Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00679-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 18/03897-010 2019/02/18
U TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-003 2019/02/18
U TEK 147/676 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/676 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Mathias Utvik Kvinnesland KRRE 19/00613-002 2019/02/18
U TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen KRRE 17/05040-014 2019/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 27/26 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-094 2019/02/18
U TEK 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/00688-017 2019/02/18
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/59 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 7 Inger Hanne Nordbø MAHA1 15/04310-071 2019/02/18
U TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-006 2019/02/18
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/61 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 14 Steinar Dalva MAHA1 15/04310-073 2019/02/18
U TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - RAMMETILLATELSE - 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI I K Gabrielsen IGR 18/04669-011 2019/02/18
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/117 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Opus Arkitekter AS KRRE 16/04381-013 2019/02/18
U TEK PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 - GODKJENT 11.2.2019 - ANNONSE - PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59 Karmøynytt / KK-nettside YSL 18/01468-026 2019/02/18
I TEK 85/104 OG 85/259 - UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/104 OG 85/259 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE TAK OG MANGLENDE FERDIGATTEST Procon AS JKV 04/02136-034 2019/02/18
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-003 2019/02/18
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - REDEGJØRELSE FOR VIDERE SAKSGANG - SAKEN LEGGES FREM FOR POLITISK BEHANDLING Sevland Bunyan Arkitekter AS MBJ03 18/03307-033 2019/02/18
I TEK 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE - 57/102 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 19/00149-005 2019/02/18
I TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - SVAR PÅ VARSEL OM BYGGETILSYN Procon AS JKV 13/02656-007 2019/02/18
I TEK 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE - 122/43 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - UTBEDRING AV BRYGGE Per Ole Sund KRRE 19/00899-001 2019/02/18
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - TILTAK - 51/2 - MERKNAD TIL NABOVARSEL OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALDELEN I KOMMUNEPLANEN Kristian Falnes Solberg KIS 19/00910-001 2019/02/18
I TEK 15/1225 - ÅKRA - FORELEGGING AV PLAN OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON - 15/1225 - ÅKRA - FORELEGGING AV PLAN OM TILTAK INNEN OMRÅDEKONSESJON Haugaland Kraft Nett AS IGR 19/00911-001 2019/02/18
I TEK 119/653 119/654 119/655 119/656 119/657 119/658 119/659 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/117 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Opus Arkitekter AS KRRE 16/04384-023 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RWUXIJ Sandhåland bedehus ANKO 19/00030-021 2019/02/18
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - ADWVWK Sandhåland bedehus OFL 19/00525-002 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - NMIPXU Dalabrekkå velforening ANKO 19/00030-022 2019/02/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 18/03978-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YLCOKU Vea barnerøster ANKO 19/00030-023 2019/02/18
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - UJNESC Snorrebekken velforening OFL 19/00526-005 2019/02/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-033 25 Offl.§25 2019/02/18
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - EOZLNV Tuastad bedehus OFL 19/00525-004 2019/02/18
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - RULTQJ Bedehuset Betel Vedavågen OFL 19/00525-003 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-123 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-124 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-027 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-028 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-141 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-142 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-117 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-089 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-075 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-070 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-084 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-094 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-080 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-081 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-083 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-135 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-136 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-081 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-208 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-209 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-092 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-061 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-117 25 Offl §25 2019/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-038 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-024 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-025 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-026 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-055 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-056 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-057 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-058 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-024 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-035 25 Offl §25 2019/02/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-016 25 Offl §25 2019/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-051 25 Offl §25 2019/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-052 25 Offl §25 2019/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-053 25 Offl §25 2019/02/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-054 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-020 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-021 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-022 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - SØKNAD MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-006 25 Offl §25 2019/02/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - SØKNAD FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER MSTA 19/00898-002 25 Offl §25 2019/02/18
I TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - 134/8 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Terje Grønningen KMY 17/02943-008 2019/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-107 2019/02/18
I TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG - 148/557 - AVSTANDSERKLÆRINGER FRA 148/558 OG 148/556 Simen Merkesvik Meling KRRE 19/00861-002 2019/02/18
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM STØTTE - 17. MAI 2019 Byen Vår Kopervik BA AKP 18/05378-005 2019/02/18
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Tore Børseth Bjørnsen ALS06 13/00123-096 2019/02/18
I TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - DOKUMENTENE HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen JHE 18/05122-013 2019/02/18
I TEK 63/174 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4077 - 63/174 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV EIENDOM STD:18/4077 Kartverket - Tinglysingen ALA04 18/04554-010 26 Offl.§26 2019/02/18
U SEN 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - MELDING 119/648-660. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/5373 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05677-007 2019/02/18
I TEK 68/59 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - RIVING SJØHUS, NYBYGG LAGER OG KONTORBYGG - 68/59 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Castor Entreprenør AS KMY 14/02154-005 2019/02/18
U TEK 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - VEDR. KLAGE Lloyd Medhaug Stol GTH 18/02182-007 2019/02/18
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Magnar Mathiassen ALS06 13/00123-097 2019/02/18
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Per Steffen Hinderaker ALS06 13/00123-098 2019/02/18
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/1136 - FJERNING AV OLJETANK - AASTA MÆLAND Rørlegger Geir Sirnes AS PEID 14/03191-066 2019/02/18
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 115/16 - FJERNING AV OLJETANK - MAGNHILD LEVINSEN Rørlegger Geir Sirnes AS PEID 14/03191-067 2019/02/18
I TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Håkonsen Bygg AS JKV 17/01819-011 2019/02/18
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 148/459 - FJERNING AV OLJETANK - GUNNAR MOEN Rørlegger Geir Sirnes AS PEID 14/03191-068 2019/02/18
U SEN SØKNAD OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA FOLKEVALGT VERV Simon Næsse LYK 17/01224-011 2019/02/18
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/10 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 15 Gunnar Tjøsvoll MAHA1 15/04310-075 2019/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 42/70 , 42/75 OG 42/59 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGE OG DELESØKNAD Vidar Midtbø GEL 19/00021-106 2019/02/18
I TEK 13/413 OG 13/ - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 13/413 OG 13/ - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Stian Johannesen JHE 19/00900-001 26 Off.l.26 2019/02/18
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00810-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U TEK 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 82/137 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Margit Oddbjørg Lilleskog EDH 18/03376-005 2019/02/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00902-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Bilgummilageret AS OEI 18/05484-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YZPZLN Torvastad Kfuk Kfum ANKO 19/00030-024 2019/02/18
I TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ruth Margaret Nilsen EDH 19/00901-001 2019/02/18
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00823-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - CARPORT OG TERRASSE - 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - CARPORT OG TERRASSE Aileen Roaldsøy EDH 19/00838-002 2019/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - "RETTKOMMEN INTERESSE" Elsbeth Normann Ørjansen GEL 19/00021-108 2019/02/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER KNYTTA TIL §19G I BARNEHAGELOVEN ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I TEK VEDRØRENDE STENGING AV VEG FRA SOLHAUG UT TIL RV. 47 - VEG FRA SOLHAUG UT TIL RV. 47 Martin Vikøren HPE 19/00906-001 2019/02/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03174-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00796-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I TEK 144/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER:TORA NORDBØ - LEIER: OLE INGE THORSEN - 144/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER:TORA NORDBØ - LEIER: OLE INGE THORSEN Thora Serine Nordbø LKS 19/00907-001 2019/02/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING Kvalavåg Montessoriskole AS AKP 18/05378-006 2019/02/18
I TEK 15/722 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ANG. EIENDOMSKATT MSA 18/02663-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/18
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - 2/177 OG 2/292, SKUTEBERG Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/00604-008 2019/02/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 18/00921-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SVAR PÅ REDEGJØRELSE FOR VIDERE SAKSGANG - SAKEN LEGGES FREM FOR POLITISK BEHANDLING Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-034 2019/02/18
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Hans Kristian Stensland ALS06 13/00123-099 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QOGJDR Ådlandblesten ANKO 19/00030-025 2019/02/18
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-265 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - YZKLIQ Torvastad Helselag ANKO 19/00030-026 2019/02/18
I TEK 66/3 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 66/3 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune ALA04 19/00909-001 2019/02/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 122/208 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MORTEN JAKOBSEN T Halleland AS REK 19/00023-026 2019/02/18
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/61 VEDLEGG TV-RAPPORT Steinar Dalva MAHA1 15/04310-076 2019/02/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/519 - BESTILLING AV NABOLISTE Design-hus bolig AS GEL 19/00021-109 2019/02/18
I HSE KRAV OM OPPREISNING - SAKSFORBEREDELSE - ERSTATNING CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/18
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00679-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
I SEN INNFORDRING - REGISTRERT BETALINGSOPPDRAG CEM01 18/04336-130 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND TIL STUDENT Mariel Kvalavåg SALF 19/00598-004 2019/02/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 102/16 OG 204 - KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Deloitte Advokatfirma AS TNO05 15/01908-033 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Finn H HAS 18/05672-004 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Langåker John Karsten HAS 18/05672-005 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Nes Hege HAS 18/05672-006 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Merkesvik Lene HAS 18/05672-007 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Merkesvik Øystein HAS 18/05672-008 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Merkesvik Lene HAS 18/05672-009 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Merkesvik Øystein HAS 18/05672-010 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 18/05672-011 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Haugeberg Ruben Andreas HAS 18/05672-012 2019/02/18
U TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/5149 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 I KARMØY KOMMUNE Martinsen Kim Morten S HAS 18/05672-013 2019/02/18
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Ernst Roar Svendsen ALS06 13/00123-100 2019/02/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Moritz Vea Rydland SALF 19/00598-005 2019/02/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/65, 107, 418 OG 419 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTASTIEN Hans J Rasmussen Prosjekt AS BFH 19/00010-014 2019/02/18
U TEK OMSORGSBOLIGER - LEIE (PRIVATE) - OMSORGSBOLIGER - VEDRØRENDE AVTALE OM TILDELING AV PLASSER Sjøen Eiendomsutvikling AS SMO02 12/01337-026 2019/02/18
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRINGSBREV - TRYGGE RAMMER FOR FOSTERHJEM Barne- og Likestillingsdepartementet NOS01 19/00016-010 2019/02/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/393 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTASTIEN Thorvald Kolbeinsen BFH 19/00010-015 2019/02/18
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05243-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - 2/177 OG 2/292, SKUTEBERG Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/00604-009 2019/02/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/00804-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 149/460 - MELDING OM ADRESSEVEDTAK VED STØLSMYR Skanfilbygget AS BFH 19/00010-016 2019/02/18
U SEN INNFORDRING - MELDING OM FERDIG BETALING CEM01 18/04336-129 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/18
U TEK 15/466 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/466 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Skude Bygg Eiendom AS EDH 19/00629-004 2019/02/18