Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 5/637 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE TOMT 2 - 5/637 - FERDIGATTEST TOMT 2 I. K. Gabrielsen JHE05 16/01944-017 2019/02/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/04790-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR - EIENDOMSSKATTETAKSERING - 2019 Equinor ASA MSA 19/00775-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/15
I TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG Karmøy Kommune Var Kloakk IGR 19/00897-001 2019/02/15
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING Didrik Stonghaugen BHA02 16/04060-060 2019/02/15
U TEK NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE BYGGEMØTEREFERAT NR 1 Vassbakk & Stol AS TIB 17/04263-012 2019/02/15
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT HTV - OK - 11.02.19 Nymann Tor Egil GKH01 12/00233-068 2019/02/15
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465, ÅKRA - LEILIGHETSBYGG - OM KLAGERETT Den Norske Kirke, Stavanger Biskop IGR 18/03307-030 2019/02/15
U SKU KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG - GODKJENNING AV KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN SKUDENES UNGDOMS- OG IDRETTSLAG Fylkesmannen i Rogaland OFL 18/05024-004 2019/02/15
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Perauer Christopher MAH 19/00572-004 2019/02/15
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - UNDERRETNING TIL KLAGER REF.NR. 14235927 9283/17-206 Sør-Vest Politidistrikt MEM01 18/00351-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG B3 - 142/790 - KVITTERING FOR NABOVARSEL ENDRINGSSØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 18/04090-005 2019/02/15
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - KVITTERING FOR NABOVARSEL - ENDRINGSSØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 18/04089-005 2019/02/15
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - 142/790 - KVITTERING FOR NABOVARSEL - ENDRINGSSØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 18/04002-008 2019/02/15
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - BOLIG B1 - 142/790 - KVITTERING FOR NABOVARSEL - ENDRINGSSØKNAD Garvik Prosjekt AS KIS 18/04094-007 2019/02/15
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM Å LEIE SKUDEHALLEN - 16.02.2019 Alf Ronny Fagerland TVI 12/01376-226 2019/02/15
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 19/45 - BEKREFTELSE KOTEHØYDE OG VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-007 2019/02/15
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM VIDERE SKOLEPLASS ETTER FLYTTING PFA 19/00874-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - BYGGETILSYN - 114/238 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-004 2019/02/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ØLSMAKING PÅ SEVTUN GRENDAHUS 09.03.19 Kenneth Bjørnsen EVI1 19/00022-016 26 Off.l.26 2019/02/15
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - RSJBLR Ferkingstad Skolekorps ANKO 19/00030-017 2019/02/15
I SEN HAUGALANDET ØLUTSALG AS SALGSBEVILLING - OVERDRAGELSE - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - GR. 1 Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 18/02531-007 26 Off.l.26 2019/02/15
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-032 25 Offl.§25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - TILBUD VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-033 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - ARBEIDSAVTALE VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-034 25 Offl §25 2019/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-131 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-019 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-020 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-021 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-022 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-037 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-085 25 Offl §25 2019/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-009 25 Offl §25 2019/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-010 25 Offl §25 2019/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-022 25 Offl §25 2019/02/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-052 25 Offl §25 2019/02/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-103 25 Offl §25 2019/02/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - ARBEIDSAVTALE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-045 25 Offl §25 2019/02/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - TILBUD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-046 25 Offl §25 2019/02/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - ARBEIDSAVTALE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-047 25 Offl §25 2019/02/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - TILBUD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-048 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-044 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-045 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-049 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-041 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-042 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-043 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-044 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-045 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-046 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-047 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-048 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-049 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-050 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-051 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-052 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-053 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-054 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-055 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-056 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-057 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-058 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-059 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-060 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-061 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-062 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-063 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-064 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-065 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-066 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-067 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-068 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-069 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-070 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-071 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-072 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-073 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-074 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-075 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-076 25 Offl §25 2019/02/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - BEKREFTELSE SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-077 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-019 25 Offl §25 2019/02/15
I TEK 68/441 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDB-TJENESTER - 68/441 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EDB-TJENESTER Vedavågen Rør AS ORO01 19/00886-001 2019/02/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMMUNALE AVGIFTER ALS06 19/00888-001 24 Offl.§24 2019/02/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hille Melbye Arkitekter AS MBJ03 19/00501-031 2019/02/15
I TEK 70/11 - YTRE EIDE - TILTAK - 70/11 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL FRA FV. 47 Statens vegvesen - Region vest KIS 19/00892-001 2019/02/15
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 102/107 Garvik Prosjekt AS IGR 17/05542-025 2019/02/15
U SEN RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER Ølen Betong AS OEI 17/00306-004 2019/02/15
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TJØRNAHAUGVEGEN 12 B/D Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02266-008 2019/02/15
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TJØRNAHAUGVEGEN 14 A/C Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02265-008 2019/02/15
I TEK 15/2240 - RINDANE, ÅKRA. TERRASSE MED LEVEGG - 15/2240 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bernhard Stangeland Sevland JKV 09/01280-010 2019/02/15
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Harald Mathiassen ALS06 13/00123-095 2019/02/15
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Helse Fonna OFL 19/00774-013 2019/02/15
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JSIIZI Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening ANKO 19/00030-018 2019/02/15
U SEN 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/205 KJØP AV VIBRSJONSPLATE Multimekanisk Kran & Truckservice AS OEI 19/00290-004 2019/02/15
U SEN 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/205 KJØP AV VIBRSJONSPLATE Hed Karmøy OEI 19/00290-005 2019/02/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Pds Arkitekt AS MBJ03 19/00501-032 2019/02/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggmester Jon Kåre Vannes MBJ03 19/00501-033 2019/02/15
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID - KARMØYHALLEN Helse Fonna OFL 17/00209-087 2019/02/15
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Hans J Rasmussen AS MBJ03 19/00501-034 2019/02/15
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - VRQESP Fosenøens Bedehus ANKO 19/00030-019 2019/02/15
U TEK 142/703 - BJØRGEVEGEN, STORASUND - BYGGETILSYN BJØRGEVEGEN 115B - 142/703 - SVAR SPØRSMÅL VEDRØRENDE GODKJENT UTBYGGING Steffan Kvilhaug Kinn KMY 19/00843-002 2019/02/15
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00592-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 10. OG 11. MAI 2019 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-177 2019/02/15
U TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M.M. - 120/14 - VARSEL OM BYGGETILSYN - SPANNAVEGEN 850 M.M. Procon AS JKV 13/02656-006 2019/02/15
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM Å LEIE ÅKRAHALLEN 25,26 MAI 2019 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-178 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE V/AVALDSNES LEGESENTER - INTERVJU FASTLEGE V/AVALDSNES LEGESENTER AGB 18/04255-010 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE V/AVALDSNES LEGESENTER - INTERVJU FASTLEGE V/AVALDSNES LEGESENTER AGB 18/04255-011 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-013 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-014 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-015 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-016 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-017 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-018 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-019 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-020 25 Offl §25 2019/02/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-021 25 Offl §25 2019/02/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00887-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 17/00260-023 2019/02/15
I TEK NYTT VEGNAVN - STIVLEVÅGVEGEN - STIVLEVÅGVEGEN - TILRÅDING Språkrådet BFH 19/00697-002 2019/02/15
I TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - REVIDERT VARSLINGSPLAN FOR GRØFT - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS HPE 19/00683-003 2019/02/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00887-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - 149/486 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 15/04907-047 2019/02/15
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG KARMØY HELSESPORTLAG Karmøy Helsesportlag OFL 19/00774-014 2019/02/15
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG - KARMØY HELSESPORTLAG Karmøy Helsesportlag OFL 19/00774-015 2019/02/15
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 15/2450, 15/2462 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 16/04216-020 2019/02/15
U TEK 58/503 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 - 58/503 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/00567-004 2019/02/15
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - HRVKFB Haugesund Turistforening ANKO 19/00030-020 2019/02/15
I TEK TEKNISK PLAN - FLADABERG BARNEHAGE - 46/48, 47/717 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN - FLADABERG BARNEHAGE Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 17/04249-003 2019/02/15
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/00891-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - MELDING OM UTFØRT MATRIKKELFØRING AV GRUNNERVERV - KARMØY KOMMUNE NÅ EIER AV 149/486 Spannatoppen Utviklingsselskap AS ALA04 15/04907-048 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - ÅKREHAMN BORETTSLAG I Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-180 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE ÅKREHAMN BORETTSLAG I Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-181 2019/02/15
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - VEDRØRENDE NABOVARSLING Opus Arkitekter AS KRRE 16/04381-015 2019/02/15
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV HÅNDVERKTØY OG JERNVARER - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 18/2402 JERNVARER OG HÅNDVERKTØY Doffin TES02 18/02402-005 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE ÅKREHAMN BORETTSLAG I Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-182 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE FOR 2018 SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 12/02524-183 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-184 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-185 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-186 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAV 2018 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-187 2019/02/15
I TEK 5/637 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - 5/658 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 5/637 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 16/03837-012 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-188 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-189 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-190 2019/02/15
U TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - TILDELINGSBREV RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ O.hansen & Sønner A/s STSP 19/00042-009 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-191 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - NORHEIMSSKOGEN BORETTSLAG Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-192 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - NORHEIMSSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-193 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag II BMV 12/02524-194 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-195 2019/02/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1039 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 16/04830-036 2019/02/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ÅRSOPPGAVE 2018 - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag III BMV 12/02524-196 2019/02/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00737-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 99/8 - BESTILLING AV NABOLISTE A. Utvik AS GEL 19/00021-104 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00768-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET - 86/186 NY HALL HÅVØYA, MØRENOT KARMSUND AS Helgesen Tekniske Bygg AS ABU01 17/01108-053 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - 2/406 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG - HELLVIK HUS Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02655-021 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
U TEK 120/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FAGERHEIM, SVEIN JARLE - SVAR - 120/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FAGERHEIM, SVEIN JARLE Advokatkontoret Fløien AS BJP01 19/00866-002 2019/02/15
I SEN REGIONREFORMEN I ROGALAND - GJENNOMGANG AV REGIONAL STATS INNDELING - OPPFØLGING AV REGIONREFORMEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EJA 16/04467-006 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK RAMMEAVTALE ARK - TILBUD - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 15.02.19 PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 Statens Vegvesen YSL 18/03219-017 2019/02/15
U SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00672-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U TEK 89/14 - TØMMING OG RENGJØRING AV FETTUTSKILLER - 89/14 - TØMMING OG RENGJØRING AV FETTUTSKILLER Viking Grill AS ETS 17/03063-003 2019/02/15
I TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - 5/657, 5/666, 5/656, 5/636, 5/633, 5/635, 5/649 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 12/02670-012 2019/02/15
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD Leve Rogaland - lokallag Haugaland BSE02 18/02278-003 2019/02/15
U TEK 15/347, 474, 501 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 15/347, 474, 501 - UNDERRRETTING ETTER KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Rune Hemnes JHE 18/05256-005 2019/02/15
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - EIGEDOMSSKATT PÅ ARBEIDSMASKINAR M.V. I VERK OG BRUK - KARTLEGGING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSAR Fylkesmannen i Rogaland MSA 18/03160-026 2019/02/15
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00674-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00678-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - 64/1566 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET Karmøy Kommune - Teknisk Etat ALA04 15/02987-017 2019/02/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00896-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ASKI AS Aski AS CBE02 17/01157-021 2019/02/15
I HSE ANSKAFFELSE - AKTIVITETSTILTAK - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ASKI AS Aski AS CBE02 16/01806-020 2019/02/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-5 EEH 17/05435-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00681-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05172-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - Q-H KURVE FOR BRANNKUM 27796 - SALVØY Hans J Rasmussen AS ABU01 17/01108-054 2019/02/15
I TEK AVLØPSANLEGG SÆVIKVEGEN 11, SÆVIKDALEN - DOKUMENT ER NEKTET TINGLYST - DOK. NR. 138956 Statens Kartverk MAHA1 19/00279-003 2019/02/15
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - HELGANES MOTORSPORTSENTER DRIFTSTILSKUDD 2019 Helganes Motorsportsenter Co/kasserer Karl Henry Gaard OFL 12/02181-057 2019/02/15
U TEK 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMBER 2003 SELSAAS, KNUT WEGNER - 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON - REGISTRERING I MATRIKKELEN SELSAAS, KNUT WEGNER Knut Wegner Selsaas BJP01 19/00781-003 2019/02/15
U TEK 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM ETTER KONSESJONSLOVA AV 28.NOVEMBER 2003 STANGE, JOHN - 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON - REGISTRERT I MATRIKKELEN STANGE, JOHN John Stange BJP01 19/00763-003 2019/02/15
I TEK 64/127 LEIE AV AREALER - 64/127 LEIE AV AREALER VED STANGELAND SKOLE Vassbakk & Stol AS MAAA1 19/00893-001 2019/02/15
I TEK 32/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KRYGÅRD, JAKOB TABURINI - 32/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jakob Tamburini Krygård BJP01 19/00894-001 26 Off.l.26 2019/02/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/369 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BOKN, LINDA ÅDERÅ OG ØYVIND Øyvind Bokn REK 19/00023-024 2019/02/15
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00743-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/15
U TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-002 2019/02/15
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2016-286252 Namsmannen i Karmøy AMA 18/04336-128 2019/02/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/710 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - EINARSEN, JOHANNE ELISE Inge Kenneth Gabrielsen REK 19/00023-025 2019/02/15
U TEK 63/14 OG 23 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 63/14 OG 23 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Ove Anders Sørvik ALA04 19/00797-002 26 Off.l.26 2019/02/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 71/57 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-105 2019/02/15
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04934-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/15
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-C - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2265 - 123/161 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/2265 Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02238-003 2019/02/15
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-D - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2266 - 123/161 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/2266 Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02240-003 2019/02/15
U TEK 73/58 - SUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 73/58 - SUND - UNDERRETTING OM MERKING AV EKSISTERENDE MÅLT GRENSE Elin Johanne Rossebø ALA04 19/00762-005 2019/02/15