Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-122 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-026 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-139 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-140 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-116 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-088 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-074 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-069 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-076 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-134 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-080 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-052 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-060 25 Offl §25 2019/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-087 25 Offl §25 2019/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-054 25 Offl §25 2019/02/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-050 25 Offl §25 2019/02/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-003 25 Offl §25 2019/02/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - SØKNAD MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-005 25 Offl §25 2019/02/17
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/00475-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00689-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00690-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00691-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00693-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00694-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00732-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00740-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00757-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03564-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00809-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00811-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00812-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00865-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04553-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00859-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/04394-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/17