Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00717-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/852 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Didrik Johan Tønnesen m/fl EDH 18/04317-012 2019/02/12
U TEK 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN BYGGESAK 18/5175 - 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK05 - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN BYGGESAK 18/5175 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/00703-002 2019/02/12
I TEK 58/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS - 58/128 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01419-003 2019/02/12
I TEK 64/237 OG 64/192 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL - 64/192 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01508-003 2019/02/12
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - TILLATELSE TIL ENDRING - 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - OPPFØRING AV STØTTEMUR VED BOLIG 5 A Opus Arkitekter AS KRRE 16/04377-028 2019/02/12
I SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2019 - SØKNADER OM KOMMUNALE ANLEGGSTILSKUDD Åkra Idrettslag OFL 12/00070-033 2019/02/12
U TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG M/GARASJE Norgeshus AS JKV 16/03076-028 2019/02/12
U HSE KRISESENTER VEST - SVAR - TILSYN MED KRISESENTER 2018-2019 - KARTLEGGING Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/01921-039 2019/02/12
U HSE NYTT DIGITALT NØDNETT - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON Helsetjenestens Driftsorganisasjon for nødnett CBE02 12/00226-034 2019/02/12
I TEK 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER - 5/440 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER Vedavågen Rør AS ALS06 19/00599-003 2019/02/12
I TEK 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG - HOLGERSEN - 3/200 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG-HOLGERSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/00722-003 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00787-003 2019/02/12
I TEK 53/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Landbruksdirektoratet LKS 19/00607-002 2019/02/12
I TEK 77/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - AVSLUTNING AV PROSJEKTET RESTAURERING GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 16/05010-005 2019/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/31 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Urbanhus Haugesund AS GEL 19/00021-090 2019/02/12
I TEK GRAVESØKNAD - FMC BIOPOLYMER, VORMEDAL - FERDIGMELDING/LOGG GRAVESØKNAD - FMC BIOPOLYMER, VORMEDAL Birkeland Maskinentreprenør AS HPE 18/05180-003 2019/02/12
U SKU LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN (TIDL. ÅKRASANDEN BARNEHAGE) - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN - VURDERING AV SØKNADEN OM REHABILITERING TIL HUSBANKEN (TIDL. ÅKRASANDEN BARNEHAGE) Læringsverkstedet Barnehage RHO 14/03496-003 2019/02/12
U TEK 5/107 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 1-2 - BYGGESAK 18/3563 OG 18/4578 - 5/107 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 1-2 - BYGGESAK 18/3563 OG 18/4578 Hage & Maskin AS ORO01 19/00739-002 2019/02/12
U TEK 5/419 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 7-10 - BYGGESAK 18/4583 , 18/4584 , 18/4585 OG 18/4586 - 5/419 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 7-10 - BYGGESAK 18/4583 , 18/4584 , 18/4585 OG 18/4586 Hage & Maskin AS ORO01 19/00742-002 2019/02/12
U TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNNARBEID Edb-Tjenester Norge Limited JKV 18/05587-011 2019/02/12
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - LUKKET SELSKAP 16.02.19 Randi Ellen Utseth EVI1 19/00022-012 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00800-003 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00803-003 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00804-003 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00805-003 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D Comfort Karmøy AS ALS06 19/00801-003 2019/02/12
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 10 - 06.02.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-027 2019/02/12
I TEK 142/500 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/500 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Tegning og Prosjekt Service AS KMY 18/02744-013 2019/02/12
I TEK 33/55 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Landbruksdirektoratet LKS 16/01824-011 2019/02/12
I TEK 28/9 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Landbruksdirektoratet LKS 18/05589-002 2019/02/12
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - AVHENDING AV SKJÆRSUND FISKERIHAVN I KARMØY KOMMUNE Kystverket STNY 18/04111-004 2019/02/12
I TEK 28/9 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Per Kjartan Sevland LKS 18/05589-003 2019/02/12
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG 2019/2020 Stangeland Ungdomsskole OFL 19/00774-007 2019/02/12
I TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS JKV 17/01819-009 2019/02/12
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - VEDRØRENDE DISPENSASJON FOR HØYDE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-028 2019/02/12
I TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - RIVING BOD, NYBYGG MIDLERTIDIG BYGNING TIL UTEGRUPPE - 18/5552 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD, SITUASJONSKART OG SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Byggdetalj AS EDH 18/05552-004 2019/02/12
I TEK 109/50 - FOSAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/50 - SERVICEAVTALE/MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JMJ03 14/02358-008 2019/02/12
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING - 148/306 - SIGNERT SØKNADSSKJEMA Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/00819-002 2019/02/12
I TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/694 - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT Bjørn Nornes JHE05 19/00104-005 2019/02/12
I TEK 59/31 - KOMMUNALE AVGIFTER - PLOMBERING AV VANNINNTAK John Kåre Utvik ANNA 19/00828-001 2019/02/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 133/181 - MELDING OM ADRESSETILDELING - ULVØY Stig Jerlow Jacobsen BFH 19/00010-012 2019/02/12
I TEK 83/164 - KOMMUNALE AVGIFTER - 83/164 - SØKNAD OM REDUSERT GEBYR - GJELDER VANNLEKKASJE Helganes Motorsportsenter ALS06 19/00840-001 2019/02/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 102/221 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LONGANESVEGEN Jan Thore Fresi og Eline Marie Risvik BFH 19/00010-013 2019/02/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 147/645 - SEKSJON 1- FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR INNREDNING AV LOFT Vidar Sjursen KRRE 17/00073-210 2019/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/491 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-091 2019/02/12
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00823-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I TEK 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS - 15/1515 - SNORREVEGEN, ÅKRA - RIVING AV PIPE OG INSTALLASJON AV GASSPEIS Odd Even Jakobsen IGR 19/00833-001 2019/02/12
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00823-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KULTURELL AFTEN, 01.02.19 Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-013 2019/02/12
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN Karmøy kommune bedriftsidrettslag OFL 17/00209-086 2019/02/12
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - OVERSENDES FOR UTTALE ANGÅENDE ETABLERING AV P-.PLASS Statens vegvesen - Region vest HHU 18/04349-014 2019/02/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03174-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/04394-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-030 25 Offl.§25 2019/02/12
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - BGQGVX Skudenes drill ANKO 19/00030-014 2019/02/12
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LBHLYO Vedavågen Yngresklubb ANKO 19/00030-013 2019/02/12
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - UCMGBP Lykkliga gatan OFL 19/00526-004 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST LØFTENTUNET JEN05 18/05358-015 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-111 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-112 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-094 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-095 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-096 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-097 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-098 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-099 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-100 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-101 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-102 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-103 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - TILBUD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-104 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-105 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-065 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-061 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-071 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-076 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-075 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-076 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-180 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-181 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-182 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-070 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST FREDHEIM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST FREDHEIM JEN05 19/00193-005 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-011 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-034 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-006 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-021 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-047 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-048 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-021 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-022 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-031 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-100 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-036 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-037 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-038 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-039 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-066 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-067 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-068 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-069 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-070 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-071 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-072 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-073 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-074 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-075 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-076 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-077 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-078 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-079 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-080 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-081 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-082 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-083 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-084 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-085 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-086 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-087 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-088 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-089 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-090 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-091 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-092 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-093 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-094 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-095 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-096 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-097 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-098 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-099 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-100 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-101 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-102 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-103 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-104 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-105 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-106 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-107 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-108 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-109 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-110 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-111 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-112 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-113 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-114 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-115 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-116 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-117 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-118 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-119 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-120 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-121 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-122 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-123 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-124 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-125 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-126 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-127 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-024 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-025 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-026 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-027 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-028 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-029 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-030 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-031 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-032 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-033 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-034 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-035 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-036 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-037 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-038 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-039 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-040 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-041 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-042 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-043 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-020 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-021 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-022 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-023 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-024 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-025 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-026 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-027 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-028 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-029 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-030 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-031 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-032 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-033 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-034 25 Offl §25 2019/02/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-035 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-043 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-044 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-045 25 Offl §25 2019/02/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-046 25 Offl §25 2019/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-021 25 Offl §25 2019/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-022 25 Offl §25 2019/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-023 25 Offl §25 2019/02/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-024 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-054 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-055 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-056 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-057 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-058 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-059 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-060 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-061 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-062 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-063 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-064 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-065 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-066 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-067 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-068 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-069 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-070 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-071 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-072 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-073 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-074 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-075 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-076 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-077 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-078 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-079 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-080 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-081 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-082 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-083 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-084 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-085 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-086 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-087 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-088 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-089 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-090 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-091 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-092 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-093 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-094 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-095 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-096 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-097 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-098 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-099 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-100 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-101 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-102 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-103 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-104 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - BEKREFTELSE KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-105 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-039 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-040 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-041 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-042 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-043 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-044 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-045 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-046 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-047 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-048 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-049 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-050 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-051 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-052 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-053 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-054 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-055 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-056 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-057 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-058 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-059 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-060 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-061 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-062 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-063 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-064 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-065 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-066 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-067 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-068 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-069 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-070 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-071 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-072 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-073 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-074 25 Offl §25 2019/02/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE BYGGDRIFTER MSE 19/00554-075 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-003 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-011 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-012 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-013 25 Offl §25 2019/02/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00759-002 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK MEKANIKER/REPARATØR - SØKNAD MEKANIKER/REPARATØR MSE 19/00795-003 25 Offl §25 2019/02/12
I TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - MERKNADER TIL PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL Fmc Biopolymer AS YSL 18/03219-014 2019/02/12
I TEK 47/27 - VIK - VESENTLIG TERRENGENDRING - 47/27 - OPPDATERTE SITUASJONSPLANER RH Oppmåling Rune Hemnes JMJ03 18/04362-002 2019/02/12
I TEK 47/27 - PLAN FOR NYDYRKING - 47/634 - ENDRING I NYDYRKINGSSAK RH Oppmåling Rune Hemnes HHU 18/03047-009 2019/02/12
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL "JENTECAMP" 2019 Anita Vikene LYK 19/00027-005 2019/02/12
I PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - MERKNAD FRA FISKERIDIREKTORATET - 11.02.19 PLAN 2112 Fiskeridirektoratet 17/04741-062 2019/02/12
I TEK 15/1944 - ÅKRA, TILBYGG TIL BOLIG, GARASJE OG TAKOVERBYGG - 15/1944 - TILTAKET ER IKKE FERDIG Eskild Kvala AS JKV 10/03110-009 2019/02/12
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-022 2019/02/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-023 2019/02/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Dalsnuten AS MBJ03 19/00501-024 2019/02/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 99/34 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR FASADEENDRING Preben Puntervold KRRE 17/00073-209 2019/02/12
U SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE- OG OPPHOLDSAREAL - BARNEHAGEÅRET 2019/2020 Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-020 2019/02/12
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/852 - 2/37 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Didrik Johan Tønnesen m/fl EDH 18/04317-013 2019/02/12
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-025 2019/02/12
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00652-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/12
I TEK 64/38 - STANGALAND - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - 64/38 OG 64/439 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KRRE 18/03576-005 2019/02/12
I TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - VEDTAK OM GODKJENT AVFALLSPLAN FOR HYDRO ALUMINIUM KARMØY Knut Birger Hansen ELO 14/02320-035 2019/02/12
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER Arbeidstilsynet AEI04 12/00140-220 2019/02/12
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ELIS KAFÉ AS - ETABLERERPRØVEN FOR SERVERINGSVIRKSOMHET -BESTÅTT Eli Kristin Fjermedal EVI1 19/00614-002 2019/02/12
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/851 - 11/30 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Sverre Vedøy EDH 19/00082-008 2019/02/12
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN HLA 12/01318-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 1/20 OG 113 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Samuel Nilsen GEL 19/00021-089 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFBM. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Johanna Kalland SMO02 16/04490-036 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFBM. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Nils Johan Gabrielsen SMO02 16/04490-037 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFBM. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Anne Margrete Lie SMO02 16/04490-038 2019/02/12
U TEK INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Rørservice APE01 18/05598-002 2019/02/12
I TEK 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG - 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG Karmøy Kommune EDH 19/00825-001 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFBM. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Torstein Larsen SMO02 16/04490-039 2019/02/12
U TEK 15/1842, 15/747, 15/1463 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/1842- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy Kommune JONI 19/00730-002 2019/02/12
I TEK 58/503 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 - 58/503 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2019/154640/200 - ROGALAND FYLKESKOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION VEST Statens Kartverk ALA04 19/00567-003 2019/02/12
U TEK NY ANBUDSKONKURRANSE - KVERNING AV HAGEAVFALL - AVTALE - 18/5293 KVERNING AV HAGEAVFALL Geminor AS TES02 18/05293-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Sigvald Svennevik SMO02 16/04490-040 2019/02/12
I TEK 13/132 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, FASDEENDRING, BRUKSENDRING, TAKTERRASSE - 13/132 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, FASDEENDRING, BRUKSENDRING, TAKTERRASSE Tobias og Maja Woida EDH 19/00826-001 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Trygve Olsen SMO02 16/04490-041 2019/02/12
U TEK 99/20, AUSTEVIKVEGEN, VORÅ. TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 99/20, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Gestur Runar Stefansson CAGR 11/01407-005 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Carina Alvestad SMO02 16/04490-042 2019/02/12
I TEK 47/384 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK, FASADEENDRING, ALTAN - 47/384 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK, FASADEENDRING, ALTAN Helge Eskild Steensen EDH 19/00829-001 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Mette Hagen Olsen SMO02 16/04490-043 2019/02/12
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - QFFGSS Kopervik Musikkorps ANKO 19/00030-015 2019/02/12
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00832-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/929 - BESTILLING AV NABOLISTE -TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-092 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Rune Nikolaisen SMO02 16/04490-044 2019/02/12
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETERSYN PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Fiskeridirektoratet AAHO 17/03866-037 2019/02/12
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Stokkastrand Skole OFL 19/00774-008 2019/02/12
U TEK 5/65 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 3-6 - BYGGESAK 18/4577, 18/4580, 18/4581 OG 18/4582 - 5/65 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 3-6 - BYGGESAK 18/4577, 18/4580, 18/4581 OG 18/4582 Hage & Maskin AS ORO01 19/00736-002 2019/02/12
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - NORDALVEIEN - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Helge Hetland ALI 19/00839-001 2019/02/12
I TEK 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG - 20/9 - VESTRE KARMØYVEG, NEDRE LIKNES, TILBYGG/PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS KIS 19/00831-001 2019/02/12
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - MARIN ENERGI TESTSENTER AS - OPPANKRING AV FLÅTE FOR FLYTENDE VINDKRAFT VEST AV KARMØY (KOPIMOTTAKER) Fiskeridirektoratet PVE01 12/00506-038 2019/02/12
U TEK 99/19 - AUSTEVIKVEGEN, VORRÅ, FASADEENDRING - 99/19 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Ingrid Anne Laugen CAGR 10/01805-004 2019/02/12
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING PÅ VEA 17. mai-komiteen på Vea AKP 18/05378-004 2019/02/12
U TEK 59/31 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK John Kåre Utvik ANNA 19/00828-002 2019/02/12
U TEK 115/230 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE. TILBYGG ENEBOLIG - 115/230 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Haugaland Prosjektservice AS CAGR 12/02723-007 2019/02/12
U TEK 115/226 - BUHAGEN, EIKE, SØNDRE. MONTERE LØFTEPLATTFORM - 115/226 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Paulsen Byggsenter as CAGR 05/03305-007 2019/02/12
U TEK 93/5, 21, 41 - KOLSTØ. PLANERING AV INDUSTRIAREAL - 93/5, 21, 41 -OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Siv. ing. Petter J. Rasmussen AS CAGR 04/01636-021 2019/02/12
U TEK 88/97 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. RIVING GARASJE OG TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 88/97 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Birkeland Maskinentreprenør AS CAGR 12/03085-009 2019/02/12
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLOAKKERING RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-414 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV IFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Håvard Skarsvåg Adsen SMO02 16/04490-045 2019/02/12
U TEK 89/1 - SØNDRE VÅGE. NYBYGG GARASJEANLEGG - 89/14- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Øygarden Eiendom AS CAGR 10/00283-006 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Tor Petter Eriksen SMO02 16/04490-046 2019/02/12
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - TEKNISK GODKJENNING - SOLSTRANDVEGEN Karmøy kommune VAR- avd BTH04 18/03018-005 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Kristian Eik Rørbakk SMO02 16/04490-047 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Ellen Evie Frøiland SMO02 16/04490-048 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Malin Solvang SMO02 16/04490-049 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Johnny Angelund SMO02 16/04490-050 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 Andreas Jonassen Bang SMO02 16/04490-051 2019/02/12
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/1132 - SANERING AV OLJETANK - SIGVE KRISTENSEN Vidar Thorsen maskintjenester PEID 14/03191-065 2019/02/12
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - RAPPORT FRA TV-INSPEKSJON - STREKKNUMMER 78, 79 OG 86 - SANDANE Ragn Sells AS MAHA1 15/02071-170 2019/02/12
U SKU INFORMASJON OM BEMANNING - FORELØPIG SVAR - INFORMASJON OM BEMANNING BEFA 19/00798-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/12
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - VEDRØRENDE ANLEGGSBELTE IFB. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR - REGULERINGSPLAN 3035 C.h Eiendom AS SMO02 16/04490-052 2019/02/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/519 - BESTILLING AV NABOLISTE - "IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE" Christian Hansen GEL 19/00021-093 2019/02/12
I TEK 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING - 74/14 - YTRALAND, TILBYGG DRIFTSBYGNING Rasmus Ytreland EDH 19/00835-001 2019/02/12
I TEK 15/272 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/272 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ole Marius Klinkenberg BSO02 19/00836-001 2019/02/12
U TEK 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER - 5/440 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER Karmøy Storsenter AS ALS06 19/00599-004 2019/02/12
U TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A - 72/97 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A Skårfeltet Borettslag ALS06 19/00800-004 2019/02/12
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - CCTYDJ Kalvatre velforening ANKO 19/00030-016 2019/02/12
U TEK 1/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ONAR OLSEN - 1/23 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN ONAR OLSEN Jan Onar Olsen ALS06 18/02635-004 2019/02/12
I TEK 86/23 KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, NYTT SKILT - 86/23 KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES, NYTT SKILT Karmsund Havn IKS JMJ03 19/00837-001 2019/02/12
U SEN SKJEGGKRE - VEAVÅGEN SKOLE - SKJEGGKRE - VEAVÅGEN SKOLE Veavågen Skole KANE1 19/00834-001 2019/02/12
U TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/163 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, REVIDERT SITUASJONSKART OG REVIDERTE TEGNINGER Jarl Havnen KRRE 18/05328-010 2019/02/12
U TEK 58/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK - 58/410 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK Marta Aslaug Brudvik ALS06 18/04240-004 2019/02/12
I TEK 120/114 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND SMEDSVIK - 120/114 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND SMEDSVIK Sig. Halvorsen AS ALS06 18/02452-003 2019/02/12
U TEK 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/118 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Ruth Beate Skulstad ALS06 17/01570-004 2019/02/12
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - KLAGE PÅ VEDTAK Arne Emil Liknes GTH 17/05542-023 2019/02/12
U TEK 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN - 58/73 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN Unni Margrethe Nikolaisen ALS06 17/01414-004 2019/02/12
I TEK 22/345 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, SANDER - 22/345 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅKONSEN, SANDER Sander Håkonsen BJP01 19/00841-001 26 Off.l.26 2019/02/12
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR -KLAGE PÅ VEDTAK OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2019 Pbl (private Barnehagers Landsforbund) ETH01 16/01128-504 2019/02/12