Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-165 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-109 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-046 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-111 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-045 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-046 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-047 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-048 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-108 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-109 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-110 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-041 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-042 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-043 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-057 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-058 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-059 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-131 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-132 25 Offl §25 2019/03/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-007 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-116 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-117 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-118 25 Offl §25 2019/03/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-010 25 Offl §25 2019/03/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-011 25 Offl §25 2019/03/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-012 25 Offl §25 2019/03/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-034 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-005 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER 70 % FAST JEN05 19/00994-002 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-007 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-008 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-003 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-004 25 Offl §25 2019/03/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-005 25 Offl §25 2019/03/02