Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - ANMODNING OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 849 Lars Martin Rød HPE 13/01286-043 2019/02/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. OPPM:19/769 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Helge Karsten Dahle EDH 18/04952-005 2019/02/05
U TEK 124/52 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE - 124/52 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/00291-002 2019/02/05
U TEK 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMLD: 18/5439 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMLD: 18/5439 Karmøy Rørteknikk AS JMJ03 18/05438-003 2019/02/05
U TEK 15/929 - ÅKRA, BYGGETILSYN - 15/929 - PÅLEGG OM STANS AV ARBEID - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Ove Kenneth Kvalavåg JKV 19/00608-001 2019/02/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1170 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 17 Einar Ove Aanensen MAHA1 15/02071-161 2019/02/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/467 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 2 Halgerd Mikkjalsdottir Tjøsvoll MAHA1 15/02071-163 2019/02/05
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/551 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 6 Henning Stava MAHA1 15/02071-165 2019/02/05
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - PÅLEGG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-044 2019/02/05
U TEK 43/601 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG BOD - 43/601 - FERDIGATTEST Frank Olav Thorsen JHE05 16/04086-005 2019/02/05
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - HENVENDELSE OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ETTER FORKJØRSREGULERING - KARMØY KOMMUNE Lars Martin Rød HPE 13/01286-044 2019/02/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV FORKJØRSVEG - FV. 832, FV. 849, FV. 850 OG FV. 851 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-371 2019/02/05
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - 119/117 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG A3 Opus Arkitekter AS JKV 16/04377-027 2019/02/05
I TEK 46/43 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 46/43 - KRAV OM SAMMENSLÅING - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00711-001 2019/02/05
I TEK DRIFT AV GASSRØRNETT - SAMARBEID FOR SIKKER DRIFT AV GASSRØRNETT I KARMØY KOMMUNE Gasnor AS EIST 19/00714-001 2019/02/05
I TEK 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 67/686 - KRAV OM SAMMENSLÅING - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00710-001 2019/02/05
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 142/500 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TRONDSVEGEN Kjell Tørres Heggheim BFH 19/00010-007 2019/02/05
I TEK 47/685 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/685 - KRAV OM SAMMENSLÅING - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00712-001 2019/02/05
I TEK VEGLYS OG GATELYS - GATELYS STANGELANDSVÅGEN - AVTALE Haugaland Kraft HPE 12/01112-031 2019/02/05
I TEK TEKNISK PLAN FOR AVLØPSSANERING - ÅKRA NORD, TRINN 1 - OVERSENDER MINDRE ENDRINGER/REVIDERTE TEGNINGER AVLØPSSANERING ÅKRA NORD, TRINN 1 - GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER Cowi AS BTH04 18/05536-006 2019/02/05
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - DEL AV GNR 107/1 Røyksund Båtforenng AAHO 17/03866-035 2019/02/05
I SEN HØRINGER - 2019 - REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND - VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM Rogaland fylkeskommune VIJO 19/00016-007 2019/02/05
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Veavågen Sokn ANKO 19/00029-003 2019/02/05
I TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 12 - 5/418 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04588-005 2019/02/05
I TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 13 - 5/418 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04589-005 2019/02/05
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEINNKALLING - HTV - OPPVEKST- OG KULTURETATEN 11.02.19 Geir Allan Stava GKH01 12/00233-067 2019/02/05
U TEK 145/28 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 145/28 - VARSEL OM PÅLEGG Steinar Brendeland KMY 13/03858-021 2019/02/05
I TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Tm Byggtek AS KMY 18/04332-011 2019/02/05
U TEK 15/78 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT MED TAKTERRASSE - RAMMETILLATELSE - 15/78 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT MED TAKTERRASSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/02697-010 2019/02/05
I TEK 107/54 - RØRLEGGERMELDING BYGGESAK, TILTAKSHAVER HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/1819 - 107/54 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/1819 Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 17/01824-003 2019/02/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - KV. 1613 VESTHEIMVEGEN (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-372 2019/02/05
U TEK 122/208 - RØYKSUND - BYGGETILSYN - 122/208 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Morten Ingolf Jacobsen JKV 18/00019-003 2019/02/05
I TEK 117/92 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SIGBJØRN NYSÆTHER UTSLIPP: 18/844 - BYGGESAK 15/788 - 119/2 - FERDIGMELDING RØR UTSLIPP: 18/844 - BYGGESAK 15/788 Karsten Bjelland AS ALS06 18/00846-003 2019/02/05
I TEK 149/479 - SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 149/479 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 18/01656-009 2019/02/05
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164- REVIDERT TEGNING, SITUASJONSKART OG FOTO I K Gabrielsen EDH 19/00143-003 2019/02/05
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Blinken Pensjonistforening ANKO 19/00029-004 2019/02/05
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - INSTALLASJON AV LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - DOKUMENTER TIL SØKNAD OM LØFTEPLATFORM OG INNVENDIG OMBYGGING Hille Melbye Arkitekter AS IGR 19/00819-001 2019/02/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/666 - BESTILLING AV NABOLISTER Hereid Hus AS GEL 19/00021-077 2019/02/05
U SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/00652-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/05
U TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGER OG KONTOR - 86/84 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04955-004 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-090 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-091 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-021 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-109 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-050 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-051 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-077 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-078 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-079 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-073 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-052 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-053 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-054 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-048 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-062 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-074 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-067 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-068 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-111 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-112 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-113 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-067 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-042 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-130 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-131 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-132 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-133 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-084 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-080 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-081 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-082 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-083 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-084 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-085 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-086 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT - SØKNAD FERIEVIKARER VED KARMØY LEGEVAKT MSTA 18/05596-008 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-055 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-056 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-098 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-008 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-063 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-017 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-032 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-016 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-024 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-041 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-020 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-021 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-022 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-023 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-024 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-025 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-026 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-027 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-028 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-029 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-030 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-031 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-032 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-033 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-034 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-035 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-036 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-037 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-038 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-039 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-040 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-041 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - INTERVJU VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-042 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - TRUKKET VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-043 25 Offl §25 2019/02/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - BEKREFTELSE VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-044 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-050 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-051 25 Offl §25 2019/02/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - INTERVJU PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-052 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-031 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-032 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-033 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-018 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-019 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-006 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-025 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-026 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-027 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-028 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-029 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-030 25 Offl §25 2019/02/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-031 25 Offl §25 2019/02/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-014 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-023 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-024 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-025 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-026 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-027 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-028 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-026 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-027 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-028 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-029 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-007 25 Offl §25 2019/02/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - SØKNAD 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK JEN05 19/00664-002 25 Offl §25 2019/02/05
I TEK 111/36 - HØVRING - BETONG FLYTEBRYGGE - 111/36 - (KOPIMOTTAKER) RETUR AV SØKNAD Karmsund Havn IKS KRRE 18/05691-006 2019/02/05
I TEK OLJEUTSKILLERE - TØMMING OG KONTROLL - OVERSENDER REVIDERT VERSJON AV ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLERE HAUGESUND LUFTHAVN Avinor Haugesund Lufthavn ORO01 12/00835-017 2019/02/05
I TEK 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG - HOLGERSEN - 3/200 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINN KATHRINE STAVANG-HOLGERSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/00722-001 2019/02/05
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 18.-20. OKTOBER - HAUGALANDSDRILLIADEN 2019 Stangaland Drill OFL 17/00209-082 2019/02/05
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FISKARLAGET VEST - 04.02.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Fiskarlaget Vest BHA02 17/00332-060 2019/02/05
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - BYGGETILSYN - 47/102 - VARSEL OM PÅLEGG Bjørge Naley JHE05 18/03388-006 2019/02/05
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Solid Mesterbygg AS MBJ03 19/00501-012 2019/02/05
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Block Watne AS MBJ03 19/00501-013 2019/02/05
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-014 2019/02/05
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - RESULTATER FRA LABOPPDRAG 2019-002, VELDE ASFALT HAUGALANDET AS Veiteknisk Institutt BTH04 16/02874-018 2019/02/05
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND Hanne Vaage BLI01 12/00277-156 2019/02/05
I TEK 1/211 - SALVØY, VEDAVÅGEN. FYLLING I SJØ, PLANERING,MOLO, BRYGGER FORSTØTNINGSMUR MM - 1/211 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 12/05348-013 2019/02/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00696-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
U TEK 142/692, LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - 142/692, LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG Odd Inge Friestad CAGR 11/01595-004 2019/02/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/2310 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESKILD KVALA AS Eskild Kvala AS REK 19/00023-011 2019/02/05
U TEK 142/645 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/645 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE Ole Steffen og Anne B Thorsen CAGR 12/04201-006 2019/02/05
I TEK OLJEUTSKILLERE - TØMMING OG KONTROLL - ANG. TØMMING OM KONTROLL AV OLJEUTSKILLERE I KARMØY KOMMUNE Miljøservice Vest AS ORO01 12/00835-016 2019/02/05
I TEK 15/137 - ÅKRA - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 15/137 - KORRIGERT SØKNAD OM RESEKSJONERING Advokat Rune Lande HAS 18/05538-002 26 Off.l.26 2019/02/05
I TEK 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETTERSEN, LENE OG HAUSKEN, THORBJØRN - 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Thorbjørn Hausken BJP01 19/00698-001 26 Off.l.26 2019/02/05
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2019 - FRITIDSEIENDOMMER Tjøsvollbrunå AS MSA 17/00276-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/05
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - UNDERRETNING TIL KLAGER REF.NR. 14235271 9291/17-206 Sør-Vest Politidistrikt MEM01 18/00351-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
I SEN KJØP AV REVISJONSTJENESTER 2016-2020 - GJELDENDE REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE - TIL UTTALELSE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 15/02155-007 2019/02/05
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - UTTALELSE TIL HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Tone Hemnes ALS06 13/00123-093 2019/02/05
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 04.02.19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/04741-061 2019/02/05
I TEK 85/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI - 85/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - JAROSLAW KALINOWSKI Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/00720-001 2019/02/05
U TEK NYTT VEGNAVN - STIVLEVÅGVEGEN - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND Språkrådet BFH 19/00697-001 2019/02/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00699-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
U TEK 142/349 - STORASUND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 142/349 - STORASUND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Vegard Ørke CAGR 12/04608-006 2019/02/05
I SEN REVISJONSKONTROLL SKATTEOPPKREVER 2012-2019 - OVERSENDER KONTROLLRAPPORT 2018 VEDRØRENDE KEMNEREN Skatteetaten LYK 12/01660-008 2019/02/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 83/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN Karmsund Havn IKS STNY 19/00023-012 2019/02/05
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017-2019 - BOLIGER - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2019 - BOLIGEIENDOM Venche Gausel MSA 17/03296-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/05
U TEK 5/17 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN RASMUSSEN - 5/17 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN RASMUSSEN Jostein Rasmussen ALS06 18/02842-004 2019/02/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY - KARMSUND HAVN Karmsund Havn IKS STNY 19/00023-013 2019/02/05
I SEN HAUGALANDET NETTFORSTERKNING - NY LEDNING - HAUGALANDET NETTFORSTERKNING - MELDING OM FREMDRIFT (KOPIMOTTAKER) Statnett SF JST 19/00721-001 2019/02/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN Karmsund Havn IKS STNY 19/00023-014 2019/02/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN Karmsund Havn IKS STNY 19/00023-015 2019/02/05
I TEK 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/471 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING Block Watne AS HAS 19/00701-001 26 Off.l.26 2019/02/05
U TEK GNR/BNR 68/174, INDRE EIDE, OVERVANNSGRØFT - GNR/BNR 68/174, INDRE EIDE, OVERVANNSGRØFT Vassbakk & Stol AS CAGR 12/01453-003 2019/02/05
U TEK 142/31 - HULDERVEGEN, STORASUND - NYBYGG BASESTASJON/MOBILMAST - 142/31 - HULDERVEGEN, STORASUND - NYBYGG BASESTASJON/MOBILMAST Pro Invenia AS CAGR 13/02084-021 2019/02/05
I SKU AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I AVALDSNESHALLEN - KRIK AVALDSNES Annbjørg Utvik Gudmundsen OFL 12/01367-052 2019/02/05
I SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - SØKNAD OM DISPENSASJON BADEVAKT Else Paulsen OFL 12/01176-059 2019/02/05
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSUTTALELSE - ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT Rolf Arnesen ALS06 13/00123-094 2019/02/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. OPPM:19/769 - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Helge Karsten Dahle EDH 18/04952-009 2019/02/05
I TEK 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT - 57/43 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen JMJ03 19/00492-003 2019/02/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - KUNNGJØRING - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Nordbø & Seglem AS VIHO 18/04935-003 2019/02/05
U SKU KRETSORDNING - UTTALELSE VEDR SØKNAD OM SKOLEPLASS PFA 19/00589-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
I SEN OPPFØLGING AV PASIENT - OPPFØLGING AV PASIENT KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/05
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - HENVENDELSE OM TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK ETTER FORKJØRSREGULERING - FRA STATENS VEGVESEN Johnny Pedersen HPE 13/01286-045 2019/02/05
I TEK 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/220 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/00719-001 2019/02/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00715-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
U TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - SVAR - 147/703 - PLAN FOR UTEOMRÅDET Block Watne AS ALI 17/04128-011 2019/02/05
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - TORVASTAD - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - TORVASTAD Rolf Vågen ALI 18/04131-006 2019/02/05
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SVEIVAMYRVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SVEIVAMYRVEGEN Frode Lie ALI 18/05001-002 2019/02/05
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ASALDALTOPPEN - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM BESKJÆRING/FELLING AV TRÆR Sameiet Asaldaltoppen ALI 19/00557-002 2019/02/05
I TEK 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN BYGGESAK 18/5175 - 15/2468 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK05 - TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN BYGGESAK 18/5175 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/00703-001 2019/02/05
U TEK 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PETTERSEN, LENE OG HAUSKEN, THORBJØRN - SVAR - 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Rele AS BJP01 19/00698-002 2019/02/05
U TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST Ellen Kristine Svendsen CAGR 17/02199-008 2019/02/05
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSKLUBB ANKO 18/02618-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
U TEK 146/14 OG 146/228 - BØ - FYLLING I SJØ - 146/14 OG 146/228 - BØ - FYLLING I SJØ Stena Recycling AS CAGR 13/04081-006 2019/02/05
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. ANNE TOVE SVENDSEN BHA02 15/01064-032 2019/02/05
U SKU IDRETTSHALLER, SVØMMEHALLER OG ISHALLER - GENERELT - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON BADEVAKT Else Paulsen OFL 12/01176-060 2019/02/05
I TEK 56/13 - RØYNINGSVEGEN, SNØRTELAND, TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM, TAK OVER INNGANG OG TERRASSE - 56/13 - RØYNINGSVEGEN, SNØRTELAND, TILBYGG ENEBOLIG, SOVEROM, TAK OVER INNGANG OG TERRASSE Evy Andersen EDH 19/00716-001 2019/02/05
I SKU NÆRMILJØANLEGG 2019 - SØKNAD - IEUJLA Toppen velforening OFL 19/00526-001 2019/02/05
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS Jorunn Haaland CAGR 09/01307-007 2019/02/05
I TEK 3/559 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG GARASJE - 3/559 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Jarle Hovden JHE05 16/01019-005 2019/02/05
U TEK GNR. 146, BNR. 219, BØ. NYBYGG VERKSTEDBYGNING MED GARASJE OG KONTORER - GNR. 146, BNR. 219, BØ. NYBYGG VERKSTEDBYGNING MED GARASJE OG KONTORER Vico Eiendom AS CAGR 10/00223-019 2019/02/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. NY HAVARIVEG I NORD OG I ILS-OMRÅDET - 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. NY HAVARIVEG I NORD OG I ILS-OMRÅDET Avinor as CAGR 07/00937-007 2019/02/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 73/65 - BESTILLING AV NABOLISTER - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-078 2019/02/05
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD - KARMØYHALLEN BASSENG Stangeland Ungdomsskole OFL 19/00687-004 2019/02/05
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD - BASSENG KARMØYHALLEN Solstein AS OFL 19/00687-003 2019/02/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. INSTALLASJON AV ISVANNSKJØLEANLEGG FOR TERMINALBYGGET - 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. INSTALLASJON AV ISVANNSKJØLEANLEGG FOR TERMINALBYGGET Avinor as CAGR 05/03689-008 2019/02/05
I TEK 149/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RAGLAMYR HANDELSPARK AS - 149/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RAGLAMYR HANDELSPARK AS Raglamyr Handelspark AS BJP01 19/00718-001 2019/02/05
U TEK 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG - 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG Omega Areal AS CAGR 13/01055-014 2019/02/05
U TEK 133/166 - FEØY. NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI - 133/166 - FEØY. NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI Paulsen Byggsenter AS CAGR 09/00459-025 2019/02/05
U TEK GNR. 142, BNR. 164, STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - GNR. 142, BNR. 164, STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS Prosjekt Konsult AS CAGR 00/03008-025 2019/02/05
U TEK 149/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RAGLAMYR HANDELSPARK AS - SVAR - 149/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RAGLAMYR HANDELSPARK AS Meglerhuset Rele AS BJP01 19/00718-002 2019/02/05
U TEK 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS FOR LANGTIDSPARKERING - 78/5, HAUGESUND LUFTHAVN, STOKDAL. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS FOR LANGTIDSPARKERING Mesta AS CAGR 06/00029-009 2019/02/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04590-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/102 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Reidar Waller GEL 19/00021-079 2019/02/05
I TEK 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG, GARASJE - 16/202 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ole Harald Seim JKV 13/00534-006 2019/02/05
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATTETAKST HYDRO PILOTEN PER 1. JANUAR 2018 TNO05 17/00261-051 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/05
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT TNO05 17/00261-052 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/05
I TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/05