Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - KUNNGJØRING - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Doffin OEI 19/00652-001 2019/02/20
U TEK 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG - HOLGERSEN - 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG-HOLGERSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00722-002 2019/02/20
U SEN GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS JBE01 19/00588-002 2019/02/20
U TEK 112/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MÅLFRID ROSSEBØ - 112/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MÅLFRID ROSSEBØ Bråstein & Stelander AS ALS06 19/00788-002 2019/02/20
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I DOVAMYRSVEGEN , NORHEIM - SVAR - HENVENDELSE VEDRØRENDE SIKRING AV VEG I DOVAMYRSVEGEN , NORHEIM Siv Karin Hauge YSL 19/00270-002 2019/02/20
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - VIRKNING FRA 2019 Stava Eiendom AS MSA 18/03160-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/20
U TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 7 - 5/419 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04583-006 2019/02/20
I TEK 149/24 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 1 - 149/24 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS KMY 17/04755-009 2019/02/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 102/238 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VESTHEIMVEGEN Leig Det Eiendom AS BFH 19/00010-017 2019/02/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 3/715 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED JOVIKVEGEN Mats Sørensen BFH 19/00010-018 2019/02/20
U TEK 5/569 - SLETTATUNET, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 14 - 5/569 - FERDIGATTEST TOMT 14 Älvsbyhus Norge AS JHE05 11/01659-014 2019/02/20
U TEK 5/572 - SLETTATUNET,VEA, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 17 - 5/572 - FERDIGATTEST TOMT 17 Älvsbyhus Norge AS JHE05 11/01660-031 2019/02/20
U TEK 93/144 - RYGJEHAUGVEGEN - KOLSTØ. TILBYGG BOLIG, TERRASSE- LEVEGG/GJERDE ENDRING AV INNKJØRSEL - 93/144 - FERDIGATTEST ENDRING AV INNKJØRSEL Heidi Erga JHE05 13/01947-005 2019/02/20
U TEK GNR. 119, BNR. 55, MYKJE, RØYKSUND. REPARASJON AV BRYGGE - 119/55- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Nina halvorsen og Kurt André Eide CAGR 08/04564-012 2019/02/20
U TEK 4/417 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/417 - FERDIGATTEST Alf Magne Helgesen JHE05 18/04714-005 2019/02/20
U TEK 15/309 , 15/474 - ÅKRA, PÅBYGG BOLIG, FASADEENDRING - 15/309, 15/474 - FERDIGATTEST - PÅBYGG/TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen JKV 16/01667-005 2019/02/20
U TEK 47/387 - VIK - TILBYGG OG RIVING DEL AV LAGER - 47/387 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 15/04783-013 2019/02/20
I TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Trond Martin Nilsen ALA04 19/00946-001 2019/02/20
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - TILBYGG OG OMBYGGING TIL VASKERI - 5/537 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/05479-003 2019/02/20
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/00260-025 2019/02/20
I TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - 22/43 - KAN IKKE MØTE PÅ VARSLET OPPMÅLINGSFORRETNING, VEDLAGT KART MED INNTEGNET HEVDET GRENSE STD:17/5149 Statens vegvesen - Region vest HAS 18/05672-014 2019/02/20
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - GJELDER BRUK AV OMRÅDET - BLIKSHAVN Sturla Fjellvang TVI 12/01968-134 2019/02/20
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL, OPPRISS NABOBEBYGGELSE OG OVERVANNSPLAN Eskild Kvala AS IGR 19/00110-005 2019/02/20
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL, OPPRISS NABOBEBYGGELSE OG OVERVANNSPLAN Eskild Kvala AS IGR 19/00499-004 2019/02/20
I SKU 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN - 57/87 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen AAL 19/00204-005 2019/02/20
I SEN SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Nyt Maten AS EVI1 19/00952-001 26 Off.l.26 2019/02/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/04929-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CUQCTV Haugesund Turistforening ANKO 19/00030-031 2019/02/20
I TEK 15/1225 - ÅKRA - FORELEGGING AV PLAN OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - 19/911 - SITUASJONSPLAN - PLASSERING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/00911-002 2019/02/20
U TEK 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR - 15/1883 - FERDIGATTEST - HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR Frode Haarr JKV 19/00527-005 2019/02/20
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN ÅSE LUNNØY AKR02 17/00780-008 2019/02/20
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00954-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-035 25 Offl.§25 2019/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CTRWFA Vea Sanitetsforening ANKO 19/00030-032 2019/02/20
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-036 25 Offl.§25 2019/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - APKFTK Karmøy jeger-, fisker- og naturvernforening ANKO 19/00030-033 2019/02/20
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00652-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-128 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-129 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-130 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-131 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-145 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-146 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-147 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-148 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-119 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-091 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-092 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-076 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-077 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-072 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-073 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-074 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-085 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-095 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-096 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-097 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-098 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-099 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-094 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-095 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-096 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-097 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-098 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-099 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-100 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-101 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-102 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-103 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-104 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-105 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-106 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-107 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-108 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-109 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-086 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-087 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-078 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-138 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-139 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-140 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-141 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-092 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-093 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-094 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-095 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-096 25 Offl §25 2019/02/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-097 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-098 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-054 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-055 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-211 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-212 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-213 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-112 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-096 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-097 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-098 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-063 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-121 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-122 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-029 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-030 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-095 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-029 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-030 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-060 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-061 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-062 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-063 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-026 25 Offl §25 2019/02/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-009 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-105 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-106 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - SØKNAD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-004 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-003 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-004 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-005 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-060 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-061 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-062 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-063 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-064 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-065 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-026 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-027 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-028 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-024 25 Offl §25 2019/02/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-025 25 Offl §25 2019/02/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-004 25 Offl §25 2019/02/20
I TEK 4/269 - SKIPANESVEGEN, SÆVIK, TILBYGG ENEBOLIG - 4/269 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johnny Heimdal JHE05 18/02448-003 2019/02/20
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN 06.04.19 Elisabeth Fjelde Pedersen TVI 17/00209-088 2019/02/20
I TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/425 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 18/03669-012 2019/02/20
I TEK VANNSKADE - REVURVEGEN 38 - HERMANN STAKSENG 80034316,2 - REGRESSKRAV ETTER BRUDD PÅ KOMMUNAL VANNLEDNING 30.10.2017 80034316,2 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04797-005 2019/02/20
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Ellen Kristine Svendsen ALS06 13/00123-103 2019/02/20
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - BESTILLING AV UTSTIKKING Pds Arkitekt AS JHE 19/00304-010 2019/02/20
I TEK 15/2346 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/2346 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JKV 13/03603-006 2019/02/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/177 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-110 2019/02/20
I SEN GRAVESØKNAD - NOREVEGEN, KARMSUND - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00953-001 2019/02/20
I SEN GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - OVERSENDER GRAVESØKNAD OG ARBEIDSVARSLINGSPLAN - FOTVEGEN, BYGNES Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00683-004 2019/02/20
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - REFERAT FRA STYREMØTE 13.02.2019 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-045 2019/02/20
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - ORIENTERING OM PARTNERSKAPSMIDLER FOR 2019 PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE I ROGALAND Rogaland fylkeskommune SMA01 12/00096-057 2019/02/20
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/362 I KARMØY KOMMUNE Kinnestein Eiendom As MAH 18/04016-020 2019/02/20
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/362 I KARMØY KOMMUNE Raglamyr Handelspark As MAH 18/04016-021 2019/02/20
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/362 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 18/04016-022 2019/02/20
U TEK 149/362 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2860 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 149/362 I KARMØY KOMMUNE Raglamyr Handelspark As MAH 18/04016-024 2019/02/20
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 141/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Marcin Wincenty Banas HAS 18/03947-044 2019/02/20
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 141/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anders Elbo Bøgesvang HAS 18/03947-045 2019/02/20
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 141/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anna Solborg Martinsdotter Bøgesvang HAS 18/03947-046 2019/02/20
I TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JKV 13/02656-008 2019/02/20
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER, 2019 - TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Fylkesmannen I Rogaland BNO 12/02867-036 2019/02/20
I TEK 142/280 - TEKNISK PLAN - NY VEG - STØLSVEGEN - KRISTIAN NESSE - 142/219 - MAKEBYTTEAVTALE Hergunn J. Pedersen TIB 12/00132-015 2019/02/20
I TEK 5/581 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/581 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 15/03716-022 2019/02/20
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/31 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS EJD 15/02071-171 2019/02/20
I TEK 141/100 , 141/6 OG 141/54 - STORESUNDVEGEN - LITLASUND- OPPSAMLINGSARRANGEMENT FOR PRODUKTTANKER - 141/100 141/6 OG 141/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Multiconsult ASA KMY 14/02331-006 2019/02/20
U TEK 52/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSTHEIM, HÅKON - SVAR - 52/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Håkon Tjøstheim BJP01 19/00941-002 2019/02/20
U TEK 66/194 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/194 - VEDR. MANGLER TIL MOTTATT SØKNAD Trond Martin Nilsen ALA04 19/00946-002 2019/02/20
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 16/151 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS EJD 15/02071-172 2019/02/20
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Elvira Kristin Svendsen ALS06 13/00123-102 2019/02/20
U TEK 73/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TENGS, TORGER - SVAR - 73/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Torger Tengs BJP01 19/00945-002 2019/02/20
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1140 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS EJD 15/02071-173 2019/02/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hans J Rasmussen AS MBJ03 19/00501-041 2019/02/20
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGN OM OU-MIDLER Ks SALF 12/00929-167 2019/02/20
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1036 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS EJD 15/02071-174 2019/02/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS MBJ03 19/00501-042 2019/02/20
U SEN PROSTIDIAKON - MELDING OM POLITISK VEDTAK - FINANSIERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY Kirkevergen EVI1 19/00776-004 2019/02/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 16/56 - BESTILLING AV NABOLISTE Nils Breivik GEL 19/00021-113 2019/02/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Opus Arkitekter AS MBJ03 19/00501-043 2019/02/20
I SEN GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND - GRAVESØKNAD - JOMFRUVEGEN, KARMSUND Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00955-001 2019/02/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-044 2019/02/20
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - HAGESTUE - 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - HAGESTUE Kristin Bøe Lopez BFH 19/00968-001 2019/02/20
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-045 2019/02/20
I SEN BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/20
U TEK 66/23 - AUSTREIM - BYGGETILSYN - 66/23 - KLAGE PÅ OPPFØRT HAGESTUE Marita Herigstad Halvorsen KMY 18/04369-002 2019/02/20
I SEN ELEVSAK - STANDPUNKT TIL HABILITET KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/953 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-111 2019/02/20
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - TILSVAR TIL VARSEL OM AVKORTING LKS 18/02122-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
U TEK 122/37 - RØYKSUND, SØKNAD OM STØYSKJERMING - 122/37- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ben Kåre Bårdsen CAGR 12/03893-006 2019/02/20
I TEK GNR/BNR 15/2267, SEKSJ. 20, STONGSVINGEN, ÅKRA. TILBYGG DEL AV LEILIGHETSBYGG - HAGESTUE - 15/2267 - SEKSJ. 20, SØKNAD OM FERDIGATTEST Einar Johannesen JKV 12/04300-004 2019/02/20
I TEK 57/301 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAK OG RENNER - 57/53 -(KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 19/00969-001 2019/02/20
U TEK 124/4 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG GARASJE OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 124/4 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Leif E og Kjersti Marie Øxnevad CAGR 13/00968-004 2019/02/20
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Åkra Idrettslag ANKO 19/00029-010 2019/02/20
U TEK GNR. 124, BNR. 6, VORMEDALSVEIEN, VORMEDAL. RENOVERING/OPPARBEIDING AV BÅTSTØ FOR BRUK TIL OPPTREKK AV BÅT - 124/6- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Fmc Biopolymer AS CAGR 04/01978-004 2019/02/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/00878-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/109 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bent Thorleif Kolbeinsen GEL 19/00021-112 2019/02/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/04822-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
U TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - RIVING BOD, NYBYGG MIDLERTIDIG BYGNING TIL UTEGRUPPE - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - RIVING BOD, NYBYGG MIDLERTIDIG BYGNING TIL UTEGRUPPE Byggdetalj AS EDH 18/05552-005 2019/02/20
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00956-001 2019/02/20
I TEK 27/31 OG 27/33 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FERKINGSTAD SOKN - 27/31 OG 27/33 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FERKINGSTAD SOKN Ferkingstad Sokn ALA04 19/00957-001 2019/02/20
I TEK PLAN 5065-2 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL - GODKJENT 5.6.2018 - AVSLUTTENDE MERKNAD - PLAN 5065-2 -DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - ENDRING AVKJØRSEL Geir Tundal Kjetland YSL 18/01638-018 2019/02/20
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes Sanitetsforening ANKO 19/00029-011 2019/02/20
I FEL 15/547 - PLOMBERING AV VANNINNTAK - 15/547 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK OG FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER SÅ LENGE PLOMBERN ER PÅ Hanna Karine Mannes ALS06 19/00958-001 2019/02/20
U TEK GNR.119, BNR.127, MYKJE. BRUKSENDRING FRA LAGERBYGG TIL KONTORBYGG - 119/127- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Saga Bygg AS CAGR 09/01365-006 2019/02/20
U TEK GNR/BNR 119/534, MYKLANDVEGEN, MYKJE. NYBYGG GARASJE, CARPORT OG LEKEHYTTE - 119/534- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjetil Skjold CAGR 12/04216-003 2019/02/20
U TEK 119/539 - MYKJE - NYBYGG GARASJE - 119/539 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Chris Stian Hovda Thorvaldsen CAGR 13/04317-005 2019/02/20
U TEK GNR/BNR 119/530, MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 119/530- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eirik Andresen Mjelde CAGR 12/04746-003 2019/02/20
U TEK GNR/BNR. 119/478. MYKJE, VORMEDAL. BRUKSENDRING AV LOFT FRA TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL - 119/478- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Mona Helen Dagsland CAGR 11/01732-003 2019/02/20
U TEK 119/88 - MYKJE. TAKSKIFTE PÅ NAUST - 119/88- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS CAGR 11/01722-005 2019/02/20
U SEN ELEVSAK - STANDPUNKT TIL HABILITET KSE 16/02259-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RRRFNE Kolneskoret ANKO 19/00030-034 2019/02/20
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL AV TOBAKKSVARER I UKE 5 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-031 2019/02/20
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Nord-Karmøy pensjonistforening ANKO 19/00029-009 2019/02/20
I TEK 50/48, 50/39, 50/49 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FALNES SOKN - 50/48, 50/39, 50/49 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FALNES SOKN Falnes Sokn ALA04 19/00959-001 2019/02/20
I SKU INNHENTING AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/20
I TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - 64/285 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON, AUSTRE KARMØYVEG 176 Norva24 Vest AS HDO 18/04139-009 2019/02/20
U TEK 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE - 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE Bjørn Johannessen JMJ03 19/00149-006 2019/02/20
I TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - 64/386 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON, AUSTRE KARMØYVEG 184 Norva24 Vest AS HDO 18/04139-010 2019/02/20
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/20
U TEK 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - 58/220 - UNDERRETNING OM VEDTAK I FORMANNSKAPSMØTE 18.02.19 Stangelandsvågen Småbåtforening SMO02 17/04728-006 2019/02/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/04873-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00967-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HSPTTS Skår speidergruppe ANKO 19/00030-035 2019/02/20
I TEK 64/1463 - TORVIKVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/1463 - TORVIKVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE May Britt Brochs Skauvik EDH 19/00961-001 2019/02/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/04929-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/20
U TEK 27/31 OG 27/33 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FERKINGSTAD SOKN - SVAR - 27/31 OG 27/33 - MANGLER KART FERKINGSTAD SOKN Ferkingstad Sokn ALA04 19/00957-002 2019/02/20
I TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - 64/382 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON, AUSTRE KARMØYVEG 188 Norva24 Vest AS HDO 18/04139-011 2019/02/20
U TEK LINDØY FRILUFTSOMRÅDE - UNDERRETNING OM VEDTAK I FORMANNSKAPSMØTE 18.02.2019 Haugesund Seilforening SMO02 18/02765-006 2019/02/20
I TEK 1/183 - SØRATRE, VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG - 1/183 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hedalm Anebyhus AS JHE05 18/02933-008 2019/02/20
U TEK 50/48, 50/39, 50/49 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER FALNES SOKN - SVAR - 50/48, 50/39, 50/49 - MANGLER KART FALNES SOKN Falnes Sokn ALA04 19/00959-002 2019/02/20
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRINGSBREV - IMPLEMENTERINGSPLAN FOR "NASJONAL STRATEGI MOT HEPATITTER 2018-2023" Helsedirektoratet NOS01 19/00016-011 2019/02/20
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN 2019/2020 SKUDENES DRILL Skudenes Drill OFL 12/01376-227 2019/02/20
U TEK 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN - 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSASJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN Lars Inge Tjøstheim og Bergfrid Seibt JMJ03 19/00204-006 2019/02/20
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG V/Bygnes Fysioterapi Karmøy Kommune Helse- og Omsorgsetaten OFL 19/00774-016 2019/02/20
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE ENDRING I DETALJREGULERINGSPLAN 5051 Runar Lunde YSL 19/00604-011 2019/02/20
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - VEDR. PARKERINGSRETTIGHET - EIENDOM 15/409 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Haver Advokatfirma AS BHA02 15/01064-033 2019/02/20
I TEK 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, ROY ATLE , LARS ARNE OG LØDØEN, HEGE - 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Roy Atle Simonsen BJP01 19/00964-001 26 Off.l.26 2019/02/20
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - RAPPORTERING AV INNTEKTSREDUKSJON TIL FYLKESMENNENE Industrikommunene MSA 18/03160-031 2019/02/20
I TEK 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, ROY ATLE , LARS ARNE OG LØDØEN, HEGE - 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lars Arne Simonsen BJP01 19/00964-002 26 Off.l.26 2019/02/20
I TEK 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, ROY ATLE , LARS ARNE OG LØDØEN, HEGE - 109/3 OG 70 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hege Lødøen BJP01 19/00964-003 26 Off.l.26 2019/02/20
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - TILBYGG OG OMBYGGING TIL VASKERI - 5/537 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/05479-004 2019/02/20
I TEK 13/676 - EIENDOMSSKATT - ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/676 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS MSA 19/00965-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/20
I TEK EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER FOSEN, KJELL MAGNAR - EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER Kjell Magnar Fosen ALI 19/00966-001 2019/02/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/475 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Tor Henrik Leipart Haavik REK 19/00023-027 2019/02/20
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00652-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/20
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - OVERSENDELSE AV KLAGE Garvik Prosjekt AS GTH 17/05542-026 2019/02/20
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - VEDTAK OM UTSATT IVERKSETTING Garvik Prosjekt AS GTH 17/05542-027 2019/02/20
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Tord-André Stokka Kåven SALF 19/00598-007 2019/02/20
I TEK 15/2322 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - BYGGING AV ALTAN - 15/2322 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reidun Stol JKV 14/00878-003 2019/02/20
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV SLOKKEVANN - STANGELAND SKOLE Norconsult AS, Haugesund ABU01 17/01108-056 2019/02/20
I TEK 15/2322 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - OPPFØRING AV GJERDE - 15/2322 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reidun Stol JKV 13/03623-006 2019/02/20
U TEK 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV KJELLERVINDU - 57/53 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV KJELLERVINDU Ragnhild Midbøe og Ulf G Boström JMJ03 19/00963-005 2019/02/20
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - SVAR - 122/41 - FORESPØRSEL OM PLANSTATUS I FORBINDELSE MED SØKNAD OM UTBEDRING AV KAI Karmsund Havn IKS KRRE 19/00618-007 2019/02/20
I TEK 110/10 - LARS OVE FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/10 - FEIL VEDRØRENDE UTBETALING ØKOLOGISK DRIFT Lars Ove Frette LKS 18/02310-008 2019/02/20
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING OFF. VEG 93/176 93/176 I KARMØY KOMMUNE Karmsund Yard AS ALA04 19/00167-002 2019/02/20
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING OFF. VEG 93/176 93/176 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Egil Ove ALA04 19/00167-003 2019/02/20
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING OFF. VEG 93/176 93/176 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Svein Ståle ALA04 19/00167-004 2019/02/20
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5076 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING OFF. VEG 93/176 93/176 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Ernst Kristian ALA04 19/00167-005 2019/02/20
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2019 Kirkens SOS i Rogaland BSE02 18/02278-004 2019/02/20
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2018 - INNVILGET SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2019 Stiftelsen Amathea BSE02 18/00078-057 2019/02/20
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2018 - INNVILGET SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT I 2019 Veiledningssenter for pårørende Vest-Norge BSE02 18/00078-058 2019/02/20