Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 102/41 - BYGNES - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/3526 - PARSELL 1 - 102/238 OG 102/239 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD: 18/3526 - PARSELL 1 Karmøy Kommune JONI 18/03853-019 2019/01/30
U TEK 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS (4 BOLIGER) - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/296 - 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS (4 BOLIGER) - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/296 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00297-002 2019/01/30
U TEK 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/293 - 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/293 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00295-002 2019/01/30
I TEK 43/601 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES. NYBYGG BOD - 43/601 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frank Olav Thorsen JHE05 16/04086-004 2019/01/30
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - BRANNTEKNISK PROSJEKTERING, ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Pds Arkitekt AS KIS 19/00304-006 2019/01/30
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 99/34 - YTTERLIGERE DOKUMENTASJON IFBM SØKNADSPLIKT FOR FASADEENDRING Preben Puntervold KRRE 17/00073-204 2019/01/30
U TEK 17/140 17/141 17/142 17/143 17/144 17/145 OG 17/146 - ÅDLAND, NYBYGG REKKEHUS 7 BOLIGER, TILH.ANLEGG VEI - 17/140 17/141 17/142 17/143 17/144 17/145 OG 17/146 - FERDIGATTEST - REKKEHUS 7 BOLIGER Odd Hansen AS JKV 16/00699-026 2019/01/30
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE FOR SLOKKEVANN PDS ARKITEKT AS KIS 19/00304-007 2019/01/30
I TEK 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ - 64/107 MFL. - SOLSTRANDVEGEN, STANGELAND - KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING TIL SJØ Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00639-001 2019/01/30
I TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00640-001 2019/01/30
I TEK 82/137 - FJEDLAVEGEN, HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 82/137 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL TIL FV. 847 Statens vegvesen - Region vest EDH 18/03376-004 2019/01/30
I TEK 15/466 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/466 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sevland Bunyan Arkitekter AS EDH 19/00629-001 2019/01/30
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - RAMMETILLATELSE - 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER Garvik Prosjekt AS IGR 19/00293-003 2019/01/30
U TEK 63/10 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 63/10 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Osvald Amland HHU 19/00033-003 2019/01/30
I TEK 5/637 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE TOMT 2 - 5/637 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/01944-016 2019/01/30
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN 27.01.19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Karmsund Havn IKS AAHO 17/04272-054 2019/01/30
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN IKS PLAN 2112 Karmsund Havn IKS AAHO 17/04741-059 2019/01/30
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-021 25 Offl.§25 2019/01/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE SKOLEGANG I TYSVÆR KOMMUNE PFA 19/00589-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM RESSURSER KNYTTA TIL §19G I BARNEHAGELOVEN ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER - RAMMETILLATELSE - 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER Garvik Prosjekt AS IGR 19/00296-002 2019/01/30
I TEK 64/211 - STANGALAND - FORHÅNDSKONFERANSE - 64/211 - STANGALAND - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Hlm Arkitektur AS IGR 19/00631-001 2019/01/30
I TEK 122/21 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/21 - MARKSLAGSKART MED PÅTEGNET OMRÅDE Birkeland Maskinentreprenør AS HHU 18/05395-003 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-247 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-248 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-249 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SEN SERVERINGSBEVILLING - ELIS KAFÉ AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Elis Kafé AS EVI1 19/00614-001 26 Off.l.26 2019/01/30
I TEK 13/571 - TJØSVOLL - BRYGGE OG UTFYLLING I SJØ - 13/571 - (KOPIMOTTAKER) FORLEØPIG TILBAKEMELDING - SØKNAD OM BRYGGE/UTFYLLING I SJØ Karmsund Havn IKS IGR 19/00628-001 2019/01/30
I TEK 148/93 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 148/93 - KOMMENTAR TIL RETURNERT SØKNAD Silje-Marie Froestad IGR 14/03303-010 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00617-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947 - DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD Cowi AS IGR 18/05156-004 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00625-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00625-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/04927-021 2019/01/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/00782-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK 84/5 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG, NYBYGG DRIFTSBYGNING + GJØDSELKUM - 84/5 - FERDIGATTEST Grude Bygg AS KMY 18/00308-011 2019/01/30
U TEK 84/5 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER BYGGING AV NYTT MELKEFJØS - FERDIGGODKJENNING OG SLUTTUTBETALING MATS EINAR SKEIE GNR. 84, BNR. 5 I KARMØY KOMMUNE Innovasjon Norge BJP01 17/01089-007 2019/01/30
U TEK 64/722 - SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG, HAGESTUE - 64/722 - FERDIGATTEST Kjetil Vanvik KMY 12/03429-007 2019/01/30
U TEK 48/1, 9 OG 39 - DRIFTSKONSESJON FOR HILLESLAND/SKJENET - TILTAKSHAVER: KARMØY NATURSTEIN AS - 8/1, 9 OG 39 - DRIFTSKONSESJON FOR HILLESLAND/SKJENET - KOMMUNENS MERKNADER TIL TILDELINGEN Karmøy Naturstein AS BHA02 18/04611-006 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00627-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00632-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00633-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER Smilden HPE 12/00684-071 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00634-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00636-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK 85/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS - SVAR - 85/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS Eiendomsmegler A AS BJP01 19/00605-002 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-047 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-048 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-049 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-060 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-092 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-093 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-094 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-095 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-096 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-097 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-098 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-099 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-100 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-101 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-102 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-103 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-053 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-108 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-109 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-069 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-070 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-058 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-059 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-080 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-012 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-013 25 Offl §25 2019/01/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-014 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-024 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-026 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-027 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-013 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-018 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-019 25 Offl §25 2019/01/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-011 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-025 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-026 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-011 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-012 25 Offl §25 2019/01/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-016 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-020 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-021 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-012 25 Offl §25 2019/01/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-004 25 Offl §25 2019/01/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-018 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-012 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-013 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-015 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-016 25 Offl §25 2019/01/30
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA ANN-ESTHER LIKNES DELPRETE - 29.01.19 - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Ann-Esther Liknes Delprete BHA02 17/00332-047 2019/01/30
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 18.MAI 2019 Skudenes Event AS EVI1 19/00022-008 2019/01/30
I TEK 11/430 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY - 11/430 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR VEDØY S O Lund AS ALS06 17/03654-003 2019/01/30
I TEK 22/280 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN JONASSEN STAVA - 22/280 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN JONASSEN STAVA S O Lund AS ALS06 16/01889-003 2019/01/30
I TEK 5/17 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN RASMUSSEN - 5/17 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN RASMUSSEN S O Lund AS ALS06 18/02842-003 2019/01/30
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA KARL SIGURD TØNNESEN - 29.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Karl Sigurd Tønnesen BHA02 17/00332-048 2019/01/30
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA BORGHILD L. TØNNESEN - 29.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Borghild Lurane Tønnesen BHA02 17/00332-049 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT - FORNYELSE ANKO 17/03548-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-009 2019/01/30
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS MBJ03 19/00501-010 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK 119/503 - MYKJE. OPPMÅLINGSFORRETNING. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 18/04401-052 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK 147/676 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 147/676 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Mathias Utvik Kvinnesland KRRE 19/00613-001 2019/01/30
U TEK 119/503 - MYKJE. OPPMÅLINGSFORRETNING. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING ROLF TERJE TVEITEN HAS 18/04401-053 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/901 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 8 Erling Johan Mosbron MAHA1 15/02071-162 2019/01/30
I TEK SAMSVARSERKLÆRING - GATELYS - SAMSVARSERKLÆRING - GATELYS KOPERVIK KIRKE Haugaland Kraft AS HPE 19/00616-001 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK 122/41 - RØYKSUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 122/41 - RØYKSUND - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Geir Gunvard Gran Jacobsen KRRE 19/00618-001 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Bygg Smart AS MAJ02 18/05500-003 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG ENEBOLIG, FASDEENDRING - 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, RIVING AV GARASJE I K Gabrielsen KIS 19/00619-001 2019/01/30
I TEK 5/637 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 2 - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1944 - 5/637 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1944 Vedavågen Rør As ALS06 16/01945-003 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 ÅKREHAMN BORETTSLAG Åkrehamn Borettslag I BMV 12/02524-168 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-169 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-170 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 NORHEIM BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-171 2019/01/30
I TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633 - MOTTATT MANGLER, IKKE ORIGINAL ERKLÆRING Helge Karsten Dahle EDH 18/04952-008 26 Off.l.26 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag II BMV 12/02524-172 2019/01/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag III BMV 12/02524-173 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/676 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Mathias Utvik Kvinnesland GEL 19/00021-063 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-101 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SEN REGNSKAPSAKER - MOMSKOMPENSASJON - VARSEL OM FASTSETTING AV MERVERDIGAVGIFTSKOMPENSASJON ETTER AVGRENSET KONTROLL AV KOMPENSASJONSMELDINGEN Skatteetaten CEL 12/03021-032 13 Off.l.§13 mval §13-2 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK AVLØPSANLEGG SÆVIKVEGEN 11, SÆVIKDALEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM AVLØPSANLEGG SÆVIKVEGEN 11, SÆVIKDALEN Kartverket - Tinglysingen MAHA1 19/00279-001 2019/01/30
I TEK 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - 66/194 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/00621-001 2019/01/30
I TEK 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/181 - UTSKRIFT FRA GRUNNBOKEN; BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT, KART MED VIST OPPARBEIDELSE AV GANGRETT, FOTO GANGVEG Stig Jerlow Jacobsen KIS 19/00053-004 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/157,217,660,1822 OG 332-333 - BESTILLING AV NABOLISTE Kristoffer Ånensen GEL 19/00021-064 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN 107/53 - LINDØY, SØKNAD OM SEKSJONERING - SEKSJONERING 107/53. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/00235-004 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE - ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - FORLENGELSE AV AVTALE Sverre W. Monsen AS TES02 16/02583-016 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Vassbakk & Stol AS MAJ02 18/05500-004 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Rørlegger Geir Sirnes AS MAJ02 18/05500-005 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Apply AS MAJ02 18/05500-006 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Gk Inneklima AS MAJ02 18/05500-007 2019/01/30
I TEK UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE - OPPDRAGSBEKREFTELSE - UTBYGGING OG OMBYGGING Risanger & Sønn AS MAJ02 18/05500-008 2019/01/30
I TEK 66/194 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TROND MARTIN NILSEN BYGGESAK 19/621 - 66/194 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER TROND MARTIN NILSEN S O Lund AS ORO01 19/00626-001 2019/01/30
U TEK 146/131 - FERJEVEGEN, BØ - TILBYGG BOLIG, GARASJE - 146/131 - FERJEVEGEN, BØ - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland BFH 18/05206-010 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGERTJENESTER - KUNNGJØRING - 19/506 RAMMEAVTALE RØRLEGGERTJENESTER OG MATERIELL Doffin TES02 19/00506-001 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I TEK 114/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BØE, VICTOR OLUF - 114/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BØE, VICTOR OLUF Victor Oluf Bøe BJP01 19/00630-001 26 Off.l.26 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-117 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00637-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00637-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-119 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/1699 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT BEKKAVEGEN 5 Liv Bente Rasmussen MAHA1 15/02071-164 2019/01/30
U TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - SVAR - MOTTATT REVIDERT ERKLÆRING TIL TINGLYSING - 1/192 STD:17/4685 - PARSELL 2 Porsholmen Utbygging AS ALA04 18/01410-008 2019/01/30
U TEK 15/620 - RINDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/620 - RETUR AV SØKNAD Jarl Hansen KIS 11/01045-005 2019/01/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1013 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-065 2019/01/30
U TEK 114/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BØE, VICTOR OLUF - SVAR - 114/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BØE, VICTOR OLUF Victor Oluf Bøe BJP01 19/00630-002 2019/01/30
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - UTGÅR - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - UTTAK AV STEINMASSE - KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune BFH 18/00926-025 2019/01/30
U SEN 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4045 - 120/172,167. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/4045 Kartverket - Tinglysingen REK 18/04620-034 2019/01/30
I TEK 122/25 - SUKKERVIKA, RØYKSUND - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG - 122/25 - KOPIMOTTAKER, HELLERISTNING ID 4592-1 UNDER STOVEGOLV Rogaland Fylkeskommune KRRE 17/04690-003 2019/01/30
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03802-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00625-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00617-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/30
U TEK 122/21 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/21 - ØNSKER KULTURMINNEFAGLIG UTTALE TIL SØKNAD OM NYDYRKING Rogaland Fylkeskommune HHU 18/05395-005 2019/01/30