Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 111/36 - HØVRING - BETONG FLYTEBRYGGE - 111/36 - SAK TIL UTTALE - MONTERING AV BETONGFLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 18/05691-004 2019/02/01
U TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - SVAR - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN FRA MILJØSERVICE VEST Miljødirektoratet PEID 12/03928-030 2019/02/01
I SEN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PERSONVERNREGLENE - BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KARMØY KOMMUNE - "PERSONVERN OG GDPR" Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 18/05388-002 2019/02/01
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 147/98 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-002 2019/02/01
I SEN BEKYMRINGSMELDING - KLAGE PÅ BEHANDLING KANE1 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/01
U TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/1 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Bjarte Helgeland HHU 19/00003-004 2019/02/01
I TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/494 - TILLEGG TIL DELINGSØKNAD - SITUASJONSKART OG KOORDINATER FOR PARSELL 1 OG 2 Matricula AS EDH 19/00529-004 2019/02/01
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Opus Arkitekter AS JKV 16/04381-008 2019/02/01
I SEN HAUGESUND KOMMUNE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING - FLOTMYR RL 1701 - - OFFENTLIG ETTERSYN AV OMRÅDEREGULERING FOR FLOTMYR, RL1701 Haugesund Kommune JST 12/04598-004 2019/02/01
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - 119/117 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Opus Arkitekter AS KRRE 16/04377-026 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 18/04172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/565 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-071 2019/02/01
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG LAGERBYGG - 142/170 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/05436-008 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-072 2019/02/01
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - TGFUMO Sportsklubben Nord ANKO 19/00030-007 2019/02/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-022 25 Offl.§25 2019/02/01
I SKU REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019 - SØKNAD - BBICCA Sportsklubben Nord OFL 19/00525-001 2019/02/01
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Norgeshus AS JKV 16/03076-025 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/337 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag og trelast AS GEL 19/00021-073 2019/02/01
I TEK 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG - 110/95 - VÅGA - NYBYGG ENEBOLIG Älvsbyhus Norge AS KRRE 19/00668-001 2019/02/01
I TEK 142/761 - STORASUND - PLANERING OG MUR - 142/761 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/03772-006 2019/02/01
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 9 - DATO: 23.01.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-025 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00672-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00674-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03788-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00677-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00678-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-007 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-008 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-009 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-010 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-011 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-012 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-013 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-076 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-077 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-078 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-079 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-080 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-081 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-082 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-083 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-019 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-187 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-188 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-189 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-190 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-191 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-192 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-193 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-194 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-195 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-196 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-197 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-198 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-199 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-200 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-201 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-202 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-203 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-204 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-205 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-206 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-207 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-208 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-209 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-210 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-211 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-212 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-213 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-214 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-215 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-216 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-217 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-218 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-219 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-220 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-221 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-222 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-223 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-224 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-225 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-226 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-227 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-228 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-229 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-230 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-231 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-232 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-233 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-234 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-235 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-236 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-237 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-238 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-239 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-240 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-241 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-242 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-243 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-244 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAAST BLI01 18/05411-245 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-246 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-247 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-248 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-249 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-250 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-251 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-252 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-253 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-254 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-255 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-256 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-257 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-258 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-259 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-260 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-261 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-262 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-263 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-264 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-265 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-266 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-267 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-268 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-269 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - AVSLAG ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-270 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-090 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-091 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-092 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-093 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-094 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-095 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-096 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-097 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-098 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-099 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-100 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-101 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-102 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-103 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-104 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-044 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-045 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-046 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-047 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-065 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-066 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-067 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-068 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-069 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-070 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-071 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-072 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-073 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-074 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-065 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-066 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-067 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-068 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-069 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-043 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-044 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-045 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-046 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-047 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-048 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-049 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-040 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-041 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-042 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-043 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-050 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-051 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-052 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-053 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-054 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-055 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-056 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-057 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-058 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-062 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-063 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-064 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-065 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-066 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-067 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-068 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-069 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-070 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-059 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-060 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-061 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-062 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-063 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-064 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-065 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - TRUKKET FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-020 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-061 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-062 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-063 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-064 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-065 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-066 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-063 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-105 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-106 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-107 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-108 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-109 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-059 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - TILBUD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-060 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-061 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-062 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-063 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-064 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-065 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-066 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-067 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-068 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-069 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-070 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-071 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-072 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-073 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-074 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-075 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-076 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-077 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-054 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-055 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-056 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-057 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-058 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-059 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-060 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-061 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-062 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-063 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - TILBUD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-044 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-045 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-113 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-114 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-115 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-116 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - TILBUD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-117 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-118 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-119 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-120 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-121 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-122 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-123 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-124 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-125 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-126 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-053 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-054 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-055 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-056 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-057 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-069 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-070 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-071 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-072 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-073 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-071 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-072 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-073 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-074 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-075 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-076 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-077 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-078 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-079 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-080 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-081 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-060 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-061 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-062 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-063 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-064 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-065 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-044 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-045 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-046 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-047 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-048 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-049 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-050 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-051 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-052 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-053 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-083 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-084 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-085 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-086 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-087 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-088 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-089 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-090 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-091 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-092 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-093 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-014 25 Offl §25 2019/02/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-015 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-060 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-061 25 Offl §25 2019/02/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-062 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-027 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-028 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-029 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-030 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-028 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-029 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-012 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-013 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-029 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-030 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-031 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-032 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-033 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-034 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-035 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-036 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-015 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-016 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-017 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-015 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-016 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-020 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-021 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-022 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-023 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-015 25 Offl §25 2019/02/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-020 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-002 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-003 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-004 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-005 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK SERVICEKONSULENT- 50% FAST - SØKNAD SERVICEKONSULENT- 50% FAST GLS 19/00642-006 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-016 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-017 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-018 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-018 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-019 25 Offl §25 2019/02/01
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-020 25 Offl §25 2019/02/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST - SØKNAD INTERNUTLYSNING VERNEPL/SYKEPL/HELSEFAGARB. 80-100 % FAST MSTA 19/00663-002 25 Offl §25 2019/02/01
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - NY KONTROLLUTVALGS- OG REVISJONSFORSKRIFT Kommunal- og Moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-006 2019/02/01
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR, REGULERINGSPLAN FOR STANGELAND BARNESKOLE (PLANNR. 3035) Anne Brit Ånensen SMO02 16/04490-035 2019/02/01
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 9/22 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Prosjekt Konsult AS KMY 15/02335-053 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/138 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Trebygg Vest AS GEL 19/00021-070 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/131 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Trebyggvest AS GEL 19/00021-069 2019/02/01
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/256 I KARMØY KOMMUNE Johannesen Johannes AMJ 18/05088-003 2019/02/01
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/256 I KARMØY KOMMUNE Stensland Lars AMJ 18/05088-004 2019/02/01
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/256 I KARMØY KOMMUNE Stensland Lars AMJ 18/05088-005 2019/02/01
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 30.01.19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen AAHO 17/04741-060 2019/02/01
I TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Statens vegvesen - Region vest, XXI 19/00676-001 2019/02/01
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL ANG. SLUKKEVANNSKAPASITET John Helge Kaaløy ABU01 17/01108-048 2019/02/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE NJO 18/00359-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK 86/212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 86/212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Husøyvegen 250 AS BJP01 19/00667-002 26 Off.l.26 2019/02/01
I TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 2 - 70/17 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGG 2 Ktv Bygg AS KMY 10/02259-020 2019/02/01
I HSE TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING - OVERSENDELSE AV KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/02/01
I TEK 38/204 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE. TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE GARASJE, ANNEKS - 38/204 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSJONSKART, TEGNING OG AVSTANDSERKLÆRING Anders Strøm Olsson JMJ03 18/05644-003 2019/02/01
I TEK 71/186 - REVURVEGEN, BREKKE, NYBYGG GARASJE - 71/186 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ktv Bygg AS KMY 16/01627-005 2019/02/01
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
I TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 90/166 - SØKNAD OM DISPENSAJSON Svend Johan Fiskaaen EDH 19/00559-004 2019/02/01
I TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGER OG KONTOR - 86/84 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04955-003 2019/02/01
I TEK 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER - 98/8 - AUSTEVIK - VEDLIKEHOLD OG UTVIDELES AV BRYGGE, 2 STK NYE UTRIGGERE OG EN BØLGEBRYTER Byggmester Anders Klæhaug AS KRRE 19/00670-001 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00681-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SVAR PÅ E-POST AV 31.01.19 EEH 18/01685-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/00671-001 24 Offl.§24 2019/02/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/00131-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/181 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL SLOKKEVANN Stig Jerlow Jacobsen KIS 19/00053-005 2019/02/01
I TEK PLAN 5065-2 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL - GODKJENT 5.6.2018 - SVAR FRA FYLKESRÅDMANNEN - KRAV OM BEKLAGELSE - PLAN 5065-2 GODKJENT 5.6.2018 Rogaland Fylkeskommune YSL 18/01638-017 2019/02/01
U SEN INNFORDRING - ENDRING I FRIVILLIG AVTALETREKK NAV Pensjon Hardstad MHO01 18/04336-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U SKU TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - TILSKUDD FOR 2018- REGISTRERTE OG UREGISTRERTE TROSSAMFUNN/LIVSSYNSSAMFUNN Nlm Trossamfunn SMA 12/04356-029 2019/02/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/00782-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK 11/429 - MANNES - BRUKSENDRING SJØHUS/LAGER - 11/429 - MOTTATT MANGLER - HISTORIKK, SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL OG TEGNINGER Lars Vedøy IGR 18/05140-003 2019/02/01
I TEK 17/86 - ÅDLAND, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 17/86 - VEDRØRENDE BYGGING AV GARASJE Sigve Ådland EDH 17/00198-007 2019/02/01
I TEK 43/370 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, HANNE OG SOLHEIM, BJØRNAR - 43/370 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjørnar Solheim BJP01 19/00675-001 26 Off.l.26 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00637-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK 8/35 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - EIENDOMSSKATT - RETT PÅ BUNNFRADRAG MSA 19/00680-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/02/01
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - 64/392 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 Hanne Hauge Milje ALA04 19/00169-012 2019/02/01
I TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STAVA, SIGMUND AUDUN - 15/280 - VEDRØRENDE EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/00537-003 26 Off.l.26 2019/02/01
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - 64/392 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 Aud Gismervik ALA04 19/00169-013 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00632-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/974 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-074 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00633-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00634-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/02/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/494 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-075 2019/02/01
U TEK 86/212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 86/212 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartners... BJP01 19/00667-003 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SVAR PÅ EPOST 01.02.19 SWI 18/01685-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - SVAR PÅ EPOST 01.02.19 SWI 18/01685-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U TEK 43/370 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, HANNE OG SOLHEIM, BJØRNAR - SVAR - 43/370 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjørnar Solheim BJP01 19/00675-002 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Pedersen Kjell JHE 18/04983-001 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Jorunn JHE 18/04983-002 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Mangor JHE 18/04983-003 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sjøen Trygve Jostein JHE 18/04983-004 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørvik Vibeke JHE 18/04983-005 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tyse Ivar Hermund JHE 18/04983-006 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Erland Charlotte Stava JHE 18/04983-007 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Larsen Sigve Harald JHE 18/04983-008 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Kari JHE 18/04983-009 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilsen Odd Gunnar JHE 18/04983-010 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune JHE 18/04983-011 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilsen Odd Gunnar JHE 18/04983-012 2019/02/01
U TEK 15/55 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4728 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Einarsen Sven Helge JHE 18/04983-013 2019/02/01
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00183-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U TEK 111/36 - HØVRING - BETONG FLYTEBRYGGE - ORIENTERING OM BETONG FLYTEBRYGGE PÅ 111/36 - HØVRING Karmsund Havn IKS KRRE 18/05691-005 2019/02/01
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INNKALLING TIL SAMTALE EEH 18/01685-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/02/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE INDIVIDUELL ALLMENNPRAKSIS V/ AVALDSNES LEGESENTER - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGESAK - TILDELING HJEMMEL LYK 18/03129-027 25 Offl.§25 2019/02/01
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - 86/68 OG 86/73 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Fj Eiendom AS HAS 18/05675-013 2019/02/01