Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/745 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT VESTRE KARMØYVEG 362 Kjell Rasmussen MAHA1 15/02071-166 2019/03/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/150 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 37 Ann Elisabeth Andersen MAHA1 15/02071-168 2019/03/05
U TEK 47/27 - PLAN FOR NYDYRKING - 47/27 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Karl Arne Jakobsen HHU 18/03047-008 2019/03/05
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TDC BLIR DEL AV TELIA NORGE AS TDC AS CBE02 17/01158-033 2019/03/05
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE JAG Assistanse AS CBE02 18/01699-039 2019/03/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/31 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 33 A Sten Hauge MAHA1 15/02071-175 2019/03/05
U TEK 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BOLIG OG SJØHUS - 15/196, 15/273 - FERDIGATTEST - RIVING AV BOLIG OG SJØHUS Kjell Inge Snørteland JKV 11/00854-005 2019/03/05
U TEK 68/59 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - RIVING SJØHUS, NYBYGG LAGER OG KONTORBYGG - 68/59 - FERDIGATTEST Castor Entreprenør AS KMY 14/02154-006 2019/03/05
U TEK 65/13 - AUSTREIMNESET - UTFYLLING I SJØ - 65/13 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 17/02359-007 2019/03/05
U TEK 15/2319 - HOLMAVEGEN - ÅKRA - RIVING SJØHUS - 15/2319 - FERDIGATTEST - RIVING AV SJØHUS Kjell Inge Snørteland JKV 13/01894-008 2019/03/05
U TEK 122/37 - RØYKSUND, SØKNAD OM STØYSKJERMING - 122/37 - FERDIGATTEST - STØYSKJERMING Ben Kåre Bårdsen JKV 12/03893-008 2019/03/05
U TEK 115/230 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE. TILBYGG ENEBOLIG - 115/230 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Haugaland Prosjektservice AS JKV 12/02723-009 2019/03/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/151 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 35 Judith Elise Hauge MAHA1 15/02071-177 2019/03/05
U TEK GNR/BNR 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. UTVIDELSE AV KAI - 15/196, 15/273 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV KAI Kjell Inge Snørteland JKV 11/02237-011 2019/03/05
U TEK 15/2305 - SANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 15/2305 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT Grethe Bødtker JKV 13/01892-005 2019/03/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1140 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ENGVEGEN 29 Klara Steinsvåg MAHA1 15/02071-179 2019/03/05
U TEK 12/228 - NARAVEGEN, SEVLAND. TILBYGG ENEBOLIG - 12/228 - FERDIGATTEST Eivind Ånensen JHE05 11/01136-011 2019/03/05
U TEK 115/226 - BUHAGEN, EIKE, SØNDRE. MONTERE LØFTEPLATTFORM - 115/226 - FERDIGATTEST - LØFTEPLATTFORM Paulsen Eiendom AS JKV 05/03305-009 2019/03/05
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK, TILBYGG/PÅBYGG/ FASADEENDRINGER PÅ BOLIG - 58/431 - FERDIGATTEST Jorunn Haaland KMY 09/01767-012 2019/03/05
U TEK 124/4 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG GARASJE OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 124/4 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE M.M. Leif E og Kjersti Marie Øxnevad JKV 13/00968-006 2019/03/05
I TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Torgeir Mauritz Siqveland MAAA1 19/01083-001 2019/03/05
U TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 63/129 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00721-006 2019/03/05
I TEK 63/236 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, STUE OG KJØKKEN - 63/236 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Otto Johannessen KMY 17/00361-003 2019/03/05
I TEK 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE - 130/5 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Kai Tore Hammer KRRE 19/00943-003 2019/03/05
U TEK 149/526 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 1 - 149/24 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 17/04755-010 2019/03/05
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - VEDRØRENDE ENDRET UTKJØRSEL Sevland Bunyan Arkitekter AS JMJ03 17/04206-018 2019/03/05
I TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - TREKKING AV PLANFORSLAG - PLAN 3000-3 - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. Ktv Bygg AS AAHO 18/03994-019 2019/03/05
U SEN GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 - SVAR - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 Rasmus Ytreland AS JBE01 19/01028-002 2019/03/05
U SEN GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 34, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 34, ÅKREHAMN Danielsen & Skogland Maskin AS JBE01 19/00983-002 2019/03/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. INSTALLASJON AV ISVANNSKJØLEANLEGG FOR TERMINALBYGGET - 78/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Avinor AS KMY 05/03689-010 2019/03/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS FOR LANGTIDSPARKERING - 78/5 - FERDIGATTEST Avinor AS KMY 06/00029-011 2019/03/05
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1156 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Egeland EDH 19/00738-003 2019/03/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. NY HAVARIVEG I NORD OG I ILS-OMRÅDET - 78/5 - FERDIGATTEST Avinor AS KMY 07/00937-010 2019/03/05
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 43/632 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HØYNESVEGEN Christoffer Wold BFH 19/00010-024 2019/03/05
U TEK 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON Hovedgaten 23 AS KIS 19/00853-003 2019/03/05
U TEK 142/692, LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - 142/692 - FERDIGATTEST Odd Inge Friestad KMY 11/01595-006 2019/03/05
U TEK 5/260 - VEA - RIVING KONTORLOKALE, TILBYGG NÆRINGSBYGG TIL KONTOR LAGER OG PARKERING - 5/260 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/05167-015 2019/03/05
I TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05113-023 2019/03/05
I TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - 98/80 - UTTALE TIL DISPENSASJON - VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 19/00670-003 2019/03/05
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - UTTALE TIL DISPENSASJON - VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 19/00618-011 2019/03/05
I TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - 1/192 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING Kartverket - Tinglysingen AMJ 18/01410-013 2019/03/05
I TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 2/8 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING, KRAV OM SAMMENSLÅING, AVTALE OM GRENSEJUSTEING Hereid Eiendom AS EDH 18/05624-009 2019/03/05
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - EISQNO Bakkane vel OFL 19/00526-032 2019/03/05
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ANDHNG Kopervik Idrettslag ANKO 19/00030-142 2019/03/05
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - HIZNEI Kopervik Idrettslag OFL 19/00525-036 2019/03/05
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - NSGCGS Stangalandskorpsene ANKO 19/00030-143 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-105 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-133 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-125 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-302 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-111 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-112 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-128 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-129 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-133 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-134 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-135 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-136 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-137 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-138 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-139 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-140 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-141 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-142 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-143 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-144 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-145 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-146 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-147 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-148 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-149 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-150 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-151 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-152 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-153 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-154 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-155 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-156 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-157 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-158 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-159 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-160 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-161 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-043 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-044 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-045 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-046 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-047 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-048 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-049 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-050 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-051 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-052 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-053 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-054 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-055 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-056 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-057 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-126 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-127 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-128 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-129 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-130 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-131 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-132 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-133 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-134 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-135 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-136 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-137 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-138 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-139 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-140 25 Offl §25 2019/03/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-141 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - BEKREFTELSE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-009 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - BEKREFTELSE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-010 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - BEKREFTELSE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-011 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - BEKREFTELSE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-012 25 Offl §25 2019/03/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - BEKREFTELSE 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-013 25 Offl §25 2019/03/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - ARBEIDSAVTALE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-019 25 Offl §25 2019/03/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - TILBUD MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-020 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 65.73% FAST NATT JEN05 19/00880-002 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-007 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-008 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-011 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-012 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-004 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-005 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-010 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-011 25 Offl §25 2019/03/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-012 25 Offl §25 2019/03/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-003 25 Offl §25 2019/03/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-003 25 Offl §25 2019/03/05
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hans J Rasmussen AS MBJ03 19/00501-053 2019/03/05
U TEK 140/263 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL ENDRING - 140/263 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Norconsult AS KIS 18/04893-006 2019/03/05
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BYGGETILSYN - 4/38 - E-POST KORRESPONDANSE VEDRØRENDE INSTALLASJON AV BASESTASJONER/SENDERKABINETT Karin Helga Moe JHE05 19/01127-001 2019/03/05
U TEK 1/183 - SØRATRE, VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG - 1/183 - FERDIGATTEST Hedalm Anebyhus AS JHE05 18/02933-011 2019/03/05
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
I TEK 64/285 - STANGELAND. BRUKSENDRING - 64/285 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV LEILIGHETSBYGG Statens vegvesen - Region vest IGR 11/02390-002 2019/03/05
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV BRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 18/05328-015 2019/03/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - BRYGGEDANS 18.08.18 Karmøy Råseglarlag EVI1 18/00002-155 2019/03/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SILK 2018 Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival EVI1 18/00002-156 2019/03/05
I TEK KARMØYGEDDON - ARRANGEMENTSTILLATELSE - KARMØYGEDDON 2019 I KOPERVIK 2.-4. MAI (KOPIMOTTAKER) Sør-Vest Politidistrikt HPE 16/00897-024 2019/03/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00833-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01109-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01045-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00976-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00183-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/79- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Irene Landa CAGR 09/01914-023 2019/03/05
I TEK 119/1 - PLAN FOR NYDYRKING - 119/1 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Myklabust Gard Sandvik Qvale HHU 19/01143-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST Skatteetaten CEM01 19/00815-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/144 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 19/00021-135 2019/03/05
U TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/78- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Hege Byre CAGR 09/01914-024 2019/03/05
U TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/72- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rudin Atle og Velaug K Frøyland CAGR 09/01914-025 2019/03/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 114/238 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Svein Lorents Myklebust GEL 19/00021-134 2019/03/05
U TEK 113/71 , 113/72 , 113/78 , 113/79 , PORTABAKKEN, DØLE, NYBYGG 4 BOLIGENHETER, CARPORTER OG NATURSTEINSMUR - 113/71- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lucian Marius og Anca Olaru CAGR 09/01914-026 2019/03/05
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BYGGETILSYN - 4/38 - VEDRØRENDE BYGGEMELDING VED OPPFØRING AV MOBILMASTANLEGG/BASSTASJON Karin Helga Moe JHE05 19/01127-002 2019/03/05
I TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - RAMMEAVTALE FOR KVERNING AV HAGEAVFALL - GEMINOR AS Geminor AS TES02 18/05293-005 2019/03/05
U TEK 113/76 OG 113/80- PORTABAKKEN, DØLE. NYBYGG 2 ENEBOLIG I REKKE MED GARASJER - 113/76 OG 113/80- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Tommy André Mikkelsen CAGR 11/00405-014 2019/03/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRIVAT FELLESLEDNING ENGVEGEN Ellen Karin Fagerland Rognaldsen MAHA1 15/02071-180 2019/03/05
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - TILBYGG SMÅDYRKLINIKK - 148/59 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Berge Sag og Trelast AS CAGR 13/04049-005 2019/03/05
I SEN INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - UTSETTELSE AV BEHANDLING AV OMKJØRINGSVEIEN ÅKRA SØR- VEAKROSSEN - VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK OM Å AVVISE INNBYGGERFORSLAG MED HJEMMEL I KOMMUNELOVEN § 39 A NR. 3 BOKSTAV B Fylkesmannen i Rogaland LYK 18/04576-009 2019/03/05
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SAKKYNDIG VURDERING VEDR. SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/00278-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK 146/229 - BØVÅGEN, BØ. OPPFØRING AV SKILT - 146/229 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Byggmester Didrik Hereid Hereid Hus AS CAGR 11/01374-010 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hausken Birger HAS 19/00905-005 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Osnes Monica HAS 19/00905-006 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hult Stig HAS 19/00905-007 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Wolfenstein Elisabeth HAS 19/00905-008 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jünger Anne Beth HAS 19/00905-009 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lunde Arnfred HAS 19/00905-010 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gaard Solfrid J Steensnæs HAS 19/00905-011 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gaard Tor Kristian HAS 19/00905-012 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kallevik Linda Irene HAS 19/00905-013 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Larsen Terje HAS 19/00905-014 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sletten Solveig Sætre HAS 19/00905-015 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sletten Øistein HAS 19/00905-016 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gjerdevik Aslaug HAS 19/00905-017 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gjerdevik Tor Erik HAS 19/00905-018 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østensvik Tom HAS 19/00905-019 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hagenberg Merete HAS 19/00905-020 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hantho Beate HAS 19/00905-021 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hantho Jan HAS 19/00905-022 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bjørgene Grendahus Al HAS 19/00905-023 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Storesund Velforening V/ole Magnus Johansen HAS 19/00905-024 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Risvik Egil Reidar HAS 19/00905-025 2019/03/05
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1328 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Risvik Thomas Magne HAS 19/00905-026 2019/03/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00742-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK 147/263 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - TERASSE/SOMMERSTUE - 147/263 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vibecke Olsen CAGR 13/02375-004 2019/03/05
U TEK 147/573 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/573 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ingvar Auestad CAGR 13/00811-004 2019/03/05
U TEK 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 147/591 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Sjo Bygg AS CAGR 13/02613-007 2019/03/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01047-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK GNR. 146, BNR. 219, BØ ØST, BØ. FERDIGSTILLELSE AV KAI MOT NØ - 146/219- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vico Eiendom AS CAGR 05/01988-005 2019/03/05
U SEN INNFORDRING - GJELDER FAKTURA FOR ETTEROPPGJØR CEM01 18/04336-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK 142/318 - BOLIG 21, MISJONSVEGEN, TORVASTAD - NATURSTEINSMUR - 142/318 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Odd Arild Løften CAGR 08/00616-010 2019/03/05
U TEK 83/32 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1158 - 83/32 - FØLGEBREV DELINGSSVEDTAK Elin Johanne Hetland HHU 18/04843-004 2019/03/05
U TEK 141/11, 141/24 - LITLASUND - RIVING AV SALTERI - 141/11, 141/24 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Fremskridt Eiendom AS CAGR 13/02740-017 2019/03/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TEKNISKBUREAU AS TES02 19/00506-014 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Sig Halvorsen AS TES02 19/00506-015 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Rørlegger Geir Sirnes AS TES02 19/00506-016 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Vedavågen Rør AS TES02 19/00506-017 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Comfort Karmøy As TES02 19/00506-018 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Karmøy Rørteknikk AS TES02 19/00506-019 2019/03/05
U TEK 140/136, TUHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG, CARPORT - 140/136 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Rolf Jarle Steinstø CAGR 09/00531-007 2019/03/05
U TEK 128/30 - ØVRE HAUGE, TILBYGG BOLIG - 128/30 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vestrea Bygg Vestra Bygg AS CAGR 13/01550-007 2019/03/05
U TEK 123/123 - SNIKVEGEN, SNIK, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 123/123 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Jensen Bygg Jb AS CAGR 08/02887-008 2019/03/05
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/1156 - 63/140 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Lars Egeland EDH 19/00738-004 2019/03/05
U TEK 94/47 - MELAND - FASADEENDRING ENEBOLIG - 94/47 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Anders Hansen CAGR 13/01985-004 2019/03/05
U TEK 15/643, SJØENVEGEN, ÅKRA. TILBYGG TIL BOLIG - 15/643 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Nils Garmann Stava CAGR 05/01654-008 2019/03/05
U TEK 15/911 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/911 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Christine H. og Kristian Gustavsen CAGR 13/02133-004 2019/03/05
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK 38/272 - TJØSTELVIK, SYRE - NYBYGG NAUST OG FASTSTØPING AV STEIN MOT SJØ - 38/272 - FERDIGATTEST Sjølund Byggservice JHE05 16/03212-005 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00796-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U TEK 109/43 (TIDL. 109/98(40)) FOSEN. NY AVKJØRSEL - 109/43, 109/40 - OPPLYSNING OM MANGLEDE FERDIGATTEST. Aud Karin Edvinson CAGR 07/01528-006 2019/03/05
U TEK GNR. 109, BNR. 36, FOSNAVEGEN, FOSEN. SLIP (BÅTOPPTREKK) - 109/36- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Odd Terje Våge CAGR 05/01824-006 2019/03/05
U TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. I K Gabrielsen CAGR 13/02682-007 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01186-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I TEK 82/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSVIK, SVERRE JOHAN/SOLSVIK, ANNE MARGRETHE DUØY - 82/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSVIK, SVERRE JOHAN/SOLSVIK, ANNE MARGRETHE DUØY Anne Margrethe Duøy Solsvik BJP01 19/01129-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK 13/676 - KOMMUNALE AVGIFTER - 19/1147 - PLOMBERING AV VANNINNTAK Odd Hansen Prosjekt AS ALS06 19/01147-001 2019/03/05
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TIL BRANNSLOKKING - 38/163 SYRE BÅTHAVN Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-066 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/05428-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - 58/435 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, AREALBEREGNING, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-013 2019/03/05
U TEK 72/189, SKÅR. NYBYGG NAUST - 72/189 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Torgeir og Monika Lie Alvestad Jonsen CAGR 11/01753-012 2019/03/05
U TEK 72/16 - ÅLAVIKVEGEN, SKÅR - SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE - 72/16 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Siegfried Bittner CAGR 13/02334-005 2019/03/05
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 03.04.19 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-179 2019/03/05
U TEK 71/171 - REVURVEGEN, BREKKE - TERRENGENDRING, STØTTEMUR OG NYBYGG BOD - 71/171 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Urbanhus Haugesund AS CAGR 13/00884-011 2019/03/05
U SEN HAUGALANDSPAKKE 2 - TRANSPORTPAKKER PÅ HAUGALANDET - UTBYGGING AV E134 Vindafjord Kommune JST 19/00573-005 2019/03/05
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE - 38/163 SYRE BÅTHAVN UTFYLLENDE INFORMASJON Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-067 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/00878-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-266 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I TEK 68/82 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE, TILBYGG ENEBOLIG - 68/82 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE, TILBYGG ENEBOLIG Svein Terje Eide EDH 19/01132-001 2019/03/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/00015-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING - 72/25 SUNDVEGEN 204 Comfort Karmøy AS ABU01 17/01108-068 2019/03/05
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-156 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00004-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I TEK 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK - 149/177 - KARTMYR, SPANNE, SOLCELLEANLEGG PÅ TAK Trond Johnsen IGR 19/01133-001 2019/03/05
U TEK 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING Anne Marta Vermundsen Grunnevåg KRRE 19/00076-005 2019/03/05
U TEK 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING Anne Marta Vermundsen Grunnevåg KRRE 19/00076-006 2019/03/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03174-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER UTVIK, ASBJØRN - FORNYING AV AUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01134-001 26 Off.l.26 2019/03/05
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01018-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - KUNNGJØRING - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Doffin TES02 18/05293-006 2019/03/05
I TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILBUD - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL TES02 18/05293-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
I TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL TES02 18/05293-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 18/05293-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
I TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILBUD - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL TES02 18/05293-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
I TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILBUD - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL TES02 18/05293-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Norsk Energigjenvinning AS(NEG) TES02 18/05293-012 2019/03/05
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Lindum AS TES02 18/05293-013 2019/03/05
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Geminor AS TES02 18/05293-014 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER VIKRA, DAG MAGNAR - FORNYING AV AUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER VIKRA, DAG MAGNAR Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01137-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - INNRAPPORTERING AV OMSETNINGSTALL FOR ARRANGEMENTER I 2018 Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 18/00002-157 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER BERGH, CORDULA - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER BERGH, CORDULA Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01138-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERASSE MED SAUNA - 43/286 - VARDENVEGEN, HØYNES, TERASSE MED SAUNA Kine Vinje Shelley EDH 19/01139-001 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER HAALAND, JARLE - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER HAALAND, JARLE Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01140-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK 66/429 - FOTVEGEN, AUSTREIM - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRUK AV BYGG - 66/429 - FOTVEGEN, AUSTREIM - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BRUK AV BYGG Frode Atle Grinde KIS 19/01146-001 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER LANGÅKER, INGAR - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER LANGÅKER, INGAR Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01141-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER OMMUNDSEN, JON - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER OMMUNDSEN, JON Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01142-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER STORESUND, KÅRE - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER STORESUND, KÅRE Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01144-001 26 Off.l.26 2019/03/05
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER ØVREBØ, JARL INGE - FØRSTEGANGSAUTORISASJON PLANTEVERN - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER ØVREBØ, JARL INGE Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01145-001 26 Off.l.26 2019/03/05
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - ORIENTERING OM HOVEDUTVALGETS VEDTAK OM KRAV TIL OPPARBEIDING AV VEG Garvik Prosjekt AS IGR 18/01080-005 2019/03/05
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Haugesund Kommune OEI 19/00947-003 2019/03/05
U TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - ORIENTERING OM SAK PÅ GNR/BNR 120/120 - TUASTAD - LEVEGG OG BRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 18/02902-015 2019/03/05
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - KLAGE - SVAR PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I "TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - VEA SYKEHJEM ARBEIDSTILSYNET" Gaute-Håkon Bleivik, H-avis CBE02 12/00140-223 2019/03/05
U TEK 64/285 - STANGELAND. BRUKSENDRING - SVAR - 64/285 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV LEILIGHETSBYGG Statens vegvesen - Region vest IGR 11/02390-003 2019/03/05
I SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON KRWI 19/01018-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05
U TEK 15/387 OG 15/1612 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅKRA SOKN - 15/387, 15/1612 OG 15/408 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ÅKRA SOKN Åkra Sokn ALA04 19/00944-004 2019/03/05
U TEK 50/48, 50/39, 50/49 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FALNES SOKN - 50/48, 50/39, 50/49 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING FALNES SOKN Falnes Sokn ALA04 19/00959-004 2019/03/05
U TEK 27/31 OG 27/33 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FERKINGSTAD SOKN - 27/31 OG 27/33 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING FERKINGSTAD SOKN Ferkingstad Sokn ALA04 19/00957-004 2019/03/05
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/05