Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-030 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-031 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-032 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-033 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-034 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-035 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-036 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-037 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-038 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-039 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-040 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG LÆRERE/SPESIALPEDAGOGER BLI01 18/05279-041 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-087 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - TILBUD HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-053 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-054 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-055 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-056 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-057 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - TILBUD HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-058 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-059 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-060 25 Offl §25 2019/02/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-061 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-124 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-048 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-049 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-178 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI - AVSLAG TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI BLI01 18/05579-008 25 Offl §25 2019/02/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI - AVSLAG TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI BLI01 18/05579-009 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-095 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-096 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-082 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-083 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-084 25 Offl §25 2019/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-070 25 Offl §25 2019/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-071 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-005 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-041 25 Offl §25 2019/02/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-008 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-097 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-098 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-042 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-043 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-044 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-045 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-046 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-047 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-048 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-049 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-050 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-051 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-052 25 Offl §25 2019/02/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-053 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-003 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-004 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-005 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-006 25 Offl §25 2019/02/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-007 25 Offl §25 2019/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-006 25 Offl §25 2019/02/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-007 25 Offl §25 2019/02/09