS JMJ03 19/00772-002 2019/03/07
I TEK 13/239 - TJØSVOLL - FORELEGGING AV TO NETTSTASJONER OG KABELANLEGG - 13/239 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL FORELGGING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 19/01116-002 2019/03/07
I TEK 142/318 - BOLIG 21, MISJONSVEGEN, TORVASTAD - NATURSTEINSMUR - 142/318 - TILTAKET ER IKKE UTFØRT - SAKEN UTGÅR Odd Arild Løften KMY 08/00616-011 2019/03/07
I TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE - 15/929 - BEKREFTELSE AT GARASJE BLIR FJERNET PÅ EGEN REGNING DERSOM REGULERT VEI BLIR BYGGET Ove Kenneth Kvalavåg EDH 19/00608-005 2019/03/07
I TEK 119/127 - MYKJE - BRUKSENDRING FRA LAGERBYGG TIL KONTORBYGG - 119/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Fmc Biopolymer AS JKV 09/01365-007 2019/03/07
I TEK 119/127 - MYKJE. PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 119/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Fmc Biopolymer AS JKV 09/00264-006 2019/03/07
I TEK 124/6 - VORMEDALSVEIEN, VORMEDAL. RENOVERING/OPPARBEIDING AV BÅTSTØ FOR BRUK TIL OPPTREKK AV BÅT - 124/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Fmc Biopolymer AS JKV 04/01978-005 2019/03/07
I TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG VARMESTUE TIL UTEGRUPPE - 88/248 - REVIDERT VEDTAK FRA ARBEIDSTILSYNET Byggdetalj AS JMJ03 19/01019-002 2019/03/07
I TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/01875-016 2019/03/07
I TEK 11/429 - MANNES - BRUKSENDRING SJØHUS/LAGER - 11/429 - UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/05140-005 2019/03/07
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 57/90 OG 57/91 - ØNSKE OM INNSYN I SAKER/KOMMUNIKASJON Valborg Godal Vold GTH 17/00073-222 2019/03/07
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE/MIDLERIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-048 2019/03/07
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/116 - AVKLARING SLOKKEVANN - BRANNTEKNISK REDEGJØRELSE, GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSETT I K Gabrielsen IGR 18/02350-019 2019/03/07
U TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-016 2019/03/07
U TEK 56/9 OG 1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN YTRELAND, JOSTEIN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 56/9 OG 1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Jostein Ytreland BJP01 19/01020-002 2019/03/07
U TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - FERDIGATTEST - NYBYGG, BRUKSENDRING M.M. Procon AS JKV 13/02656-012 2019/03/07
U TEK MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 12.03.2019 - MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 12.03.2019 Trygve Hagland MSA 19/01173-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/07
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - MELDING OM GASSANLEGG - 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - MELDING OM GASSANLEGG Petter J. Rasmussen AS IGR 19/01190-001 2019/03/07
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI BYGGESAK 17/4733 - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI BYGGESAK 17/4733 Sig Halvorsen AS Avd. Storesund rør ORO01 19/01191-001 2019/03/07
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - UTTALE TIL SØKNAD OM REPERASJON OG UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/00618-012 2019/03/07
I TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - 98/8 - UTTALE TIL SØKNAD OM RENOVERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/00670-004 2019/03/07
I TEK 3/512 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG GARASJE, BOD OG MUR - 3/512 - SØKNAD FERDIGATTEST Alexander Sjøen JHE05 13/01867-005 2019/03/07
I TEK KARMØYGEDDON - SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE KOMMUNENS AREAL PÅ FESTPLASSEN Karmøygeddon HPE 16/00897-025 2019/03/07
I TEK 15/211 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OSKAR ANDREAS OLIVERSEN - 15/211 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OSKAR ANDREAS OLIVERSEN S O Lund AS ORO01 19/01175-001 2019/03/07
I TEK 12/133 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND - 12/133 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND S O Lund AS ORO01 19/01176-001 2019/03/07
I TEK 15/1572 - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 15/1572 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01163-002 2019/03/07
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM SERVICESKILT ELLER VIRKSOMHETSVISNING - NÆRMESTE KRYSS ER FRA FV. 874 I KOPERVIK SENTRUM KARMSUND TRAFIKKSKOLE AS Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-383 2019/03/07
I TEK 2/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN STØRKERSEN - 2/294 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN STØRKERSEN Sig. Halvorsen AS ALS06 18/04364-003 2019/03/07
I TEK 2/25 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGRID STØRKERSEN - 2/25 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGRID STØRKERSEN Sig. Halvorsen AS ALS06 18/04363-003 2019/03/07
I TEK 12/275 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN - 12/275 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN Sig. Halvorsen AS ALS06 18/05080-003 2019/03/07
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 - SLUTTA JORDSKIFTESAK NR. 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR.140 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 17/01888-003 2019/03/07
I TEK 5/537 - LAGRINGSTILLATELSE SOLSTEIN AS - 5/537 - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF SOLSTEIN AS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 19/01181-001 2019/03/07
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR - PRISJUSTERING - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-092 2019/03/07
I TEK 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA - 65/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NYHAVN SKA Vedavågen Rør AS ORO01 19/01183-001 2019/03/07
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2019 Kompani Haugesund AHT01 12/00023-147 2019/03/07
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GÅS Jan Magnus Hillesland PCH01 12/00690-196 2019/03/07
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - VEDR. BRANNVANNKAPASITET Ståle Landaas ABU01 17/01108-069 2019/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-065 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT JEN05 18/04665-018 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-181 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-119 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-120 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-136 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-128 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-066 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-307 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-139 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-140 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-141 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-142 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-143 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-144 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-145 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-146 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-147 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-148 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-149 25 Offl §25 2019/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-150 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-125 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-091 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-147 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-148 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-061 25 Offl §25 2019/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-023 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-157 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-158 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-159 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-160 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-161 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-162 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-163 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-164 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-165 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-166 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-167 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-168 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-169 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-170 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-171 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-172 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-173 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-174 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-175 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-176 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-177 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-178 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-179 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-180 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-181 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-182 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-183 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-184 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-185 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-186 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-187 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-188 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-189 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-190 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-191 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-192 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-193 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-194 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-195 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-196 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-197 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-198 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-199 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-200 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-201 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-202 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-203 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-204 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-205 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-206 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-207 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-208 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-209 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-210 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-211 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-212 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-213 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-214 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-215 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-216 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-217 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-218 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-219 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-220 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-221 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-222 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-223 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-224 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-225 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-226 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-227 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-228 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-229 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-230 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-231 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-232 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-233 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-234 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-235 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-236 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-237 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-238 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-239 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-240 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-241 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-242 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-243 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-244 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-245 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-246 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-247 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-248 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-249 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-250 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-251 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-252 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-253 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-254 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-255 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-256 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-257 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-258 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-259 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-260 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-261 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-262 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-263 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-264 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-265 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-266 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-267 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-268 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-269 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-270 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-271 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-272 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-273 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-274 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-275 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-276 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-277 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-278 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-279 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-280 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-281 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-282 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-283 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-284 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-285 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-286 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-287 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-288 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-289 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-290 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-291 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-292 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-293 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-294 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-295 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-296 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-297 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-298 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-299 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-300 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-301 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-302 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-303 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-304 25 Offl §25 2019/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-305 25 Offl §25 2019/03/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - TILBUD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-086 25 Offl §25 2019/03/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - ARBEIDSAVTALE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-087 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-007 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-008 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-011 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-012 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-013 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-015 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-016 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-017 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-018 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-009 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-006 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-016 25 Offl §25 2019/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-017 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-002 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK LEKEPLASSANSVARLIG - SØKNAD LEKEPLASSANSVARLIG MSE 19/01123-003 25 Offl §25 2019/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-004 25 Offl §25 2019/03/07
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS Statens vegvesen - Region vest HHU 18/04349-017 2019/03/07
I TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS - 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RESTAURERING OG BRUKSENDRING UTHUS Sandve Trelast AS JMJ03 19/01192-001 2019/03/07
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - 142/418 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG TEGNING I K Gabrielsen KIS 19/00654-004 2019/03/07
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KRRE 18/05250-010 2019/03/07
I TEK KLIMANETTVERK - HAUGESUND, KARMØY, TYSVÆR OG BOKN - UTBETALING AV TILSKUDD - KLIMANETTVERK HAUGALANDET Miljødirektoratet PEID 17/04090-008 2019/03/07
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRING AV VEDTEKTER FOR KS - REPRESENTASJON TIL FYLKESMØTER OG LANDSTING Ks-Kommunesektorens Organisasjon VIJO 19/00016-016 2019/03/07
I TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/248 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL FORLENGELSE AV KAI OG UTFYLLING Karmsund Havn IKS JMJ03 19/01052-003 2019/03/07
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17.MAI-FEIRING - NORHEIM SKOLE 17. mai-komiteen - FAU, Norheim skole AKP 18/05378-009 2019/03/07
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SØKNAD OM LÅN AV DEKKE TIL TORVASTAD ARENA 17. MAI 2019 17. mai-komiteen på Torvastad 2019 TVI 16/04347-020 2019/03/07
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKOT TIL AVLØYSING VED SJUKDOM - 114610 Landbruksdirektoratet LKS 18/01859-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/328 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-138 2019/03/07
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Procon AS MBJ03 19/00501-055 2019/03/07
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hereid Hus AS MBJ03 19/00501-056 2019/03/07
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - KONGENS FORTJENSTMEDALJE LYK 12/04783-048 XX Ofl §5 2019/03/07
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I AVALDSNESHALLEN Avaldsnes drill OFL 12/01367-055 2019/03/07
I SKU ANDRE KULTURMINNER - SVAR - 23/2, 5 OG 21/1 MFL. - OPPGRADERING 2 STK. SKILT - BÅSVIKA ID.65525 OG NAUSTTUFTENE PÅ HOP ID.61137 - SØKNAD OM MIDLER Rogaland fylkeskommune RUJO 13/01604-056 2019/03/07
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
I TEK 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR - 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR John Einar Johannessen IGR 19/01174-001 2019/03/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 146/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ingvor Sandvin GEL 19/00021-137 2019/03/07
I TEK 66/237 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BOLIG, UTHUS OG GARASJE - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 66/237 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 18/02528-011 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/677 Jk Eiendom 1 AS APE01 13/02506-340 2019/03/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04383-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/136 Evy Ask APE01 13/02506-341 2019/03/07
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-257 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
I TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD Apollo Eiendom AS MAH 19/00764-003 2019/03/07
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-258 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK 58/333 - TORFÆUSGATE, KOPERVIK. BRUKSENDRING - 58/333 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ragnhild Worre CAGR 03/02623-006 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/137 Anne Louise Våge Mikkelsen APE01 13/02506-342 2019/03/07
I TEK 72/16 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE - 72/16 - SAKEN UTGÅR - TILTAKET ER IKKE UTFØRT Geir Arne Alfheim KMY 13/02334-006 2019/03/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSETNINGSTALL FOR ARRANGEMENT I 2018 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 19/00022-020 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/138 Zhi Heng Li APE01 13/02506-343 2019/03/07
I TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE - 15/929 - ERKLÆRING OM RETTIGHETER Ove Kenneth Kvalavåg EDH 19/00608-004 26 Off.l.26 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/280 Ester Nymann Vea APE01 13/02506-344 2019/03/07
U TEK 58/125 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNKLEDNING AV EKSISTERENDE PARKERINGSPLASSER - 58/125 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kop Eiendom AS CAGR 05/00242-010 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 59/93 Robin Hult APE01 13/02506-345 2019/03/07
U TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA - 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA S O Lund AS ALS06 19/01168-002 2019/03/07
U TEK 138/34, HÅLANDSVEGEN, HÅLAND, NORDRE. ENDRE ADKOMST TIL TORVASTAD IDRETTSSENTER - 138/34 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 04/02683-007 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 3/241 Marcin Filip Sikora APE01 13/02506-346 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 4/193 Arne Thorvaldsen APE01 13/02506-347 2019/03/07
I TEK 63/128, SKJERSUNDVEIEN, NORDSTOKKE, PÅBYGG TIL TERRASSE SOMMERSTUE - 63/128 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørn Johannessen KMY 10/01706-006 2019/03/07
U TEK 137/5, DALSVÅGVEGEN, DALE. NYBYGG, DRIFTSBYGNING - 137/5 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Omega Plan-Consult A/S CAGR 06/00889-009 2019/03/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01660-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/165 Elias Oddvar Andersson APE01 13/02506-348 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/821 Ole Lund APE01 13/02506-349 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/117 Thor Einar Falnes APE01 13/02506-350 2019/03/07
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - RIVING FJØS BYGG 3 - 130/1 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ragnar Vikingstad CAGR 13/01450-003 2019/03/07
I TEK 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG - 149/369 - SPANNAVEGEN, SPANNE - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE, BASSENG OG LEVEGG Ånderå Linda og Øyvind Bokn KRRE 18/05383-002 2019/03/07
U TEK 130/7 - VIKINGSTAD - TILBYGG DRIFTSBYGNING, RENOVERING AV UTHUS BYGG 1 OG 2 - 130/7 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ragnar Vikingstad CAGR 13/01448-003 2019/03/07
U TEK 15/211 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OSKAR ANDREAS OLIVERSEN - 15/211 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OSKAR ANDREAS OLIVERSEN S O Lund AS ALS06 19/01175-002 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/90 Garvik Tomteutvikling AS APE01 13/02506-351 2019/03/07
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 18-112500RFA-JSTO - KOPERVIK NORDRE - 59/160 OG 59/164 - MELDING OM NY PART I SAKEN - SAK 18-112500RFA-JSTO - KOPERVIK NORDRE - 59/160 OG 59/164 - 59/165 Haugalandet og Sunnhordaland HME 18/04223-002 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/92 Håkon Mangor Vikse APE01 13/02506-352 2019/03/07
I TEK 12/275 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN - 12/275 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN Sig. Halvorsen AS ALS06 18/04906-003 2019/03/07
U TEK 148/840 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM. NYBYGG, CARPORT, REDSKAPSBOD OG TILBYGG/TERRASSE TIL BOLIG - 148/840 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ståle Johansen CAGR 10/01851-009 2019/03/07
I TEK 149/485 OG 495 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SPANNATOPPEN VELFORENING - 149/485 OG 495 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Spannatoppen Velforening BJP01 19/01177-001 2019/03/07
I TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIQVELAND, REIDAR - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Reidar Siqveland BJP01 19/01179-001 26 Off.l.26 2019/03/07
U TEK 12/133 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND - 12/133 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - BJARNE LUND S O Lund AS ALS06 19/01176-002 2019/03/07
I TEK 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI - 8/23 - MOTTATT MANGLER, TINGLYST ÆRKLÆRING MM I K Gabrielsen IGR 19/01059-003 2019/03/07
I TEK 2/256 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/256 - KJØPSAVTALE - TILLEGGSAREAL Johannes Johannesen MAAA1 18/04569-003 2019/03/07
I TEK 47/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WAAGE, JENS - 47/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jens Waage BJP01 19/01182-001 26 Off.l.26 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 11/41 Sevlandsvik Slip & Mekaniske Verksted AS APE01 13/02506-353 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/410 Solstein AS APE01 13/02506-354 2019/03/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02156-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK 12/134 - VANNMÅLER- JOHN REIDAR LUND - 12/134 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR LUND S O Lund AS ALS06 19/00745-002 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/722 Åse Elin Jensen APE01 13/02506-355 2019/03/07
U TEK 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON, NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON, NYBYGG GARASJE Ådne Kristian Sørensen EDH 19/01072-004 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/5 Helgesen Ka Invest AS APE01 13/02506-356 2019/03/07
I TEK 117/39 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG GARASJE, ENDRET ADKOMST/INNKJØRSEL - 117/39 - SPANNAVEGEN, AKSNES, NYBYGG GARASJE, ENDRET ADKOMST/INNKJØRSEL Isam Abdul-Karim Isaq Al-Qaisi KRRE 19/00860-002 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/618 Fjk Eiendom AS APE01 13/02506-357 2019/03/07
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - DOKUMENTET HAR FORTSATT MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05538-008 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/126 Hein Olsen APE01 13/02506-358 2019/03/07
U TEK 74/59 OG 74/60 - YTRALAND - BYGGETILSYN - SVAR - 74/60 OG 74/77 - BEKYMRINGSMELDING OM FAUNA OG MILJØKRIMINALITET, OG FEIL FORVALTNING AV EIENDOMMENE I LNF OMRÅDE John Harald Håland JHE05 18/01922-010 2019/03/07
U TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - PROSJEKTERINGSOPPDRAG - P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Asplan Viak AS JAS03 17/02184-010 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/03/07
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIROMRÅDE Danielsen ungdomsskole Karmøy TVI 12/01968-135 2019/03/07
I TEK 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK - 58/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SONJA BRANDVIK Vedavågen Rør AS ORO01 19/01185-001 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/1388 Linda Margaret Olsnes APE01 13/02506-359 2019/03/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - FRA NÅ OG UT BARNEHAGEÅRET 2019/20 ABN01 19/01184-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/119 Mette Doris Endresen Gustavsen APE01 13/02506-360 2019/03/07
I TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/00719-004 2019/03/07
U SEN 19/508 - ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER TIL BEDRIFTSHELSETJENESTEN - KUNNGJØRING - 19/508 ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN - HMS INGENIØR/YRKESHYGIENIKER Doffin KRWI 19/00508-001 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/126 Bjarne Lund APE01 13/02506-361 2019/03/07
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Nyborg Fysioterapi OFL 19/00774-025 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 59/92 Hans Gunvald Hop APE01 13/02506-362 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 115/7 Kolnes bedehus APE01 13/02506-363 2019/03/07
U TEK BELYSNING EXTRA KOPERVIK - UTSKIFTNING AV ARMATUR - BELYSNING EXTRA KOPERVIK - UTSKIFTNING AV ARMATUR Coop Sørvest SA HPE 19/01188-001 2019/03/07
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 71/37 OG 71/58 - SANNERING AV NEDGRAVD OLJETANK Gerda Birgitta Severinsen PEID 14/03191-072 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 1/219 Per Bjørn Olsen APE01 13/02506-364 2019/03/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 128/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Olaf Andreas Jacobsen GEL 19/00021-139 2019/03/07
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/878 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Oskar Borge GEL 19/00021-140 2019/03/07
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - MELDING OM POLITISK BEHANDLING - KLAGEBEHANDLING Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-016 2019/03/07
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDELIG DRIFTSGODKJENNING Åkrehamn Vidaregåande Skole KANE1 13/03926-007 2019/03/07
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - AVTALE 3rw Arkitekter AS JAS03 18/02959-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Etne Kommune OEI 19/00947-005 2019/03/07
U TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - FLYTTING AV TIDLIGERE GODKJENT REDSKAPSHUS I SAK 10/1110 - 119/12 - RETUR AV SØKNAD Arnt Olav og Borgny S Lillesund EDH 15/00173-010 2019/03/07
I TEK 79/2 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 79/2 - FORESPØRSEL - KJØP AV TILLEGGSAREAL Sylvia Nordfjord MAAA1 19/01189-001 2019/03/07
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 13/304/1 Kenneth Knutsen APE01 13/02506-365 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 13/304/2 Hild Ingunn Nes APE01 13/02506-366 2019/03/07
U TEK 10/43 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - 10/43 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - ETTERSPØR MER DOKUMENTASJON Trygve J Sjøen AS IGR 18/04709-004 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 13/304/4 Odd Kåre Tokheim APE01 13/02506-368 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 32/67 Storaurvegen 70 AS APE01 13/02506-369 2019/03/07
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/642 Helge Karsten Dahle APE01 13/02506-370 2019/03/07
U TEK 12/275 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN - 12/275 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN Ingrid Marie Høie Torgersen ALS06 18/04906-004 2019/03/07
U TEK 12/275 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN - 12/275 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - TROND DAVID TORGERSEN Ingrid Marie Høie Torgersen ALS06 18/05080-004 2019/03/07
U TEK 64/610 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM FLYTTING AV AVKJØRSEL - 64/610 - RETUR AV SØKNAD Nils Johan Gabrielsen IGR 19/00914-003 2019/03/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 57/90 OG 57/91 - ØNSKE OM INNSYN I SAKER/KOMMUNIKASJON Valborg Godal Vold JMJ03 17/00073-223 2019/03/07
U TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00956-003 2019/03/07
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/07
U TEK 142/164 - STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - 142/164 - SVAR SØKNAD OM FERIGATTEST Prosjekt Konsult AS KMY 00/03008-029 2019/03/07
I TEK 5/567 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1027 - 5/567 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1027 Hage & Maskin AS ORO01 19/01193-001 2019/03/07
I TEK 5/565 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1029 - 5/565 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 19/1029 Hage & Maskin AS ORO01 19/01194-001 2019/03/07