Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/905 - 142/18 - DELINGSTILLATELSE JL Karmøy Kommune Sektor Eiendom HHU 18/01328-007 2019/02/14
U TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Pds Arkitekt AS KIS 19/00304-005 2019/02/14
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN - AKTIVITETER/TRENINGSTIDER SOM UTGÅR Kopervik VGS bedrift TVI 17/00209-085 2019/02/14
U TEK 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMBER 2003 SELSAAS, KNUT WEGNER - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMB Knut Wegner Selsaas BJP01 19/00781-002 2019/02/14
U TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - SAK TIL UTTALE - 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL Fylkesmannen i Rogaland KIS 18/03108-017 2019/02/14
U TEK 148/187 - NORHEIM - BRUKSENDRING FRA FRISØR TIL TAKE AWAY CATERING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/187 - NORHEIM - BRUKSENDRING FRA FRISØR TIL TAKE AWAY CATERING Byggmester Jon Kåre Vannes IGR 18/05034-004 2019/02/14
U TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/03450-015 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/125 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 1 Arne Lindanger MAHA1 15/04310-066 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/217 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 2 Joakim Kolstø Berntsen MAHA1 15/04310-067 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/358/1 Ara Prosjekt AS APE01 13/02506-232 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/127 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 5 Vera Elisabeth Vesterheim Hagenberg Pedersen MAHA1 15/04310-068 2019/02/14
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/00819-003 2019/02/14
U TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - 5/393 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 17/01598-008 2019/02/14
I TEK 68/174 - INDRE EIDE, OVERVANNSGRØFT - 68/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 12/01453-004 2019/02/14
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pds Arkitekt AS KIS 19/00304-009 2019/02/14
U TEK 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 - 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00857-003 2019/02/14
U TEK 15/107 - SJØENVEGEN. ÅKRA. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR - 15/107 - FERDIGATTEST - NATURSTEINSMUR Folie AS JKV 10/02646-009 2019/02/14
U TEK 118/35 - MYKLABUST - SØKNAD OM UTBEDRING AV BRYGGE - 118/35 - FERDIGATTEST - UTBEDRING AV BRYGGE Rune Rag JKV 15/00767-009 2019/02/14
I TEK 3/289 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS. TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 3/289 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen JKV 18/02187-005 2019/02/14
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - ETTERSPØRSEL AV DISPENSASJON FRA VEGVESENET FOR BYGGEGRENSE LANGS FYLKESVEI Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-009 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00868-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU FRISK I FRILUFT - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL "OPPTUR! KARMØY" 2019 Haugesund Turistforening BNO 12/01715-018 2019/02/14
I TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - KAI FOR CONTAINERSKIP - 86/23 OG 86/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 18/00941-009 2019/02/14
I TEK 15/2303 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. LEVEGG LANGS VEG - 15/2303 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 11/01961-009 2019/02/14
I TEK 38/152 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN - 38/152 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 16/02880-004 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/131 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FERJEVEGEN 7 Karl Olav Vedø MAHA1 15/04310-069 2019/02/14
I TEK 86/23 OG 86/238 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - OPPARBEIDELSE AV LANDOMRÅDER - 86/23 OG 86/238 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS KMY 18/03211-015 2019/02/14
I TEK 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG - 148/557 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM, BYGGTEKNISK INSTALLASJON BOLIG Simen Merkesvik Meling KRRE 19/00861-001 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00873-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-067 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-062 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-075 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-190 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-191 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-192 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-020 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-073 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-036 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-083 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-084 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-007 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-008 25 Offl §25 2019/02/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-050 25 Offl §25 2019/02/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-051 25 Offl §25 2019/02/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-033 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-102 25 Offl §25 2019/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - TILBUD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-053 25 Offl §25 2019/02/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - ARBEIDSAVTALE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-054 25 Offl §25 2019/02/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET - SØKNAD LÆRLING ANLEGGSGARTNERFAGET BNE 19/00164-003 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-028 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-029 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-030 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-031 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-032 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-033 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-034 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-035 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-036 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-037 25 Offl §25 2019/02/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-038 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-016 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-017 25 Offl §25 2019/02/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-018 25 Offl §25 2019/02/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-010 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-011 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-012 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-013 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-014 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-015 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-016 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-017 25 Offl §25 2019/02/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-018 25 Offl §25 2019/02/14
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-028 2019/02/14
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 19/00862-001 2019/02/14
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - GJELDER BRUK AV OMRÅDET - BLIKSHAVN Sturla Fjellvang TVI 12/01968-133 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Slågstemmen Barnehage SA OFL 19/00774-009 2019/02/14
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - BER OM AT ENDELIG VEDTAK SETTES I BERO INNTIL VIDERE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-031 2019/02/14
I TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 18/364 - AVKLARING I FORHOLD TIL TIDLIGERE HENVENDELSE Eskild Kvala AS KMY 18/00364-019 2019/02/14
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM STØTTE TIL KLOAKKANLEGG - RØYKSUNDVEGEN 142 Kristian Pedersen ETS 12/00024-415 2019/02/14
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - MERKNAD FRA LARS ARVE FREDRIKSEN - 13.02.19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Lars Arve Fredriksen AAHO 17/04741-064 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00865-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-029 2019/02/14
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - KOMMENTAR TIL UTTALER FRA NATURFORVALTER, FISKERIDIREKTORATET OG FYLKESMANNEN Eskild Kvala AS PCH01 16/02267-042 2019/02/14
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS MBJ03 19/00501-030 2019/02/14
I TEK 15/2232 - STONGSVINGEN, ÅKRA. FORSTØTNINGSMUR M/GJERDE - 12/5113 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gustavsen Forskaling AS JKV 12/05113-008 2019/02/14
I TEK 57/406 - POSTVEGEN - SKUDENESHAVN - TILBYGG KONTORBYGG - 57/406 - BRANNKONSEPT OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Brødr Olsen Eiendom AS JMJ03 18/02771-004 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00636-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK 140/75 OG 140/108 - OSNESVEGEN, OSNES - ENDRING AV AVKJØRSEL - 140/75 OG 140/108 - OSNESVEGEN, FORESPØRSEL OM TILBAKEMELDING Geir Larsen KRRE 18/05287-005 2019/02/14
I TEK UTVIDELSE AV OFFENTLIG RUTEBÅTKAI KVEITEVIKA, TORVASTAD - KONTRAKT - UTVIDELSE AV KAI Veidekke Entreprenør AS EKA 18/01499-007 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/422 Liv Kristin Stangeland APE01 13/02506-239 2019/02/14
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - FORESPØRSEL OM PLANSTATUS I FORBINDELSE MED SØKNAD OM UTBEDRING AV KAI Karmsund Havn IKS KRRE 19/00618-006 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG SKOLEÅRET 2019-2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 19/00774-011 2019/02/14
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2017-432034 JAK 18/04336-127 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 58/2/1 Tore Meinert APE01 13/02506-240 2019/02/14
I TEK 12/440 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: FLOTVE BYGGESAK 19/862 - 12/440 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: FLOTVE BYGGESAK 19/862 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00864-001 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/13 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 6 Rolf Christen Oftedal MAHA1 15/04310-070 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 58/2/2 Tore Meinert APE01 13/02506-241 2019/02/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 18/16 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HELGE FAGERLAND Helge Fagerland REK 19/00023-023 2019/02/14
I TEK PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA - - MERKNAD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND 13.02.19 PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA - Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/03236-017 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Stokke Siv Berit MAH 19/00572-002 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Stokke Svein Kristian MAH 19/00572-003 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Andersen Anja MAH 19/00572-005 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Balstad Christine K MAH 19/00572-006 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 19/00572-007 2019/02/14
U TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 112/6 I KARMØY KOMMUNE Haugsgjerd Jostein MAH 19/00572-008 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV VORMEDAL BASSENG SKOLEÅRET 2019-2020 Karmøy Svømmeklubb OFL 19/00774-012 2019/02/14
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING/STYREPAPIRER TIL MØTE 20.02.19 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-222 2019/02/14
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - KRFLWA Sevland pensjonistforening ANKO 19/00029-007 2019/02/14
U TEK 83/164 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 83/164 - SØKNAD OM REDUSERT KLOAKKGEBYR - GJELDER VANNLEKKASJE Helganes Motorsportsenter ALS06 19/00840-002 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 58/123/2 Kop Eiendom AS APE01 13/02506-242 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 58/483 Havnatorget Eiendom AS APE01 13/02506-243 2019/02/14
I TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - 1/192 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen AMJ 18/01410-011 2019/02/14
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 62/17 - SUNNANÅ - FORESPØRSEL VEDRØRENDE UTBYGGING AV GARASJE Petter Kjøllmoen KIS 17/00073-212 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 59/97/1 Noralf Kallesten APE01 13/02506-244 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 64/344 Karmøy Røde Kors APE01 13/02506-245 2019/02/14
I TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. NYBYGG NATURSTEINSMUR - 119/540 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sigurd Malvin Søvik JKV 10/00900-006 2019/02/14
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNN SLT, ØKNING TIL 100 % STILLING - KARMØY KOMMUNE Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-052 2019/02/14
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - RAPPORTERING PÅ TILSKUDD MOTTATT I 2018 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-053 2019/02/14
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - SØKNAD OM MIDLER TIL TILTAK - SLT Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-054 2019/02/14
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Eide Skole OFL 19/00774-010 2019/02/14
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - NY DEPOTAVTALE OG DATABEHANDLERAVTALE - 12.02.2019 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS VIJO 12/03966-072 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 66/38 Karmøy Seilforening APE01 13/02506-246 2019/02/14
U TEK 140/277 - LØKEDALVEGEN, OSNES - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 140/277 - RETUR AV SØKNAD Bjarne Skattkjær KIS 15/01994-009 2019/02/14
I TEK 12/223 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 12/223 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Sigmund Gunnleiv Baldersheim BSO02 19/00869-001 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 85/268 Leif Terje Iversen APE01 13/02506-247 2019/02/14
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - BRUKTHANDELBEVILLING - CLASSIC CARS NORWAY AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-040 2019/02/14
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-014 2019/02/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/00359-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I SEN SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND LUFTHAVN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01154-013 2019/02/14
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-027 2019/02/14
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-045 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 86/185 Mørenot Karmsund AS APE01 13/02506-248 2019/02/14
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS JMJ03 15/04024-045 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 88/38 Dalen Ungdomshus APE01 13/02506-249 2019/02/14
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FEIL HJEMMELSHAVER I AVSTANDSERKLÆRING Garvik Prosjekt AS IGR 17/05542-024 2019/02/14
U TEK GNR. 15, BNR. 2238, 2275, SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM OVERNATTINGSMULIGHET OG DISPENSASJON - 15/2238, 2275 - RETUR AV SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited IGR 10/01691-019 2019/02/14
U TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK - SVAR - 78/5 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Archus Arkitekter AS KIS 19/00855-002 2019/02/14
I TEK 120/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FAGERHEIM, SVEIN JARLE - 120/171 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FAGERHEIM, SVEIN JARLE Advokatkontoret Fløien AS BJP01 19/00866-001 2019/02/14
I TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - TILBUD - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/03393-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - TILBUD - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/14
I TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - TILBUD - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/14
I TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - TILBUD - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/14
U TEK 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 - 5/97 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 Anne Marie Sæterdal ALS06 19/00857-004 2019/02/14
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/60 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BØVEGEN 12 Aina Helene Toft Tjøsvoll MAHA1 15/04310-072 2019/02/14
I TEK 15/165 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG/FORRETNINGSBYGG - 15/165 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/00256-008 2019/02/14
U TEK 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG Multiconsult Norge AS IGR 19/00844-002 2019/02/14
U TEK GNR. 15, BNR. 2186, STONGVEGEN, ÅKRA. UTFYLLING I SJØ - 15/2186 - VEDR. SØKNAD OM FYLLING I SJØ Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim IGR 06/02538-010 2019/02/14
U SKU INNSYNSBEGJÆRINGER - FORELØPIG SVAR - INNSYN I ELEVLISTER Sørhåland Barneskole AS BNO 13/03790-025 2019/02/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04553-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00648-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00534-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00640-002 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/457 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-098 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00646-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/179 - MERKNADER TIL BYGGESAK I JOMFRUVEGEN 141 Knut Aksnes pva. Ellen Helene Aksnes KRRE 18/01119-017 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 133/101 Rolf Svendsen APE01 13/02506-250 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 148/930 Gunn & Haldor Invest AS APE01 13/02506-251 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 53/86 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Arne Harald Nornes GEL 19/00021-099 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/452 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-102 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - "IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE" Stein Arve Vea GEL 19/00021-100 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marit JHE 18/05338-002 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ove JHE 18/05338-003 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Ruth Henny JHE 18/05338-004 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Ole Inge JHE 18/05338-005 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg JHE 18/05338-006 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg JHE 18/05338-007 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ove JHE 18/05338-008 2019/02/14
U TEK 15/168 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/168 I KARMØY KOMMUNE Bru Jofrid Kjellbjørg JHE 18/05338-009 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 11/26 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING Sigmund Gunnleiv Baldersheim GEL 19/00021-101 2019/02/14
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING - 148/306 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/00819-004 2019/02/14
U TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00639-002 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00753-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 58/484/2 Havnatorget Eiendom AS APE01 13/02506-252 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 57/643 Skudenes Sjømannsforening APE01 13/02506-253 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 133/2 Feøy Bedehusforening APE01 13/02506-254 2019/02/14
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 5/432 Vedø Eiendom AS APE01 13/02506-255 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03788-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 18/04172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/59 - TV-RAPPORT BØVEGEN 7 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-074 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSKLUBB ANKO 18/02618-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1477 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-103 2019/02/14
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00677-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00126-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/14
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - 10/43 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ørjan Kristiansen ALA04 18/05058-008 2019/02/14
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - 10/43 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Terje Rasmussen ALA04 18/05058-009 2019/02/14