Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/2397 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 31 A June Aune MAHA1 15/02071-142 2019/03/06
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/746 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 31 B Gunn Hansen MAHA1 15/02071-146 2019/03/06
U TEK 68/441 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDB-TJENESTER - 68/441 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDB-TJENESTER Vedavågen Rør AS ALS06 19/00886-002 2019/03/06
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1158 - 83/32 - SKEIE - TILLATELSE DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Elin Johanne Hetland HHU 18/04843-003 2019/03/06
U TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - TILLATELSE TIL ENDRING - 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. Procon AS KRRE 13/02656-009 2019/03/06
U TEK 13/132 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, FASDEENDRING, BRUKSENDRING, TAKTERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/132 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, FASDEENDRING, BRUKSENDRING, TAKTERRASSE Tobias og Maja Woida EDH 19/00826-002 2019/03/06
I TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - 149/536 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING OG FIRMAATTESTER STD:18/2860 Raglamyr Handelspark AS MAH 18/04016-026 2019/03/06
U TEK 2/427 - STEINARSKOGEN, SÆVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER - RAMMETILLATELSE - 2/427 - STEINARSKOGEN, SÆVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 BOENHETER Hereid Hus AS IGR 18/05186-004 2019/03/06
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-015 2019/03/06
U TEK 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG Favnamyr Borettslag v/Ruth Tove Eriksen EDH 19/00849-002 2019/03/06
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 59/241 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE FASADEENDRING Bengt Sverre Hagen KIS 17/00073-221 2019/03/06
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SKILT TIL APOTEK - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SKILT TIL APOTEK Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/01068-003 2019/03/06
I TEK 142/164 - STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - 142/164 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - BYGGING AV KAI UTGÅR Prosjekt Konsult AS KMY 00/03008-028 2019/03/06
U TEK ANMODNING OM BEDRE VARSLING VED STENGING AV TUNNEL I T-FORBINDELSEN - ANMODNING OM BEDRE VARSLING VED STENGING AV TUNNEL I T-FORBINDELSEN Statens vegvesen - Region vest HPE 19/01135-001 2019/03/06
I TEK 87/80 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG HAGESTUE OG OPPSTILLINGSPLASS - 87/80 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS EDH 16/04313-011 2019/03/06
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 17/01540-019 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/06
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE ORDNETT-TJENESTEN Kunnskapsforlaget ANS BNO 12/00126-123 2019/03/06
U TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - KLAGE - DELVIS AVSLAG FRA KARMØY KOMMUNE PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I TILBUDSDOKUMENTER P51200 Fylkesmannen I Rogaland STNY 18/02959-005 2019/03/06
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - MOTTATT MANGLER - FULLMAKT Jan Inge Stava HME 19/00255-003 26 Off.l.26 2019/03/06
I SEN MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN - MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN Telenor Norge AS RAW 19/01153-001 2019/03/06
U TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Procon AS JKV 13/02656-011 2019/03/06
I TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS FOR LANGTIDSPARKERING - 78/5 - NOTAT VEDR. FERDIGATTEST Mesta AS KMY 06/00029-012 2019/03/06
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1036 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 15 Odd Kåre Eliassen MAHA1 15/02071-181 2019/03/06
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER Opus Arkitekter AS JKV 18/02830-024 2019/03/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03484-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/06
U TEK 66/429 - FOTVEGEN, AUSTREIM - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRUK AV BYGG - SVAR - 66/429 - FOTVEGEN, AUSTREIM - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRUK AV BYGG Frode Atle Grinde KIS 19/01146-002 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-166 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-167 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-168 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-180 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-090 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-106 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-107 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-108 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-109 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-110 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-111 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-112 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-113 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-114 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-115 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-116 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-117 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-118 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-134 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-135 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-137 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-138 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - AVSLAG FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-024 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - AVSLAG FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-025 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - AVSLAG FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-026 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - AVSLAG FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-027 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-094 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-171 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-126 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-127 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-303 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-304 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-305 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-306 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-130 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-131 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-132 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-133 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-134 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-135 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-136 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-137 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-138 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-136 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-090 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-049 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-050 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-051 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-052 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-053 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-054 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-055 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-056 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-057 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-058 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-059 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-060 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-061 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-062 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-063 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-064 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-065 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-066 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-067 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-068 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-069 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-070 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-071 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-072 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-073 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-074 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-075 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-076 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-077 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-078 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-079 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-080 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-081 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-082 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-083 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-084 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-085 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-086 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-087 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-088 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-089 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-090 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-091 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-092 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-093 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-094 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-095 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-096 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-097 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-098 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-099 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-100 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-101 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-102 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-103 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-104 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-105 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-106 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-107 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-108 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-109 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-110 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-111 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-112 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-113 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-114 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-115 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-116 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-117 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-118 25 Offl §25 2019/03/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-119 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - TILBUD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-024 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - ARBEIDSAVTALE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-025 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-049 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-111 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-112 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-044 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-060 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-014 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-015 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-016 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-017 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-018 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-019 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-020 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-021 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-022 25 Offl §25 2019/03/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-023 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-162 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-163 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-164 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-165 25 Offl §25 2019/03/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-166 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-021 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-022 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-142 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-143 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-144 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-145 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-146 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-147 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-148 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-149 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-150 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-151 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-152 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-153 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-154 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 2 X 65,73% FAST PÅ NATT JEN05 19/00662-002 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-036 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-009 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-010 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-013 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-014 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-005 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-013 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-014 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-015 25 Offl §25 2019/03/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-003 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-004 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-005 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-002 25 Offl §25 2019/03/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-003 25 Offl §25 2019/03/06
I TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-001 2019/03/06
U TEK 108/1 - HELLEVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 108/1 - RETUR AV SØKNAD Jon Ivar Rønnevik HHU 18/03991-009 2019/03/06
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - PLANFORSLAG TIL 4071 - VIKAFJELLET, JUSTERT ETTER TILBAKEMELDING 25.02.2019 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 16/01518-045 2019/03/06
I TEK 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG - 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNEVÅG Rørleggermester Olsen ORO01 19/00984-002 2019/03/06
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I ÅKRAHALLEN Åkra Drill OFL 12/00077-180 2019/03/06
U TEK 68/133 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/133 -RETUR AV SØKNAD Eirik Utvik EDH 18/05688-004 2019/03/06
U TEK GNR. 79, BNR. 6, VISNESGARDEN, VISNES DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.396/05 (STD.SAK 05/00104) - 79/135 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Olaug Karin Jonassen HAS 05/03335-004 2019/03/06
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR PÅ SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS Jan Håkon Bårdsen PCH01 12/00690-193 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/883/2 Jan Leon Knutsen APE01 13/02506-316 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/2230 Jk Eiendom 1 AS APE01 13/02506-317 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/234 Karmøy Taxi AS APE01 13/02506-318 2019/03/06
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II STAVA, KENNETH/MIDTBØ, MAIKEN - SLETTEBEGJÆRING STAVA, KENNETH/MIDTBØ, MAIKEN Statens Kartverk SMO02 18/04264-007 2019/03/06
U TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - INFORMASJONSMØTE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Johannes FAU Stangeland ungdomsskole - Nyhamn JAS03 17/01910-006 2019/03/06
I TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Pedersen JKV 16/04147-004 2019/03/06
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR PÅ SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-194 2019/03/06
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Vindafjord Kommune OEI 19/00947-004 2019/03/06
U TEK 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG - 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNEVÅG Rørleggermester Olsen ALS06 19/00984-003 2019/03/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01442-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/06
U TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES - PLAN 3010-3 Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-018 2019/03/06
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN 2019/20 Skudenes Turnforening OFL 12/01376-230 2019/03/06
I TEK 69/78 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ULVEDAL BYGGESAK 18/1648 - 69/78 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG - TILTAKSHAVER: ULVEDAL BYGGESAK 18/1648 Vedavågen Rør AS ORO01 18/02462-003 2019/03/06
I TEK 20/49 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 20/49 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01155-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/06
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPL. §9A-6 SWI 19/01157-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/06
I TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/01154-001 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/16 Ingebjørg Målfrid Eng APE01 13/02506-319 2019/03/06
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Norconsult AS MBJ03 19/00501-054 2019/03/06
I HSE ANMELDELSE - SVINDEL - BEKREFTELSE¨PÅ ANMELDT FORHOLD - 14727563 5963/19-206 Sør-Vest Politidistrikt CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/06
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN UKE 28 OG 29 - 2019 KONGESOMMER Karmøy frivilligsentral IOGT TVI 12/01376-231 2019/03/06
U TEK 71/111 - BREKKEVEGEN, BREKKE - NYBYGG HAGESTUE - 71/111 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rune Hemnes CAGR 13/01320-004 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 58/93/1 Primex Biochemicals AS APE01 13/02506-320 2019/03/06
U TEK 71/42 - REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - 71/42 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ivar Andre Eriksen CAGR 11/00478-005 2019/03/06
U TEK 70/6 - YTRE EIDE. SØKNAD OM RIVING - 70/6 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ingeborg Sofie Jansen CAGR 12/04547-005 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 128/10 Hauge Bedehus APE01 13/02506-322 2019/03/06
U TEK 68/364 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, NYBYGG GJERDE OG LEVEGG - 68/364 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tahmuras Siyavoshi CAGR 12/01599-010 2019/03/06
I SKU IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE Creaza AS BNO 12/00126-124 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 140/35 Soltin AS APE01 13/02506-323 2019/03/06
U TEK 68/327 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR OG GJERDE - 68/327 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Carmen G.C og Trygve Sandhåland Bentsen CAGR 12/02822-004 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 148/156 Norheim Sanitetsforening APE01 13/02506-324 2019/03/06
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Harald Nornes EDH 19/01159-001 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/78 Jan Leon Knutsen APE01 13/02506-325 2019/03/06
U TEK 68/307 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. TERRASSE MED LEVEGG. - 68/307 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Margareth Eidesvik CAGR 12/03540-011 2019/03/06
U TEK 13/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, ELSE LAURA FURENES - SVAR - 13/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, ELSE LAURA FURENES Else Laura Furenes Alsaker BJP01 19/01119-002 2019/03/06
U TEK 149/536 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/536 - SPANNE - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Plank Arkitekter AS IGR 19/01128-001 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 3/165 Tonny Alise Størkersen APE01 13/02506-326 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/130 Håkon Magne Lie APE01 13/02506-327 2019/03/06
U TEK 68/300 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, NYBYGG VINTERHAGE, BOD - 68/300 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Anne Marit Pedersen CAGR 10/01801-005 2019/03/06
I TEK 12/296 - VALBERGLIA, SEVLAND. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 12/296 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 12/05439-005 2019/03/06
I TEK PLOMBERING AV VANNINNTAK - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/01161-001 24 Offl.§24 2019/03/06
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Norheim og Spanne friluftslag PCH01 18/03066-005 2019/03/06
U TEK 5/28 - AUSTRE VEAVEG, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - 5/28 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Tomasz Augustyn Modrzejewski KRRE 18/03984-004 2019/03/06
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/129 Sonja Brandvik APE01 13/02506-328 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/428 Ben Øyvind Nornes APE01 13/02506-329 2019/03/06
U TEK 82/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSVIK, SVERRE JOHAN/SOLSVIK, ANNE MARGRETHE DUØY - SVAR - 82/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSVIK, SVERRE JOHAN/SOLSVIK, ANNE MARGRETHE DUØY Sverre Johan Solsvik BJP01 19/01129-002 2019/03/06
U TEK 68/64,89, AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE. TILBYGG GARASJE OG PARKERINGSPLASS/MUR - 68/64,89, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jeanette Håkonsen og Fillip Bu Espeland CAGR 12/03715-005 2019/03/06
U TEK 66/264, NORDALSVEIEN, KOPERVIK, LØFTING AV TAK/SKIFTING AV KLEDNING, VINDUER OG PANNER - 66/264- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Roger Dybdahl CAGR 09/01773-007 2019/03/06
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - DOKUMENTASJON PÅ UTFØRTE MERKNADER GITT VED FERDIGBEFARING BOLIGFELT SLETTAVIKA Torleif og Sigurd Ytreland AS BTH04 17/01567-040 2019/03/06
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN Andreas Lorents Gjerde OFL 12/00077-181 2019/03/06
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - RAPPORT - SKADEFELLING AV GÅS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-195 2019/03/06
I TEK 12/134 - VANNMÅLER- JOHN REIDAR LUND - 12/134 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR LUND S O Lund AS ORO01 19/00745-001 2019/03/06
I TEK 140/42, 45 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 140/42, 45 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/01170-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/06
I TEK 15/1572 - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 15/1572 - LEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01163-001 2019/03/06
I TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS - 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JK EIENDOM AS S O Lund AS ORO01 19/01166-001 2019/03/06
I TEK 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA - 15/313 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ANNE CECILIE STAVA S O Lund AS ORO01 19/01168-001 2019/03/06
U TEK 64/151, TUSENFRYDVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - 64/151 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jostein Dahl og Åshild Hatteland CAGR 12/05030-004 2019/03/06
U TEK 63/128, SKJERSUNDVEIEN, NORDSTOKKE, PÅBYGG TIL TERRASSE SOMMERSTUE - 63/128 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bjørn Johannessen CAGR 10/01706-005 2019/03/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 874 STANGALANDGATA Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-382 2019/03/06
I TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG - 147/24 - MOTTATT DIV. MANGLER Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/01015-004 2019/03/06
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILBUD - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILBUD - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - MERKNADER FRA FISKARLAGET VEST - 06.03.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Fiskarlaget Vest AAHO 17/03866-039 2019/03/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/352 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-136 2019/03/06
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILBUD - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILBUD - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - 123/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/00168-025 2019/03/06
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT OG VANNAVGIFT ALS06 19/01165-001 24 Offl.§24 2019/03/06
I TEK 147/24 - RØRLEGGERMELDING RIVING, TILTAKSHAVER CAMILLA GRINDE BYGGESAK 19/1015, RIVING - 147/24 - RØRLEGGERMELDING RIVING, TILTAKSHAVER CAMILLA GRINDE BYGGESAK 19/1015, RIVING Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/01164-001 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/89 Årstein Nordstokke APE01 13/02506-330 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/117 Haugaland Eiendommer AS APE01 13/02506-331 2019/03/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02428-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/06
I TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDH 19/01169-001 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/95 Gunnar Wilhelm Wold APE01 13/02506-332 2019/03/06
U TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - MAIL TIL SØKER DEN 06.03.19 FRIST FOR AVSLUTNING AV BEHANDLINGEN Knut Dale HHU 17/03057-013 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/97 Gunnar Wilhelm Wold APE01 13/02506-333 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/99 Benthe Karin Kristiansen APE01 13/02506-334 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/103 Knut Lundberg APE01 13/02506-335 2019/03/06
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/105 Håkonsen Utleie AS APE01 13/02506-336 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/110 Magnhild Elisabeth Risvik APE01 13/02506-337 2019/03/06
I TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERASSE MED SAUNA - 43/286 - TEGNINGER I MÅLESTOKK Kine Vinje Shelley EDH 19/01139-004 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/112 Hovedgaten 26 AS APE01 13/02506-338 2019/03/06
I TEK 5/491 - VEAMYR, VEA, TILBYGG ENEBOLIG - 5/491 - VEAMYR, VEA, TILBYGG ENEBOLIG Even Nyland EDH 19/01172-001 2019/03/06
U TEK 61/29 - MIDTSTOKKE. SØKNAD OM OPPBEVARING/OMTAPPING AV LPG - 61/29 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Comfort Karmøy AS CAGR 05/03603-007 2019/03/06
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/114 Hovedgaten 29 AS APE01 13/02506-339 2019/03/06
U TEK 59/150 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK. TILBYGG GARASJE - 59/150 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jarle Bygnes CAGR 11/02054-005 2019/03/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR PÅ MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01186-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/06
U TEK 133/79, TORSNES, FEØY. TILBYGG FRITIDSBOLIG - 133/79- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjell Storesund CAGR 11/00180-007 2019/03/06
U TEK 128/3 - HAUGO, ØVRE. PLANERING, UTFYLLING FOR Å ETABLERE DYRKA MARK - 128/3 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Olaf A. Jacobsen CAGR 06/00369-015 2019/03/06
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/06
U HSE INNSYNSBEGJÆRINGER - SVAR - INNSYNSBEGJÆRING RESKONTRO Boreal Norge AS CBE02 13/03790-028 2019/03/06
U HSE TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - KLAGE - SVAR PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I "TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - VEA SYKEHJEM ARBEIDSTILSYNET" Gaute-Håkon Bleivik, H-avis CBE02 12/00140-224 2019/03/06
U TEK 2/106, 2/49, 2/189, 2/252 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 2/106, 2/49, 2/189, 2/252 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER HILD SIGNY NILSEN ALA04 18/01720-003 2019/03/06