Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK INNVENDIG SOLAVSKJERMING - KARMØY RÅDHUS - INNVENDIG SOLAVSKJERMING - KONTRAKT Scandic Markiser AS MAJ02 19/00863-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/02/28
I TEK 15/347, 474, 501 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 15/347, 474, 501 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - NY UNDERSKRIFT Rune Hemnes JHE 18/05256-003 26 Off.l.26 2019/02/28
U TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - FERDIGATTEST - TOMANNSBOLIG M/BOD OG FORSTØTNINGSMUR Håkonsen Bygg AS JKV 17/01819-010 2019/02/28
U SEN GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN Haugaland Kraft AS JBE01 19/00581-002 2019/02/28
U SEN GRAVESØKNAD - NOREVEGEN, KARMSUND - SVAR - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00953-002 2019/02/28
I TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. NY HAVARIVEG I NORD OG I ILS-OMRÅDET - 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN, MANGLER OPPLYSNINGER VEDR. FERDIGATTESTER Avinor as KMY 07/00937-008 2019/02/28
U TEK 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/659 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG C7 Opus Arkitekter AS JKV 16/04384-025 2019/02/28
I TEK 146/14 OG 146/228 - BØ - FYLLING I SJØ - 146/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR UTFYLLING I SJØ PÅ BØNESET Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 13/04081-007 2019/02/28
I TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - 141/115 - VEDR. MANGELBREV Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-005 2019/02/28
U TEK 15/461 - SJØENVEGEN, ÅKRA,REHABILITERING AV TEGLSKORSTEIN - 15/461 - FERDIGATTEST - REHABILITERING AV TEGLSKORSTEIN Kay Roger Skarstein JKV 10/02345-008 2019/02/28
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, TERRENGENDRINGER T Halleland AS KRRE 18/00019-004 2019/02/28
U TEK 91/4 - MATLAND - GJENOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - FERDIGATTEST Ola Asbjørn Utvik JHE05 16/04901-010 2019/02/28
I TEK 141/220 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/220 - KOORDINATLISTE, KART OG SOSIFIL FOR OPPMÅLING GRUNNMUR Byggdetalj AS JHE 18/05588-003 2019/02/28
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - OPPSTARTSMØTE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Magnus Storesund Statens vegvesen AKR02 17/00780-010 2019/02/28
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-052 2019/02/28
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 EXTRA MOKSHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-029 2019/02/28
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 KIWI NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00128-025 2019/02/28
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 KIWI VORMEDAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01402-040 2019/02/28
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 MENY OASEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-059 2019/02/28
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 REMA 1000 NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-054 2019/02/28
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 SHELL NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04197-009 2019/02/28
I SEN YX / 7-ELEVEN NORHEIM/KARMSUND SERVERINGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 16.02.19 YX / 7-ELEVEN NORHEIM/KARMSUND NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/04240-004 2019/02/28
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - SØKNAD OM DISPENSASJON Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00917-002 2019/02/28
I TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 116/3 - TILLEGGSDOKUMENTASJON Eileraas Arkitekter AS KRRE 14/02013-012 2019/02/28
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - 123/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 Berge Sag Boligtomter AS MAH 19/00168-022 2019/02/28
U TEK EIENDOMSSKATT - HAUGALAND KRAFT NETT AS - OMTAKSERING AV VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Haugaland Kraft Fiber AS MSA 18/05064-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Lars Peder Larsgård pva Solveig Bystøm og Dagny Larsgård KRRE 18/00019-005 2019/02/28
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - MOTTATT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ANSVARSRETTER Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 18/01648-012 2019/02/28
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - GJELDER INVITASJON TIL BEFARING OG MØTE IFB. UTBEDRING AV VEI OG FORTAU IHT. REGULERINGSPLAN Kjell Magnus Bergfjord STNY 17/05071-026 2019/02/28
I SEN LÅN/REFINANSIERING 2019 - OVERSENDELSE AV UTBETALINGSBREV FOR LÅN NR. 20190097 I KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS MOS 18/05291-004 2019/02/28
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Arnstein Lothe ALS06 13/00123-110 2019/02/28
I TEK 13/676 - TEKNISK PLAN - BOLIGPROSJEKT TJØSVOLLVATNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/676 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGPROSJEKT VED TJØSVOLLVATNET Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 19/01066-001 2019/02/28
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL OM KAPASITET/VANNEMENGDE - TRODLASKARVEGEN Q Rådgivning AS ABU01 17/01108-059 2019/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03688-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01073-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - DUWXRP Kopervik Kfuk-Kfum Speidere ANKO 19/00030-088 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - IDJWYE Åkra Idrettslag ANKO 19/00030-108 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JJMYWP Bråtå vel ANKO 19/00030-109 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KILXAT Kopervik Linedance Club ANKO 19/00030-107 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - NGMEAB Tuastad Vormedal Skolekorps ANKO 19/00030-105 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - VKONQB Zoar-Åkrehamn Bedehus ANKO 19/00030-104 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - PVRRII Nord-Karmøy Rideklubb OFL 19/00525-022 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - YDOVOH Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 19/00525-021 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - YLCVXO Åkra Idrettslag OFL 19/00525-019 2019/02/28
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KLAGE TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND PÅ KARMØY KOMMUNES VEDTAK - AVKORTING I PRODUKSJONSTILSKUDD Vierdal Advokatfirma AS LKS 18/02122-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2019/2020 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-137 2019/02/28
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I AVALDSNESHALLEN 2019/2020 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/01367-054 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - QHRCAL Wallandfeltet Velforening OFL 19/00526-017 2019/02/28
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SKILT TIL APOTEK - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. SØKNAD OM SKILT Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/01068-001 2019/02/28
U TEK EIENDOMSSKATT - HAUGALAND KRAFT NETT AS - SKATTESEDDEL 2019 Haugaland Kraft Nett AS MSA 18/05064-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Eyvind Iversen ALS06 13/00123-111 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GMKFTM Moksheimtunet Velforening ANKO 19/00030-100 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - ENWPMJ Ådland Bedehus OFL 19/00525-017 2019/02/28
I TEK 141/115 - LITLASUND - NYBYGG - 141/115 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 18/00581-002 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JXHNYG Ådland Bedehus ANKO 19/00030-097 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ALXDHP Ådland søndagsskole ANKO 19/00030-089 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QBWNTM Åkra Skolekorps ANKO 19/00030-099 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LSGYNM Nord-Karmøy Husflidslag ANKO 19/00030-098 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - PRBXDY Visnes Kultur- og Aktivitetshus OFL 19/00525-018 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - PGPFSK Håvik velforening OFL 19/00526-016 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JPVXXC Åkra fjellag ANKO 19/00030-095 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - XMVUFS Valhall Fritidsklubb ANKO 19/00030-094 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - HTOHSE Åkra fjellag OFL 19/00525-016 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LKJLBJ Valhall Fritidsklubb ANKO 19/00030-093 2019/02/28
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - RNVATV Tuastad Bygdalag ANKO 19/00029-026 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ZQOVDS Storesund Velforening ANKO 19/00030-096 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GVMDTA 1. Vedavågen Sjø Speidergruppe ANKO 19/00030-101 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - BZSILP Ospøy Grendahus OFL 19/00525-020 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KKOYTY Karmøy Havfiskeklubb ANKO 19/00030-103 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - WZZOBI Tuastad Bygdalag ANKO 19/00030-091 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YTPROD Norheim KFUK-KFUM-speidere ANKO 19/00030-092 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FYKJCS Velforeningen Sandskei-/ Smala ANKO 19/00030-090 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - TOVQQA Høyvegen Velforening OFL 19/00526-015 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - ZIVTIC Brekke velforening OFL 19/00526-014 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - IYJQCN Moldbassane Velforening ANKO 19/00030-102 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GKKUHV Lux barnelag ANKO 19/00030-110 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - TEVMQA Moldbassane Velforening OFL 19/00526-019 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-156 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-157 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-166 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-167 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-168 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-070 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-129 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-106 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-095 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-116 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-117 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-118 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-119 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-120 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-121 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-122 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-123 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-124 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-125 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-126 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-124 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-125 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-126 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-113 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-114 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-084 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-085 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-086 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-087 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-159 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-160 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-161 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-024 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-025 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-026 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-027 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-028 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-029 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-030 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-031 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-032 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-033 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - AVSLAG HELSESØSTER JEN05 18/05522-034 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-232 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-233 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-234 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-235 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-236 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-237 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-238 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-239 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-240 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-241 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-242 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-243 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-244 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-245 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-246 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-247 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-248 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-249 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-250 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-251 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-252 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-253 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-254 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-255 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-256 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-257 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-258 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-259 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-260 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-261 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-262 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-263 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-264 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-265 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-266 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-026 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-103 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-104 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-121 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-122 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-123 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-122 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-110 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-111 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-112 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-074 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-075 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-076 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-077 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-078 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-079 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-080 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-081 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-082 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-083 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-084 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-085 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-086 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-087 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-088 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-131 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-132 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-133 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-134 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-135 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-136 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-137 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-138 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-139 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-140 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-039 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-040 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-048 25 Offl §25 2019/02/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-105 25 Offl §25 2019/02/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-106 25 Offl §25 2019/02/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-107 25 Offl §25 2019/02/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-108 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-039 25 Offl §25 2019/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-087 25 Offl §25 2019/02/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-088 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-089 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-090 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-091 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-092 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-037 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-049 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-050 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-110 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-111 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - SØKNAD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-006 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - SØKNAD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-007 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-047 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - TILBUD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-048 25 Offl §25 2019/02/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-049 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-019 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-102 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-103 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-104 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-105 25 Offl §25 2019/02/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-031 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-004 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-005 25 Offl §25 2019/02/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-006 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - SØKNAD VA KONSULENT MSE 19/01065-002 25 Offl §25 2019/02/28
I TEK 42/39 MFL. - KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER - 42/39 MFL. - KORRIGERING AV AREAL FOR BYGNING Hilde Dagny Haga BFH 19/01067-001 2019/02/28
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - EIENDOMSSKATTETAKSERING - 2019 Equinor ASA MSA 19/00775-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
U TEK OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA - LEIE AV AREAL TIL PARKERINGSPLASS OASEN STORSENTER - GNR/BNR 148/95,724 - OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA - LEIE AV AREAL TIL PARKERINGSPLASS OASEN STORSENTER - GNR/BNR 148/95,724 Olav Thon Eiendomsselskap ASA MAAA1 12/00616-005 2019/02/28
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - VEDR. PÅLEGG OM FJERNING - BER OM UTSETTELSE Byggmester Kåre Knutsen JHE05 16/04312-020 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - BWLXPE Grusvegen Velforening OFL 19/00526-018 2019/02/28
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN - 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG ETTER BRANN I K Gabrielsen KIS 19/00654-001 2019/02/28
U SEN 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - MELDING 26/226,227 OG ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/1709 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05317-014 2019/02/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 149/476 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE BYGGING OG REGULERINGSPLAN SPANNATOPPEN (5015) Tor Henrik Leipart Haavik IGR 17/00073-217 2019/02/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 57/694 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-031 2019/02/28
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL OM VANNKAPASITET Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma ABU01 17/01108-061 2019/02/28
U TEK 42/39 MFL. - KORRIGERING AV FAKTAOPPLYSNINGER - SVAR - 42/39 MFL. - KORRIGERING AV AREAL FOR BYGNING Hilde Dagny Haga BFH 19/01067-002 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - XIIRYH Åkra Speidergruppe ANKO 19/00030-106 2019/02/28
U TEK 15/1225 - ÅKRA - FORELEGGING AV PLAN OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - SVAR - 19/911 - SITUASJONSPLAN - PLASSERING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/00911-003 2019/02/28
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tord-André Stokka Kåven SALF 19/00598-008 2019/02/28
U TEK EIENDOMSSKATT - HAUGALAND KRAFT NETT AS - SKATTESEDDEL 2019 Haugaland Kraft Nett AS MSA 18/05064-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I HSE ANSKAFFELSE - BARNEHAGEPLAN - SIGNERT AVTALE Norconsult AS CBE02 19/00034-004 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/02/28
U TEK NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE BYGGEMØTE NR 2 Vassbakk & Stol as TIB 17/04263-013 2019/02/28
I TEK 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bolig Partner Prosjekt AS BJP01 19/01070-001 2019/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - SKATTESEDDEL 2019 Statnett SF MSA 17/03756-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT - FEØY Feøy Holding I AS ALS06 13/00123-112 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV HÅNDVERKTØY OG JERNVARER - RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV HÅNDVERKTØY OG JERNVARER Åkrehamn Trålbøteri AS TES02 18/02402-006 2019/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SKATTESEDDEL 2019 Equinor ASA MSA 15/01906-064 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-009 2019/02/28
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - SKATTESEDDEL 2019 Nrs Farming AS MSA 18/03160-066 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. INSTALLASJON AV ISVANNSKJØLEANLEGG FOR TERMINALBYGGET - 78/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Avinor AS KMY 05/03689-009 2019/02/28
I TEK 54/2 - MORTEN DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 54/2 - MANUELL UTBETALING - AVLØSERTILSKUDD Morten Dale LKS 18/02020-006 2019/02/28
I TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. NY HAVARIVEG I NORD OG I ILS-OMRÅDET - 78/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Avinor AS KMY 07/00937-009 2019/02/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 64/998 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BYGGING AV GARASJE/CARPORT Håvard Skarsvåg Adsen IGR 17/00073-218 2019/02/28
I TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS FOR LANGTIDSPARKERING - 78/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Avinor AS KMY 06/00029-010 2019/02/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/44 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Harald Gustavsen GEL 19/00021-129 2019/02/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 96/39 - BESTILLING AV NABOLISE - BYGGESAK Saga Bygg AS GEL 19/00021-130 2019/02/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TIL BRANNSLOKKING - GNR. 15 BNR. 1645 Thor Inge Lie ABU01 17/01108-060 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - TILBUD - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL TES02 19/00506-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 106/86 Sigurd Solland APE01 13/02506-295 2019/02/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TIL BRANNSLOKKING - TRODLASKARVEGEN Q Rådgivning AS ABU01 17/01108-062 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/287 Hans Erik Einarsen APE01 13/02506-296 2019/02/28
I TEK 5/260 - VEA - RIVING KONTORLOKALE, TILBYGG NÆRINGSBYGG TIL KONTOR LAGER OG PARKERING - 5/260 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/05167-014 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 22/161 Lucro AS APE01 13/02506-297 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/89 Sigurd Tjøsvoll APE01 13/02506-298 2019/02/28
I SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM HALLTID (SERIESPILL) FOR NHF REGION SØRVEST SKOLEÅRET 2019-2020 Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-053 2019/02/28
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2019/2020 Stangaland Drill OFL 17/00209-093 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 33/193 Magnus Fjell APE01 13/02506-299 2019/02/28
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT John Dag Lodden Gravdal ALS06 13/00123-113 2019/02/28
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN 2019/2020 Krik Skudenes OFL 12/01376-229 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Sverre AMJ 19/00851-002 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Mannes Johnny AMJ 19/00851-003 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Mannes Elisabeth AMJ 19/00851-004 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Larsen Dagfinn AMJ 19/00851-005 2019/02/28
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL VANNMENGDE TIL BRANNSLOKKING - TORVASTAD Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma ABU01 17/01108-063 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Rune AMJ 19/00851-006 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Marylyn AMJ 19/00851-007 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Brekkå Gro Sivertsen AMJ 19/00851-008 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Håkonsen Utleie As AMJ 19/00851-009 2019/02/28
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/82 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/16 I KARMØY KOMMUNE Ragnvaldjord Rune AMJ 19/00851-010 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 65/13 Nyhavn Ska AS APE01 13/02506-300 2019/02/28
I TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - 27/14 OG 27/18 - REDEGJØRELSE PÅ TILTAK Bjørn Tollef Sveinsvold JHE05 19/00073-003 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/234/1 Arne Rasmussen APE01 13/02506-301 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/234/2 Martin Mannes APE01 13/02506-302 2019/02/28
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Knut Andreas Bentsen ALS06 13/00123-114 2019/02/28
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Hydro Aluminium AS MSA 18/03160-067 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN 2019/2020 Stangaland Drill OFL 12/00263-138 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/234/3 Helge Bernhard Selliken APE01 13/02506-303 2019/02/28
I TEK 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON, NYBYGG GARASJE - 125/9 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND, SØKNAD OM DISPENSASJON, NYBYGG GARASJE Ådne Kristian Sørensen EDH 19/01072-001 2019/02/28
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV - SÆRSKILT FARTSGRENSE 40 KM/T - FV. 511; HP 02 ÅSEBØEN - STANGALAND VEDTAKSNUMMER V-302-18-2019 Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-379 2019/02/28
U SKU KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG - SØKNAD KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG Skudenes ungdoms- & idrettslag OFL 18/05024-007 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/234/4 Dagfinn Olsen APE01 13/02506-304 2019/02/28
U TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE Per Ole Sund KRRE 19/00899-003 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/374 Geir Olav Våge APE01 13/02506-305 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/173/1 Leif Terje Wiik APE01 13/02506-306 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/121 Arild Sjøen APE01 13/02506-307 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/621 Inge Ketil Gilje APE01 13/02506-308 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/1 Harald Bredahl APE01 13/02506-309 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/2 Stortaren AS APE01 13/02506-310 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/3 Klw AS APE01 13/02506-311 2019/02/28
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK Nav Pensjon Harstad MHO01 18/04336-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/4 Valg AS APE01 13/02506-312 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/5 Tommy Nybøe APE01 13/02506-313 2019/02/28
U TEK 66/242 - BYGGETILSYN - 66/242 - BYGGETILSYN KRAV OM REDEGJØRELSE Tore Slettli Bårdsen KMY 19/01071-001 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/6 Porsholmen Utbygging AS APE01 13/02506-314 2019/02/28
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 1/14/7 Jan Einar Sørheim APE01 13/02506-315 2019/02/28
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV GNAGERMIDLER/PLANTEVERNMIDLER - KURSBEVIS FOR TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDLER Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/01074-001 26 Off.l.26 2019/02/28
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03688-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK Nav Pensjon Harstad MHO01 18/04336-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/28
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN HAUGEBERG, JONNY - KURSBEVIS I HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER Mattilsynet HHU 19/01075-001 2019/02/28
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - SKATTESEDDEL 2019 Harald Sander Paulsen MSA 17/03296-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER - SKATTESEDDLER 2019- MIDDVIK FERIESENTER TNO05 17/01547-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - SKATTESEDDEL 2019 Trond Vidar Sørensen MSA 17/03296-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CDBSNV Kolnes skolekorps og drill ANKO 19/00030-124 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HKBFIC Ådland Skolekorps ANKO 19/00030-112 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JBVWDU Kolnes Idrettslag ANKO 19/00030-111 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QFGQGD Karmøy Røde Kors ANKO 19/00030-123 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - SVRPMW Neset ve og vel ANKO 19/00030-121 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - TWKUZP Kolnes Idrettslag ANKO 19/00030-122 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - WNIMPC Karmøy Budokan Klubb ANKO 19/00030-120 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - EOXRHC Vormedal Grendahus Sa OFL 19/00525-028 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - FTSAIJ Feøy Bedehusforening OFL 19/00525-027 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - NZBPAO Stiftelsen Åkra Blå Kors OFL 19/00525-026 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - YBKGIW Karmøy Røde Kors OFL 19/00525-025 2019/02/28
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - SKATTESEDDEL 2019 Zhi Heng Li MSA 17/03296-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Vi over 60 Kopervik BSE02 18/02278-012 2019/02/28
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - SKATTESEDDEL 2019 Solfrid Lovise Skogen Tollefsen MSA 17/03296-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - DIRPRV Sk Vedavåg Karmøy ANKO 19/00030-117 2019/02/28
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - SKATTESEDDEL 2019 Edit Margot Haavardsholm MSA 17/03296-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FFJSPX Avaldsnes Idrettslag ANKO 19/00030-116 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - ACNGPI Sk Vedavåg Karmøy OFL 19/00525-024 2019/02/28
I TEK 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS - 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS Karsten Bjelland AS ORO01 19/01078-001 2019/02/28
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - 12/1 (OG TIDL. 12/18) UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4505 Oddveig Tveit ALA04 18/05087-026 2019/02/28
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - RJKCHL Avaldsnes Idrettslag OFL 19/00525-023 2019/02/28
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-005 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KSEDSL Avaldsnes og Håvik Kfuk-Kfum ANKO 19/00030-115 2019/02/28
U TEK 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI I K Gabrielsen IGR 19/01059-002 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - VYYYAV Avaldsnes 1 KFUK-KFUM-speidere ANKO 19/00030-114 2019/02/28
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - 119/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - 13PARSELLER (TIL REKVIRENT) STD:18/5373 Solhaugvegen AS ALA04 18/05677-024 2019/02/28
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - 119/117 (13PARSELLER) - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 Gl Prosjektservice AS ALA04 18/05677-025 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RYBIOC 2.Avaldsnes KFUK-KFUM-speidere ANKO 19/00030-113 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KOSZDI Haugaland Oromo Sosial Kulturell Forening ANKO 19/00030-119 2019/02/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YGSMUZ Hinderaker & Visnes vel ANKO 19/00030-118 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - JPYZVZ Finklavegen Velforening OFL 19/00526-020 2019/02/28
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - TGSEMU Hinderaker & Visnes vel OFL 19/00525-029 2019/02/28
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - EGEBJI Dalstre velforening OFL 19/00526-021 2019/02/28