Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG - TILBAKEMELDING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 18/01341-004 2019/02/26
U TEK 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD Comfort Karmøy AS ALS06 18/03484-004 2019/02/26
U TEK 63/11 - AUSTRE KARMØYVEG, NORDSTOKKE - RIVING AV MINDRE UTBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 63/11 - AUSTRE KARMØYVEG, NORDSTOKKE - RIVING AV MINDRE UTBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG Ole Håkon Steffensen EDH 19/00649-002 2019/02/26
U TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139 - MANGELBREV I SØKNAD OM SEKSJONERING Apollo Eiendom AS MAH 19/00764-002 2019/02/26
U TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - SAK TIL UTTALE - 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELSE AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER Fiskeridirektoratet KRRE 19/00670-002 2019/02/26
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - PRISJUSTERING - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-091 2019/02/26
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR ELDRE, FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG UNGDOM Pensjonistforbundet LYK 19/00016-013 2019/02/26
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Karm Industri Holding AS MSA 18/03160-046 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - JMNGKH Kopervik Seniordans ANKO 19/00029-019 2019/02/26
U TEK 15/1287 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/1287 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Leif Johnny Hemnes JKV 13/02838-006 2019/02/26
U TEK 47/27 - VIK - VESENTLIG TERRENGENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 47/27 - VIK - VESENTLIG TERRENGENDRING RH Oppmåling Rune Hemnes JMJ03 18/04362-003 2019/02/26
U TEK 119/88 - MYKJE. TAKSKIFTE PÅ NAUST - 119/88 - FERDIGATTEST - RENOVERING NAUST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/01722-007 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - SXHBOR Ton Angelon ANKO 19/00030-062 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FZVJVJ Kopervik bridgeklubb ANKO 19/00030-063 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - ALAKIA Postpensjonistene I Haugesundsregionen ANKO 19/00029-021 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ELLYYO Kopervik sanitetsforening ANKO 19/00030-064 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - MLQJRY Stokkastrand Leikarrings Dansegruppe For Funksjonshemmede ANKO 19/00030-065 2019/02/26
U TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/04731-018 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - OURQGL Kopervik sanitetsforening ANKO 19/00029-022 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CVUNUO Skudenes Ungdoms- & Idrettslag ANKO 19/00030-069 2019/02/26
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - OXSTJA Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 19/00525-012 2019/02/26
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE - FISKERIDAGENE 2019 Bjarne Lund AHT01 18/05507-003 2019/02/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/496 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik Hus Karmøy GEL 19/00021-125 2019/02/26
I SKU BYGNES VITENBARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON Bygnes Vitenbarnehage RHO 14/04596-009 2019/02/26
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN Sportsklubben Nord OFL 12/01178-114 2019/02/26
I SKU MYKJEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I MYKJEHALLEN Sportsklubben Nord OFL 12/01289-035 2019/02/26
I SKU HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN Sportsklubben Nord OFL 12/00263-136 2019/02/26
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 12/01376-228 2019/02/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01045-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - DPZGQS Falnes Sogn Helselag ANKO 19/00029-024 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - TMPZEC Seniornett Skudenes ANKO 19/00029-023 2019/02/26
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/01046-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - AUPOIJ Åkra drill ANKO 19/00030-072 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JFAXRN Kopervik speidergruppe ANKO 19/00030-071 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JURBTZ Pinsen ANKO 19/00030-073 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LRSSCB Haugaland Ms Forening ANKO 19/00030-074 2019/02/26
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - TCHPUB Håland bedehus OFL 19/00525-013 2019/02/26
U SEN KJØP - VIBRASJONSPLATE - BESTILLING - VIBRASJONSPLATE Multimekanisk Kran & Truckservice AS OEI 19/00205-004 2019/02/26
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Marine Aluminium AS MSA 18/03160-058 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/26
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Norbar Minerals AS MSA 18/03160-059 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-143 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-163 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-164 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-067 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-068 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-069 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-103 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-104 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-105 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-083 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-084 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-081 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-082 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-083 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-093 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-104 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-105 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-119 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-120 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-121 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-096 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-097 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-098 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-099 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-100 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-101 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-102 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-103 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-104 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-105 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-106 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-107 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-108 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-109 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-110 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - TILBUD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-111 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-112 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-083 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-107 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-108 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-109 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-110 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-111 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-112 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-113 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-114 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-061 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-087 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-088 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-089 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-090 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-091 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-092 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-093 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-094 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-095 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-096 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-097 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-098 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-099 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-100 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-101 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-097 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-098 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-099 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-100 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-101 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-102 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-103 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-104 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-105 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-106 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-107 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-108 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-109 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-110 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-111 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-112 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-113 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-114 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-115 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-116 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-117 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-118 25 Offl §25 2019/02/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-119 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-119 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-120 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-107 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-108 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-109 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-069 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-070 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-071 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-072 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-035 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-036 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-037 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-038 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-047 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-034 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-035 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-036 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-077 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-078 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-079 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-080 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-081 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-082 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-083 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-032 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-033 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-034 25 Offl §25 2019/02/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-046 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-004 25 Offl §25 2019/02/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - TILBUD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-053 25 Offl §25 2019/02/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - ARBEIDSAVTALE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-054 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-017 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-087 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-088 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-089 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-090 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-091 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-092 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-093 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-078 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-079 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-080 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-081 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-082 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-083 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-084 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - INTERVJU BYGGDRIFTER MSE 19/00554-085 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT BLI01 19/00794-004 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-027 25 Offl §25 2019/02/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-028 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JEN05 19/00992-003 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-003 25 Offl §25 2019/02/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) - SØKNAD HVILENDE NATT 69%(LØNNET I 31,55%) JEN05 19/00997-002 25 Offl §25 2019/02/26
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT NR. 522 GANG- OG SYKKELVEG PÅ BOLIGFELT TJØSVOLL ØST ÅKRA Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-375 2019/02/26
U TEK BIOMAR AS KARMØY - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT KLOAKKAVGIFT Biomar AS ALS06 19/00511-002 2019/02/26
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - SVAR - EIGEDOMSSKATT PÅ ARBEIDSMASKINAR M.V. I VERK OG BRUK KARTLEGGING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSAR Fylkesmannen i Rogaland MSA 18/03160-060 2019/02/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-048 2019/02/26
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-049 2019/02/26
U TEK 29/30 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, HEBNES - NYBYGG GARASJE - 29/30 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 18/04596-005 2019/02/26
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT NR. 372 PARKERING FORBUDT STATSRÅD VINJESGATE VED RÅDHUSET Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-376 2019/02/26
I TEK 69/78 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG ENEBOLIG - 69/78 - SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Kristoffer Ulvedal KMY 18/01648-010 2019/02/26
I TEK 91/4 - MATLAND - GJENOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ola Asbjørn Utvik JHE05 16/04901-009 2019/02/26
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ASALDALTOPPEN - SVAR - ØNSKE OM BESKJÆRING/FELLING AV TRÆR Sameiet Asaldaltoppen ALI 19/00557-003 2019/02/26
I TEK 64/1512 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD - 64/1512 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kirkelig Fellesråd BJP01 19/01032-001 2019/02/26
I TEK 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 56/13 - SNØRTELAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE Evy Andersen XXI 19/01031-001 2019/02/26
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/68 OG 86/73 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Norwest Ship Management AS HAS 18/05675-018 2019/02/26
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/68 OG 86/73 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Husøyveien 131 AS HAS 18/05675-019 2019/02/26
I TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - 119/648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen ALA04 18/05677-008 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA VELDETUN Espira Veldetun Barnehage ETH01 16/01128-510 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - 63/44 - TILBAKEMELDING VEDRØRENDE ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Karmøy Røde Kors APE01 13/02506-272 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA ØSTREM Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-511 2019/02/26
I TEK 123/107, 123/102 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN THORDAL, TURID BEATHE - 123/107, 123/102 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN THORDAL, TURID BEATHE Turid Beathe Thordal BJP01 19/01033-001 26 Off.l.26 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA ÅRHAUG Espira Århaug Barnehage ETH01 16/01128-512 2019/02/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - FORELØPIG SVAR - 102/16 OG 204 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/01908-034 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/26
U TEK 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN - 140/53 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN Hans Marius Andreassen ALS06 19/01011-004 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - FLADABERG FUS Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-513 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-140 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SKU KOMPETANSE FOR KVALITET - SATS PÅ VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE Kunnskapsdepartementet LIS01 15/02471-018 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-514 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-515 2019/02/26
I TEK 133/52 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPP, RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVENDSEN BYGGESAK 16/1985 - UTSLIPPSSAK: 16/4077 - 133/52 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger'n 1 AS ALS06 16/04076-003 2019/02/26
I TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tore Kallevåg KMY 16/01985-024 2019/02/26
U TEK 131/68, 130/67 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD - 131/68 OG 130/67 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy Kirkelig Fellesråd HAS 19/00727-004 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE Kopervik Menighetsbarnehage AS ETH01 16/01128-516 2019/02/26
U TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - ETTERSPØRSEL AV TILLATELSE FRA KARMSUND HAVNEVESEN Jarl Havnen KRRE 18/05328-013 2019/02/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01660-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-517 2019/02/26
I TEK 15/461 - SJØENVEGEN, ÅKRA,REHABILITERING AV TEGLSKORSTEIN - 15/461 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Linda Skarstein JKV 10/02345-007 2019/02/26
I TEK 5/65,107,418 OG 419 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - 5/65,107,418 OG 419 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Hans J Rasmussen Prosjekt AS AMJ 19/01037-001 26 Off.l.26 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - NORHEIM BARNEHAGE Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-518 2019/02/26
I SEN EKSTERNE RUNDSKRIV/FORSKRIFTER - 2012 - 2019 FELLES FOR ETATENE PÅ RÅDHUSET - POLITIDIREKTORATETS RUNDSKRIV 2018/002 AV 13.02.18 - NY NORMALPOLITIVEDTEKT FOR KOMMUNENE Politidirektoratet SMA01 12/00003-052 2019/02/26
I TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - KOMMENTAR TIL KLAGE - VEDR. RETTING AV EIENDOMSGRENSER 57/93 Karmøyadvokatene DA HAS 18/05402-007 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - RUSVIK BARNEHAGE Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-519 2019/02/26
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD Hetlandsfeltet Velforening OFL 19/00525-033 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - RYVINGEN BARNEHAGE Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-520 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-521 2019/02/26
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FOR ELDRE - KARMSUND SENIORDANS Karmsund Seniordans ANKO 19/00029-020 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE Slågstemmen Barnehage SA ETH01 16/01128-522 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - SMÅ BARNEHAGER, AVD TORVASTAD Små Barnehager AS ETH01 16/01128-523 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - KIRKETUNET BARNEHAGE Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-524 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - STEINARSKOGEN FUS Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-525 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - STEINHAUGANE FUS Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-526 2019/02/26
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ÅSEBØEN FUS Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-527 2019/02/26
U TEK 123/107, 123/102 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN THORDAL, TURID BEATHE - SVAR - 123/107, 123/102 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN THORDAL, TURID BEATHE Turid Beathe Thordal BJP01 19/01033-002 2019/02/26
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - UVKBXI Nessagadå Velforening OFL 19/00526-009 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-141 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-142 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-143 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - TILSKUDDSMIDLER TIL FORDELING 2019 Foreningen Gamle Skudeneshavn AAL 17/00116-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - KVITTERING FOR NABOVARSEL - STNY 15/04912-142 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-145 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-146 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01047-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - OZGGJC Torvastad Kfuk/Kfum-Speidere ANKO 19/00030-070 2019/02/26
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 853 SALVØYVEGEN - VEDTAK- NY FARTSGRENSE 30 KM/T Statens Vegvesen HPE 12/01271-377 2019/02/26
I TEK 54/1 - DALE - TILBYGG BOLIG OG DRIFTSBYGNING - 54/1 - DALE - TILBYGG BOLIG OG DRIFTSBYGNING Lars Bjarne Dale EDH 18/04005-003 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-148 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 75/37 Per Børge Lande APE01 13/02506-273 2019/02/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01186-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SEN ASKI AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I ASKI AS 25.03.19 Aski AS PVE01 14/01109-013 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 47/644 Johny Vassbakk APE01 13/02506-274 2019/02/26
I TEK 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE - 5/269 - SLETTAVEGEN, VEA, NYBYGG GARASJE Turid Gunvaldsen EDH 19/01038-001 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 141/155 Frode Hausken APE01 13/02506-275 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/35 Hans Johannessen APE01 13/02506-276 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/623 Oddvar Larsen APE01 13/02506-277 2019/02/26
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - BEKREFTELSE SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Gurie Holmgard PEID 14/03191-069 2019/02/26
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 47/316 Kmj Senior AS APE01 13/02506-278 2019/02/26
I SKU VORMEDAL BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - 15/388 VS: MILJØRETTET HELSEVERN Vormedal Barnehage RHO 15/00388-007 2019/02/26
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD - "UPPBEAT" Mental Helse Karmøy BSE02 18/02278-007 2019/02/26
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Mental Helse Karmøy BSE02 18/02278-008 2019/02/26
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Lhl Karmøy BSE02 18/02278-009 2019/02/26
I TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE - 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG GARASJE Ove Kenneth Kvalavåg EDH 19/00608-002 2019/02/26
U TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - MANGELBREV Byggdetalj AS HAS 19/00719-003 2019/02/26
I SEN PARKERINGSKORT - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00164-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/01042-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/26
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - 15/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Kjell Pedersen JHE 18/04983-026 2019/02/26
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - 15/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Kari Sandhåland JHE 18/04983-027 2019/02/26