Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 12/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN JOHNNY ÅNENSEN - 12/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEN JOHNNY ÅNENSEN Aibel AS ORO01 19/00991-001 2019/02/25
U TEK 42/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MJØLHUS BYGGESAK 18/2082 - 42/32 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MJØLHUS BYGGESAK 18/2082 Vedavågen Rør AS ORO01 18/02085-002 2019/02/25
U TEK 42/32 - GAMLE SYREVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/32 - GAMLE SYREVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE Eskild Kvala AS JMJ03 18/02082-003 2019/02/25
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - VARSEL OM PLANARBEID - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER ROGALAND FYLKESKOMMUNE JST 19/00707-001 2019/02/25
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - ANNONSE - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER Karmøynytt / KK-nettside JST 19/00707-002 2019/02/25
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - VARSEL OM PLANARBEID - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER Telenor ASA JST 19/00707-003 2019/02/25
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 16/01518-042 2019/02/25
U TEK 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING Rasmus Ytreland EDH 19/00835-003 2019/02/25
U TEK 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG Karmøy Kommune EDH 19/00825-002 2019/02/25
U TEK 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - YTRELAND, OLAV IVAR - 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV IVAR YTRELAND Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00937-003 2019/02/25
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00933-003 2019/02/25
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C Comfort Karmøy AS ALS06 19/00931-003 2019/02/25
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00929-003 2019/02/25
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B Comfort Karmøy AS ALS06 19/00927-003 2019/02/25
U TEK KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 - GODKJENT 11.2.2019 - ANNONSE - GODKJENT PLAN - KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021 Karmøynytt / KK-nettside HPE 16/00704-067 2019/02/25
U TEK 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE, REHABILITERING OG TILBYGG/TAKOPPLØFT ENEBOLIG, RIVING AV GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE, REHABILITERING OG TILBYGG/TAKOPPLØFT ENEBOLIG RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen KIS 18/05681-005 2019/02/25
U TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - TILBAKEMELDING PLAN 4068 Sivilarkitekt Kåre Frøland YSL 15/04051-014 2019/02/25
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/14 - OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON FRA PBL. § 11-6 Fylkesmannen I Rogaland HHU 18/04628-007 2019/02/25
I TEK 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/659 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Opus Arkitekter AS JKV 16/04384-024 2019/02/25
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - TILDELING TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/01250-021 2019/02/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 64 BNR 533 VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-006 2019/02/25
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - UKE 8 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-012 2019/02/25
I SEN AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM MATTER I AVALDSNESHALLEN Johanna Gismervik TVI 12/01367-053 2019/02/25
I TEK 91/4 - MATLAND - GJENOPPBYGGING AV NAUST - 91/4 - NAUSTET ER FERDIG BYGGET Ola Asbjørn Utvik JHE05 16/04901-008 2019/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/1756 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Even Tveit GEL 19/00021-124 2019/02/25
I TEK 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS - 3/155 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NADIR EIENDOM ANS S O Lund AS ORO01 19/01023-001 2019/02/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 64 BNR 556 VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-007 2019/02/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 64 BNR 597 VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-008 2019/02/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 64 BNR 598 VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-009 2019/02/25
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING FOR TINGLYSING - GNR 64 BNR 599 VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-010 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KAPXZR Karmsund Brass ANKO 19/00030-046 2019/02/25
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/31 - GRUNNUNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED OVERVANNSTUNNELL PÅ NORHEIM UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen JTH 16/04821-013 2019/02/25
I TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG VARMESTUE TIL UTEGRUPPE - 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG VARMESTUE TIL UTEGRUPPE Byggdetalj AS JMJ03 19/01019-001 2019/02/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 107/7 - ØNSKER VEILEDNING IFT BYGGING AV GARASJE Anders Knutsen KRRE 17/00073-215 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - PAGEHM Kor-Al ANKO 19/00030-047 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QXUHWP Kopervik vollyballklubb ANKO 19/00030-048 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ACFDCM Karmøy Golfklubb ANKO 19/00030-049 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Telia Norge AS MSA 18/03160-047 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - MUVKTJ Karmøy Senioruniversitet ANKO 19/00030-051 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - TSPDEJ Kornbåndet barnelag ANKO 19/00030-052 2019/02/25
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - AYBOEW Norheim Sanitetsforening ANKO 19/00029-018 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LRHYQM Norheim Sanitetsforening ANKO 19/00030-054 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - UJVCTC Karmøy Quiltelag ANKO 19/00030-055 2019/02/25
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - TBZKDT Norheim Sanitetsforening OFL 19/00525-009 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KJFKSS Glede og jubel barnekor ANKO 19/00030-056 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - WJAVMP Kopervik Pistolklubb ANKO 19/00030-057 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - PMPIMF Karmøy Helsesportlag ANKO 19/00030-058 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ITOKCL Stangelandsstølen Velforening ANKO 19/00030-059 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HNDFCU Stangelandsstølen Velforening ANKO 19/00030-060 2019/02/25
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - MAICHW Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening OFL 19/00525-010 2019/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-229 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-034 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-046 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-096 25 Offl §25 2019/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-033 25 Offl §25 2019/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-074 25 Offl §25 2019/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-075 25 Offl §25 2019/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-076 25 Offl §25 2019/02/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-045 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-013 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-014 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-015 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-016 25 Offl §25 2019/02/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-086 25 Offl §25 2019/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-003 25 Offl §25 2019/02/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD AVDELINGSLEDER - 100 % FAST BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00996-002 25 Offl §25 2019/02/25
I SEN GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 150 Rasmus Ytreland AS JBE01 19/01028-001 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Telia Towers Norway AS MSA 18/03160-048 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Telenor Norge AS MSA 18/03160-049 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Nextgentel AS MSA 18/03160-050 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
U TEK 15/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH , FOLKEDAL, ELSE RANDI OG LUND, KJERSTIN M.FLERE - SVAR - 15/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH , FOLKEDAL, ELSE RANDI OG LUND, KJERSTIN M.FLERE Kenneth Sandhåland BJP01 19/01016-002 2019/02/25
I TEK 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/30 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 19/01022-001 2019/02/25
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEAVGIFT Dag Mathiassen ALS06 13/00123-106 2019/02/25
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR Bjørge Naley EDH 18/03388-008 2019/02/25
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - FORESPØRSEL OM KOMPETANSE FORHANDLING Norsk Sykepleierforbund TUS 18/00971-007 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Get AS MSA 18/03160-051 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I TEK 56/9 OG 1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN YTRELAND, JOSTEIN - 56/9 OG 1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Jostein Ytreland BJP01 19/01020-001 26 Off.l.26 2019/02/25
I TEK 139/5 - JOHN KRISTIAN HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/5 - ÅRSOPPGAVE FRA AVLØSERLAGET John Kristian Hausken LKS 18/02270-006 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Broadnet AS MSA 18/03160-052 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00004-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK 29/30 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, HEBNES - NYBYGG GARASJE - 29/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Ove Lilleås JHE05 18/04596-004 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Ice Norge AS MSA 18/03160-053 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN Kopervik Vollyballklubb OFL 17/00209-091 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LBAWWB Åkra fotoklubb ANKO 19/00030-050 2019/02/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-047 2019/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 41/1 - BESTILLING AV NABOLISTER - DELINGSSAK Helge Riisdal GEL 19/00021-121 2019/02/25
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE IFM. ETABLERING AV PARKERINGSPLASS Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-016 2019/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 100/1,2,3,4 OG 5 - BESTILLING AV NABOLISTE - "RETTKOMMEN INTERESSE" Thorleif Odland GEL 19/00021-122 2019/02/25
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ANG. BRANNVANN Thor Inge Lie ABU01 17/01108-057 2019/02/25
U TEK 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN - 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01011-003 2019/02/25
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILTAK I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/05328-012 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERING AV VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Gassco AS MSA 18/03160-054 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 15/131 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE DISPENSASJON FOR TILBYGG Trebygg Vest AS EDH 17/00073-216 2019/02/25
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER KARMØY HAGELAG Karmøy Hagelag BSE02 18/02278-006 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - MXKGOD Vea Kfuk-Kfum-Speidere ANKO 19/00030-053 2019/02/25
I TEK 119/88 - MYKJE. TAKSKIFTE PÅ NAUST - 119/88 - SOM BYGGET TEGNING Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/01722-008 2019/02/25
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GFIXQE Karmøy Svømmeklubb ANKO 19/00030-061 2019/02/25
I TEK 41/5 - WARARAT KVILHAUG PRODUKSJONSTILSKUDD - 41/5 - VEDRØRENDE AVLØSERTILSKUDD Wararat Kvilhaug LKS 18/02044-007 2019/02/25
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - LIHUJZ Torvastad Idrettslag OFL 19/00525-011 2019/02/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 19/00796-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01442-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U TEK PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 - GODKJENT 11.2.2019 - GODKJENT PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 18/01468-028 2019/02/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 141/40 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd. V Sevland GEL 19/00021-123 2019/02/25
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG OFL 19/00774-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U TEK PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 - GODKJENT 11.2.2019 - GODKJENT PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 NORHEIM HANDELSPARK AS YSL 18/01468-029 2019/02/25
U TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/25
I TEK 58/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 58/109 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART, TEGNINGER OG FOTO Hovedgaten 23 AS KIS 19/00853-002 2019/02/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00628-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/00628-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK 84/91 - VÅGETUNET, VÅGE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - UTESTUE OG FASADEENDRING - 84/91 - VÅGETUNET, VÅGE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - UTESTUE OG FASADEENDRING Elisabeth Drage EDH 19/01025-001 2019/02/25
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 57/157 Noralf Kallesten GTH 17/04292-026 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-133 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-134 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Fmc Biopolymer AS MSA 18/03160-055 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-135 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/567 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen IGR 19/01027-001 2019/02/25
U TEK HUBROKARTLEGGING - ØNSKER PRISTILBUD PÅ HUBROKARTLEGGING Til tilbydere PCH01 19/01026-001 2019/02/25
I TEK HUBROKARTLEGGING - TILBUD Cowi AS PCH01 19/01026-002 2019/02/25
I TEK 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/565 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET I K Gabrielsen IGR 19/01029-001 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-136 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT IMK 18/04336-137 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK HUBROKARTLEGGING - TILBUD Ecofact Sørvest AS PCH01 19/01026-003 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-138 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 St1 Norge AS MSA 18/03160-056 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-139 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
I TEK HUBROKARTLEGGING - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON Cowi AS PCH01 19/01026-004 2019/02/25
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/25
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Storesund Investering AS MSA 18/03160-057 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/25
I TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/04731-019 2019/02/25
U TEK 15/1850 OG 15/1980 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MAKEBYTTE STD:18/1206 - 15/1850 OG 15/1980 - UNDERETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - MAKEBYTTE OG GRENSEJUSTERING Trygve J. Sjøen Prosjekt AS JHE 18/04762-018 2019/02/25
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14714185 4595/19 206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-050 24 Offl.§24 2019/02/25
U TEK 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - YTRELAND, OLAV IVAR - 74/43 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - YTRELAND, OLAV IVAR Olav Ivar Ytreland ALS06 19/00937-004 2019/02/25
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE FOR 2019 Aski Barnehage ETH01 16/01128-505 2019/02/25
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT SØKNADSKJEMA Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/01723-005 2019/02/25
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA KARMSUND Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-506 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sjøen Anita AMJ 18/05674-001 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sjøen Brian Paul AMJ 18/05674-002 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Else Marie AMJ 18/05674-003 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jakobsen John Magne AMJ 18/05674-004 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gustavsen Torunn AMJ 18/05674-006 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Larsen Dagfinn AMJ 18/05674-007 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Elisabeth AMJ 18/05674-008 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Hallbjørg AMJ 18/05674-009 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Johannes AMJ 18/05674-010 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Torlaug AMJ 18/05674-011 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sjøen Henny Marie AMJ 18/05674-012 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tangen Line AMJ 18/05674-013 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tangen Per Villi AMJ 18/05674-014 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Jørgen AMJ 18/05674-015 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Johnsen Arne Harald AMJ 18/05674-016 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Johnsen Arne Harald AMJ 18/05674-017 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Flatås Anne Marit AMJ 18/05674-018 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Flatås Helge AMJ 18/05674-019 2019/02/25
U TEK 11/93 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3171 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøyadvokatene V/didrik Ferkingstad AMJ 18/05674-020 2019/02/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE MANGLER TIL SØKNAD NJO 17/03174-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/25
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA LITLASUND Espira Litlasund AS ETH01 16/01128-507 2019/02/25
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA SLETTEN Espira Sletten Barnehage ETH01 16/01128-508 2019/02/25
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - VEDTAK OM KORRIGERTE DRIFTSTILSKUDDSSATSER FOR 2019 - ESPIRA TJØSVOLL Espira Tjøsvoll AS ETH01 16/01128-509 2019/02/25
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE TILKOBLING TIL KLOAKK VIA PRIVAT LEDNING Trond Kjetil Jakobsen JMJ03 17/04878-015 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Trond Martin ALA04 19/00946-004 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Berge Johanne Sofie ALA04 19/00946-005 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Berge Ove ALA04 19/00946-006 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Reidun ALA04 19/00946-007 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haga Elise Marie ALA04 19/00946-008 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Hansen Johanne Margrete ALA04 19/00946-009 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Vea Oddbjørg Pauline ALA04 19/00946-010 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Aleksandersen Olaug ALA04 19/00946-011 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Leif Ove ALA04 19/00946-012 2019/02/25
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 66/194 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Reidun ALA04 19/00946-013 2019/02/25
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST - 13/676 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT SØKNADSKJEMA REKKE VEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-002 2019/02/25
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT - 13/676 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT SØKNADSKJEMA REKKE MIDT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-002 2019/02/25