Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET, SPRINKLING - BLONDEFABRIKKEN Vedavågen Rør AS ABU01 17/01108-055 2019/02/27
U TEK 47/384 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK, FASADEENDRING, ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/384 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK, FASADEENDRING, ALTAN Helge Eskild Steensen EDH 19/00829-002 2019/02/27
U TEK 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule EDH 19/00574-004 2019/02/27
I TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ Procon AS JMJ03 19/01052-001 2019/02/27
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - PLANFORSLAG DETALJREGULERING HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY Cowi AS YSL 17/01396-036 2019/02/27
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - SAK TIL UTTALE - 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Plan- og kystforvaltningsavdelingen KRRE 19/00618-008 2019/02/27
I TEK 122/37 - RØYKSUND, SØKNAD OM STØYSKJERMING - 122/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - STØYSKJERM Ben Kåre Bårdsen JKV 12/03893-007 2019/02/27
I TEK 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/575 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING Nils Ole Svela HME 19/01043-001 2019/02/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN § 19A ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN § 19A ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN § 19A ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Bendt Arne Nybøe ALS06 13/00123-107 2019/02/27
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 847 VISNESVEGEN - VEDTAK NY FARTSGRENSE 30 KM/T Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-378 2019/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - PLANID-355-3 RH Oppmåling Rune Hemnes GEL 19/00021-127 2019/02/27
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE - FV. 848 OG E134 - KVALAVÅGSVEGEN OG KARMØYVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest EKA 13/01286-047 2019/02/27
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYTTÅRSFYRVERKERI Åkrehamn Vekst LYK 19/00027-006 2019/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 16/183 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-126 2019/02/27
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2019/2020 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-092 2019/02/27
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 26.02.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Rogaland fylkeskommune AAHO 17/03866-038 2019/02/27
I SKU FOLKEPULSEN - SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM KOMMUNEN, KARMØY IDRETTSRÅD OG RIK/FOLKEPULSEN Karmøy idrettsråd og RIK/Folkepulsen OFL 14/03827-035 2019/02/27
I TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - NOTAT - TAKSTOBJEKT: EQUINORS KRAFTKABEL TIL JOHAN SVERDRUP-FELTET Thomas Bjønnes MSA 19/00775-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Karmøy voksenopplæringssenter OFL 19/00774-022 2019/02/27
I TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - OVERSENDER ENDRET ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS KSU01 19/00588-004 2019/02/27
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - VANNMÅLER ER TILKOBLET FOR HOVEDG. 37, KOPERVIK Vedavågen Rør AS APE01 13/02506-279 2019/02/27
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE TIL OLAVSDAGENE PÅ AVALDSNES 2019 Avaldsnes Sokn AHT01 18/05507-004 2019/02/27
I SEN LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - MELDING OM NYTT UTSLIPP Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-019 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - BHXLVI Sandhåland Velforening ANKO 19/00030-077 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - BTSIFT Norheim søndagsskole ANKO 19/00030-076 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - MDVOBF Haugalandgruppen Av Nrrl ANKO 19/00030-075 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - MLEMJN Fyrlyset jente-og guttelag ANKO 19/00030-080 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - NSLYZY Torvastad Skolekorps ANKO 19/00030-079 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QDUZTB Norheim Kfuk-Kfum ANKO 19/00030-078 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QGZKEX Kopervik Korforening ANKO 19/00030-081 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RGCVVM Håpets Havn ANKO 19/00030-082 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - SBSSYK Skudenes turnforening ANKO 19/00030-083 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - UPYRJW Familiekirken Saron Åkrehamn ANKO 19/00030-084 2019/02/27
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - YBWQGV Avaldsnes Sanitetsforening ANKO 19/00029-025 2019/02/27
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - GAQFGI Avaldsnes Sanitetsforening OFL 19/00525-015 2019/02/27
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - IMXWTG Skudenes Bedehus OFL 19/00525-014 2019/02/27
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - BVQDTY Veldetun Velforening OFL 19/00526-010 2019/02/27
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - ROQIWA Åkra Øst Velforening OFL 19/00526-011 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HNSMWG Karmøy Sportsdykkerklubb ANKO 19/00030-085 2019/02/27
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - OCVLAP Sandhåland Velforening OFL 19/00526-012 2019/02/27
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - OQIIVG Veamarken Velforening OFL 19/00526-013 2019/02/27
I TEK 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE - 86/23 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - PLANERING AV OMRÅDE Cowi AS JMJ03 19/01055-001 2019/02/27
I TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: - 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-001 2019/02/27
I TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, KAI OG UTFYLLING I SJØ - 86/23 OG 86/238 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Procon AS JMJ03 19/01052-002 2019/02/27
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - SØKNAD OM DISPENSASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 18/01648-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-144 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-145 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-146 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-147 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-148 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-149 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-150 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-151 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-152 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-153 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-154 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-155 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-165 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-128 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-094 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-106 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-107 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-108 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-109 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-110 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-111 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-112 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-113 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-114 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-115 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-122 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-123 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - TILBUD HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-062 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-063 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-157 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-158 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-115 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-230 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-231 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-024 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-025 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-102 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-120 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-121 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-073 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-130 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-097 25 Offl §25 2019/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-098 25 Offl §25 2019/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-099 25 Offl §25 2019/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-100 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-101 25 Offl §25 2019/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-102 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-103 25 Offl §25 2019/02/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-104 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-017 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-018 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-019 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-020 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-037 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-038 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-084 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-085 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-086 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-035 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-036 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-047 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-048 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - TILBUD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-041 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-042 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-018 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-094 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-095 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-096 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-097 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-098 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-099 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-100 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-101 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-067 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-068 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-069 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-070 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-071 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-072 25 Offl §25 2019/02/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - INTERVJU MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-073 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-029 25 Offl §25 2019/02/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-030 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-004 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-004 25 Offl §25 2019/02/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-003 25 Offl §25 2019/02/27
I TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - 12/18 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FULLMAKT Edd Tveit ALA04 18/05087-011 26 Off.l.26 2019/02/27
I TEK 73/58 - SUND- ANLEGGSVEG - 73/58 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Karmøy kommune v/Pernille Iden KMY 16/00584-003 2019/02/27
I TEK GNR/BNR 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. UTVIDELSE AV KAI - 15/196, 273 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Inge Snørteland JKV 11/02237-010 2019/02/27
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE TIL "GLADE MAIDAGER 2019" Åkra Idrettslag AHT01 18/05507-005 2019/02/27
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL ÅKREHAMN VEKST 2019 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-108 2019/02/27
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - RAPPORT OM SMÅDYRVAKTA 2018 Sveio kommune BJP01 12/00189-029 2019/02/27
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 59/97 - GJELDER INSTALLASJON AV VANNMÅLER Rørleggermester Olsen APE01 13/02506-294 2019/02/27
I TEK BRUK AV METALLDETEKTOR PÅ KARMØY KOMMUNES EIENDOMMER - HENVENDELSE - GJELDER DISPENSASJON TIL BRUK AV METALLDETEKTOR Thomas Madsen ALI 17/02196-008 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FVOTII Nord-Karmøy Rideklubb ANKO 19/00030-086 2019/02/27
I TEK 15/2319 - HOLMAVEGEN - ÅKRA - RIVING SJØHUS - 15/2319 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Inge Snørteland JKV 13/01894-007 2019/02/27
I TEK 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BOLIG OG SJØHUS - 15/196, 273 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Inge Snørteland JKV 11/00854-004 2019/02/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 42/32 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED GAMLE SYREVEGEN Kristian Mjølhus BFH 19/00010-022 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - VANNMÅLER ER TILKOBLET FOR HOVEDG. 37, KOPERVIK Vedavågen Rør AS APE01 13/02506-280 2019/02/27
I TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, OPPFØRING AV LEVEGG/GJERDE - 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, OPPFØRING AV LEVEGG/GJERDE May Doris og Helge Fagerland EDH 19/01049-001 2019/02/27
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Rh Oppmåling Rune Hemnes MBJ03 19/00501-050 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - 86/185 - TILBAKEMELDING - VANNMÅLER MØRENOT Rørlegger Alf Larsen AS APE01 13/02506-281 2019/02/27
U TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - RETTING AV MANGLER Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05538-007 2019/02/27
I TEK 50/39 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - 50/39 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR Sandve Trelast AS KIS 19/01050-001 2019/02/27
I TEK 115/230 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE. TILBYGG ENEBOLIG - 115/230 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haugaland Prosjektservice AS JKV 12/02723-008 2019/02/27
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE P51200 Klagenemndssekretariatet (kns) STNY 18/02959-003 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 64/136 Ståle Andreassen APE01 13/02506-282 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/211 Oskar Andreas Oliversen APE01 13/02506-283 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/13 Jan Magne Erland APE01 13/02506-284 2019/02/27
U TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 - 43/649 OG 43/650 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 Karmøy Kommune, Eiendomsavd HME 18/03840-013 2019/02/27
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Gudveig Styve ANNA 19/01053-001 24 Offl.§24 2019/02/27
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - MOTTATT KOMPLETT PLANFORSLAG - PLAN 5075 Cowi AS YSL 17/01396-037 2019/02/27
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-009 2019/02/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03009-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/12 Anne Cecilie Stava APE01 13/02506-285 2019/02/27
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Lorentz Storesund & Sønner AS MSA 18/03160-061 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/11 Jakob Harald Medhaug APE01 13/02506-286 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/10 Bygg Smart AS APE01 13/02506-287 2019/02/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVEN § 19A ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
U TEK 142/164 - STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - SVAR - 142/164 - ARBEIDET ER IKKE FERDIGSTILT Prosjekt Konsult AS KMY 00/03008-027 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/9 John Marthon Johannessen APE01 13/02506-288 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/8 Marianne Mannes APE01 13/02506-289 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/7 Leif Nilsen APE01 13/02506-290 2019/02/27
I TEK 48/5 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KNUT DALE OG MARGRETE STØYLEN - LEIER: JAN ARILD HØINES - 48/5 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KNUT DALE OG MARGRETE STØYLEN - LEIER: JAN ARILD HØINES Jan Arild Høines LKS 19/01054-001 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2238/6 Ole Markus Nes Sandhåland APE01 13/02506-291 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 106/11 Otto Johan Gaard APE01 13/02506-292 2019/02/27
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 106/57 Per Eriksen APE01 13/02506-293 2019/02/27
U TEK ÅKREHAMN RENSEANLEGG - ÅKREHAMN RENSEANLEGG Fylkesmannen i Rogaland AGAN 17/05187-010 2019/02/27
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM 2019 Marine Aluminium Industrier AS MSA 18/03160-062 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERING AV VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Egentlig Blodig Alvor AS MSA 18/03160-063 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Norbetong AS MSA 18/03160-064 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anita Iren Kristensen Olsen SMA 12/00277-159 2019/02/27
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Foreningen for kroniske smertepasienter BSE02 18/02278-011 2019/02/27
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE 2019 Skudefestivalen Kafedrift AHT01 18/05507-006 2019/02/27
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - ETTERLYSER SVAR - GJELDER MONTERING AV BELYSNING I LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/198 Finklavegen Velforening ALI 12/00420-061 2019/02/27
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Marianne Kvilhaug Svendsen ALS06 13/00123-109 2019/02/27
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - GJELDER TILGRISING - FISKEFETT PÅ AVALDSNES Karmlund velforening PEID 18/01519-020 2019/02/27
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSGRUPPE Dialo Festo Komeza LYK 19/00027-007 2019/02/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 52/49, 51 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-128 2019/02/27
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 19/00774-023 2019/02/27
I SKU KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG - GODKJENNING AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI FOR SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG Fylkesmannen i Rogaland OFL 18/05024-006 2019/02/27
I TEK STARTLÅN / TILSKUDD TIL ETABLERING / TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING 2019 - TILDELING AV TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING AV BOLIG FOR 2019 Husbanken RBE08 18/05414-013 2019/02/27
U TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 - 43/649 OG 43/650 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING DELINGSTILLATELSE I SAK 18/2075 BJARNE NORNES HME 18/03840-014 2019/02/27
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT - FEØY Feøy Velforening ALS06 13/00123-108 2019/02/27
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Hanne Vaage SMA 12/00277-160 2019/02/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/01058-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Norcem AS MSA 18/03160-065 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/27
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Vea Turlag PCH01 18/03066-003 2019/02/27
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Nina Olene Sverdrupsen SMA 12/00277-161 2019/02/27
I TEK 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI - 8/23 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, SØKNAD OM MASSEUTSKIFTNING OG ADKOMSTVEI I K Gabrielsen IGR 19/01059-001 2019/02/27
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV GNAGERMIDLER/PLANTEVERNMIDLER - DOKUMENTASJON - YRKESMESSIG BEHOV Henrik Nedrebø HHU 19/00576-002 2019/02/27
U TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG Simen Merkesvik Meling KRRE 19/00861-003 2019/02/27
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV POTENSIELL BRANNVANNSKAPASITET - STANGELAND SKOLE Norconsult AS, Haugesund ABU01 17/01108-058 2019/02/27
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Elvisa Sabic Østhus SMA 12/00277-162 2019/02/27
U TEK LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: GAUTE J. LUNDBERG - 64/28 - LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: GAUTE J. LUNDBERG - 64/28 Gaute Jansen Lundberg MAAA1 14/01070-004 2019/02/27
I TEK 115/226 - BUHAGEN, EIKE, SØNDRE. MONTERE LØFTEPLATTFORM - 115/ 226 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Paulsen Eiendom AS JKV 05/03305-008 2019/02/27
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/27
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ELFCJB Skudeneshavn Musikkorps ANKO 19/00030-087 2019/02/27
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - 123/164 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 Stian Nesse MAH 19/00168-023 2019/02/27
I HSE TRANSPORT AV MAT - OPPSIGELSE AV AVTALE Bring Express Norge AS JRE01 17/02934-028 2019/02/27
I TEK 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG - 8/47 - VESTRE VEAVEG - TANGEN, OPPFØRING AV MUR OG LEVEGG I K Gabrielsen IGR 19/01060-001 2019/02/27
U TEK HAKKEBAKKESKOGEN, RØVERHAGEN, RUSVIK OG EIDSBAKKANE BARNEHAGER - UTLEIE - HAKKEBAKKESKOGEN, RØVERHAGEN, RUSVIK OG EIDSBAKKANE BARNEHAGER - UTLEIE Rusvik Naturbarnehage SA MAAA1 12/00624-004 2019/02/27
U TEK SKUDENES AKTIVITETSHUS - UTLEIE - SKUDENES AKTIVITETSHUS - UTLEIE Karmøy Kirkelig Fellesråd MAAA1 12/00613-007 2019/02/27
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/313 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE I K Gabrielsen REK 19/00023-030 2019/02/27
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/00267-011 2019/02/27
I TEK 15/2305 - SANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 15/2305 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Grethe Bødtker JKV 13/01892-004 2019/02/27
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK, TILBYGG/PÅBYGG/ FASADEENDRINGER PÅ BOLIG - 58/431 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jorunn Haaland KMY 09/01767-011 2019/02/27
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 Jostein Langåker ALA04 19/00267-012 2019/02/27
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - SVAR - ETTERLYSER SVAR PÅ SPØRSMÅL, REF. E-POST FRA 18.12.18 Kjell Magnus Bergfjord STNY 17/05071-025 2019/02/27
U TEK 108/1 - HELLEVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 108/1 - MAIL SENDT 27.02.19 FRIST FOR AVSLUTNING AV SAKEN Jon Ivar Rønnevik HHU 18/03991-007 2019/02/27
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - 12/1 OG 12/18 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING (FØR DELING) STD:18/4505 Oddveig Tveit ALA04 18/05087-012 2019/02/27