Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 56/1 OG 56/9 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - YTRELAND, JOSTEIN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET -DRENERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ GNR. 56, BNR. 1OG 9 I KARMØY YTRELAND, JOSTEIN Jostein Ytreland LKS 17/04223-002 2019/02/04
U TEK 3/715 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRENSEN BYGGESAK: 18/5587 - 3/715 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRENSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 18/05486-002 2019/02/04
U TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 18/05587-004 2019/02/04
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Telenor ASA AAHO 17/03866-033 2019/02/04
U TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - RAMMETILLATELSE - 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 Block Watne AS IGR 18/03286-008 2019/02/04
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Åkrehamn Vekst BHA02 15/01064-031 2019/02/04
U TEK 123/19 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/19 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG, NYBYGG GARASJE Solid Mesterbygg AS KIS 19/00303-002 2019/02/04
U TEK 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG OG INNREDNING KJELLERLEILIGHET Marcin Grendowicz IGR 18/05600-003 2019/02/04
U TEK 149/460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKANFILBYGGET AS BYGGESAK 18/2600 - 149/460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKANFILBYGGET AS BYGGESAK 18/2600 Karsten Bjelland AS ORO01 19/00643-002 2019/02/04
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATTETAKST HYDRO PILOTEN PER 1. JANUAR 2018 TNO05 17/00261-050 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/04
I SKU TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - VEDRØRENDE: UTBETALING AV KOMMUNALT TILSKUDD FOR 2018 TIL NLM TROSSAMFUNN. Fylkesmannen I Oslo og Viken SMA 12/04356-030 2019/02/04
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - MELDING OM PERSONSKADE MSTA 16/00460-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
U TEK GRAVEMELDINGER/SKILTPLAN - HAUGALAND KRAFT - GRAVEMELDINGER/SKILTPLAN - HAUGALAND KRAFT GODKJENT SKILTPLAN FOR 2019 Vestre HPE 15/00291-016 2019/02/04
U TEK SKADETILFELLE - ANGÅENDE HEISINNRETNING NL NR.311490891 RMH 19/00585-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I SEN GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00683-001 2019/02/04
I SEN GRAVESØKNAD - TORVVEGEN 2, KOPERVIK - GRAVETILLATELSE - TORVVEGEN 2, KOPERVIK Ole Peder Halvorsen JBE01 19/00685-001 2019/02/04
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/00475-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I TEK 119/117 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - A1-A5 - TILTAKSHAVER: MYKJE PANORAMA BYGGESAK 16/4377 - 119/117 - FERDIGMELDING RØR A1-5 BYGGESAK 16/4377 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 18/01600-003 2019/02/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/494 - BESTILLING AV NABOLISTER - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-076 2019/02/04
I SEN VIGSEL - PRØVING AV EKTESKAPSVILKÅR CEM01 18/05671-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00689-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00690-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I TEK 5/107 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 1 - 5/107 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/03563-011 2019/02/04
I TEK 5/107 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 2 - 5/107 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04578-006 2019/02/04
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 3 - 5/65 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04577-005 2019/02/04
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 4 - 5/65 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04580-005 2019/02/04
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 5 - 5/65 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04581-005 2019/02/04
I TEK 5/65 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 6 - 5/65 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04582-005 2019/02/04
I TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 7 - 5/419 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04583-005 2019/02/04
I TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 8 - 5/419 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04584-006 2019/02/04
I TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 9 - 5/419 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04585-005 2019/02/04
I TEK 5/419 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/419 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04586-005 2019/02/04
I TEK 5/418 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 - 5/418 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JHE05 18/04587-005 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00694-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00693-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-024 25 Offl.§25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-086 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-087 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-088 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-089 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-020 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-106 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-107 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-108 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-049 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-075 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-076 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-071 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-072 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-050 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-051 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-045 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-046 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-047 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-060 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-061 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-072 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-073 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-066 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-068 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-064 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-065 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-110 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-065 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-066 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-040 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-041 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-129 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-058 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-059 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-060 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-074 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-075 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-076 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-077 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-083 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-068 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-069 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-054 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-094 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-095 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-096 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-097 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-023 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-040 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-026 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-027 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-028 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-029 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-030 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-017 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-005 25 Offl §25 2019/02/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-024 25 Offl §25 2019/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-010 25 Offl §25 2019/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-011 25 Offl §25 2019/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-012 25 Offl §25 2019/02/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-013 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-019 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-020 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-021 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-022 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-023 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-024 25 Offl §25 2019/02/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-025 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-006 25 Offl §25 2019/02/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% MSTA 19/00666-003 25 Offl §25 2019/02/04
U TEK 64/77 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS HASSEL STUB - 64/77 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANDERS HASSEL STUB Ragnhild Elisabeth Falnæs Stub ALS06 18/03245-004 2019/02/04
I TEK 15/78 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT MED TAKTERRASSE - 15/78 - REVIDERT SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 18/02697-009 2019/02/04
I TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - KLAGE PÅ PÅLEGG OM SIKRING Roger Dybdahl JMJ03 17/00633-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE INDIVIDUELL ALLMENNPRAKSIS V/ AVALDSNES LEGESENTER - VEDRØRENDE KLAGENEMNDSAK 2/19 FRA MØTET I KLAGENEMNDA 28.01.2019 LYK 18/03129-028 25 Offl.§25 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00691-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00691-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/186 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HELGESEN TEKNISKE BYGG AS Helgesen Tekniske Bygg AS MAAA1 19/00023-007 2019/02/04
I SEN SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURMINNE MORTHOLMEN SILDESALTERI I ÅKREHAMN MORTHOLMEN SILDESALTERI - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURMINNE MORTHOLMEN SILDESALTERI I ÅKREHAMN MORTHOLMEN SILDESALTERI Mortholmen Sildesalteri LYK 19/00684-001 2019/02/04
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2018 - ALKOHOLOMSETNING 2018 COOP SØRVEST SA Coop Sørvest SA EVI1 18/00082-037 2019/02/04
U TEK 15/1592 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SJØEN - 15/1592 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JAN SJØEN Jan Sjøen ALS06 18/03006-004 2019/02/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 68/133 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - EIRIK UTVIK Eirik Utvik REK 19/00023-008 2019/02/04
U TEK 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ - 4/469 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ Rigmor Dahl Strømø ALS06 17/03295-010 2019/02/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - FEØY HØYDEBASSENG - UKE 5 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-007 2019/02/04
I TEK ÅKREHAMN RENSEANLEGG - ÅKREHAMN RENSEANLEGG - VEDTAK OM GEBYR Fylkesmannen I Rogaland AGAN 17/05187-009 2019/02/04
I SKU 86/1 OG 86/242 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG VERNEBYGG - 86/242 - VEDTAK OM MIDLERTIDIG SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet JAH 18/04049-003 2019/02/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-023 25 Offl.§25 2019/02/04
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE TIL VARSEL OM DETALJREGULERING FOR GNR./BNR. 89/2, 89/3 OG 84/5 SØNDRE VÅGE Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/05540-009 2019/02/04
I TEK 68/133 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/133 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG Eirik Utvik EDH 18/05688-002 2019/02/04
I TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thea Cecilie Vikshåland KMY 17/02221-020 2019/02/04
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2019/2020 Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... OFL 19/00687-001 2019/02/04
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I IDRETTSHALLER OG SVØMMEBASSENG Helsebanken OFL 19/00687-002 2019/02/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - COWBOY-KVELD PÅ VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS 01.02.19 Visnes Kultur- og Aktivitetshus EVI1 19/00022-010 2019/02/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/02914-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I TEK 141/28 - LITLASUND - 6 STK LAGERTANKER, ETABLERING AV ANLEGG FOR MOTTAK OG VARMEBEHANDLING AV MATAVFALL - 141/28 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00314-026 2019/02/04
U TEK 123/3 OG 123/4 - SNIK, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 - 123/3 OG 123/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3188 Berge Sag Boligtomter AS MAH 18/04496-043 2019/02/04
I TEK 141/28 - LITLASUND - 6 STK LAGERTANKER, ETABLERING AV ANLEGG FOR MOTTAK OG VARMEBEHANDLING AV MATAVFALL - 141/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00314-027 2019/02/04
I TEK BÅTPLASSER I KANALEN SKUDENESHAVN - BÅTPLASSER I KANALEN SKUDENESHAVN (KOPIMOTTAKER) Karmsund Havn IKS STNY 19/00688-001 2019/02/04
I TEK 38/152 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN - 38/152 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JENS BØRGE HANSEN Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 16/02880-003 2019/02/04
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 142/10 - FJERNING AV PARAFINTANK - JON BENDIK WEGNER STORESUND Ragn Sells AS PEID 14/03191-064 2019/02/04
I SKU NORHEIMSHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I NORHEIMSHALLEN 2019-2020 Rogaland Bedriftsidrettskrets OFL 12/01178-113 2019/02/04
I TEK 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD Comfort Karmøy AS ORO01 18/03484-003 2019/02/04
U SEN INNFORDRING - MOTREGNING AV TILGODEBELØP CEM01 18/04336-121 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE 64/267 - MINDRE ENDRING I PLAN 355 KALVATRE RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 19/00604-006 2019/02/04
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNKAPASITET - SALVØY 1/155 Hans J Rasmussen AS ABU01 17/01108-049 2019/02/04
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN 2019/2020 Åkra Idrettslag OFL 12/00077-175 2019/02/04
U SEN LØNNSPOLITIKK - REVIDERING - SVAR - REVIDERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE Anne Nilsen TUS 19/00644-002 2019/02/04
U TEK 11/430 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY - 11/430 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY Magnar Vedøy ALS06 17/03654-004 2019/02/04
U TEK 22/280 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN JONASSEN STAVA - 22/280 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN JONASSEN STAVA Karsten Jonassen Stava ALS06 16/01889-004 2019/02/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/1463 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MAY BRITT BROCHS SKAUVIK Berge Sag og Trelast AS REK 19/00023-009 2019/02/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00526-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/04
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 123/64 M.FL. 123/181 I KARMØY KOMMUNE Berge Sag Boligtomter As ALA04 17/01995-025 2019/02/04
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 123/64 M.FL. 123/181 I KARMØY KOMMUNE Kristiansen Ansgar ALA04 17/01995-026 2019/02/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/790 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik-Gruppen AS STNY 19/00023-010 2019/02/04
I SEN 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5494 RAMMEAVTALE - TOLKETJENESTER OEI 19/00652-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/04
U TEK 64/1423 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 - 64/1423 OG 64/1395 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/00566-002 2019/02/04