Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 120/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG - 120/39 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OLAV GRUNNAVÅG Inge Vaaga AS ORO01 19/00984-001 2019/02/21
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/50 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 27 Reidar Henry Nordbø MAHA1 15/04310-077 2019/02/21
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/52 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 29 Odd Magne Bø MAHA1 15/04310-078 2019/02/21
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/00604-010 2019/02/21
U TEK GNR/BNR 15/2267, SEKSJ. 20, STONGSVINGEN, ÅKRA. TILBYGG DEL AV LEILIGHETSBYGG - HAGESTUE - 15/2267 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Einar Johannesen JKV 12/04300-005 2019/02/21
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING - Vierdal Advokatfirma AS LKS 18/02122-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/194 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART Trond Martin Nilsen ALA04 19/00946-003 2019/02/21
I TEK 47/129 - NESAVEGEN, VIK - ERSTATNINGSBYGG FOR GARASJE, UTVENDIG BOD - 47/129 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/04154-008 2019/02/21
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SVAR PÅ BYGGETILSYN - TRINNLYDPROBLEMATIKK Hus28 AS JKV 15/04506-027 2019/02/21
U SEN GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SVAR - OVERSENDER GRAVESØKNAD OG ARBEIDSVARSLINGSPLAN - FOTVEGEN, BYGNES Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00683-005 2019/02/21
I TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - 12/76 - TILBAKEMELDING PÅ MOTTATT KOMMENTAR PÅ VÅR GRENSEPÅSTAND MOT 12/76 Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/00267-010 2019/02/21
I TEK 119/539 - MYKJE - NYBYGG GARASJE - 119/539 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Chris Stian Hovda Thorvaldsen JKV 13/04317-006 2019/02/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00976-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
U TEK 4/269 - SKIPANESVEGEN, SÆVIK, TILBYGG ENEBOLIG - 4/269 - FERDIGATTEST Johnny Heimdal JHE05 18/02448-004 2019/02/21
I TEK 119/88 - MYKJE. TAKSKIFTE PÅ NAUST - 119/88 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 11/01722-006 2019/02/21
U TEK 15/2346 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/2346 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Trygve J Sjøen AS JKV 13/03603-007 2019/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FJAMXS Leve Rogaland Fylkeslag, lokallag Haugaland ANKO 19/00030-036 2019/02/21
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - SKIODZ Sveiven velforening OFL 19/00526-008 2019/02/21
U TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - 134/8 - FERDIGATTEST Terje Grønningen KMY 17/02943-009 2019/02/21
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - BYGGEMØTE NR.2 - 20.02.19 Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-010 2019/02/21
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - OPPSTARTSMØTE (BYGGEMØTE NR 1) - 06.02.19 Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-011 2019/02/21
I TEK 43/633 - HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/633 - KONTROLLERKLÆRING OG LUFTTETTHET Garvik Prosjekt AS JHE05 13/03813-018 2019/02/21
I TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 147/179 - KOMMENTAR TIL MERKNADER TIL BYGGESAK Thorax Tor Gunnar Isdahl KRRE 18/01119-018 2019/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes pensjonistforening ANKO 19/00029-012 2019/02/21
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00979-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Tuastad O-Lag ANKO 19/00029-013 2019/02/21
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG - AVKORTING LKS 18/02137-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
U TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 19/00831-002 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-149 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-150 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-093 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-088 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-142 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-143 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-214 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-215 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-081 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-031 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-032 25 Offl §25 2019/02/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-022 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-031 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-064 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-065 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-066 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-027 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-028 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-038 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-006 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-007 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-066 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-067 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-068 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-069 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-070 25 Offl §25 2019/02/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-071 25 Offl §25 2019/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-078 25 Offl §25 2019/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-079 25 Offl §25 2019/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-080 25 Offl §25 2019/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-081 25 Offl §25 2019/02/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - INTERVJU SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-082 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-029 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-030 25 Offl §25 2019/02/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-004 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-003 25 Offl §25 2019/02/21
I TEK 68/59 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, TILTAKSHAVER. GABRIELSEN BYGGESAK 14/2154 - 68/59 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 14/02155-003 2019/02/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR ØRPETVEITVEGEN Birkeland Maskinentreprenør AS HPE 17/00247-136 2019/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1941 - BESTILLING AV NABOLISTE Gry C. Svendsen GEL 19/00021-114 2019/02/21
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - KLAGE PÅ VILKÅR I RAMMETILATELESE Garvik Prosjekt AS GTH 19/00293-004 2019/02/21
I TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/494 - UTTALE FRA HAUGALAND KRAFT NETT VEDR. FRADELING AV EIENDOMMEN Haugaland Kraft Nett AS EDH 19/00529-005 2019/02/21
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM HALLTIDER SESONGEN 2019/2020 I KARMØYHALLEN Kopervik Idrettslag OFL 17/00209-089 2019/02/21
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Godhet Nord-Karmøy BSE02 18/02278-005 2019/02/21
I SEN GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 34, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - STONGVEGEN 34, ÅKREHAMN Danielsen & Skogland Maskin AS JBE01 19/00983-001 2019/02/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00926-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK GNR. 119, BNR. 55, MYKJE, RØYKSUND. REPARASJON AV BRYGGE - 119/55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nina halvorsen og Kurt André Eide JKV 08/04564-013 2019/02/21
I TEK 119/ 55, MYGE, RØYKSUND. SKIFTE AV KLEDNING OG TAK PÅ GAMMEL HYTTE, NYE VINDUER OG OVERBYGG TERRASSE - 119/55 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kurt André Eide JKV 08/01468-005 2019/02/21
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-046 2019/02/21
U TEK 15/2322 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - BYGGING AV ALTAN - 15/2322 - FERDIGATTEST - ALTAN Reidun Stol JKV 14/00878-004 2019/02/21
U TEK 5/581 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/581 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 15/03716-023 2019/02/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 149/476 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE BYGGING OG REGULERINGSPLAN SPANNATOPPEN (5015) Tor Henrik Leipart Haavik IGR 17/00073-213 2019/02/21
I SEN OPPROP - KRAV OM MERKING AV RETUSJERT REKLAME - KRAV OM MERKING AV RETUSJERT REKLAME Norske Kvinners Sanitetsforening LYK 19/00982-001 2019/02/21
I TEK 147/36 - KARINAVEGEN, MOKSHEIM, NYBYGG GARASJE - 147/36 - KARINAVEGEN, MOKSHEIM, NYBYGG GARASJE MED UTV. BOD Ove G Øvervoll og Sandra Michelle Østenstad KRRE 19/00973-001 2019/02/21
U TEK 47/129 - NESAVEGEN, VIK - ERSTATNINGSBYGG FOR GARASJE, UTVENDIG BOD - 47/129 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/04154-009 2019/02/21
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00974-001 24 Offl.§24 2019/02/21
I SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - TILSKUDD OFFENTLIG BADING VORMEDAL Lina Katrin Munkejord OFL 12/01176-061 2019/02/21
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - KILDEVANN - KVALAVÅG HØYDEBASSENG OG YTRE HOLMAVANN - UKE 6 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-011 2019/02/21
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. LKS 18/02105-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - VEA SYKEHJEM Arbeidstilsynet BOER 12/00140-221 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - OPPARBEIDELSE AV LANDOMRÅDER - 6/23 OG 86/238 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Procon AS JMJ03 18/03211-017 2019/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 139/8 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK John Sigurd Kvåle GEL 19/00021-115 2019/02/21
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILSKUDD AVKORTING LKS 18/02148-008 24 Offl.§24 2019/02/21
U TEK 141/100 , 141/6 OG 141/54 - STORESUNDVEGEN - LITLASUND- OPPSAMLINGSARRANGEMENT FOR PRODUKTTANKER - 141/100 141/6 OG 141/54 - FERDIGATTEST Multiconsult ASA KMY 14/02331-007 2019/02/21
U TEK 126/3 OG 126/14 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 126/3 OG 126/14 - MELDING OM UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN Svein Erik Haugen HAS 19/00606-003 2019/02/21
I TEK 65/13 - AUSTREIMNESET - UTFYLLING I SJØ - 65/13 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 17/02359-006 2019/02/21
U TEK VANNSKADE - REVURVEGEN 38 - HERMANN STAKSENG 80034316,2 - SVAR - REGRESSKRAV ETTER BRUDD PÅ KOMMUNAL VANNLEDNING 30.10.2017 80034316,2 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04797-006 2019/02/21
I TEK 58/123 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/123 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 19/00978-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/21
U TEK 53/75 - HOVDASTAD. SØKNAD OM TRAPP I TERRENG - SVAR - 53/75 - HENVENDELSE PÅ VEGNE AV EIERE AV FELLESAREAL 53/7 Anne Marie Hansen JHE05 16/01017-007 2019/02/21
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SØKNAD ENDRING AV GITT TILLATELSE Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-008 2019/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 63/44 - TILBAKEMELDING VEDRØRENDE ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Karmøy Røde Kors APE01 13/02506-256 2019/02/21
I TEK 69/79 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SSS TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 - 69/79 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SSS TOMTEUTVIKLING BYGGESAK: 19/728 19/729 OG 19/917 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/00986-001 2019/02/21
I TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 18/03108-018 2019/02/21
I TEK 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG - 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/00980-001 2019/02/21
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER - 13/355 - KLAGE PÅ VILKÅR I RAMMETILLATELSE Garvik Prosjekt AS GTH 19/00296-004 2019/02/21
I SKU KRETSORDNING - SVAR - UTTALELSE VEDR SØKNAD OM SKOLEPLASS PFA 19/00589-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFTEN Kari Østervoll Sjursen ALS06 13/00123-104 2019/02/21
I TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - MIDLERTIDIG DISPENSAJON - UTTALE ETTER BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/05582-007 2019/02/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMMTØMMEFORSKRIFTEN Bjørg Østervold Solberg ALS06 13/00123-105 2019/02/21
I SKU PERSONOPPLYSNINGER I BARNEHAGE - KRAV OM REDEGJØRELSE - BEHANDLING AV SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER I SKJEMA FOR OPPSTARTSSAMTALE I BARNEHAGE Datatilsynet BEFA 19/00981-001 2019/02/21
U TEK 119/539 - MYKJE - NYBYGG GARASJE - 119/539 - FERDIGATTEST - GARASJE Chris Stian Hovda Thorvaldsen JKV 13/04317-007 2019/02/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00967-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00807-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00979-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/9 - TV-RAPPORT, BØVEGEN 33 Norva24 Vest AS MAHA1 15/04310-080 2019/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HVETKL Ferkingstad idrettslag ANKO 19/00030-037 2019/02/21
U TEK 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, ROY ATLE , LARS ARNE OG LØDØEN, HEGE - SVAR - 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Roy Atle Simonsen BJP01 19/00964-004 2019/02/21
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Sanitetsforening ANKO 19/00029-014 2019/02/21
U SEN 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - ERKLÆRING 1/192,233. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/4685 - PARSELL 2 Kartverket - Tinglysingen REK 18/01410-012 2019/02/21
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - OUHIVU Ferkingstad idrettslag OFL 19/00525-007 2019/02/21
U TEK 15/2322 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - OPPFØRING AV GJERDE - 15/2322 - FERDIGATTEST - GJERDE Reidun Stol JKV 13/03623-007 2019/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - WLCPZO Den evangelisk-lutherske frikirke Karmøy menighet ANKO 19/00030-038 2019/02/21
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - PRODUKSJONSTILLEGG AVKORTING LKS 18/02070-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
U TEK 119/ 55, MYGE, RØYKSUND. SKIFTE AV KLEDNING OG TAK PÅ GAMMEL HYTTE, NYE VINDUER OG OVERBYGG TERRASSE - 119/ 55 - FERDIGATTEST - REHABILITERING HYTTE Nina Halvorsen og Kurt André Eide JKV 08/01468-006 2019/02/21
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/194 - MERKNAD FRA NABO MED KOMMENTAR I K Gabrielsen KIS 19/00621-002 2019/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/00988-001 24 Offl.§24 2019/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ALS06 19/00888-002 24 Offl.§24 2019/02/21
U TEK GNR. 119, BNR. 55, MYKJE, RØYKSUND. REPARASJON AV BRYGGE - 119/55 - FERDIGATTEST - REPARASJON AV BRYGGE Nina Halvorsen og Kurt André Eide JKV 08/04564-014 2019/02/21
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/00888-003 24 Offl.§24 2019/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HTSQMV Pinsemenigheten Salem ANKO 19/00030-039 2019/02/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG/FAVNAMYRVEGEN Martin Lie Alvestad BFH 19/00010-019 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/Ingunn Hauge XXI 19/00676-003 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Olsen Elsie-ann Bettum XXI 19/00676-004 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Riisdal Torhild Veslemøy XXI 19/00676-005 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Koksvik Anders Eiternes XXI 19/00676-006 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Ingeborg Johanne XXI 19/00676-007 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Storaborg Eiendom As XXI 19/00676-008 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Rita XXI 19/00676-009 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Myrbakken Hilde Marie XXI 19/00676-010 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Myrbakken Joakim A. XXI 19/00676-011 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eliassen Karsten Rolf XXI 19/00676-012 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Berg Jan Even XXI 19/00676-013 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ranveig Tjøstheim XXI 19/00676-014 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Michael Albert XXI 19/00676-015 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eriksen Stig Ove XXI 19/00676-016 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dale Brigitte Waldner XXI 19/00676-017 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Thoresen Alv Martin XXI 19/00676-018 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Valhammer Torbjørn XXI 19/00676-019 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kvilhaugsvik Berit Gunvor XXI 19/00676-020 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 19/00676-021 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vikene Trond Inge XXI 19/00676-022 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Waage Svein Andre` XXI 19/00676-024 2019/02/21
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Eike Bjørn Arild XXI 19/00676-025 2019/02/21
I SEN ANSKAFFELSE - LEDELSESSYSTEM - ANG. COMPILO-ANSKAFFELSEN Quality Manager +com AS BAN01 18/01047-023 2019/02/21
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - RAPPORTERING PÅ MIDLER TIL UTSTYR FOR PROGRAMMERING - DEN TEKNOLOGISKE SKOLESEKKEN 2018 Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-224 2019/02/21
U TEK 1/183 - SØRATRE, VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG - 1/183 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hedalm Anebyhus AS JHE05 18/02933-009 2019/02/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG OG FAVNAMYRVEGEN Jorunn Johannessen BFH 19/00010-020 2019/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/412 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Bjørn Tollef Hovda GEL 19/00021-116 2019/02/21
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - TVGUOY Karmøy Innebandyklubb ANKO 19/00030-040 2019/02/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG OG FAVNAMYRVEGEN Karmøy kommune v/eiendomsavdelingen BFH 19/00010-021 2019/02/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/438 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-117 2019/02/21
U SEN ANSKAFFELSE - LEDELSESSYSTEM - SVAR ANG. COMPILO-ANSKAFFELSEN Quality Manager +com AS BAN01 18/01047-024 2019/02/21
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Sveio Kommune OEI 19/00947-001 2019/02/21
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - TILSLUTNINGSBREV Sauda Kommune OEI 19/00947-002 2019/02/21
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00807-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/133 Bjarne Lund APE01 13/02506-257 2019/02/21
U TEK 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG - HOLGERSEN - 3/200 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG - HOLGERSEN Linn Kathrine Stavang-Holgersen ALS06 19/00722-004 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/134 John Reidar Lund APE01 13/02506-258 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 13/84 Tenacious AS APE01 13/02506-259 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 18/15 Ådland Bedehus APE01 13/02506-260 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 22/208 Harry Langåker APE01 13/02506-261 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/313 Jk Eiendom 1 AS APE01 13/02506-262 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 22/150 Albert Ferkingstad APE01 13/02506-263 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/257 Didrik Stonghaugen APE01 13/02506-264 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 67/3 John Tore Asaldal APE01 13/02506-265 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 22/168 Johan Arne Ferkingstad APE01 13/02506-266 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 4/397/1 Nadir Eiendom ANS APE01 13/02506-267 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 2/47 Harald Sørensen APE01 13/02506-268 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 22/170 Torbjørn Laudal Haugen APE01 13/02506-269 2019/02/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/67 Tveitholmen AS APE01 13/02506-270 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04934-027 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER ÅF Advansia AS VIHO 18/04934-028 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Asplan Viak AS (Stavanger) VIHO 18/04934-029 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER HR Prosjekt AS VIHO 18/04934-030 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Novaform Haugesund AS VIHO 18/04934-031 2019/02/21
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Procon AS VIHO 18/04934-032 2019/02/21