Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN 38/273 - SYRE - BYGGETILSYN - SAK 17/19 HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.03.2019 Marianne Kvilhaug Svendsen EDA 17/03650-008 2019/03/01
U TEK 57/688 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MEVIK BYGGESAK: 18/5583 - 57/688 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MEVIK BYGGESAK: 18/5583 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ORO01 19/00216-002 2019/03/01
U SEN GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND - SVAR - GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00955-002 2019/03/01
U TEK KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 - GODKJENT 11.2.2019 - GODKJENT PLAN - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 Åkrehamn Utviklingsforum HPE 16/00704-068 2019/03/01
U TEK KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 - GODKJENT 11.2.2019 - GODKJENT PLAN - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 ungdomsskoler@karmoy.kommune.no HPE 16/00704-069 2019/03/01
U TEK KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 - GODKJENT 11.2.2019 - GODKJENT PLAN - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Silje Kristin Berge HPE 16/00704-070 2019/03/01
U TEK 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 18/05583-005 2019/03/01
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - MØTEREFERAT OM PLANMERKNADER - PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Porsholmen Utbygging AS AAHO 17/04272-060 2019/03/01
U TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/78 - SØKNAD OM DISPENSASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 18/01648-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I TEK 13/110 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 13/110 - SØKNAD OM FERDIGATTEST. Hans J Rasmussen AS JKV 18/01644-007 2019/03/01
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - TILLEGGSOPPLYSNING TIL BYGGESAK Hans J Rasmussen AS JMJ03 19/00039-006 2019/03/01
U SKU INNSYNSBEGJÆRINGER - SVAR - INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 13/03790-026 2019/03/01
I TEK 44/9 - POSTVEGEN, SELVÅG - RIVING REKKEHUS - 44/9 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/00643-015 2019/03/01
I TEK 133/166 - FEØY. NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI - 133/166 - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST Paulsen Byggsenter AS KMY 09/00459-026 2019/03/01
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - MOTTATT AVSTANDSERKLÆRING Hans J Rasmussen AS IGR 18/03875-007 2019/03/01
I TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - SØKNAD OM IGANGSETTELSE I K Gabrielsen JKV 18/04669-012 2019/03/01
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BASSENGTID I OPPLÆRINGSBASSENGET, KARMØYHALLEN Barn I Vann AS OFL 19/00774-024 2019/03/01
I TEK 83/144 - EIENDOMSSKATT - 83/144 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01084-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/01
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Ingebjørg Kolstø ALS06 13/00123-115 2019/03/01
I TEK 57/694 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN NORNES - 57/694 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN NORNES Geir Tangjerd ORO01 19/01086-001 2019/03/01
U TEK 64/1463 - TORVIKVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1463 - TORVIKVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE May Britt Brochs Skauvik EDH 19/00961-002 2019/03/01
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2019/2020 Krik Norheim OFL 12/01178-115 2019/03/01
I HSE DAGSENTERTILBUD TIL DEMENTE - HELSEDIREKTORATET INNVILGER TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGAKTIVITETSPLASSER FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS -STATSBUDSJETT 2019 Helsedirektoratet NOS01 16/01080-005 2019/03/01
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPROTOKOLL 20.02.19 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-044 2019/03/01
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Kreftforeningen BSE02 18/02278-014 2019/03/01
I SEN VIGSEL - SPØRSMÅL OM DATO FOR VIELSE CEM01 19/01046-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I TEK 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS - 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS ORO01 19/01092-001 2019/03/01
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 38/163 - SYRE BÅTHAVN - SPØRSMÅL OM KAPASITET PÅ VANN- OG STRØMFORSYNINGEN Sandve Trelast AS ABU01 17/01108-064 2019/03/01
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 24.02.19 EXTRA ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-032 2019/03/01
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 24.02.19 EXTRA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-038 2019/03/01
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 24.02.19 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-048 2019/03/01
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 24.02.19 KIWI ÅKRA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-036 2019/03/01
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 24.02.19 REMA 1000 BYGNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-021 2019/03/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/441 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Per Nymo GEL 19/00021-131 2019/03/01
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2019/2020 Kolnes Idrettslag OFL 12/01178-116 2019/03/01
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - RINGGATA - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Åse Fosen ALI 19/01088-001 2019/03/01
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 68/97 - FERDIGMELDING - KONSERVERING AV OLJETANK MED STABILE FYLLMASSER - NORVALD STOL Jtr Gruppen AS PEID 14/03191-071 2019/03/01
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS Jan Håkon Bårdsen PCH01 12/00690-191 2019/03/01
I TEK 142/692, LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - 142/692 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Inge Friestad KMY 11/01595-005 2019/03/01
U TEK 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE Turid Gunvaldsen EDH 19/01038-005 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RDBPZM Koret Keryx ANKO 19/00030-136 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ZYKEKH Karmlund Velforening ANKO 19/00030-137 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - AEPOHG Den Frie Evangeliske Forsamling Saron Åkrehamn ANKO 19/00030-135 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - VJSNIB Hinderaker & Visnes Vel OFL 19/00526-026 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - KUDCIU Grunnvikjå Velforening OFL 19/00526-025 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - XIURNO Guttelaget ANKO 19/00030-134 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YAMMXK Melstokke Velforening ANKO 19/00030-133 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KZIZHL 1. Skudeneshavn Sjø Speidergruppe ANKO 19/00030-125 2019/03/01
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - DVVHUH Zoar-Åkrehamn Bedehus OFL 19/00525-032 2019/03/01
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - YYHQXV Kopervik Speidergruppe OFL 19/00525-031 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RXQSEA Karmøy Innebandyklubb ANKO 19/00030-132 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ALIYXC Wallandfeltet Velforening ANKO 19/00030-126 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FUGRMK Bjørgene Grendahus Sa ANKO 19/00030-131 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GHJBAJ Vedavågen skolekorps ANKO 19/00030-130 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - ZHUDYJ Søre Langåker velforening OFL 19/00526-024 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - MXESSP Tjøsvoll vest velforening OFL 19/00526-023 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - AUAZOU Håp og utvikling ANKO 19/00030-127 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - XSQIDE Karmøy Skytterlag ANKO 19/00030-128 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - XCSRTB Kvilhaug velforening OFL 19/00526-022 2019/03/01
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - GGOUHA Karmøy Skytterlag OFL 19/00525-030 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-158 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-159 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-160 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-161 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-162 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-163 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-164 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-169 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-170 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-171 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-172 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-173 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-174 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-175 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-176 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-177 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-071 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-072 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-073 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-074 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-075 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-130 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-131 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-132 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-133 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-134 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-135 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-107 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-108 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-109 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-110 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-111 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-112 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-113 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-085 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-086 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-087 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-088 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-084 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-085 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-086 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-096 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-097 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-098 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-099 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-100 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-101 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-102 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-103 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-104 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-127 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-128 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-129 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-130 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-131 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-127 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-128 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-129 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-130 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-131 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-132 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-133 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-134 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-135 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-115 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-116 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-117 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-118 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-119 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-120 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-088 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-089 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-090 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-091 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-092 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-093 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-162 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-163 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-164 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-165 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-166 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-167 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-168 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-169 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-116 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-117 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-118 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-119 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-120 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-121 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-122 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-062 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-063 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-064 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-065 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-267 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-268 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-269 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-270 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-271 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-272 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-273 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-274 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-275 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-276 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-277 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-278 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-279 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-280 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-281 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-282 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-283 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-284 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-285 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-286 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-287 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-288 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-289 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-290 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-291 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-292 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-293 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-294 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-295 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-296 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-297 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-298 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-299 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-027 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-028 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-029 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-105 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-106 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-107 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-108 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-124 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-125 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-126 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-127 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-123 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-124 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-125 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-126 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-127 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-128 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-129 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-113 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-114 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-115 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-116 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-117 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-118 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-119 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-120 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-121 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-122 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - TRUKKET AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-087 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-088 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - TILBUD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-089 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-090 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - TILBUD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-091 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-092 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-093 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-094 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - TILBUD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-095 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-096 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - TILBUD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-097 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-098 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - AVSLAG AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-099 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-089 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-141 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-142 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-143 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-144 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-145 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-146 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-041 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-042 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-043 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-044 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-045 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-049 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-050 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-109 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-110 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-040 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-041 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-042 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-043 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-044 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-093 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-094 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-095 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-096 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-097 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-098 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-099 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-100 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-101 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-102 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-103 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-104 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-105 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-038 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-039 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-040 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-051 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-052 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-053 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-054 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-055 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-056 25 Offl §25 2019/03/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-010 25 Offl §25 2019/03/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-011 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-112 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-113 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-114 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-115 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-116 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-117 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-118 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-119 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-120 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-121 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-122 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-123 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-124 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-125 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-126 25 Offl §25 2019/03/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-127 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-128 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-129 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-130 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - SØKNAD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-008 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-020 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-106 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-107 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-108 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-109 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-110 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-111 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-112 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-006 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-032 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-033 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-005 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-002 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90 % FAST VEA SYKEHJEM ANVO 19/01079-003 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH 100% ANVO 19/01080-002 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - VEDR . KLAGE PÅ AVGJØRELSE VEDRØRENDE SAKSUTREDNING I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03076-038 2019/03/01
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2019/2020 Karmøy Badmintonklubb OFL 12/01178-117 2019/03/01
I SKU MYKJEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I MYKJEHALLEN 2019/2020 Karmøy Badmintonklubb OFL 12/01289-036 2019/03/01
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2019/2020 Karmøy Badmintonklubb OFL 17/00209-094 2019/03/01
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - OPPDATERT SITUASJONSKART Hans J Rasmussen AS JMJ03 19/00039-005 2019/03/01
I SEN GRAVESØKNAD - SUNDVEGEN 460, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - SUNDVEGEN 460, KOPERVIK Vassbakk & Stol AS JBE01 19/01101-001 2019/03/01
I TEK 124/4 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG GARASJE OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 124/4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif E og Kjersti Marie Øxnevad JKV 13/00968-005 2019/03/01
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Espen Veste ALS06 13/00123-117 2019/03/01
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Karmøy innebandyklubb BSE02 18/02278-016 2019/03/01
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL F.U.A. 2019, RUSFRITT ARRANGEMENT F.U.A. AHT01 18/05507-007 2019/03/01
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2019 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avd. Rogaland BSE02 19/00027-008 2019/03/01
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG OPPMERKING FV 511; HP 02 ÅSEBØEN - STANGELAND VEDTAKSNUMMER V-302-19-2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-380 2019/03/01
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - MOTTATT MANGLER Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-010 2019/03/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD -JTHKJN Vikingklubben Karmøy ANKO 19/00030-129 2019/03/01
I TEK 13/132 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, FASDEENDRING, BRUKSENDRING, TAKTERRASSE - 13/132 - TREKKER STØTTEMUR FRA SØKNAD Tobias og Maja Woida EDH 19/00826-003 2019/03/01
U TEK 44/9 - POSTVEGEN, SELVÅG - RIVING REKKEHUS - 44/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/00643-016 2019/03/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - TAKKER NEI TIL TILBUD OM STILLING GLS 19/00246-055 25 Offl.§25 2019/03/01
U TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SVAR - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Gunnar Siqveland MAAA1 19/01083-002 2019/03/01
I TEK 13/110 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: NES BYGGESAK 18/1644 - 13/110 - FERDIGMELDING RØR S O Lund AS JKV 18/01645-003 2019/03/01
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG - ÅKRA FJELLAG Åkra Fjellag PCH01 18/03066-004 2019/03/01
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 147/645 - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INNREDNING AV LOFT Vidar Sjursen KRRE 17/00073-219 2019/03/01
U TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Torgeir Mauritz Siqveland MAAA1 19/01083-003 2019/03/01
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-447535 JAK 18/04336-152 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - OPXLDA Stangeland Vel OFL 19/00526-027 2019/03/01
U TEK 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 64/223 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Reidar Siqveland MAAA1 19/01083-004 2019/03/01
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - XZFQLP Karmøy Røde Kors ANKO 19/00029-028 2019/03/01
U TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - UTVIDELSE AV KAI I K Gabrielsen JKV 18/04669-013 2019/03/01
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 TILBAKEMELDING FRA KARMØY KOMMUNE Andreas Jonassen Bang SMO02 16/04490-053 2019/03/01
U TEK HØRING - KUTTFORSLAG BÅT I ROGALAND 2019 - SVAR - HØRING - KUTTFORSLAG BÅT I ROGALAND 2019 Kolumbus AS HPE 19/00124-004 2019/03/01
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 148/459 - FJERNING AV NEDGRAVD OLJETANK Anleggsgartnermester Frode Kvale AS PEID 14/03191-070 2019/03/01
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL FYSIOTERAPI M.V. Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-014 2019/03/01
I HSE TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE - SKUDENESHAVN SENIORDANS Skudeneshavn Seniordans BSE02 19/00029-027 2019/03/01
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-014 2019/03/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/03009-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I TEK 83/1 - EIENDOMSSKATT - 83/1 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/01087-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/03/01
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - GFSGHZ Velforeningen Sandskei-/ Smala OFL 19/00526-028 2019/03/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01170-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I TEK 5/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN - 5/26 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN Vedavågen Rør AS ALS06 18/01052-003 2019/03/01
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - MOTTATT MANGLER Garvik Prosjekt AS IGR 18/01080-004 2019/03/01
U SEN PARKERINGSKORT - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/00164-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
U TEK 19/3 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN - 19/3 - MAIL 01.03.19 ANGÅENDE NØDVENDIG SØKNAD TIL VEGVESENET Friluftsrådet Vest HHU 18/02477-005 2019/03/01
I SEN ØKONOMISKE STØTTEMIDLER TIL DRIFT AV LOKALRADIO - AVKLARING OM DAB I HAUGALAND KRAFT Rogaland Lokalradioforening PVE01 18/04314-003 2019/03/01
U TEK 143/21 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 143/21 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Elisabeth Orre ANNA 19/01090-001 2019/03/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORNYELSE AV PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/02374-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2018 - INNVILGET DRIFTSTILSKUDD Gatejuristen BSE02 18/00078-059 2019/03/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/01095-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-121 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-130 25 Offl §25 2019/03/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-131 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-106 25 Offl §25 2019/03/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-107 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-113 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-114 25 Offl §25 2019/03/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-115 25 Offl §25 2019/03/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-083 25 Offl §25 2019/03/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - TRUKKET SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-084 25 Offl §25 2019/03/01
U TEK 141/27 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 141/27 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Kristoffer Heggheim ANNA 19/01089-001 2019/03/01
U TEK 146/81 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 146/81 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK May Brit Widlund ANNA 19/01091-001 2019/03/01
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORLØPIG SVAR SØKNAD OM TILSKUDD Vi over 60 Kopervik BSE02 18/02278-015 2019/03/01
U TEK 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE Kai Tore Hammer KRRE 19/00943-002 2019/03/01
I TEK 3/193 - SÆVIKVEGEN, SÆVIK, BRUKSENDRING TIL BOLIG MED 2 SOKKELLEILIGHETER - 3/193 - GODKJENNING AV TEKNISK PLANER - FV. 852 SÆVIKVEGEN Statens Vegvesen IGR 18/02601-008 2019/03/01
I TEK 52/46 - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 52/46 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 18/01696-007 2019/03/01
U TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/01015-002 2019/03/01
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT PÅ FEØY Eli Lobekk ALS06 13/00123-116 2019/03/01
I TEK 141/72 OG 96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SMISTAD, HARRIS JOHAN - 141/72 OG 96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Harris Johan Smistad BJP01 19/01100-001 26 Off.l.26 2019/03/01
I TEK BRANN I LÅVE PÅ TUASTAD GÅRD 09.03.18 - VEDRØRENDE FORSIKRINGSSKADE - LÅVEBRANN TUASTAD GÅRD Protector Forsikring ASA STNY 19/01098-001 2019/03/01
U SEN INNFORDRING - STATUS HUSLEIEGJELD PR.01.03.2019 MHO01 18/04336-153 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/03/01
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST, KRAV TIL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/03076-039 2019/03/01
U TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE P51200 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA STNY 18/02959-004 2019/03/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/751, 752 MFL. - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik Prosjekt AS GEL 19/00021-132 2019/03/01
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - INNRAPPORTERING AV OMSETNINGSTALL FOR ARRANGEMENT I 2018 John Helge Rullestad EVI1 18/00002-153 2019/03/01
U HSE TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER - KUNNGJØRING - TRANSPORT AV MAT MELLOM KJØKKEN OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Mercell Norge AS JRE01 19/01048-002 2019/03/01