Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG VERNEBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG VERNEBYGG Karmøy Kommune Oppvekst- og Kulturetaten JMJ03 18/04049-002 2019/02/22
U TEK 44/22 - ALTERFJELLET, SELVÅG - PÅ- OG TILBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 44/22 - ALTERFJELLET, SELVÅG - PÅ- OG TILBYGG GARASJE Eskild Kvala AS JMJ03 18/05207-002 2019/02/22
U TEK 109/39 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/39 - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Arne Hallquist KRRE 18/04542-006 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK OMTAKSERING FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM 2019 Håstø Eiendom AS MSA 18/03160-028 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM 2019 Skude Fryseri AS MSA 18/03160-029 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK - FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM 2019 Steiningsholmen Eiendom AS MSA 18/03160-030 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRING - 2019 Karmsund Havn IKS MSA 18/03160-032 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SØKNAD OM SAMTYKKE - OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT UTENFOR ÅKREHAMN Seamotion Energy AS GTH 19/00998-001 2019/02/22
U HSE ANMELDELSE - SVINDEL - ANMELDELSE - SVINDEL MV. Haugesund politistasjon CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/22
I TEK 119/12 - SPANNAVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 119/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/04731-017 2019/02/22
I TEK 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG - 22/185 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE - BRUKSENDRING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 18/05254-004 2019/02/22
I TEK 149/480 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØYGARDEN BYGGESAK: 18/1655 - 149/480 - FERDIGMELDING RØR Karsten Bjelland AS ALS06 18/00529-003 2019/02/22
I TEK 15/83 OG 15/1382 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/83 OG 15/1382 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 18/03116-004 2019/02/22
I TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - KARMØY KOMMUNE DRIVER SAKSBEHANDLING GJENNOM MEDIA Nausteiere v/Dagfinn Olsen EIST 17/04266-021 2019/02/22
U TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AUSTRE KARMØYVEG 176 GNR 64 BNR 285 - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG Parella Prosjekt DA HDO 18/04139-012 2019/02/22
U TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AUSTRE KARMØYVEG 188 GNR 64 BNR 382 VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG Marlena Bernadetta Wisniewska HDO 18/04139-013 2019/02/22
U TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AUSTREKARMØYVEG 184 GNR 64 BNR 386 VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG Siep Johnny Vo HDO 18/04139-014 2019/02/22
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-037 25 Offl.§25 2019/02/22
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YMTPXA Nord-Karmøy Historielag ANKO 19/00030-041 2019/02/22
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING - KJETIL ASK LKS 18/02156-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Karmsund Protein AS MSA 18/03160-033 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-035 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-036 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-037 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-038 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-039 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-040 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-041 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-042 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - AVSLAG VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-043 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-132 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-133 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-134 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-135 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-136 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-137 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-138 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-139 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-140 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-031 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-032 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-033 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-034 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-035 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-151 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-152 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-153 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-154 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-155 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-156 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-157 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-158 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-159 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-160 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-161 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-162 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-066 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-120 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-121 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-122 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-123 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-124 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-125 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-126 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-094 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-095 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-096 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-097 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-098 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-099 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-100 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-101 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-078 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-079 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-080 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-081 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-082 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-075 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-076 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-077 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-078 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-079 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-080 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-086 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-087 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-088 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-100 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-101 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-102 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-110 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-111 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-112 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-113 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-114 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-089 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-090 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-091 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-092 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-093 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-094 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-022 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-023 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-024 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-025 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-026 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-079 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-080 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-081 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-144 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-145 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-146 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-147 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-148 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-149 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-150 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-151 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-152 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-153 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-154 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-155 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-099 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-100 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-101 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-102 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-103 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-104 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-105 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-106 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-056 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-057 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-058 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-059 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-216 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-217 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-218 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-219 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-220 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-221 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-222 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-223 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-224 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-225 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-226 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-082 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-083 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-084 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-094 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-095 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-096 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-113 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-114 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-115 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-116 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-117 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-099 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-100 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-101 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-102 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-103 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-104 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - BEKREFTELSE FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-011 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-064 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-065 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-066 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-067 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-068 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-123 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-124 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-125 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-126 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-127 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-128 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-129 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - AVSLAG MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-012 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-033 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-043 25 Offl §25 2019/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-029 25 Offl §25 2019/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-039 25 Offl §25 2019/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-040 25 Offl §25 2019/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-041 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-107 25 Offl §25 2019/02/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-006 25 Offl §25 2019/02/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - TRUKKET ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-051 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-128 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-129 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-130 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-131 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-132 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - INTERVJU MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-133 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-008 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-009 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-072 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-073 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-074 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-075 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-076 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-077 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-078 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-079 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-080 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-081 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-031 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-032 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-033 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR - ÅKRA UNGD.SKOLE, VIKARIAT BLI01 19/00794-002 25 Offl §25 2019/02/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-026 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER FAST 2 X 80-100 % JEN05 19/00760-002 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-010 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - INTERVJU MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-011 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-012 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-013 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-014 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - INTERVJU MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-015 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-016 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - INTERVJU MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-017 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - BEKREFTELSE MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-018 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 51.53% FAST JEN05 19/00993-002 25 Offl §25 2019/02/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - SØKNAD FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-002 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-005 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-006 25 Offl §25 2019/02/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-007 25 Offl §25 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Pelagia AS MSA 18/03160-034 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Husøy Eiendom AS MSA 18/03160-035 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE PÅ BEHANDLING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM -2019 Vest Jet AS MSA 18/03160-036 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/22
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/01723-004 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Karmsund Havn IKS MSA 18/03160-037 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/00988-002 24 Offl.§24 2019/02/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00999-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 3 BOLIGER REKKE VEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01008-001 2019/02/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 4/177 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Oddbjørn Gudmundsen REK 19/00023-028 2019/02/22
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER REKKE MIDT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01009-001 2019/02/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 71/57 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE O.k. Tveit AS REK 19/00023-029 2019/02/22
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-001 2019/02/22
I TEK 113/2 - ALISE KIRKHUS NILSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 113/2 - AVLØSERUTGIFTER 2018 Kirkhus Alise Nilsen LKS 18/02513-003 2019/02/22
I TEK 11/351OG 352 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANSEN, JOHANNES - 11/351OG 352 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Johannes Hansen BJP01 19/01000-001 26 Off.l.26 2019/02/22
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - 13/676 - KOMPLETTERING TIL SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-002 2019/02/22
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NOU OM PRIORITERING I KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-012 2019/02/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 109/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Arne Hallquist Byggmesterfirma GEL 19/00021-118 2019/02/22
I TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - 149/362 - GRENSENE MOT VÅR EIENDOM ER FASTSATT I TIDLIGERE FORRETNING, STATENS VEGVESEN MØTER DERFOR IKKE Statens vegvesen - Region vest MAH 18/04016-025 2019/02/22
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM FESTIVALSTØTTE I-CAN - International Cartoon and Animation festival AHT01 18/05507-002 2019/02/22
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 86/185 - TILBAKEMELDING - VANNMÅLER MØRENOT Rørlegger Alf Larsen AS APE01 13/02506-271 2019/02/22
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - ETTERLYSER SVAR PÅ SPØRSMÅL, REF. E-POST FRA 18.12.18 Kjell Magnus Bergfjord STNY 17/05071-024 2019/02/22
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RNYPMZ Torvastad idrettslag ANKO 19/00030-042 2019/02/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 85/178 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kent Andre Folkvord GEL 19/00021-119 2019/02/22
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 11 - DATO: 20.02.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-028 2019/02/22
I TEK 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS - 38/204 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 18/05644-005 2019/02/22
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM VIDERE SKOLEPLASS ETTER FLYTTING PFA 19/00874-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Umoe Eiendom Vest AS MSA 18/03160-038 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/22
I FEL 13/7 - PLOMBERING AV VANNINNTAK - 13/7 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Helga Gunnvor Hausken ALS06 19/01004-001 2019/02/22
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - 123/181, 182, 64 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 Berge Sag Boligtomter AS ALA04 17/01995-028 2019/02/22
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - 123/64, 181, 182 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 Ansgar Kristiansen ALA04 17/01995-029 2019/02/22
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - GDNNFO Kolnes Grendahus SA OFL 19/00525-008 2019/02/22
U TEK 148/88 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 148/88 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Bjørn Hesvik ANNA 19/01001-001 2019/02/22
U TEK 149/13 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 149/13 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Raglamyr Handelspark AS ANNA 19/01002-001 2019/02/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-254 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01442-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-255 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I TEK 48/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SOLDAL, EIVIND - 48/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SOLDAL, EIVIND Eivind Soldal BJP01 19/01006-001 26 Off.l.26 2019/02/22
U TEK AVTALE OM LEIE AV JORD - OLAV PEDERSEN (LEIER), GNR/BNR 61/102 - AVTALE OM LEIE AV JORD - OLAV PEDERSEN (LEIER), GNR/BNR 61/102 Pedersen Olav MAAA1 12/04368-006 2019/02/22
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Støtteforeningen for Åkra bu- og behandlingsheim ANKO 19/00029-015 2019/02/22
U TEK LEGEVAKT/AMBULANSESTASJON, ÅKRA - UTLEIE TIL HELSE FONNA - LEGEVAKT/AMBULANSESTASJON, ÅKRA - UTLEIE TIL HELSE FONNA Helse Fonna HF MAAA1 12/00606-008 2019/02/22
I TEK 142/164 - STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - 142/164 - ARBEIDET ER IKKE FERDIGSTILT Prosjekt Konsult AS KMY 00/03008-026 2019/02/22
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Gladdans ANKO 19/00029-016 2019/02/22
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - KOMMENTAR TIL SAKSFREMLEGG, RETTELSER OG INVITASJON TIL BEFARING Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-014 2019/02/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 64/998 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BYGGING AV GARASJE/CARPORT Håvard Skarsvåg Adsen IGR 17/00073-214 2019/02/22
I TEK 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN - 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01011-001 2019/02/22
I TEK 140/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN - 140/53 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS MARIUS ANDREASSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01011-002 2019/02/22
U TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - MANGLENDE BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST - TILBYGG VÅNINGSHUS I. K. Gabrielsen JKV 13/00351-008 2019/02/22
U TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - FERDIGBEFARING BALLØKKE OG FRIOMRÅDE BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN Berge Sag Boligtomter AS BTH04 16/02032-040 2019/02/22
I TEK 72/197 - SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG - 72/197 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ANSVARSRETT FOR VENTILASJON Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02564-017 2019/02/22
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD - FBAOCV Seniornett Åkrehamn ANKO 19/00029-017 2019/02/22
U SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/00891-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE SKOLEGANG I TYSVÆR KOMMUNE PFA 19/00589-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - EDHRGB Skudenes skolekorps ANKO 19/00030-043 2019/02/22
U TEK 11/351OG 352 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANSEN, JOHANNES - SVAR - 11/351OG 352 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Johannes Hansen BJP01 19/01000-002 2019/02/22
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HBRBJZ Karmøy kunstforening ANKO 19/00030-044 2019/02/22
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT I K Gabrielsen IGR 19/00956-002 2019/02/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD - KOMMUNENS VEDTAK OPPHEVES BEFA SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GQWUQQ Kopervik & omegn historielag ANKO 19/00030-045 2019/02/22
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - FERDIGBEFARING 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET Garvik Tomteutvikling AS BTH04 17/01422-025 2019/02/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/28 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tomasz Augustyn Modrzejewski GEL 19/00021-120 2019/02/22
U SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - TILSKUDD OFFENTLIG BADING VORMEDAL Lina Katrin Karmøy svømmeklubb ved Munkejord OFL 12/01176-062 2019/02/22
I TEK 15/1287 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/1287 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Johnny Hemnes JKV 13/02838-005 2019/02/22
U SEN PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. MELDING OM BEFARING Ktv Bygg AS EDA 18/03994-018 2019/02/22
I TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - KRAV OM SAMMENSLÅING Ole Kristian Vikra Hemnes HHU 17/04964-018 26 Offl.§26 2019/02/22
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/00888-004 24 Offl.§24 2019/02/22
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 18.-20. OKTOBER - HAUGALANDSDRILLIADEN 2019 Stangaland Drill TVI 17/00209-090 2019/02/22
U FEL 13/7 - PLOMBERING AV VANNINNTAK - SVAR - 131/7 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Helga Gunnvor Hausken ALS06 19/01004-002 2019/02/22
I TEK 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG - 147/24 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BOLIG Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/01015-001 2019/02/22
I TEK 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - SØKNADSKJEMA Anne Marta Vermundsen Grunnevåg KRRE 19/00076-004 2019/02/22
I TEK 15/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH , FOLKEDAL, ELSE RANDI OG LUND, KJERSTIN M.FLERE - 15/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SANDHÅLAND, KENNETH , FOLKEDAL, ELSE RANDI OG LUND, KJERSTIN M.FLERE Ole Egil Flotve BJP01 19/01016-001 26 Off.l.26 2019/02/22
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00954-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/22
U SEN 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON - KUNNGJØRING - 18/4035 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - NY TILBUDSINVITASJON Novaform Haugesund AS KRWI 19/01018-001 2019/02/22
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/22