Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 142/500 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEGGHEIM BYGGESAK: 18/2744 - 142/500 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEGGHEIM BYGGESAK: 18/2744 Hervik Rør AS ORO01 18/04749-003 2019/01/31
I HSE SØKNADER - FAMILIEAVLASTER 2018/2019 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING SKLO 18/05620-001 25 Offl.§25 2019/01/31
U TEK 142/500 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/500 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG Tegning og Prosjekt Service AS JMJ03 18/02744-011 2019/01/31
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN TIL FELLESMØTE FOR ARBEIDSGRUPPA OG VANNOMRÅDEUTVALGET I HAUGALAND VANNOMRÅDE 31. JANUAR Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-041 2019/01/31
I SEN TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE AV SÆRUTSKRIFT FRA HAVNERÅDETS MØTE 06.12.2018 - SAK 19/18 FOR POLITISK BEHANDLING Karmsund Havn IKS VIJO 19/00655-001 2019/01/31
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - PAPOVI Karmøy Ju-Jutsu Klubb ANKO 19/00030-003 2019/01/31
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes pensjonistforening ANKO 19/00029-002 2019/01/31
I SEN LØNNSPOLITIKK - REVIDERING - REVIDERING AV LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE Anne Nilsen TUS 19/00644-001 2019/01/31
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - NORD - TYPE B - 119/117 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Opus Arkitekter AS KRRE 16/04381-007 2019/01/31
U TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/117 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BOLIG C5 Opus Arkitekter AS JKV 16/04384-021 2019/01/31
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes pensjonistforening (seniordans) ANKO 19/00029-001 2019/01/31
U TEK 93/85 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - TILBYGG ENEBOLIG - 93/85 - FERDIGATTEST Harald og Ågot Bergsli JHE05 13/02111-005 2019/01/31
I TEK 83/78 - SKEIE - GARASJE, MUR OG GJERDE - 83/78 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest KIS 18/05586-004 2019/01/31
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - ABTFNR Sevland skolekorps ANKO 19/00030-006 2019/01/31
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - SØR - TYPE A - 119/117 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Opus Arkitekter AS JKV 16/04377-025 2019/01/31
I TEK 63/11 - AUSTRE KARMØYVEG, NORDSTOKKE - RIVING AV MINDRE UTBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG - 63/11 - AUSTRE KARMØYVEG, NORDSTOKKE - RIVING AV MINDRE UTBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS EDH 19/00649-001 2019/01/31
I TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - 119/117 - ØNSKER UTSATT NEDSETTING AV FASTMERKER STD:18/5373 Gl Prosjektservice AS ALA04 18/05677-005 2019/01/31
I TEK 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/353 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE 19/00653-001 2019/01/31
I TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - 64/344 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON AUSTRE KARMØYVEG 182 Norva24 Vest AS HDO 18/04139-008 2019/01/31
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/13 - RAPPORT - RØRINSPEKSJON - BØVEGEN/FERJEVEGEN 6 Norva24 Vest AS HDO 15/04310-053 2019/01/31
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - UTTALE VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 18/04349-013 2019/01/31
I TEK 126/13 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND UTSLIPPSSAK: 17/2678 - 17/2624 - FERDIGMELDING RØR UTSLIPPSSAK: 17/2678 Tindeland Rør AS ALS06 17/02624-003 2019/01/31
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 64/1460 - SPØRSMÅL OM EVENTUELL PÅBYGG AV HUS Asle Rovik IGR 17/00073-205 2019/01/31
I TEK 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING - 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG OG FASADEENDRING FABRIKKBYGNING Pds Arkitekt AS JMJ03 19/00647-001 2019/01/31
I TEK 148/179 - JOMFRUVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/179 - OPPDATERT SØKNAD Thorax Tor Gunnar Isdahl KRRE 18/01119-015 2019/01/31
I TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG ERKLÆRING PÅ DEPONI Cowi AS IGR 18/05156-005 2019/01/31
U SKU KOMPETANSEMIDLER - BARNEHAGER - RAPPORTERING - KOMPETANSEMIDLER 2018 Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/01727-041 2019/01/31
I TEK 54/1 - DALE - TILBYGG BOLIG OG DRIFTSBYGNING - 54/1 - (KOPIMOTTKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE- TILBYGG TIL BOLIG Statens vegvesen - Region vest KIS 18/04005-002 2019/01/31
I PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 29.01.19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Rogaland fylkeskommune 17/04272-055 2019/01/31
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENES Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 16/04097-071 2019/01/31
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENES Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 16/04096-066 2019/01/31
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEDELPLANER FOR KOPERVIK, ÅKREHAMN OG SKUDENES Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 16/04098-071 2019/01/31
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - UTTALE TIL BOLIG-/FORRETNINGSBYGG 47 M FRA ÅKRA GAMLE KIRKE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 18/03307-027 2019/01/31
U TEK 122/21 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/21 - ØNSKER NATURFAGLIG UTTALE TIL SØKNAD OM NYDYRKING Birkeland Maskinentreprenør AS HHU 18/05395-004 2019/01/31
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00648-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00646-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-089 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-043 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-063 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-064 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-064 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-062 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-104 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-110 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-111 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-112 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-042 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-043 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-081 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-082 25 Offl §25 2019/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-059 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-025 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-026 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-014 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-020 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-027 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-028 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-004 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-012 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-013 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-014 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-013 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-014 25 Offl §25 2019/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-017 25 Offl §25 2019/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-018 25 Offl §25 2019/01/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-019 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-022 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-013 25 Offl §25 2019/01/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-014 25 Offl §25 2019/01/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-019 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-014 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-015 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-017 25 Offl §25 2019/01/31
I TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - 1/192 - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE ERKLÆRING MM Oaland AS ALA04 18/01410-009 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA ALBERT FERKINGSTAD - 29.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Albert Ferkingstad BHA02 17/00332-051 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA JOHN OLAV NESSA - 31.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - John Olav Nessa BHA02 17/00332-050 2019/01/31
I TEK 64/77 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS HASSEL STUB - 64/77 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS HASSEL STUB S O Lund AS ALS06 18/03245-003 2019/01/31
I TEK 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ - 4/469 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN STRØMØ S O Lund AS ALS06 17/03295-009 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA JACOB FERKINGSTAD - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Jacob Ferkingstad BHA02 17/00332-052 2019/01/31
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ - 120/120 - SVAR PÅ SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR FJERNING AV ULOVLIG TILTAK Karmsund Havn IKS KRRE 18/02902-011 2019/01/31
I TEK 15/2230, ÅRABROT/STONG, ÅKRA, NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2230 - VEDRØRENDE UTSATT FRIST FOR TILBAKEMENDLING Hans J Rasmussen AS JKV 09/01804-034 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA GEIR SIGURD ÅDLAND - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Geir Sigurd Ådland BHA02 17/00332-055 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA ELISABETH THORHEIM OG BJØRN OVE ÅDLAND - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Bjørn Ove Ådland BHA02 17/00332-054 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNENS KULTURAVD. VEDR. NYERE TIDS KULTURMINNER PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Rogaland fylkeskommune BHA02 17/00332-058 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET REGION SØR - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Fiskeridirektoratet BHA02 17/00332-059 2019/01/31
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - INFORMASJON OM KRAV TIL REVISORKONTROLL I HØVE "KOMMUNALT KOMPETANSE -OG INNOVASJONSTILSKOT" Fylkesmannen i Rogaland SGJ 12/00929-166 2019/01/31
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-011 2019/01/31
I TEK 149/460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKANFILBYGGET AS BYGGESAK 18/2600 - 149/460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKANFILBYGGET AS BYGGESAK 18/2600 Karsten Bjelland AS ORO01 19/00643-001 2019/01/31
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - UTTAK AV STEINMASSE - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland BFH 18/00926-026 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA KARL SIGURD TØNNESEN - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Karl Sigurd Tønnesen BHA02 17/00332-053 2019/01/31
I PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING PLAN 2116 - DETALJREGULERING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE - 5/7 MFL. Rogaland fylkeskommune 18/02698-018 2019/01/31
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Matricula AS EDH 19/00529-003 2019/01/31
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA NINA ÅDLAND - 30.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Nina Ådland BHA02 17/00332-056 2019/01/31
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE Rogaland fylkeskommune BFH 18/00926-027 2019/01/31
U TEK 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING - 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, KLAGE PÅ GEBYR, KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05330-033 2019/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/332 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Kjell Storesund GEL 19/00021-066 2019/01/31
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - MØTEREFERAT FRA STYRINGSGRUPPEN "TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI" Gustav Løge Fosse JASO 17/02743-014 2019/01/31
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER - RESULTAT AV EKSAMEN FORNYING OG FØRSTEGANGSAUTORISASJON Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/00532-002 26 Off.l.26 2019/01/31
U TEK 63/279 - SEKSJ 14 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE, OPPSETT AV GJERDE - 63/279 - SEKSJ 14 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - OPPSETT AV GJERDE KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland BFH 18/03699-014 2019/01/31
I BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - 2/177 OG 2/292 - SKUTEBERG Vikanes Bungum Arkitekter AS 19/00604-004 2019/01/31
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR LITEN REGULERINGSENDRING AV PLAN 5051 Runar Lunde YSL 19/00604-003 2019/01/31
U TEK GNR/BNR 123/134, BYGG A&B, KROSSNESV, SNIK. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - GNR/BNR 123/134, PURRING PÅ MANGLENDE FERDIGATTEST. Schmidt AS CAGR 08/01280-032 2019/01/31
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/31
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BLOCK WATNE - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIGAVGIFT Block Watne AS AMA 19/00117-005 2019/01/31
U TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGELAND - MASTER FOR MOBILDEKNING - 64/921 - PURRING AV FERDIGATTEST Technogarden Engineering Resources AS CAGR 13/00853-009 2019/01/31
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - MØTEREFERAT FOR REFERANSEGRUPPEN "TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI" Helge Stavenes JASO 17/02743-015 2019/01/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00541-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/567 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-067 2019/01/31
U TEK 90/39 - FISKÅVEGEN, FISKÅ, TIL-/PÅBYGG ENEBOLIG - 90/39 - OPPLYSNIGER OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG/PÅBYGG TIL ENEBOLIG Endré Olai Lind CAGR 13/01368-004 2019/01/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/00575-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I TEK 15/1592 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SJØEN - 15/1592 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN SJØEN S O Lund AS ALS06 18/03006-003 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 SKÅRFELTETET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 12/02524-174 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-175 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 12/02524-176 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-177 2019/01/31
U SKU HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - ANMODNING OM UTTALELSE - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - ORG.NR. 915188389 Utdanningsdirektoratet BAN03 19/00645-001 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-178 2019/01/31
I TEK 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR - 15/1883 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, HALVTAK PÅ EKSISTERENDE MUR Frode Haarr EDH 19/00527-002 2019/01/31
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 12/02524-179 2019/01/31
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SAMMENKOMST I TUASTAD BYGDEHUS 23.02.19 Tuastad bygdalag EVI1 19/00022-009 26 Off.l.26 2019/01/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03945-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I SEN 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE - TILBUD - 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE OEI 19/00290-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/31
I SEN 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE - TILBUD - 19/205 KJØP AV VIBRASJONSPLATE OEI 19/00290-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1121 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-068 2019/01/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00339-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
U TEK GNR/BNR 87/188, PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE. TILBYGG ENEBOLIG - GNR/BNR 87/188, PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE. TILBYGG ENEBOLIG Jostein Jacobsen CAGR 12/01125-007 2019/01/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM FORNYELSE - PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00767-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM FORNYELSE - PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00767-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
U TEK GNR/BNR 87/188, PRESTANESVEGEN, NORDRE VELDE. TILBYGG ENEBOLIG - GNR/BNR 87/188, OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Jostein Jacobsen CAGR 12/01125-008 2019/01/31
I TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/50 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I K Gabrielsen KRRE 17/05040-013 2019/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00625-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - 1. HALVÅR Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS RHO 18/02966-045 2019/01/31
U TEK 79/77 - VISNES - FASADEENDRING ENEBOLIG OG TERRENGENDRING - 79/77 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Tomasz Witkowski CAGR 13/02225-006 2019/01/31
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Edvar Kalstø BSO02 19/00657-001 24 Offl.§24 2019/01/31
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Edvar Kalstø ALS06 19/00658-001 24 Offl.§24 2019/01/31
U TEK 86/126, PRESTANESVEGEN, AVALDSNES. BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIG - 86/126 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Arild Bakke CAGR 10/02721-004 2019/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00627-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
U TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-012 2019/01/31
U TEK 15/2267 SEKSJ. 23 - ÅKRA - MONTERE SKYVEDØR FORAN EKSISTERENDE TERRASSE - 15/2267 SEKSJ. 23 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Jon Ståle Egge CAGR 13/03447-004 2019/01/31
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - FORNYELSE ANKO 17/03548-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/31
I TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - REVIDERT REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune JHE 18/05122-011 2019/01/31
U TEK 3/512 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG GARASJE, BOD OG MUR - 3/512 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Alexander Sjøen CAGR 13/01867-004 2019/01/31
I TEK 42/32 - GAMLE SYREVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOILIG M/LEILIGHET OG GARSJE - 42/32 - ERKLÆRING/AVTALE Eskild Kvala AS JMJ03 18/02082-006 2019/01/31
U TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Berge Sag og Trelast AS KRRE 18/05250-005 2019/01/31
U TEK 148/869 - LEGEVEGEN, NORHEIM, NYBYGG BOD, TILBYGG ENEBOLIG - 148/869 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Johan Gudmundsen CAGR 12/02198-004 2019/01/31
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLOAKKERING RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-413 2019/01/31
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE Fagforbundet TUS 19/00519-002 2019/01/31
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE Delta TUS 19/00519-003 2019/01/31