Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 43/632 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WOLD BYGGESAK 19/39 - 43/632 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WOLD BYGGESAK 19/39 S O Lund AS ORO01 19/00043-002 2019/03/04
U TEK TEKNISK PLAN FOR AVLØPSSANERING - ÅKRA NORD, TRINN 1 - TEKNISK GODKJENNING AVLØPSSANERING ÅKRA NORD, TRINN 1 Cowi AS BTH04 18/05536-007 2019/03/04
U TEK FISKERIHAVNER - VELDIKEHOLDSANSVAR - SVAR - VEDLIKEHOLDSANSVAR FOR STATLIGE KAIER - KYSTVERKETS REGION VEST Kystverket Sørøst HPE 19/00765-002 2019/03/04
I TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - FORHÅNDSKONFERANSE - 57/195 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Vbs Consult AS JMJ03 19/01111-001 2019/03/04
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG G13 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RØRLEGGERMELDING: 18/4473 RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/03899-006 2019/03/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 148/9 SEKSJ. 11 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKTIG TILTAK Einar Bådsvik IGR 17/00073-220 2019/03/04
I TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - (KOPIMOTTAKER) NYLIG OPPARBEIDET AVKJØRSEL FRA FV. 868 ANSES SOM ULOVLIG Statens vegvesen - Region vest HHU 17/03057-012 2019/03/04
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ VARSEL OM MULIG ENDRING I UTFØRELSE Karmsund Havn IKS IGR 19/00131-005 2019/03/04
U TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - SVAR VEDRØRENDE HØYDE TOPP PLATE Skanfilbygget AS v/Thomas Aaholm KMY 18/02600-011 2019/03/04
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE - 120/120 - TREKKER SØKNAD OM FLYTEBRYGGE Rune Andreas Bjørnsen KRRE 18/02902-014 2019/03/04
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - BEHANDLING OG SVAR PÅ NABOMERKNAD Engelsen Bygg AS KRRE 18/00019-006 2019/03/04
I TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - 27/14 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE TILTAK/SØKNADSPROSESS Bjørn Tollef Sveinsvold JHE05 19/00073-004 2019/03/04
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - ØNSKER TILSENDT PLAN FOR UTFYLLING I SJØ TIL BRYGGE Fiskarlaget Vest KRRE 18/05328-014 2019/03/04
I TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland JKV 18/04669-014 2019/03/04
I TEK 85/39 - UTVIK - NYBYGG - 85/39 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSER OG AVSLAG PÅ SØKNAD OM AVKJØRSEL- NYBYGG - FV. 849 Statens vegvesen - Region vest JMJ03 19/01112-001 2019/03/04
I TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG - 148/557 - REVIDERT SØKNADSKJEMA Simen Merkesvik Meling KRRE 19/00861-004 2019/03/04
I TEK 13/239 - TJØSVOLL - FORELEGGING AV TO NETTSTASJONER OG KABELANLEGG - 13/239 - TJØSVOLL - FORELEGGING AV TO NETTSTASJONER OG KABELANLEGG Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/01116-001 2019/03/04
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN HAUSKEN, TERJE - KURSBEVIS - GJENNOMFØRT PLANTEVERNKURS Terje Hausken HHU 19/01097-001 2019/03/04
I TEK 57/496 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/496 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hellvik Hus Karmøy AS XXI 19/01117-001 2019/03/04
I TEK 74/59 OG 74/60 - YTRALAND - BYGGETILSYN - 74/60 OG 74/77 - BEKYMRINGSMELDING OM FAUNA OG MILJØKRIMINALITET, OG FEIL FORVALTNING AV EIENDOMMENE I LNF OMRÅDE John Harald Håland JHE05 18/01922-008 2019/03/04
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - SUPPLERING TIL SAK - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG TEGNINGER Per Ole Sund KRRE 19/00899-004 2019/03/04
U TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS JMJ03 19/00039-004 2019/03/04
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - MOTTATT MANGLER - KART OVER AVKJØRSEL MED FRISIKTLINJER Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-006 2019/03/04
U TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, OPPFØRING AV LEVEGG/GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, OPPFØRING AV LEVEGG/GJERDE May Doris og Helge Fagerland EDH 19/01049-005 2019/03/04
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL LOV OM OFFENTLIGE ORGANERS ANSVAR FOR BRUK AV TOLK MV. (TOLKELOVEN) Kunnskapsdepartementet BAN01 19/00016-015 2019/03/04
I TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - REVIDERTE TEGNINGER Procon AS KRRE 13/02656-010 2019/03/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/00833-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/04
U TEK 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS - 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS ALS06 19/01092-002 2019/03/04
I TEK NYTT VEGNAVN - STIVLEVÅGSVEGEN - HØRINGSSVAR - NAVNET BØR SKRIVES STIVLEVÅGSVEGEN Statens Kartverk BFH 19/00697-004 2019/03/04
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 72/25, INDRETREVEGEN - FORESPØRSEL OM VANNMENGDE OG TRYKK Comfort Karmøy AS ABU01 17/01108-065 2019/03/04
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - KWKJZF Stiftelsen Åkra Blå Kors OFL 19/00525-034 2019/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LQUFQN Blå Kors Ung Åkra ANKO 19/00030-138 2019/03/04
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - AJGSER Kvalavåg velforening OFL 19/00526-029 2019/03/04
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - YWAUWY Kvalavåg velforening OFL 19/00526-030 2019/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LHGXHU Kvalavåg velforening ANKO 19/00030-139 2019/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ZFBZLU Avaldsnes skolekorps ANKO 19/00030-140 2019/03/04
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - FHEFUF Kvalavåg velforening OFL 19/00526-031 2019/03/04
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - PRLJAZ Kvalavåg velforening OFL 19/00525-035 2019/03/04
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - IOVWVL Roghord Metallsøkerklubb ANKO 19/00030-141 2019/03/04
U TEK 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - SVAR - 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørs Partner AS BJP01 19/01070-002 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-076 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-077 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-136 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-089 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-087 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-132 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-136 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-123 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-124 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-134 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-135 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-123 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-124 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-112 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-120 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-121 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-122 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-123 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-124 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-125 25 Offl §25 2019/03/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-035 25 Offl §25 2019/03/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-006 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-006 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-009 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-010 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-004 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-008 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-009 25 Offl §25 2019/03/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER 100 % FAST - RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN ANVO 19/01081-002 25 Offl §25 2019/03/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST - SØKNAD JURIST VED KEMNERKONTORET - 100 % FAST MMW 19/01096-002 25 Offl §25 2019/03/04
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - 13/676 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT SØKNADSKJEMA REKKE ØST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-003 2019/03/04
I TEK 108/1 - HELLEVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 108/1 - AVSLUTTING AV DELINGSSAK Jon Ivar Rønnevik HHU 18/03991-008 2019/03/04
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET FOR 2018 TIL LKS 18/02122-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT, DRIKKEVANN 2019, UKE 9 - HELGE BERNER BERTELSEN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-013 2019/03/04
I TEK 146/219 - BØ. NYBYGG VERKSTEDBYGNING MED GARASJE OG KONTORER - 146/219 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haaland & Thuestad AS KMY 10/00223-020 2019/03/04
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - KOPERVIK FESTIVAL 2019 Festivaldrift Kopervik AS AHT01 18/05507-009 2019/03/04
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - VISNESMARKNADEN 2019 Hinderaker & Visnes vel AHT01 18/05507-010 2019/03/04
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV NYNORSK- OG DIALEKTSPEL I MATEMATIKK FOR MELLOMTRINNET Eduplaytion AS LYK 19/00027-009 2019/03/04
I TEK 1/183 - SØRATRE, VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG - 1/183 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hedalm Anebyhus AS JHE05 18/02933-010 2019/03/04
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR SNIKTUNET- 119/589 MFL. - ANGÅENDE VEGBREDDE SNIKVEGEN OG FORTAU - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR SNIKTUNET- 119/589 MFL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-013 2019/03/04
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS MBJ03 19/00501-051 2019/03/04
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR SNIKTUNET- 119/589 MFL. - SVAR VEDRØRENDE AVKJØRSEL TIL SNIKVEGEN - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR SNIKTUNET- 119/589 MFL. Ronny Særsten AAHO 18/03964-014 2019/03/04
U SKU INNHENTING AV DOKUMENTASJON - FORELØPIG SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/03/04
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Vikanes Bungum Arkitekter AS MBJ03 19/00501-052 2019/03/04
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - KLAGE PÅ VEDTAK Hans J Rasmussen AS GTH 18/03897-011 2019/03/04
I SEN AVALDSNES BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDER INNEKLIMAMÅLING - KARMEL BEDEHUS Marit Stormo Utvik BAN01 15/00005-007 2019/03/04
I TEK 63/10 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET NYTT GJERDE TIL SKOGEIENDOM 63/2 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GJERDELINJE LANGS NABO 63/10 - OSVALD AMLAND Landbruksdirektoratet LKS 19/00084-002 2019/03/04
I TEK 4/443 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD - 4/443 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kirkelig Fellesråd BJP01 19/01102-001 2019/03/04
I TEK 15/1842 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD - 15/1842 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kirkelig Fellesråd BJP01 19/01103-001 2019/03/04
U SEN AVALDSNES BARNEHAGE - VIDEREFØRING AV MIDLERTIDIG DRIFTSGODKJENNELSE - MILJØRETTET HELSEVERN AVALDSNES BARNEHAGE Avaldsnes Barnehage BAN01 14/01885-007 2019/03/04
U SEN GRAVESØKNAD - SUNDVEGEN 460, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - SUNDVEGEN 460, KOPERVIK Vassbakk & Stol AS JBE01 19/01101-002 2019/03/04
U SEN PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. MELDING OM AT BEFARING UTGÅR Ktv Bygg AS EDA 18/03994-020 2019/03/04
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 122/4 I KARMØY KOMMUNE Naustvik John Inge MAH 17/01915-002 2019/03/04
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 122/4 I KARMØY KOMMUNE Risanger-pettersen Håkon MAH 17/01915-003 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/04
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL JULEMARKED I SKUDENESHAVN Hjertelag Ukraina AHT01 18/05507-011 2019/03/04
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 243955 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-011 26 Off.l.26 2019/03/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01109-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/04
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 243110 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-012 26 Off.l.26 2019/03/04
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/04
I TEK 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01110-001 2019/03/04
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 244239 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-013 26 Off.l.26 2019/03/04
I TEK 147/69 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 147/69 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01110-002 2019/03/04
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 244223 Statens Kartverk MAHA1 18/03018-014 26 Off.l.26 2019/03/04
U TEK 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG I K Gabrielsen IGR 19/01060-003 2019/03/04
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - VEDLEGG TIL OMTAKSERINGSVEDTAK Telia Towers Norway AS MSA 18/03160-068 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/04
I TEK 13/698 676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/698 676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ODD HANSEN PROSJEKT AS Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JHE 19/01108-001 2019/03/04
U TEK 141/72 OG 96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SMISTAD, HARRIS JOHAN - SVAR - 141/72 OG 96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler A AS BJP01 19/01100-002 2019/03/04
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/03/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 57/688 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SJÅHOLMEN Kjell Morten Mevik BFH 19/00010-023 2019/03/04
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - NYTT VEDLEGG TIL OMTAKSERINGSVEDTAK EIENDOMSSKATT Telia Norge AS MSA 18/03160-069 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/04
I TEK 38/272 - TJØSTELVIK, SYRE - NYBYGG NAUST OG FASTSTØPING AV STEIN MOT SJØ - 38/272 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sjølund Byggservice JHE05 16/03212-004 2019/03/04
I TEK 52/26 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 52/26 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01114-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/04
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG OPPMERKING - FV. 835 VORMEDALSVEGEN - NY GANG- OG SYKKELVEG Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-381 2019/03/04
I TEK 58/130 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/130 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01113-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - 21.02.19 Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 19/00022-019 2019/03/04
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-256 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/392 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala AS MAAA1 19/00023-032 2019/03/04
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Eliassen Torlaug JHE 18/05338-010 2019/03/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 5/491- NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Even Nyland REK 19/00023-033 2019/03/04
U TEK 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING LEIF HELGE HELLESTVEIT OG LARS INGE HELLESTVEIT - 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING, MAIL 04.03.19 ANGÅENDE NÅR KAN DET FERDIGMELDES Leif Helge Hellestveit HHU 12/01865-012 2019/03/04
U SEN 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - SEKSJONERING 13/749. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 18/05625-004 2019/03/04
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-192 2019/03/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKUDENES SJØMANNSFORRENING Skudenes Sjømannsforening EVI1 18/00002-154 2019/03/04
I TEK 15/923 OG 15/1065 KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/923 OG 15/1065 KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER NILSEN, ODD GUNNAR Odd Gunnar Nilsen JHE 19/01115-001 26 Off.l.26 2019/03/04
I TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING - OMLEGGING AV SYKKEL- OG GANGSTI VED UNDERGANG VÅGEVEGEN/E134 Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-001 2019/03/04
I SEN INNFORDRING - GJELDER FAKTURA FOR ETTEROPPGJØR CEM01 18/04336-154 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/04
U TEK 13/110 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 13/110 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Hans J Rasmussen AS JKV 18/01644-009 2019/03/04
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/43 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Ruben Andreas Haugeberg HAS 18/05672-015 2019/03/04
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/43 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Lene Merkesvik HAS 18/05672-016 2019/03/04
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERING AV TILSKUDD TIL ESPIRA KARMSUND 2019 Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-528 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Hellvik Hus Karmøy As JHE 19/00653-002 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Torsen Alf Erling JHE 19/00653-003 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Henrik JHE 19/00653-004 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Lund Torstein JHE 19/00653-005 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Grindhaug Jens Kåre JHE 19/00653-006 2019/03/04
U TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/353 I KARMØY KOMMUNE Olsen Linda Christine JHE 19/00653-007 2019/03/04
I TEK 13/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, ELSE LAURA FURENES - 13/220 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, ELSE LAURA FURENES Else Laura Furenes Alsaker BJP01 19/01119-001 26 Off.l.26 2019/03/04
U TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - CARPORT OG TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - CARPORT OG TERRASSE Aileen Roaldsøy EDH 19/00838-003 2019/03/04
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG - 2019 Sportsklubben Nord OFL 12/00070-034 2019/03/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/158 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-133 2019/03/04
I TEK 79/166 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - 79/166 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Rutek AS BJP01 19/01121-001 2019/03/04
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/520 I KARMØY KOMMUNE Lund Torbjørn JHE 19/00170-002 2019/03/04
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/520 I KARMØY KOMMUNE Johannesen Kristina JHE 19/00170-003 2019/03/04
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/520 I KARMØY KOMMUNE Johannesen Stian JHE 19/00170-004 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04930-022 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke as VIHO 18/04930-023 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT HR Prosjekt AS VIHO 18/04930-024 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Asplan Viak AS (Hovedenhet) VIHO 18/04930-025 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS VIHO 18/04930-026 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Opus Arkitekter AS VIHO 18/04930-027 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT PDS Arkitekt AS VIHO 18/04930-028 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT OMEGA AREAL AS VIHO 18/04930-029 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Tegn 3 AS avd. Oslo VIHO 18/04930-030 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Petter J. Rasmussen AS VIHO 18/04930-031 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Vikanes Bungum Arkitekter AS VIHO 18/04930-032 2019/03/04
U TEK RAMMEAVTALE ARK - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Dark Arkitekter AS VIHO 18/04930-033 2019/03/04