Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 1 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4529 - 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 1 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4529 Hage & Maskin AS ORO01 18/04806-002 2019/02/06
U TEK 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 2 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4600 - 5/42 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BYGG 2 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG BYGGESAK: 18/4600 Hage & Maskin AS ORO01 18/04807-002 2019/02/06
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 I K Gabrielsen IGR 18/04529-011 2019/02/06
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 I K Gabrielsen IGR 18/04600-005 2019/02/06
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E - 123/161 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - TJØRNAHAUGVEGEN 10 A/B/C/D Berge Sag og Trelast AS JKV 17/02267-011 2019/02/06
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/5679 - 32/3 - VEDRØRENDE MANGLER I SAKEN Ole Kristian Vikra Hemnes ALA04 17/04964-017 2019/02/06
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00728-001 2019/02/06
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BRUKSENHETER BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 19/00729-001 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-092 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-093 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-094 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-095 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-096 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-097 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-098 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-099 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-100 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-110 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-111 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-112 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-113 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-052 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-053 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-080 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-081 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-074 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-055 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-075 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-069 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-066 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-067 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-114 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-068 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-043 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-134 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-135 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-136 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-137 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-138 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-139 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-140 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-141 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-142 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-143 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-144 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-145 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-146 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-147 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-148 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-149 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-150 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-151 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-152 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-061 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-078 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-079 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-085 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-070 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-099 25 Offl §25 2019/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-028 25 Offl §25 2019/02/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-029 25 Offl §25 2019/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-030 25 Offl §25 2019/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-064 25 Offl §25 2019/02/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-065 25 Offl §25 2019/02/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-066 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-015 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-016 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-033 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-034 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-035 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-036 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-025 25 Offl §25 2019/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-014 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-042 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-043 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-044 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-045 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-046 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-047 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-048 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-049 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-050 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-051 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-052 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-053 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-054 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-055 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-056 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-057 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-058 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-059 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-060 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-061 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-062 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-063 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-064 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-065 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-066 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-067 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-068 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-069 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-070 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-071 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-072 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-073 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-074 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-075 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-076 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-077 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-078 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-079 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-080 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-081 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-082 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-083 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - INTERVJU LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-084 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-085 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-086 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-087 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-088 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-089 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-090 25 Offl §25 2019/02/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - BEKREFTELSE LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-091 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-092 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-034 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-035 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-036 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-037 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-038 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-020 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-007 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-008 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-009 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-010 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-011 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-012 25 Offl §25 2019/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-032 25 Offl §25 2019/02/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-033 25 Offl §25 2019/02/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-015 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-029 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-030 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-030 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-031 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-032 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-033 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-034 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-035 25 Offl §25 2019/02/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-036 25 Offl §25 2019/02/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-008 25 Offl §25 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Edd AMJ 18/05087-001 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Mette AMJ 18/05087-002 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Oddveig AMJ 18/05087-003 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Sture AMJ 18/05087-004 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Edd AMJ 18/05087-005 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Mette AMJ 18/05087-006 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Oddveig AMJ 18/05087-007 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Sture AMJ 18/05087-008 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Sture AMJ 18/05087-009 2019/02/06
U TEK 12/18 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:18/4505 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/1 I KARMØY KOMMUNE Tveit Sture AMJ 18/05087-010 2019/02/06
U SEN INNFORDRING - MELDING OM DEKNING CEM01 18/04336-122 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/06
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Nina Olene Sverdrupsen BLI01 12/00277-157 2019/02/06
I TEK 58/94, 58/478, 58/68, 58/59 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 58/94, 58/478, 58/68, 58/59 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune ALA04 19/00725-001 2019/02/06
I TEK 131/68, 130/67 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD - 131/68, 130/67 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD Karmøy Kirkelig Fellesråd HAS 19/00727-001 2019/02/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/02156-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/06
I TEK 4/443, 4/54, 4/145, 4/89, 4/398, 4/443 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/443, 4/54, 4/145, 4/89, 4/398, 4/443 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Karmøy Kommune ALA04 19/00731-001 2019/02/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2018 FOR KARMØY SELSKAPSUTLEIE - RINGNES Ringnes AS EVI1 19/00854-002 2019/02/06
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - OPPGAVE OVER ALKOHOLHOLDIGE VARER FOR 2018 - KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS Storcash Norge AS EVI1 12/00503-043 2019/02/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2018 - KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS Aktieselskapet Vinmonopolet EVI1 19/00854-003 2019/02/06
I TEK RAMMEAVTALE ARK - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT VIHO 18/04930-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/06
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00732-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/06
U SKU SKOLESTART - UTSATT - SVAR - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/00278-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/06
I SEN ÅKRAHALLEN - TREKKER SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN FRA 29.08.19 - 01.09.19 Odd Erik Eriksson TVI 12/00077-176 2019/02/06