Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/246 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BRAKKER - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM - 86/246 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BRAKKER - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM Rasmus Ytreland AS ORO01 19/00212-002 2019/02/08
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - PÅLEGG OM FERDIGSTILLELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-027 2019/02/08
U TEK 15/2468 - STONGTUNET, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 LEILIGHETER - 15/2468 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BOLIGBYGG MED 6 LEILIGHETER Trygve J Sjøen AS JKV 18/05175-007 2019/02/08
U SEN UNGDOMSRÅD I KARMØY - PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD I KARMØY 21. JANUAR 2019 . LYK 17/04278-013 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/59 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 7 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-054 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/60 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 12 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-055 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/10 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 15 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-056 2019/02/08
U TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-002 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/50 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 27 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-057 2019/02/08
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 - 123/3 OG 123/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 EIRIK HUSEBØ MAH 18/04496-044 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 144/52 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 29 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-058 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/125 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - FERJEVEGEN 1 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-060 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/127 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - FERJEVEGEN 5 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-061 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/131 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - FERJEVEGEN 7 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-062 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/217 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON FERJEVEGEN 2 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-063 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/137 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - RINGENVEGEN 2 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-064 2019/02/08
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/61 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN 14 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-065 2019/02/08
I TEK FISKERIHAVNER - VELDIKEHOLDSANSVAR - VEDLIKEHOLDSANSVAR FOR STATLIGE KAIER - KYSTVERKETS REGION VEST Kystverket Sørøst HPE 19/00765-001 2019/02/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/102 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BJØRGE NALEY Bjørge Naley REK 19/00023-017 2019/02/08
I TEK 119/77, 378 - KJØP AV AREAL, MYKJE - E-POSTKORRESPONDANSE - KJØP AV AREAL, ARQUEBUSVEGEN Åse Andreassen TIB 18/04830-003 2019/02/08
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - ANDEL AV KOSTNADER MED BALLBANEN PÅ LYNGTUNET Andrew Greenwood, Berge Sag TIB 16/00642-107 2019/02/08
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - NY PURRING - BER OM AT PENGER OVERFØRES TIL KLIENT Jon Olav Holvik JOI 16/01904-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
U TEK KONSESJON - GNR. 56 BNR. 1 OG 9 - KJØPER: JOSTEIN YTRELAND - OVERDRAGER: ELI YTRELAND - KONSESJON - GNR. 56 BNR. 1 OG 9 - KJØPER: JOSTEIN YTRELAND - OPPFYLLING AV LOVPÅLAGT BOPLIKT Jostein Ytreland BJP01 13/03557-003 2019/02/08
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING IHT. AML § 10-12 (4) TORFÆUSGATE 31/33 Fellesorganisasjonen (fo) FTE 12/00092-307 2019/02/08
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 835 - ØNSKE OM UTBEDRING AV VEG FRA VORMEDAL TIL RAMPE FV. 47 (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 13/01286-046 2019/02/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00753-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - LUKKET SELSKAP 16.02.19 Randi Ellen Utseth EVI1 19/00022-011 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK 72/197 - SKÅR - NYBYGG ENEBOLIG - 72/197 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/02564-016 2019/02/08
I TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JHE05 17/04814-013 2019/02/08
I TEK 5/572 - SLETTATUNET,VEA, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 17 - 5/572 - SØKNAD OM FERDIGATTEST TOMT 17 Älvsbyhus Norge AS JHE05 11/01660-030 2019/02/08
I TEK 5/569 - SLETTATUNET, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 14 - 5/569 - SØKNAD OM FERDIGATTEST TOMT 14 Älvsbyhus Norge AS JHE05 11/01659-013 2019/02/08
I TEK GRAVESØKNAD - TORVVEGEN 2, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - TORVVEGEN 2, KOPERVIK Vea Energi AS ved Linda Gundersen HPE 19/00685-002 2019/02/08
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL TILTAK I SJØ I FORBINDELSE MED NY BRYGGE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/05328-009 2019/02/08
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM TILTAK I SJØ Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-003 2019/02/08
I TEK 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/481 - ENDRING I ANSVARSRETT - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04419-009 2019/02/08
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG 2019/2020 Autismeforeningen OFL 19/00774-003 2019/02/08
U TEK 66/954 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/954 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02843-016 2019/02/08
I TEK 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI - 122/41 - RØYKSUND - RENOVERING OG UTVIDELSE AV NAUST OG KAI Inger Ann Blikra og Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-004 2019/02/08
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 07.02.19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/04272-056 2019/02/08
U TEK 71/186 - REVURVEGEN, BREKKE, NYBYGG GARASJE - 71/186 - FERDIGATTEST Ktv Bygg AS KMY 16/01627-006 2019/02/08
U TEK 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR - 142/761 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/03772-007 2019/02/08
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL OM VANNEMENGDER IFB. SPRINKLING - BLONDEFABRIKKEN Vedavågen Rør AS ABU01 17/01108-052 2019/02/08
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 47 - VEDTAK - FORLENGE FARTSGRENSE 50 KM/T TIL ØST FOR VARNEVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-373 2019/02/08
I TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 - 2/409 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, SØKNAD OM DISPENSASJON OG REVIDERTE KART OG TEGNINGER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05696-003 2019/02/08
I TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 - 2/409 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, SØKNAD OM DISPENSASJON OG REVIDERTE KART OG TEGNINGER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05694-003 2019/02/08
I TEK 42/185 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG: JON OLAV THORSEN BYGGESAK: 17/4814 - 42/185 - FERDIGMELDING RØR Førre Rør AS ALS06 17/05119-005 2019/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/23 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Cowi AS GEL 19/00021-084 2019/02/08
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT 2018 FRA BIOVAC, KLARGESTER RENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS ELO 12/01007-023 2019/02/08
I TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - FORSLAG TIL LØSNING ETTER TILSYNSRAPPORT Erling Tvedten og Camilla Hansen KMY 18/00364-017 2019/02/08
U TEK 141/28 - LITLASUND - 6 STK LAGERTANKER, ETABLERING AV ANLEGG FOR MOTTAK OG VARMEBEHANDLING AV MATAVFALL - 141/28 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00314-028 2019/02/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 64/167 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE DELING OG VANN OG AVLØP PÅ EIENDOM Vegard Sørensen EDH 17/00073-207 2019/02/08
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 856 SEVLANDVEGEN/MANNESVEGEN - VEDTAK NY FARTSGRENSE 30 KM/T (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-374 2019/02/08
I TEK 82/137 - RØRLEGGERMELDING; DELING AV EIENDOM, TILTAKSHAVER: LILLESKOG DELINGSSAK: 18/3376 - 82/137 - RØRLEGGERMELDING; DELING AV EIENDOM, TILTAKSHAVER: LILLESKOG DELINGSSAK: 18/3376 Sig. Halvorsen AS ORO01 19/00780-001 2019/02/08
I TEK 66/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 66/35 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Statens vegvesen - Region vest ALS06 17/04234-003 2019/02/08
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - LÆREEFFEKT - FORSKNINGSPROSJEKT 1.-4. TRINN (226/63) - UIS 2019 OG 2020 Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-222 2019/02/08
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - ØKT LÆRERINNSATS PÅ 1.-10. TRINN Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-223 2019/02/08
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG OM OPPHEVELSE AV OMSTILLINGSLOVEN Nærings- og fiskeridepartementet VIJO 19/00016-008 2019/02/08
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 81/37 - MELDING OM TILDELING AV ADRESSE, LANDEVEGEN Peder Jakob Kalstø BFH 19/00010-008 2019/02/08
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 81/38 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LANDEVEGEN Marit Kristin Kalstø BFH 19/00010-009 2019/02/08
I TEK 15/1225 - ÅKRA - TAK OVER TRIBUNE - 15/1225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Castor Entreprenør AS JKV 13/01700-005 2019/02/08
I TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR - TAKSERING EQUINOR - JOHAN SVERDRUP GASSRØR Thomas Bjønnes MSA 19/00775-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/08
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/42 OG 5/512 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTAVIKVEGEN Rett Bolig AS BFH 19/00010-010 2019/02/08
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - KONSESJON FOR Å DRIVE HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY Luftfartstilsynet VIJO 19/00016-009 2019/02/08
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I FAST EIENDOM Odd Kåre og Kristin Norbø Øygarden JKV 16/03076-026 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 147/645 - FORESPØRSEL OM INNREDNING AV LOFT Vidar Sjursen KRRE 17/00073-208 2019/02/08
I TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5503 - 13/520 - KRAV OM SAMMENSLÅING Torbjørn Lund EDH 19/00170-001 26 Offl.§26 2019/02/08
I TEK 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN - 58/73 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01414-003 2019/02/08
I TEK 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS - 58/253 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01591-003 2019/02/08
I TEK 58/255 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS - 58/255 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01605-003 2019/02/08
I TEK 58/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN - 58/257 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01595-003 2019/02/08
I TEK 64/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN - 64/168 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01593-003 2019/02/08
I TEK 64/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS - 64/75 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS Norges vassdrags- og energidirektorat ALS06 17/01572-003 2019/02/08
I TEK 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/118 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01570-003 2019/02/08
I TEK 58/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/220 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ORO01 17/01552-004 2019/02/08
I TEK 58/296 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD - 58/296 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01653-005 2019/02/08
I TEK 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 58/294 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01644-003 2019/02/08
I TEK 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK - 58/337 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01672-003 2019/02/08
I TEK 58/339 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE - 58/339 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01678-003 2019/02/08
I TEK 58/341 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ - 58/341 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01676-003 2019/02/08
I TEK 58/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ - 58/210 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01680-003 2019/02/08
I TEK 58/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/344 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01681-003 2019/02/08
I TEK 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE - 58/346 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01708-003 2019/02/08
I TEK 58/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE - 58/347 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01715-003 2019/02/08
I TEK 58/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/35 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01716-003 2019/02/08
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - GJELDER SØKNAD OM DISPENSASJON/OPPGRUSING AV OPPARBEIDET PLASS FOR ID 239400 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland fylkeskommune AAHO 17/00895-044 2019/02/08
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/186 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SNIKSPYNTEN Berge Sag og Trelast AS BFH 19/00010-011 2019/02/08
U TEK 15/698 - SJØENVEGEN, ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/698 - FERDIGATTEST - NYBYGG SAUEHUS Boligleverandøren Karmøy AS JKV 15/01502-008 2019/02/08
U TEK 117/6 - AKSNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 117/6 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Risa AS KRRE 19/00750-001 2019/02/08
U TEK 5/393 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KOLBEINSEN BYGGESAK: 17/1598 - 5/393 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KOLBEINSEN BYGGESAK: 17/1598 Hage & Maskin AS ORO01 17/01601-003 2019/02/08
I TEK 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD - 68/106 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - TILBYGG Statens vegvesen - Region vest EDH 19/00574-003 2019/02/08
I TEK GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES - STENGING AV HELGANESVEGEN 1 - UTVIDELSE Vassbakk & Stol AS HPE 19/00539-005 2019/02/08
U TEK 86/79 MFL. - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY - 86/79 MFL. - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY Karmsund Havn IKS STNY 17/05312-004 2019/02/08
U TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - FERDIGATTEST Thea Cecilie Vikshåland KMY 17/02221-021 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-101 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-102 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-103 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-104 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-105 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-106 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-107 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-108 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-109 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-022 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-023 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-115 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-116 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-117 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-118 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-119 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-120 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-121 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-122 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-123 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-124 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-125 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-126 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-054 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-055 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-056 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-057 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-058 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-059 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-060 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-061 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-082 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-083 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-084 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-085 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-086 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-087 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-088 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-089 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-090 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-091 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-092 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-093 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-076 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-077 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-078 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-079 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-080 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-081 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-082 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-056 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-057 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-058 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-059 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-060 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-061 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-062 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-050 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-051 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-052 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-053 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-054 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-055 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-056 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-057 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-063 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-064 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-065 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-066 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-067 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-068 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-078 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-079 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-080 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-081 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-082 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-083 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-084 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-085 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-086 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-070 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-071 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-072 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-073 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-074 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-070 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-071 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-072 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-073 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-074 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-068 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-069 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-070 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-071 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-072 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-115 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-116 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-117 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-118 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-119 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-120 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-121 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-122 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-123 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-069 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-070 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-071 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-072 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-073 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-074 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-075 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-044 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-045 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-046 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-047 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-162 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-163 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-164 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-165 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-166 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-167 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-168 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-169 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-170 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-171 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-172 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-173 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-174 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-175 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-176 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-177 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-063 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-064 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-065 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-066 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-067 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-068 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-080 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-081 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-082 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-083 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-084 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-085 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-086 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-088 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-089 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-090 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-091 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-092 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-093 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-094 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-073 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-074 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-075 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-076 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-077 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-078 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-079 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-080 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-081 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - BEKREFTELSE FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-009 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-057 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-058 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-059 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-100 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-101 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-102 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-103 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-104 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-105 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-106 25 Offl §25 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-107 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-108 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-109 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-010 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-069 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-002 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-003 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% JEN05 19/00661-004 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-019 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-020 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - (VEI OG PARK) BNE 19/00138-040 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-019 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-020 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-028 25 Offl §25 2019/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-015 25 Offl §25 2019/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-006 25 Offl §25 2019/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-007 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-094 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-095 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-096 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-051 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-052 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-053 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-054 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-055 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-056 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-057 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-058 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-059 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-060 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-061 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-062 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-063 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-014 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-015 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-016 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-017 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-036 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-037 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-038 25 Offl §25 2019/02/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-017 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-035 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-036 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-037 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-038 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-039 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-040 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-041 25 Offl §25 2019/02/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT, FAGARBEIDER, ASSISTENT 50-100 % JEN05 19/00758-002 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-003 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-004 25 Offl §25 2019/02/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-005 25 Offl §25 2019/02/08
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Norgeshus AS JKV 16/03076-027 2019/02/08
I TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Vedavågen Rør AS ORO01 19/00782-001 2019/02/08
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN IKS - 07.02.19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Karmsund Havn IKS AAHO 17/03866-036 2019/02/08
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Tonje Moritz Vea Rydland SALF 19/00598-003 2019/02/08
I TEK 73/58 - SUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 73/58 - SUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune, sektor samferdsel og utemiljø AMJ 19/00762-001 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-022 25 Offl.§25 2019/02/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 64/1460 - SPØRSMÅL OM EVENTUELL PÅBYGG AV HUS Asle Rovik IGR 17/00073-206 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/00168-001 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Ichim Andreea MAH 19/00168-002 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Ichim Teodor MAH 19/00168-003 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Mørch Andreas Wee MAH 19/00168-004 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Roda Trond MAH 19/00168-005 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Nesse Margareth Ljøen MAH 19/00168-006 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Nesse Stian MAH 19/00168-007 2019/02/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5239 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV 7 PARSELLER 123/164 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As MAH 19/00168-009 2019/02/08
U TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/451 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KRRE 16/04643-016 2019/02/08
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - ANSVAR I FORHOLD TIL FISKERIRELATERT UTSLIPP TIL VANN OG I LUFT FRA HUSØY Karmlund og Veldetun velforening PEID 18/01519-017 2019/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/93, 115 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD OM TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-085 2019/02/08
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A - 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A Comfort Karmøy AS ORO01 19/00787-001 2019/02/08
I TEK 72/97 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A - 72/97 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SKÅRFELTET BORETTSLAG PORSMYRVEGEN 17 A Comfort Karmøy AS ALS06 19/00787-002 2019/02/08
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING PÅ VEA 17. mai-komiteen på Vea AKP 18/05378-003 2019/02/08
I TEK 112/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MÅLFRID ROSSEBØ - 112/244 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MÅLFRID ROSSEBØ Bråstein & Stelander AS ORO01 19/00788-001 2019/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00696-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I TEK 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM ETTER KONSESJONSLOVA AV 28.NOVEMBER 2003 STANGE, JOHN - 129/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM ETTER KONSESJONSLOVA AV 28.NOVEMBER 2003 STANGE, JOHN John Stange BJP01 19/00763-001 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK 63/10 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 63/10 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD Osvald Amland HHU 19/00033-004 2019/02/08
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET - GNR.1 BNR. 17 Ruben Vedøy ABU01 17/01108-050 2019/02/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/275 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bjarne Reidar Skådel GEL 19/00021-083 2019/02/08
U TEK 149/535 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 10 - 149/24 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00741-005 2019/02/08
I TEK 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 71/139 - BREKKE, SØKNAD OM SEKSJONERING Apollo Eiendom AS MAH 19/00764-001 2019/02/08
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG 2019/2020 Loes Fysio og ergoterapitjenesten OFL 19/00774-002 2019/02/08
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 - 123/3 OG 123/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 Berge Sag Boligtomter AS MAH 18/04496-046 2019/02/08
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - GJELDER FLYTTING FRA KARMØY TIL BERGEN KOMMUNE - OPPRETTHOLDELSE AV LAGRETTEMEDLEM I GULATING LAGMANNSRETT Arild Eliassen EDA 16/00047-058 2019/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00586-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I SKU TILSYN - OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A - VARSEL OM TILSYN - OPPLÆRINGSLOVEN KAP. 9A, ELEVENS SKOLEMILJØ Fylkesmannen i Rogaland SWI 19/00767-001 2019/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04590-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00768-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - TILBUD OM DRIFTSAVTALE VED HELSEBANKEN MSTA 18/05376-023 25 Offl.§25 2019/02/08
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK - REDUKSJON I BELØP Nav Pensjon Harstad MHO01 18/04336-123 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ - 120/120 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, SITUASJONSKART Rune Andreas Bjørnsen KRRE 18/02902-012 2019/02/08
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET FERKINGSTAD HAVN John Helge Kaaløy ABU01 17/01108-051 2019/02/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00715-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I TEK 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI - 38/163 - HABNAVÅGVEGEN, SYRE - UTVIDELSE AV BÅTHAVN, MUDRING OG BYGGING AV KAI Sandve Trelast AS JMJ03 19/00772-001 2019/02/08
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - KLAGEFRIST SEKSJONERING Advokat Rune Lande HAS 18/05538-004 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - HENVENDELSE - PURRING - PLANLAGT SYKKEL- OG GANGSTI TIL SYRE Jan Jonassen MGR01 13/03303-030 2019/02/08
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Bodil Sund ANNA 19/00771-001 24 Offl.§24 2019/02/08
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET GARVIK PROSJEKT AS JKV 17/05542-021 2019/02/08
U TEK 149/479 - SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 149/479 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 18/01656-010 2019/02/08
U TEK 86/238 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMSUND HAVN IKS - SVAR - 86/238 OG 248 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmsund Havn IKS BJP01 19/00746-002 2019/02/08
U TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - VEDTAK SEKSJONERING Tostemmen Utbygging AS HAS 18/05625-003 2019/02/08
U TEK 123/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SVAR - 123/187 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Berge Sag Boligtomter AS BJP01 19/00741-002 2019/02/08
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-018 2019/02/08
U TEK 20/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØKLINGHOLM, CATO/ERIKSEN, TINA BEATE - SVAR - 20/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØKLINGHOLM, CATO/ERIKSEN, TINA BEATE Eiendomsmegler A AS BJP01 19/00749-002 2019/02/08
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK NAV Pensjon Harstad MHO01 18/04336-124 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 149/387 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 Berge Sag og Trelast AS REK 19/00023-018 2019/02/08
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule OFL 19/00774-004 2019/02/08
I SEN PROSTIDIAKON - FINANSIERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY Karmøy Kirkelig Fellesråd ORO 19/00776-001 2019/02/08
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
U TEK 15/1225 - ÅKRA - TAK OVER TRIBUNE - 15/1225 - FERDIGATTEST - TAK OVER TRIBUNE Castor Entreprenør AS JKV 13/01700-006 2019/02/08
U TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 MFL. - KOPI AV KLAGE - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Karmøyadvokatene DA v/Didrik Ferkingstad HAS 18/05402-006 2019/02/08
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B Opus Arkitekter AS npa KRRE 16/04381-009 2019/02/08
I TEK 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMBER 2003 SELSAAS, KNUT WEGNER - 129/54 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.NOVEMBER 2003 Knut Wegner Selsaas BJP01 19/00781-001 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK 22/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SELLIKKEN, KEVEN FERKINGSTAD OG OTTØY, IDA KRISTIN ODLAND - 22/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ida Kristin Odland Ottøy BJP01 19/00783-001 26 Off.l.26 2019/02/08
I TEK 58/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GEORGSEN, KRISTIAN - 58/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GEORGSEN, KRISTIAN Kristian Georgsen BJP01 19/00785-001 26 Off.l.26 2019/02/08
U TEK 2/106, 2/49, 2/189, 2/252 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 2/106, 2/49, OG 2/189, 2/252 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER HILD SIGNY NILSEN ALA04 18/01720-002 2019/02/08
U TEK 58/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GEORGSEN, KRISTIAN - SVAR - 58/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GEORGSEN, KRISTIAN Kristian Georgsen BJP01 19/00785-002 2019/02/08
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM BRUK AV KARMØYHALLEN BASSENG Praphaporn Pratuchai OFL 19/00774-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/08
U TEK VERDITAKST TOMTEAREALER - KARMØY KOMMUNE - VEDRØRENDE KJØP AV TILLEGGSAREAL FRA GNR/BNR 16/175 Emma Kristine Melhus MAAA1 18/04973-006 2019/02/08
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - ÅPEN SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV "VERDENSDAG FOR LINDRENDE BEHANDLING" OKTOBER 2019 Kreftforeningen LYK 19/00027-003 2019/02/08
U SEN REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE INDIVIDUELL ALLMENNPRAKSIS V/ AVALDSNES LEGESENTER - MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILDELING AV HJEMMEL LYK 18/03129-029 25 Offl.§25 2019/02/08