Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKERPLEIER 80-100%FAST JEN05 18/05357-008 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKERPLEIER 80-100%FAST JEN05 18/05357-009 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-084 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-105 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-048 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-070 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-044 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-059 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-064 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-082 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-066 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-078 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - INTERVJU AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-079 25 Offl §25 2019/02/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-007 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-033 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-034 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-035 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-036 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-037 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-038 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-039 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-040 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-041 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-042 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-043 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-044 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-045 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-046 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-047 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-048 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-049 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-050 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-051 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-052 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-053 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-054 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-055 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-056 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-057 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-058 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-059 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-060 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-061 25 Offl §25 2019/02/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-009 25 Offl §25 2019/02/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-010 25 Offl §25 2019/02/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-015 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-037 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-020 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-021 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-022 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-023 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-024 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-025 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-026 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-027 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-028 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-029 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-030 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-031 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-032 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-033 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-034 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-035 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-019 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-020 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-021 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-022 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-023 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-024 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-025 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-026 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-027 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-028 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-029 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-030 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-031 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-032 25 Offl §25 2019/02/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-033 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-025 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-026 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-027 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-028 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-029 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-030 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-031 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-032 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-033 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-034 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-035 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-036 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-037 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-038 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-039 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-040 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-041 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-042 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-043 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-044 25 Offl §25 2019/02/02
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - BEKREFTELSE ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-045 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-016 25 Offl §25 2019/02/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-021 25 Offl §25 2019/02/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-007 25 Offl §25 2019/02/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-008 25 Offl §25 2019/02/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-021 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-003 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-004 25 Offl §25 2019/02/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE 100% - SØKNAD SYKEHJEMSLEGE 100% MSTA 19/00666-002 25 Offl §25 2019/02/02