Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE RETTIGHETSKLAGE - ORIENTERING TIL KOMMUNEN - NY VURDERING I SAKEN AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/11
U TEK 70/2 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: EIDE UTSLIPPSAK: 18/5438 - 70/2 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: EIDE UTSLIPPSAK: 18/5438 Karmøy Rørteknikk AS ORO01 18/05439-002 2019/02/11
U TEK 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KRRE 18/01521-016 2019/02/11
U TEK 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG Dalsnuten AS KIS 19/00053-006 2019/02/11
I TEK 17/22 - KOMMUNALE AVGIFTER - 17/22 - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT Heidi Munkejord Haugen ANNA 19/00806-001 2019/02/11
U TEK 50/2 - FALNES PRESTEGÅRD - VESENTLIG TERRENGINNGREP - FYLLING OG LAGERPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 50/2 - FALNES PRESTEGÅRD - VESENTLIG TERRENGINNGREP - FYLLING OG LAGERPLASS Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/00503-005 2019/02/11
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KARMØY NÆRINGSFOND AS - 18.02.19 Karmøy Næringsfond AS PVE01 18/02459-002 2019/02/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-025 25 Offl.§25 2019/02/11
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00807-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JKUZCM Karmøy Badmintonklubb ANKO 19/00030-008 2019/02/11
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/3962 - 24/2 - DELINGSTILLATELSE OMGJØRING JL. - DELING AV GRUNNEIENDOM Einar Slettå HHU 18/00324-009 2019/02/11
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/3962 - 24/2 - OMGJØRING DELINGSTILLATELSE PBL. - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Slettå HHU 18/00324-010 2019/02/11
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/00808-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-004 25 Offl.§25 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00809-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR KAR OG MØY Åkra Menighetskontor ANKO 19/00029-005 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00810-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I TEK 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM - 58/75 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01416-003 2019/02/11
I TEK 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK - 64/53 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01498-003 2019/02/11
I TEK 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS - 64/253 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01529-003 2019/02/11
I TEK 58/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - 58/185 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01537-003 2019/02/11
I TEK 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN - 58/418 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01489-003 2019/02/11
I TEK 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND - 58/480 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND OG CHRISTOFFER YTRELAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01549-003 2019/02/11
I TEK 58/380 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL - 58/380 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01550-003 2019/02/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00526-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I TEK 58/410 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK - 58/410 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTA BRUDVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 18/04240-003 2019/02/11
I TEK 58/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN - 58/254 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01604-003 2019/02/11
I TEK 58/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KALSTAD - 58/256 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL KALSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01602-003 2019/02/11
I TEK 58/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD - 58/258 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01594-003 2019/02/11
I TEK 58/261 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD - 58/261 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD Vassbakk & Stol AS ORO01 18/00469-005 2019/02/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-026 25 Offl.§25 2019/02/11
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - JGJPXY Haugaland Golfklubb ANKO 19/00030-009 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00811-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK 12/74 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND, INSTALLASJON AV HEISANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/74 - SEVLANDSVEGEN, SEVLAND, INSTALLASJON AV HEISANLEGG Eskild Kvala AS IGR 19/00751-002 2019/02/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-027 25 Offl.§25 2019/02/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-028 25 Offl.§25 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00812-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - VRVKZF Indisk kulturforening ANKO 19/00030-010 2019/02/11
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - KYOMQQ Øygardshaugen Velforening OFL 19/00526-002 2019/02/11
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV BRYGGE Karmsund Havn IKS IGR 19/00131-003 2019/02/11
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - ETTERSENDING SLUTTRAPPORT AVFALL Norgeshus AS JKV 16/03076-029 2019/02/11
I TEK 149/460 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGG - 149/460 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02600-009 2019/02/11
I SEN LØNNSPOLITIKK - REVIDERING - REVIDERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00644-003 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00800-001 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00800-002 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D Comfort Karmøy AS ORO01 19/00801-001 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 16 D Comfort Karmøy AS ALS06 19/00801-002 2019/02/11
I TEK 54/6 - DALE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 54/6 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/02423-015 2019/02/11
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2019 - SKJØNSTILSKOT TIL INNOVASJON OG FORNYING 2019 Fylkesmannen i Rogaland VIJO 12/00833-037 2019/02/11
I HSE LYDLOGG - ANMODNING OM UTLEVERING AV LYDLOGG BVV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/11
I HSE SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER - ANMODNING OM SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/11
I TEK 149/479 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER MARØ BYGGESAK 18/1656 - 149/479 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 18/1656 Karsten Bjelland AS KMY 18/00587-003 2019/02/11
I TEK 109/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG MÅLFRID SØRENG - 109/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG MÅLFRID SØRENG Vedavågen Rør AS ORO01 19/00802-001 2019/02/11
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Garvik Prosjekt AS JKV 17/05542-022 2019/02/11
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - TYXFFF Molin yngreslag ANKO 19/00030-011 2019/02/11
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00815-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Novaform BHA02 17/00332-061 2019/02/11
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SVAR - GJELDER FLYTTING FRA KARMØY TIL BERGEN KOMMUNE - OPPRETTHOLDELSE AV LAGRETTEMEDLEM I GULATING LAGMANNSRETT Bergen Kommune EDA 16/00047-059 2019/02/11
I TEK 15/406 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/406 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bygg Smart AS JKV 13/03337-010 2019/02/11
I TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - VEDRØRENDE GRENSE I SJØ Trond Otto Lie XXI 19/00301-007 2019/02/11
I TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. - REVIDERT FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES - SØYLEBOTN, STENGING AV PRIVAT FELLES VEG, GNR. 102/14 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 18/02914-017 2019/02/11
I TEK 58/67 - KOMMUNALE AVGIFTER - 58/67 - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT Anne Margrethe Sørensen ALS06 15/04563-002 2019/02/11
I TEK 47/104 - KOMMUNALE AVGIFTER - 47/104 - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT Esther Eike ALS06 19/00817-001 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03564-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-029 25 Offl.§25 2019/02/11
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - GBMLIO Sund barnekor ANKO 19/00030-012 2019/02/11
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - HJGDZC Mykje velforening OFL 19/00526-003 2019/02/11
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-003 25 Offl.§25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-110 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-024 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-062 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-083 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-084 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-063 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-064 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-058 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-059 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-060 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-070 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-088 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-075 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-125 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-179 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-069 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-098 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-099 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-085 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-086 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-110 25 Offl §25 2019/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-072 25 Offl §25 2019/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-044 25 Offl §25 2019/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-045 25 Offl §25 2019/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-046 25 Offl §25 2019/02/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-030 25 Offl §25 2019/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-040 25 Offl §25 2019/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-041 25 Offl §25 2019/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-042 25 Offl §25 2019/02/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-020 25 Offl §25 2019/02/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-010 25 Offl §25 2019/02/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-008 25 Offl §25 2019/02/11
I TEK 1/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ONAR OLSEN - 1/23 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ONAR OLSEN Bjelland Vvs AS ALS06 18/02635-003 2019/02/11
U TEK 66/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 66/35 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Rogaland Fylkeskommune ALS06 17/04234-004 2019/02/11
I TEK 73/91 - SUNDVEGEN, SUND - TILBYGG ENEBOLIG - 73/91 - ENDRING I ANSVARSRETT - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Gismervik Arkitekter KMY 18/01646-005 2019/02/11
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL STYREMØTE KRISESENTER VEST IKS - 19.01.19 Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-040 2019/02/11
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSBEDRIFT - "ÅKRASPELET" Leif Harald Kolbeinsen Langåker LYK 19/00027-004 2019/02/11
I TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - REVIDERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - FOTVEGEN Vassbakk & Stol AS HPE 19/00683-002 2019/02/11
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSPLAN Opus Arkitekter AS KRRE 16/04381-010 2019/02/11
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-019 2019/02/11
U TEK 22/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SELLIKKEN, KEVEN FERKINGSTAD OG OTTØY, IDA KRISTIN ODLAND - SVAR - 22/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ida Kristin Odland Ottøy BJP01 19/00783-002 2019/02/11
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-020 2019/02/11
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Trygve J Sjøen AS MBJ03 19/00501-021 2019/02/11
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 3 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-035 2019/02/11
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - PLAN 1027 - KONG FERKING - INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER Procon AS BHA02 17/00332-062 2019/02/11
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - INFORMASJON VEDRØRENDE NYE RUTINER FOR VANDELSVURDERING MEDDOMMERE Finnmark Politidistrikt EDA 16/00047-060 2019/02/11
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN UKE 28 OG 29 - 2019 KONGESOMMER Karmøy frivilligsentral IOGT TVI 12/01376-224 2019/02/11
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - KLAGE PÅ VALG AV LEVERANDØR Vianor AS OEI 18/05484-006 2019/02/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 136/28 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 19/00021-088 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00803-002 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00804-001 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 12 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00804-002 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00805-001 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 19 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00805-002 2019/02/11
I SKU OPPLYSNINGSPLIKT - VEDTAK OM TVANGSMULKT: EGENMELDT SYKEFRAVÆR 4. KVARTAL 2018 Statistisk Sentralbyrå LVS 15/04728-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00796-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - OVERSENDER SKILTPLAN TIL KOMMUNAL GODKJENNING Cowi AS BTH04 18/02711-026 2019/02/11
I TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - FORELØPIG UTTALE TIL MIDLERTIDIG DISPENSASJON - BEHOV FOR BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/05582-005 2019/02/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS - SAK TIL UTTALE - 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS Rogaland fylkeskommune JMJ03 18/05644-004 2019/02/11
I TEK 63/14 OG 23 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 63/14 OG 23 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Ove Anders Sørvik ALA04 19/00797-001 26 Off.l.26 2019/02/11
I SKU INFORMASJON OM BEMANNING - INFORMASJON OM BEMANNING BEFA 19/00798-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - ØSTREMLIA, TILSYNSRAPPORT HØYDE Prosjekt Konsult AS KMY 15/02335-054 2019/02/11
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 13 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00803-001 2019/02/11
U TEK 122/131- RØYKSUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 122/131- UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Per Emil Mokleiv MAH 18/05351-016 2019/02/11
U TEK 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE John Mikkelsen Hjartnes KRRE 19/00530-002 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-250 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-251 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 18/01476-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Mottak og oppfølgning OFL 19/00774-006 2019/02/11
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - MELDING OM MULIG BRUDD PÅ VILKÅR FOR IGANGSETTINGSTILLATELSE OG GITT RAMMETILLATELSE Olav Johan Nøkling KMY 15/02335-055 2019/02/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/00359-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-252 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I TEK 15/1087, ÅKRA - GRUNNERVERV - NY SKOLE/IDRETTSHALL - 15/440 UNDERTEGNET AVTALE MELLOM KJØPER: KARMØY KOMMUNE OG EIER: ÅKRA IL - (15/1087, ÅKRA - GRUNNERVERV - NY SKOLE/IDRETTSHALL) Åkra Idrettslag STNY 18/01329-047 2019/02/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-253 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00699-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
U TEK 122/131- RØYKSUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 122/131- UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Margareth Helle Storesund MAH 18/05351-017 2019/02/11
U SEN 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - MELDING/RESEKSJONERING/ERKLÆRING 15/137. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 18/05538-005 2019/02/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00122-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I TEK 108/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ABDULLAH AHMAD, WAAD - 108/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Waad Abdullah Ahmad BJP01 19/00813-001 26 Off.l.26 2019/02/11
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/00814-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/11
I TEK 66/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - 66/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Rett Bolig AS BJP01 19/00816-001 2019/02/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/694 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING Knut Nordstokke GEL 19/00021-086 2019/02/11
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00771-002 24 Offl.§24 2019/02/11
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Vea Pensjonistlag 60+ ANKO 19/00029-006 2019/02/11
U TEK 17/22 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 17/22 - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT Heidi Munkejord Haugen ANNA 19/00806-002 2019/02/11
U SEN MIME (VEA SYKEHJEM) - SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - MIME Solstein AS EVI1 19/00133-003 2019/02/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 122/10 OG 8 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Morten Ingolf Jacobsen GEL 19/00021-087 2019/02/11
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ANNA 19/00147-002 24 Offl.§24 2019/02/11
I TEK 82/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGAKER, MARTIN - 82/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Martin Langaker BJP01 19/00818-001 26 Off.l.26 2019/02/11
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00658-002 24 Offl.§24 2019/02/11
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00671-002 24 Offl.§24 2019/02/11
U TEK 58/67 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 58/67 - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT Anne Margrethe Sørensen ALS06 15/04563-003 2019/02/11
U TEK 108/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ABDULLAH AHMAD, WAAD - SVAR - 108/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dnb Eiendom AS BJP01 19/00813-002 2019/02/11
U TEK 82/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGAKER, MARTIN - SVAR - 82/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Martin Langaker BJP01 19/00818-002 2019/02/11
U TEK 66/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - SVAR - 66/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Rele AS BJP01 19/00816-002 2019/02/11
U TEK 47/104 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 47/104 - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT Esther Eike ALS06 19/00817-002 2019/02/11
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV HÅNDVERKTØY OG JERNVARER - AVTALE - 18/2402 JERNVARER OG HÅNDVERKTØY Åkrehamn Trålbøteri AS TES02 18/02402-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/02/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT KALVATRÆVEGEN 7 GNR 64 BNR 75 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Kristian Brautaset HDO 15/04311-118 2019/02/11
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT FOR KALVATRÆVEGEN 4 GNR 64 BNR 53 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Ellen Karine Gismervik HDO 15/04311-119 2019/02/11
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TVRAPPORT KALVATRÆVEGEN 6 GNR 64 BNR 253 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Haldis Torhild Rusten Lilleaas HDO 15/04311-120 2019/02/11