Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 64/610 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM FLYTTING AV AVKJØRSEL - 64/610 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - SØKNAD OM FLYTTING AV AVKJØRSEL Nils Johan Gabrielsen IGR 19/00914-001 2019/02/19
U TEK BEREDSKAPSVAKT - VANN OG AVLØP - UTBETALINGER - BEREDSKAPSVAKT 2018 - VANN OG AVLØP - OPPSTART OG ORIENTERINGSMØTE 03.12.18 Vassbakk & Stol AS HDO 12/00870-023 2019/02/19
U TEK 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM ETTER KONSESJONSLOVA AV 28.NOVEMBER 2003 STANGE, JOHN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM ETTER KONSESJONSLOVA AV 28.NOVEMBER STANGE, JOHN John Stange BJP01 19/00763-002 2019/02/19
U TEK 88/97 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. RIVING GARASJE OG TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 88/97 - FERDIGATTEST - GARASJE SOM TILBYGG TIL ENEBOLIG Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 12/03085-011 2019/02/19
U TEK 15/2303 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. LEVEGG LANGS VEG - 15/2303 - FERDIGATTEST - LEVEGG LANGS VEG Garvik Prosjekt AS JKV 11/01961-010 2019/02/19
U TEK 15/2232 - STONGSVINGEN, ÅKRA. FORSTØTNINGSMUR M/GJERDE - 15/2232 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR M/GJERDE Gustavsen Forskaling AS JKV 12/05113-009 2019/02/19
U TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - KAI FOR CONTAINERSKIP - 86/23 OG 86/238 - FERDIGATTEST Procon AS KMY 18/00941-010 2019/02/19
U TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. NYBYGG NATURSTEINSMUR - 119/540 - FERDIGATTEST - NATURSTEINSMUR Martha Marie G. Tangerås og John Tangerås JKV 10/00900-007 2019/02/19
U TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - OPPARBEIDELSE AV LANDOMRÅDER - 86/23 OG 86/238 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS KMY 18/03211-016 2019/02/19
U TEK 58/95 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG KAFÉBYGNING - 58/95 - FERDIGATTEST Gunnar Wilhelm Wold KMY 13/03822-005 2019/02/19
U TEK 5/107 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/107 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/03563-012 2019/02/19
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING - 148/306 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/00819-005 2019/02/19
U TEK 15/165 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG/FORRETNINGSBYGG - 15/165 - FERDIGATTEST - PÅBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG/FORRETNINGSBYGG I K Gabrielsen JKV 18/00256-009 2019/02/19
U TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/419 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04586-006 2019/02/19
U TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 9 - 5/419 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04585-006 2019/02/19
U TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/419 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04584-007 2019/02/19
U TEK 5/107 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/107 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04578-007 2019/02/19
U TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/259 - SVAR - PLAN FOR FERDIGSTILLELSE Procon AS JKV 04/02136-033 2019/02/19
U TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 6 - 5/65 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04582-006 2019/02/19
U TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/65 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04581-006 2019/02/19
U TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 4 - 5/65 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04580-006 2019/02/19
U TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 3 - 5/65 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04577-006 2019/02/19
U TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 - 5/418 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04587-006 2019/02/19
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Opus Arkitekter AS JKV 16/04381-014 2019/02/19
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/243 - 70/14 - ANGÅENDE DOKUMENTASJON FRADELING AV BOLIGHUSET ETTER PBL. Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-018 2019/02/19
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet LYK 18/01539-007 2019/02/19
U TEK 15/2240 - RINDANE, ÅKRA. TERRASSE MED LEVEGG - 15/2240 - FERDIGATTEST - TERRASSE MED LEVEGG Bernhard Stangeland Sevland JKV 09/01280-011 2019/02/19
U TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/425 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 18/03669-011 2019/02/19
I PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - OVERSENDER PLANENDRING - 15.02.19 PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Cowi AS 18/05401-006 2019/02/19
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/790 - ENDRING HØYDER A1 A2 B1 OG B2 SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04002-009 2019/02/19
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04089-006 2019/02/19
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02873-032 2019/02/19
U TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/418 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04588-006 2019/02/19
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 14 A/C Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02265-009 2019/02/19
U TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 13 - 5/418 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/04589-006 2019/02/19
U TEK 1/211 - SALVØY, VEDAVÅGEN. FYLLING I SJØ, PLANERING,MOLO, BRYGGER FORSTØTNINGSMUR MM - 1/211 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 12/05348-014 2019/02/19
U TEK 3/559 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG GARASJE - 3/559 - FERDIGATTEST Odd Jarle Hovden KMY 16/01019-006 2019/02/19
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG B3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04090-006 2019/02/19
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 12B/D Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02266-009 2019/02/19
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - UTTALE ANGÅENDE ETABLERING AV P-PLASS Statens vegvesen - Region vest HHU 18/04349-015 2019/02/19
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - BOLIG B1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04094-008 2019/02/19
U TEK 68/174 - INDRE EIDE, OVERVANNSGRØFT - 68/174 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 12/01453-005 2019/02/19
I TEK 68/133 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/133 - ØNSKER Å TREKKE BYGGESØKNAD Eirik Utvik EDH 18/05688-003 2019/02/19
U TEK 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG - SAK TIL UTTALE - 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 18/05254-003 2019/02/19
I SEN PROSJEKT - STILLINGSUTLYSNING I NÆRINGSLIVET I KARMØY KOMMUNE - PROSJEKTPLAN FOR KARMØY KOMMUNE OG KARMØYNYTT Medieselskapet Karmøynytt AS PVE01 19/00936-001 2019/02/19
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - TRINNLYDPROBLEMATIKK - SPANNAVEGEN 365 Hus28 AS JKV 15/04506-026 2019/02/19
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - KWUMDK Torvastad Helselag ANKO 19/00030-027 2019/02/19
I TEK EIENDOMSSKATT - VINDMØLLER - STORØY - TAKSERING VINDMØLLER STORØY Thomas Bjønnes MSA 19/00920-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/19
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - YOXNKS Torvastad Helselag OFL 19/00525-005 2019/02/19
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - DLFXVI Karmøy Shotokan Karateklubb ANKO 19/00030-028 2019/02/19
I TEK 149/457 - SPANNE - NYBYGG KONTORBYGG - 149/457 - ANMODNING OM TILBAKETREKKING AV FERDIGATTEST FOR DELER AV "SYSCO-BYGGET" Opus Arkitekter AS KMY 13/04062-027 2019/02/19
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00921-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL SKOLE - VEDRØRENDE ENDRINGSORDRE B-01.74 Gl Prosjektservice AS SMO02 17/00512-131 2019/02/19
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - SVAR - GJELDER GODKJENNING MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-002 2019/02/19
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - REVIDERT SØKNAD - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00729-002 2019/02/19
U TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Petter J. Rasmussen AS KMY 18/04190-014 2019/02/19
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-034 25 Offl.§25 2019/02/19
U TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KMY 17/04814-014 2019/02/19
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CJZVNT Feøy Velforening ANKO 19/00030-029 2019/02/19
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - STRUMZ Feøy Velforening OFL 19/00525-006 2019/02/19
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - SHHPRU Feøy Velforening OFL 19/00526-006 2019/02/19
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - EJIKVX Eide Terrasse velforening OFL 19/00526-007 2019/02/19
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - UMZTIX Eidsbakkane 2 velforening ANKO 19/00030-030 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-125 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-126 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-127 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-029 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-030 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-143 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-144 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-118 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-090 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-071 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-082 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-083 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-084 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-085 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-086 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-087 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-088 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-089 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-090 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-091 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-092 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-093 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-084 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-085 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-077 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-137 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-082 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-083 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-084 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-085 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-086 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-087 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-088 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-089 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-090 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-091 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-053 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-210 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-093 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-108 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-109 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-110 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-111 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-094 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-095 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - SØKNAD FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-010 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-062 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-118 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-119 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-120 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-028 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-039 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-040 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-041 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - TRUKKET RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-042 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-088 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-089 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-090 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-091 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-092 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-093 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-094 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-027 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-028 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-059 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-025 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-036 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-037 25 Offl §25 2019/02/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - AVSLAG LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-104 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - SØKNAD BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV BLI01 19/00918-002 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-055 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-056 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-057 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-058 25 Offl §25 2019/02/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-059 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-004 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-005 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-023 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-024 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-025 25 Offl §25 2019/02/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-023 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - SØKNAD MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-007 25 Offl §25 2019/02/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT - BYGGELEDER - SØKNAD BYGGELEDER -VIKARIAT MSE 19/00842-002 25 Offl §25 2019/02/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-003 25 Offl §25 2019/02/19
U TEK 38/152 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN - 38/152 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN Jens Børge Hansen ALS06 16/02880-005 2019/02/19
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00917-001 2019/02/19
I TEK 140/263 - OSNESVEGEN, OSNES - NYBYGG NAUST - 140/263 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Norconsult AS KIS 18/04893-005 2019/02/19
I TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - VEDRØRENDE OPPMÅLINGSFORRETNING - 28.02.2019 - KL 10:00 - KAN IKKE MØTE Statens vegvesen - Region vest MAH 19/00572-011 2019/02/19
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Ruth Elisabeth Iversen Wigsnes ALS06 13/00123-101 2019/02/19
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - AVHENDING AV KVALAVÅG FISKERIHAVN I KARMØY KOMMUNE Kystverket STNY 18/04111-005 2019/02/19
I TEK 15/309 , 15/474 - ÅKRA, PÅBYGG BOLIG, FASADEENDRING - 15/309 OG 15/474 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 16/01667-004 2019/02/19
I TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 63/129 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00721-005 2019/02/19
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/107 - MERKNADER OG KOMMENTAR TIL NABOVARSEL Bjørge Naley JHE05 18/03388-007 2019/02/19
U TEK GNR. 15, BNR. 487 STRANDAVEGEN, ÅKRA. BRUKSENDRING, FASADEENDRING - 15/487- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Eskild Kvala AS CAGR 08/00205-014 2019/02/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00873-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05172-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vedavågen Rør AS CAGR 12/03846-010 2019/02/19
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
U TEK 15/2322 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - OPPFØRING AV GJERDE - 15/2322 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Reidun Stol CAGR 13/03623-005 2019/02/19
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05243-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00887-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK 15/2319 - HOLMAVEGEN - ÅKRA - RIVING SJØHUS - 15/2319 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjell Inge Snørteland CAGR 13/01894-006 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-035 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Opus Arkitekter AS MBJ03 19/00501-036 2019/02/19
U TEK 15/2346 - GJERDESTYKKET, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/2346 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Trygve J Sjøen AS CAGR 13/03603-005 2019/02/19
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - BYGGETILSYN - 114/238 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-005 2019/02/19
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - 17. MAI 2019 Byen Vår Kopervik BA AKP 18/05378-007 2019/02/19
U TEK GNR/BNR 15/392, ÅKRA. BRUKSENDRING 2. ETG. FRA LAGER TIL SALGSLOKALE - 15/392- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Omega Areal AS CAGR 09/02498-019 2019/02/19
U TEK GNR/BNR 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. UTVIDELSE AV KAI - 15/196,273- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjell Inge Snørteland CAGR 11/02237-009 2019/02/19
I TEK 144 OG 143/34 OG 35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MASON, ERIK NONDAL - 144 OG 143/34 OG 35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Erik Nondal Mason BJP01 19/00923-001 26 Off.l.26 2019/02/19
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 21.02.2019 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 21.02.2019 Nina Ve Sæbø MSA 19/00922-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/19
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING Kvalavåg Montessoriskole AS AKP 18/05378-008 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILBUD - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00926-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK 99/40 - VORRÅVEGEN, VORÅ. STØTTEMUR OG PARKERINGSPLASS - 99/40 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. May Britt Hemnes CAGR 09/02965-007 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILBUD - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILBUD - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILBUD - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
U TEK 15/196, 273, HOLMAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BOLIG OG SJØHUS - 15/196, 273, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kjell Inge Snørteland CAGR 11/00854-003 2019/02/19
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I SEN DISTRIKTSINDEKS - INFORMASJON OM GJENNOMGANGEN AV DISTRIKTSINDEKSEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet ODH01 19/00938-001 2019/02/19
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN BREKKE VBA, RENVANN BREKKE VBA OG DRIKKEVANN ARAREIR HØYDEBASSENG - UKE 7 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-010 2019/02/19
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - RAPPORTERING AV INNTEKTSREDUKSJON TIL FYLKESMENNENE Industrikommunene MSA 18/03160-027 2019/02/19
I TEK 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - YTRELAND, OLAV IVAR - 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV IVAR YTRELAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/00937-001 2019/02/19
U TEK 147/650 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM - UTVIDELSE AV ALTAN OG TRAPP - 147/650 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Lars Andreas Kaalaas CAGR 13/01839-004 2019/02/19
I TEK 74/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - YTRELAND, OLAV IVAR - 74/43 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV IVAR YTRELAND Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00937-002 2019/02/19
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - VEDLAGT ANBYDERLISTE/ANBUDSPROTOKOLL Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-008 2019/02/19
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00652-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SAMSVARSERKLÆRING FRA HELGEVOLD ELEKTRO Procon AS JHE05 17/00260-024 2019/02/19
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Vormedal Sanitetsforening ANKO 19/00029-008 2019/02/19
I TEK 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT - 57/43 - UTTALELSE TIL SØKNAD I FREDNINGSOMRÅDE Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/00492-005 2019/02/19
I TEK 142/31 - HULDERVEGEN, STORASUND - NYBYGG BASESTASJON/MOBILMAST - 142/31 - SVAR PÅ HENVENDELSE - BASESTASJON BLIR IKKE BYGGET Pro Invenia AS RES01 13/02084-022 2019/02/19
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - VEDLAGT TILBUDSEVALUERING MED ANBEFALING - KVEITEVIKA OFFENTLEGE KAI Petter J. Rasmussen AS EKA 18/01499-009 2019/02/19
U TEK 119/ 55, MYGE, RØYKSUND. SKIFTE AV KLEDNING OG TAK PÅ GAMMEL HYTTE, NYE VINDUER OG OVERBYGG TERRASSE - 119/55- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Kurt André Eide CAGR 08/01468-004 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-037 2019/02/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/00804-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-038 2019/02/19
U TEK 119/144 - TUASTADVEGEN, MYKJE - STØYSKJERM I TRE - 119/144 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Statens Vegvesen Region Vest CAGR 13/00846-003 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS MBJ03 19/00501-039 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00933-001 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00933-002 2019/02/19
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hans J Rasmussen AS MBJ03 19/00501-040 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B Comfort Karmøy AS ORO01 19/00927-001 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 B Comfort Karmøy AS ALS06 19/00927-002 2019/02/19
U TEK GNR.119, BNR.127, MYKJE. PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 119/127- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Saga Bygg AS CAGR 09/00264-005 2019/02/19
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE UTLYSNING AV TILTAKSMIDLER FOR 2019 Rogaland fylkeskommune SMA01 13/00440-055 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C Comfort Karmøy AS ORO01 19/00931-001 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 6 C Comfort Karmøy AS ALS06 19/00931-002 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00929-001 2019/02/19
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 8 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00929-002 2019/02/19
I TEK VANN OG VASSDRAG - UTLYSNING AV FYLKESKOMMUNAL TILSKUDDSORDNING FOR VANNMILJØTILTAK I 2019 Rogaland fylkeskommune PCH01 12/00054-042 2019/02/19
I TEK 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG - 142/282 - OPPLYSNING VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Knut Bendik Christiansen KMY 13/01055-015 2019/02/19
I SEN KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING - SLUTTRAPPORT - KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING ROGALAND Stavanger kommune KSE 14/04438-008 2019/02/19
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Stava Herman AMJ 18/04208-010 2019/02/19
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Linda Bergtun AMJ 18/04208-011 2019/02/19
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Torgeir AMJ 18/04208-012 2019/02/19
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Olsen Rolf Sigve AMJ 18/04208-013 2019/02/19
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - DOKUMENTTILSYN - SJEKKLISTER Garvik Prosjekt AS KRRE 16/04643-017 2019/02/19
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - INNSIGELSER IMØTEKOMMET Rogaland fylkeskommune JST 16/04098-072 2019/02/19
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - INNSIGELSER IMØTEKOMMET Rogaland fylkeskommune JST 16/04097-072 2019/02/19
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - INNSIGELSER IMØTEKOMMET Rogaland fylkeskommune JST 16/04096-068 2019/02/19
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/00934-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/00935-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET - LEIE AV DEL AV 19/230 TIL RIGGPLASS (LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG VASSBAKK & STOL AS) Vassbakk & Stol AS MAAA1 16/00642-108 2019/02/19
U TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - SVAR - OVERSENDER PLANENDRING - 15.02.19 PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Gaute-Håkon Bleivik AAHO 18/05401-007 2019/02/19
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 16/05034-019 2019/02/19
U SEN INNFORDRING - REGISTRERT BETALINGSOPPDRAG CEM01 18/04336-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 18/364 - AVKLARING I FORHOLD TIL NABO Eskild Kvala AS KMY 18/00364-020 2019/02/19
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00902-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OVERSENDER OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2018 Opplev Avaldsnes AS EVI1 19/00854-004 2019/02/19
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MØTEREFERAT 07.02.19 EEH 18/01685-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U SEN INNFORDRING - MELDING OM INNBETALING Namsmannen i Karmøy CEM01 18/04336-132 2019/02/19
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00832-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SAMMENKOMST I TUASTAD BYGDEHUS 23.02.19 Tuastad bygdalag EVI1 19/00022-017 2019/02/19
I TEK 52/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSTHEIM, HÅKON - 52/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Håkon Tjøstheim BJP01 19/00941-001 26 Off.l.26 2019/02/19
I TEK 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE - 130/5 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD, RIVING OG OPPBYGGING AV NY GARASJE Kai Tore Hammer KRRE 19/00943-001 2019/02/19
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Inge Kristian Melhus EDH 19/00942-001 2019/02/19
I TEK 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR - 15/1883 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frode Haarr JKV 19/00527-004 2019/02/19
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ØLSMAKING PÅ SEVTUN GRENDAHUS 09.03.19 Kenneth Bjørnsen EVI1 19/00022-018 2019/02/19
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05538-006 2019/02/19
U TEK 32/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRYGÅRD, JAKOB TABURINI - SVAR - 32/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jakob Tamburini Krygård BJP01 19/00894-002 2019/02/19
I TEK 15/387 OG 15/1612 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅKRA SOKN - 15/387 OG 15/1612 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅKRA SOKN Åkra Sokn ALA04 19/00944-001 2019/02/19
I TEK 73/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TENGS, TORGER - 73/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Torger Tengs BJP01 19/00945-001 26 Off.l.26 2019/02/19
U TEK 144 OG 143/34 OG 35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MASON, ERIK NONDAL - SVAR - 144/34 OG 143/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Erik Nondal Mason BJP01 19/00923-002 2019/02/19
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Sevland bygde- og fjellag PCH01 18/03066-002 2019/02/19
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/00934-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/19
U TEK 15/387 OG 15/1612 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅKRA SOKN - SVAR VEDR. MANGLER - 15/387 OG 15/1612 SAMMENSLÅING ÅKRA SOKN Åkra Sokn ALA04 19/00944-002 2019/02/19
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Anne Lena Sunde SALF 19/00598-006 2019/02/19
U TEK 63/174 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4077 - 63/56 - UNDERRETTING ETTER SLETTING AV UTGÅTT EIENDOM STD:18/4077 Osvald Amland ALA04 18/04554-011 2019/02/19