Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 142/18 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/905 - 142/18 - DELINGSTILLATELSE PBL, FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune sektor eiendom HHU 18/01328-006 2019/02/13
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/851 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sverre Vedøy EDH 19/00082-006 2019/02/13
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - MOTTATT MANGLER - DOKUMENTASJON FOR FRAKOBLING, SØKNADSSKJEMA, RØRLEGGERMELDING MM Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-006 2019/02/13
U TEK 64/211 - STANGALAND - FORHÅNDSKONFERANSE - 64/211 - STANGALAND - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Hlm Arkitektur AS IGR 19/00631-002 2019/02/13
I TEK 59/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 59/109 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON Hovedgaten 23 AS KIS 19/00853-001 2019/02/13
U SEN GRAVESØKNAD - TORVVEGEN 2, KOPERVIK - SVAR - GRAVETILLATELSE - TORVVEGEN 2, KOPERVIK Ole Peder Halvorsen JBE01 19/00685-003 2019/02/13
U SEN GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES - SVAR - GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00539-004 2019/02/13
U TEK 15/406 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/406 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Bygg Smart AS JKV 13/03337-011 2019/02/13
U TEK 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE I K Gabrielsen JMJ03 18/05385-005 2019/02/13
U TEK 141/28 - LITLASUND - 6 STK LAGERTANKER, ETABLERING AV ANLEGG FOR MOTTAK OG VARMEBEHANDLING AV MATAVFALL - 141/28 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00314-029 2019/02/13
U TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-010 2019/02/13
I TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/179 - MERKNADER TIL BYGGESAK Knut Aksnes pva. Ellen Helene Aksnes KRRE 18/01119-016 2019/02/13
I TEK 142/703 - BJØRGEVEGEN, STORASUND - BYGGETILSYN BJØRGEVEGEN 115B - 142/703 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE GODKJENT UTBYGGING Steffan Kvilhaug Kinn KMY 19/00843-001 2019/02/13
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - OPPHØR AV ANSVARSRETT Engelsen Bygg AS JKV 17/04738-010 2019/02/13
I TEK 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG - 148/12 MFL - NORHEIM - OVERVANNSTUNNEL OG VA-ANLEGG Multiconsult Norge AS IGR 19/00844-001 2019/02/13
U TEK 5/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 11-13 - BYGGESAK 18/4587 , 18/458 OG 18/4589 - 5/418 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 11-13 - BYGGESAK 18/4587 , 18/458 OG 18/4589 Hage & Maskin AS ORO01 19/00744-002 2019/02/13
U TEK 42/82 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/82 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JMJ03 18/05396-002 2019/02/13
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - BYGGETILSYN - RAPPORT LYDMÅLINGER Aud Nansy Storstein JKV 15/04506-025 2019/02/13
U TEK 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR Frode Haarr EDH 19/00527-003 2019/02/13
I TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - AVSTANDSERKLÆRING OG AVTALE OM NABOGRENSE I SJØ Trond Otto Lie XXI 19/00301-008 2019/02/13
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02873-031 2019/02/13
I TEK 58/95 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG KAFÉBYGNING - 58/95 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gunnar Wilhelm Wold KMY 13/03822-004 2019/02/13
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 12.02.19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Fiskeridirektoratet AAHO 17/04272-057 2019/02/13
I TEK 15/107 - SJØENVEGEN. ÅKRA. OPPSETTING AV NATURSTEINSMUR - 15/107 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Folie AS JKV 10/02646-008 2019/02/13
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT UTOMHUSPLAN Opus Arkitekter AS npa KRRE 16/04381-011 2019/02/13
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - SVAR PÅ SØKNAD OM BOLIG OG FORRETNINGSBYGG 47 METER FRA ÅKRA GAMLE KIRKE Den Norske Kirke, Stavanger Biskop IGR 18/03307-029 2019/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/267 - BESTILLING AV NABOLISTE - REHABILITERING AV UTHUS Sandve Trelast AS GEL 19/00021-095 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 8/17 Geir Tangjerd APE01 13/02506-214 2019/02/13
I TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - UTTALE TIL MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR VESENTLIG TERRENGENDRING Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/05582-006 2019/02/13
I TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK - 78/5 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Archus Arkitekter AS KIS 19/00855-001 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 17/19 Nils Magne Jakobsen APE01 13/02506-215 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 21/12 Herman Stava APE01 13/02506-216 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 29/9 Kristoffer Heggheim APE01 13/02506-217 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 30/13 Kjell Arvid Sandhåland APE01 13/02506-218 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 31/10 Ingfrid Haga-Sevland APE01 13/02506-219 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 41/1 Jon Gunnar Riisdal APE01 13/02506-220 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 87/1 Leif Jakob Skeie APE01 13/02506-221 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 88/30 Atle Bjørn Grinde APE01 13/02506-222 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 114/52 Johannes Kolnes APE01 13/02506-223 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 116/2 Johannes Kolnes APE01 13/02506-224 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 118/2 Børge Thingbø APE01 13/02506-225 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 134/1 Tor Asle Grønningen APE01 13/02506-226 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 145/9 Erlend Kvinnesland APE01 13/02506-227 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 146/23 Park Terrasse KS APE01 13/02506-228 2019/02/13
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-031 25 Offl.§25 2019/02/13
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT ANKO 18/04186-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
U TEK 22/345 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, SANDER - SVAR - 22/345 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, SANDER Sander Håkonsen BJP01 19/00841-002 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-014 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-015 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-016 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-017 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-018 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-019 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-113 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-114 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-115 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-128 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-129 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-130 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-106 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-107 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-108 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-066 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-072 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-073 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-074 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-076 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-077 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-073 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-126 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-127 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-183 25 Offl §25 2019/02/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-184 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-185 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-186 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-187 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-188 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-189 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-071 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-072 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-087 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-088 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-100 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-111 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-012 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-013 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-014 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-015 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-016 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-017 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-018 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-035 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-073 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-074 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-075 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-076 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-077 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-078 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-079 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-080 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-081 25 Offl §25 2019/02/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-082 25 Offl §25 2019/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-049 25 Offl §25 2019/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-032 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-101 25 Offl §25 2019/02/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-005 25 Offl §25 2019/02/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - INTERVJU ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-047 25 Offl §25 2019/02/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - INTERVJU ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-048 25 Offl §25 2019/02/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - TRUKKET ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-049 25 Offl §25 2019/02/13
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - INTERVJU ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-050 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-047 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-048 25 Offl §25 2019/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-025 25 Offl §25 2019/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-026 25 Offl §25 2019/02/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-027 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-108 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-109 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - TRUKKET KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-110 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-111 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-112 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-113 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-114 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-115 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-116 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - INTERVJU KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-117 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-014 25 Offl §25 2019/02/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-015 25 Offl §25 2019/02/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-009 25 Offl §25 2019/02/13
U TEK 58/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN - 58/254 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN Marit Olaug Bendiksen ALS06 17/01604-004 2019/02/13
U TEK 58/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KALSTAD - 58/256 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MARIE KALSTAD Bjørn Erling Kalstad ALS06 17/01602-004 2019/02/13
U TEK 58/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD - 58/258 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD Thomas Markhus Endresen ALS06 17/01594-004 2019/02/13
U TEK 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS - 58/253 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS Uniton Kopervik AS ALS06 17/01591-004 2019/02/13
U TEK 58/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN - 58/257 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN Arne Thorvaldsen ALS06 17/01595-004 2019/02/13
U TEK 58/255 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS - 58/255 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS Bentor Eiendom AS ALS06 17/01605-004 2019/02/13
U TEK 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 58/294 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH Waad Abdullah Ahmad ALS06 17/01644-004 2019/02/13
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 62/17 - SUNNANÅ - FORESPØRSEL VEDRØRENDE UTBYGGING AV GARASJE Petter Kjøllmoen KIS 17/00073-211 2019/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/9 - BESTILLING AV NABOLISTE Helge Hetland GEL 19/00021-097 2019/02/13
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - GASSCO AS - VEDRØRENDE VARSEL TIL EIERE AV VERK OG BRUK Gassco AS MSA 18/03160-025 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT KILDEVANN - KVALAVÅG HØYDEBASSENG - UKE 6 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-009 2019/02/13
U TEK 64/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN - 64/168 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN Gunn Linda Lundervold ALS06 17/01593-004 2019/02/13
U TEK 58/296 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD - 58/296 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD Anne Tomasgaard ALS06 17/01653-006 2019/02/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Opus Arkitekter AS MBJ03 19/00501-026 2019/02/13
U TEK 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK - 58/337 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK Sofie Gismervik ALS06 17/01672-004 2019/02/13
I TEK 117/39 - AKSNES - TILTAK - 117/39 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM FLYTTING AV AVKJØRSEL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - FV. 831 SPANNAVEGEN Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/00860-001 2019/02/13
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-027 2019/02/13
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - MERKNADER FRA TOMAS MØRCH - 12.02.10 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Tomas Mørch AAHO 17/04741-063 2019/02/13
U TEK 58/341 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ - 58/341 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ Randi Austbø ALS06 17/01676-004 2019/02/13
U TEK 58/339 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE - 58/339 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE Magnus Leonard Brekke ALS06 17/01678-004 2019/02/13
U TEK 58/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ - 58/210 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ Erik Austbø ALS06 17/01680-004 2019/02/13
U TEK 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE - 58/346 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Tor Boge ALS06 17/01708-004 2019/02/13
U TEK 58/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE - 58/347 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE Anne Marie Welde ALS06 17/01715-004 2019/02/13
I TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - RETTING AV DATO FOR ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN T Halleland AS HPE 19/00588-003 2019/02/13
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00591-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SKJØTSEL AV KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 19/00075-002 2019/02/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/96 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole Morten Oaland GEL 19/00021-096 2019/02/13
I TEK 9/2 - PLAN FOR NYDYRKING VARNE, KARL ANDERS - 9/2 - SØKNAD OM PLAN FOR NYDYRKING Karl Anders Varne HHU 19/00845-001 26 Off.l.26 2019/02/13
I SEN ASKI AS - VARSEL OM GENERALFORSAMLING I ASKI AS - 25.03.19 Aski AS PVE01 14/01109-012 2019/02/13
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 13.02.19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Statens Vegvesen AAHO 17/04741-065 2019/02/13
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 13.02.19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Statens Vegvesen AAHO 17/04272-058 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Dahl Jan ALA04 19/00267-002 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Dahl Mona Lisa ALA04 19/00267-003 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Langåker Jostein ALA04 19/00267-004 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Bjørnsen Kjell Harry ALA04 19/00267-005 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Larsen Jarle Henning ALA04 19/00267-006 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ Ingunn Hauge ALA04 19/00267-007 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Midbøe Doris K Sørheim ALA04 19/00267-008 2019/02/13
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5012 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/76 DELING 12/76 I KARMØY KOMMUNE Vilhelmsen Kurt Roar ALA04 19/00267-009 2019/02/13
I TEK 15/1225 - RETTIGHET FOR NETTSTASJON - 15/1225 - AVTALE VEDRØRENDE RETTIGHET FOR NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS JAS03 19/00846-001 2019/02/13
I TEK 3/575 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVELA, NILS OLE/DALSETH, OSKAR JONE - 3/575 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVELA, NILS OLE/DALSETH, OSKAR JONE Oskar Jone Dalseth BJP01 19/00847-001 26 Off.l.26 2019/02/13
I TEK FRIOMRÅDE PÅ SØRSTOKKE - ØNSKE OM AVKLARING - TILKOMST FRIOMRÅDE Per Sund Lindtner PCH01 19/00856-001 2019/02/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - 24.01.2019 Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 19/00022-014 2019/02/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - 07.02.2019 Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 19/00022-015 2019/02/13
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - REFERAT FRA BYGGEMØTE 20 - DATO: 13.02.19 Børseth Rådgivning AS BTH04 15/02215-038 2019/02/13
I TEK 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG - 64/1121 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG Favnamyr Borettslag EDH 19/00849-001 2019/02/13
I TEK 109/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG BYGGESAK: 18/5250 - 109/21 - RØRLEGGERMELDING - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG BYGGESAK: 18/5250 Inge Vaaga AS ORO01 18/05251-002 2019/02/13
U TEK 15/2240 - RINDANE, ÅKRA. TERRASSE MED LEVEGG - 15/2240- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Bernhard Stangeland Sevland CAGR 09/01280-009 2019/02/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/1121 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag REK 19/00023-020 2019/02/13
U TEK GNR/BNR 15/2267, SEKSJ. 20, STONGSVINGEN, ÅKRA. TILBYGG DEL AV LEILIGHETSBYGG - HAGESTUE - 15/2267- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Einar Johannesen CAGR 12/04300-003 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 7/65 Simon Lie Eiendom AS APE01 13/02506-229 2019/02/13
U TEK 146/131 - FERJEVEGEN, BØ - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 146/131 - RETUR AV SØKNAD Karin Margrethe Vedø KRRE 18/02838-007 2019/02/13
U TEK 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM - 58/75 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM Birgitte Jonsgard ALS06 17/01416-004 2019/02/13
U TEK 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN - 58/418 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN Karin Synøve Kristoffersen ALS06 17/01489-004 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/42 Hans J Rasmussen Eiendom AS APE01 13/02506-230 2019/02/13
U TEK 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK - 64/53 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK Odd Edgar Gismervik ALS06 17/01498-004 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 12/146 Ole Egil Flotve APE01 13/02506-231 2019/02/13
U TEK 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS - 64/253 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS Haldis Torhild Rusten Lilleaas ALS06 17/01529-004 2019/02/13
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/5 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BIRKELAND MASKINENTREPENØR AS Birkeland Maskinentreprenør AS REK 19/00023-021 2019/02/13
I TEK 47/387 - VIK - TILBYGG OG RIVING DEL AV LAGER - 47/387 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 15/04783-012 2019/02/13
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SALGS/SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-054 2019/02/13
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SALGS/SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-088 2019/02/13
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER TILSYN AV SALG AV TOBAKKSVARER UKE 5 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-030 2019/02/13
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER SALGS/SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00086-046 2019/02/13
U TEK 58/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - 58/185 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS Rano Eiendom AS ALS06 17/01537-004 2019/02/13
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGS/SKJENKEKONTROLL I UKE 5 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-069 2019/02/13
U TEK 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND - 58/480 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND Christoffer Ytreland ALS06 17/01549-004 2019/02/13
I TEK 88/97 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. RIVING GARASJE OG TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 88/97 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 12/03085-010 2019/02/13
I TEK 93/144 - RYGJEHAUGVEGEN - KOLSTØ. TILBYGG BOLIG, TERRASSE- LEVEGG/GJERDE ENDRING AV INNKJØRSEL - 93/144 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Magne Sørensen JHE05 13/01947-004 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/358/2 Hans J Rasmussen Eiendom AS APE01 13/02506-233 2019/02/13
U TEK 58/380 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL - 58/380 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL Bjørn Hisdal ALS06 17/01550-004 2019/02/13
U TEK 58/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS - 58/128 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS Hedegaard Eiendom AS ALS06 17/01419-004 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/358/3 Ara Prosjekt AS APE01 13/02506-234 2019/02/13
U TEK 64/237 OG 64/192 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL - 64/237 OG 64/192 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL Annica Jøsang ALS06 17/01508-004 2019/02/13
I TEK 4/417 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD, NYBYGG GARASJE - 4/417 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Magne Helgesen JHE05 18/04714-004 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/682 Ara Prosjekt AS APE01 13/02506-235 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 15/1637 Lmk Eiendom DA APE01 13/02506-236 2019/02/13
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - SAMTYKKE TIL RIVING AV HYTTE Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-007 2019/02/13
U TEK 3/575 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVELA, NILS OLE/DALSETH, OSKAR JONE - SVAR - 3/575 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVELA, NILS OLE/DALSETH, OSKAR JONE Oskar Jone Dalseth BJP01 19/00847-002 2019/02/13
I TEK 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 - 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/00857-001 2019/02/13
I TEK 5/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 - 5/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANNE MARIE SÆTERDAL TØKJE 15 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00857-002 2019/02/13
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK - HUSLEIEGJELD Nav Pensjon Harstad MHO01 18/04336-125 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR/SNR 15/2080/10 Norwegian Maritime Services AS APE01 13/02506-237 2019/02/13
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - SVAR - KLAGE PÅ VALG AV LEVERANDØR Vianor AS OEI 18/05484-007 2019/02/13
I TEK 118/35 - MYKLABUST - SØKNAD OM UTBEDRING AV BRYGGE - 118/35 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Rag JKV 15/00767-008 2019/02/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 25/104 Rp Service AS APE01 13/02506-238 2019/02/13
U TEK 120/114 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND SMEDSVIK - 120/114 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - TROND SMEDSVIK Elisabeth Maria Holthe-Smedsvig ALS06 18/02452-004 2019/02/13
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - TINGLYST ERKLÆRING - RETTIGHET I FAST EIENDOM, NORDTUNET Garvik-Gruppen AS BTH04 17/01422-024 2019/02/13
U TEK 15/2305 - SANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 15/2305 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Grethe Bødtker CAGR 13/01892-003 2019/02/13
U TEK 15/2232 - STONGSVINGEN, ÅKRA. FORSTØTNINGSMUR M/GJERDE - 15/2232- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Gustavsen Forskaling AS CAGR 12/05113-007 2019/02/13
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - SPØRSMÅL TIL RAPPORT - SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2018 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-034 2019/02/13
U TEK 15/2303 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. LEVEGG LANGS VEG - 15/2303 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Garvik Prosjekt AS CAGR 11/01961-008 2019/02/13
I SKU FRISK I FRILUFT - SØKNAD OM TILSKUDD TIL "OPPTUR! KARMØY" 2019 Haugesund Turistforening BNO 12/01715-017 2019/02/13
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM Å LEIE SKUDEHALLEN Alf Ronny Fagerland TVI 12/01376-225 2019/02/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03393-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
I SEN INNFORDRING - GJELDER INNBETALING AV FAKTURA CEM01 18/04336-126 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
I TEK 10/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG EIENDOM AS - 10/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Trælhaug Eiendom AS BJP01 19/00858-001 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Ølen Betong AS TES02 18/04125-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Volvo Maskin AS TES02 18/04125-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Visma Enterprise AS TES02 18/04125-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Wenaas Workwear AS TES02 18/04125-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Nortura SA TES02 18/04125-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Kruse Smith Entreprenør AS (hovedenhet) TES02 18/04125-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Gantic AS TES02 18/04125-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Norva24 as- Enhet er slettet TES02 18/04125-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Sverre W. Monsen AS TES02 18/04125-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Vassbakk & Stol AS TES02 18/04125-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Instant Bergen AS TES02 18/04125-013 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER NCC Roads AS TES02 18/04125-014 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Brubakken AS TES02 18/04125-015 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Hybeko Forland AS TES02 18/04125-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Haugli Bakeri Produksjon AS TES02 18/04125-017 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER ole jakob k ferkingstad TES02 18/04125-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - AVTALE - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Karmøy Bygdeservice SA TES02 18/04125-019 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
I TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4125 VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER Volvo Maskin AS TES02 18/04125-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/13
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - SVAR FORSLAG TIL LØSNING Eskild Kvala AS KMY 18/00364-018 2019/02/13
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV RASK PSYKISK HELSEHJELP Helsedirektoratet ENS 19/00601-002 2019/02/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - PLANERING AV OMRÅDE, HUSØY Cowi AS STNY 19/00023-022 2019/02/13
I TEK 53/75 - HOVDASTAD. SØKNAD OM TRAPP I TERRENG - 53/75 - HENVENDELSE PÅ VEGNE AV EIERE AV FELLESAREAL 53/7 Anne Marie Hansen JHE05 16/01017-006 2019/02/13
U TEK 10/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG EIENDOM AS - SVAR - 10/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørspartner AS BJP01 19/00858-002 2019/02/13
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - SVAR - SPØRSMÅL TIL RAPPORT - SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2018 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-035 2019/02/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00859-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSPLAN MED ENDRET PLASSERING OG 3D SKISSER Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-008 2019/02/13
I SKU SKOLESKYSS - SKYSS AV VOKSNE TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING Kolumbus AS EEH 16/04034-009 2019/02/13
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 18/01476-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/13
U TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - ORIENTERING OM RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS Odd Even Jakobsen IGR 19/00833-002 2019/02/13