Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 102/41 - BYGNES - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/3526 - PARSELL 1 - 102/238 OG 102/239 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/3526 - PARSELL 1 Karmøy Kommune JONI 18/03853-020 2019/01/29
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 T Halleland AS ORO01 19/00490-003 2019/01/29
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 T Halleland AS ORO01 19/00490-004 2019/01/29
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 T Halleland AS ORO01 19/00490-005 2019/01/29
U TEK 16/194 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG - 16/194 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Byggmester og tekniker Geir Østevik JKV 09/01396-026 2019/01/29
U TEK 58/105 - KOPERVIK, FASADEENDRING NÆRING/BOLIG - 58/105 - FERDIGATTEST Håkonsen Utleie AS KMY 15/04665-004 2019/01/29
U TEK 68/55, 442, AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE. TILBYGG LAGER - 68/55, 442 - FERDIGATTEST Håkonsen Eiendom AS KMY 13/02814-005 2019/01/29
U TEK 90/112 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL VASKEROM - 90/112 - FERDIGATTEST Leonard Borg Eriksson JHE05 11/01587-005 2019/01/29
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00250-002 2019/01/29
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00251-002 2019/01/29
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00253-002 2019/01/29
U TEK 45/47 - ALMANNAMYRVEGEN, KUVIK - NYBYGG GARASJE - 45/47 - FERDIGATTEST Gudrun Vea Melhus JHE05 16/04568-008 2019/01/29
U TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/01875-015 2019/01/29
U TEK 17/140 17/141 17/142 17/143 17/144 17/145 OG 17/146 - ÅDLAND, NYBYGG REKKEHUS 7 BOLIGER, TILH.ANLEGG VEI - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 16/00699-027 2019/01/29
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 HUSØY - MOTTATT ANSVARSRETT OG BRANNRAPPORT Pds Arkitekt AS KIS 19/00304-004 2019/01/29
U TEK 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2970 - 120/42 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/2970 Rein Modulv Minde JONI 18/03794-003 2019/01/29
I TEK 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 57/688 - MOTTATT MANGLER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 18/05583-004 2019/01/29
I TEK 148/947 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947, NORHEIM - MOTTATT MANGLENDE DOKUMENTASJON Cowi AS IGR 18/05156-003 2019/01/29
I TEK 119/118 - TEKNISK PLAN FOR MYKJETUNET, VORMEDAL - OPPFØLGING AV PUNKTER MYKJETUNET, VORMEDAL Odd Hansen AS BTH04 16/03224-021 2019/01/29
U TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS1 - REKKE A - 119/645 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REKKE A Odd Hansen AS JKV 16/03041-012 2019/01/29
U TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS3 - REKKE C - 119/645 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - REKKE C Odd Hansen AS JKV 16/03043-011 2019/01/29
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 31. JANUAR Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-040 2019/01/29
U TEK 4/128 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE MED BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 4/128 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE MED BOD I K Gabrielsen IGR 19/00549-002 2019/01/29
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - 112/6 - MINDRE REGULERINGSARBEID VED SKREVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/00604-001 2019/01/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 47/387 OG 47/9 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 21.1.2019 MSA 15/01392-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/29
U TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/05106-013 2019/01/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 47/387 OG 47/9 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND - 21.1.2019 MSA 15/01392-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/29
U TEK 147/151 - HAUGVEGEN, VORMEDAL. OPPSETTING AV MUR MOT KOMMUNAL VEI - 147/151 - FERDIGATTEST Knut Olav Robberstad Ystaas KMY 08/01460-008 2019/01/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 59/149 OG 59/111 - NÆRINGSEIENDOM - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 21.1.2019 MSA 15/01915-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/534 - NÆRINGSEIENDOM - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND 21.1.2019 MSA 15/01914-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/299 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND 21.1.2019 MSA 15/02003-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/29
U TEK 119/645 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/645 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - FELLESANLEGG REKKEHUS Odd Hansen AS JKV 16/03039-008 2019/01/29
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/04927-020 2019/01/29
I TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS JMJ03 17/05025-015 2019/01/29
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - ØNSKER HØYDEFASTSETTELSE Eskild Kvala AS JKV 17/04299-021 2019/01/29
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - SJØHUS VEAVÅGEN - VARSLING NABOER OG MYNDIGHETER - PLAN 2114 Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-021 2019/01/29
U SEN KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - SVAR - OPPNEVNING AV NYE MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2017-2020 Karmøy Lensmannskontor EDA 16/04847-004 2019/01/29
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/314 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 93 Per Marton Pedersen MAHA1 15/04309-085 2019/01/29
U TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Karmøynytt / KK-nettside BHA02 15/01064-029 2019/01/29
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - TILLEGGSINFORMASJON, REVIDERT SITUASJONSKART Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-005 2019/01/29
U TEK 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER - 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER Vedavågen Rør AS ALS06 19/00599-002 2019/01/29
U TEK VERDITAKST TOMTEAREALER - KARMØY KOMMUNE - KJØP AV AREAL FRA GARDS- OG BRUKSNUMMER 16/175 Emeline Medhaug MAAA1 18/04973-005 2019/01/29
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - KULTURELL KOSEKVELD PÅ NORHEIM KULTURHUS 01.02.2019 Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-007 2019/01/29
U TEK 43/604 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - SVAR - 43/604 - KORRESPONDANSE VEDRØRENDE GJERDE I SIKTSONE Eskild Kvala AS HPE 18/03654-010 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-074 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-075 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-088 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-042 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-062 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-063 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-041 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-042 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-046 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-058 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-059 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-050 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-051 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-052 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-106 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-107 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-051 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-052 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-068 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-067 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-068 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-041 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-042 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-043 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-044 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-045 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-046 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-047 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-048 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-049 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-050 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-051 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-052 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-053 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-054 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-055 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-056 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-057 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-058 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-059 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-060 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-061 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-062 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-063 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-064 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-065 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-066 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-067 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-068 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-069 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-070 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-071 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-072 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-073 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-074 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-075 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-076 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - BEKREFTELSE AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-077 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-039 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-040 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-041 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-079 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-012 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-013 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TILBUD MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-010 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-011 25 Offl §25 2019/01/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-058 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-008 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-009 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-010 25 Offl §25 2019/01/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-011 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-014 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-017 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-009 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-010 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-011 25 Offl §25 2019/01/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-014 25 Offl §25 2019/01/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-015 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-014 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-015 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-016 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-017 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-018 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-019 25 Offl §25 2019/01/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-003 25 Offl §25 2019/01/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-015 25 Offl §25 2019/01/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-016 25 Offl §25 2019/01/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-017 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-006 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-007 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-008 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-009 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-010 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-011 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-010 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-011 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-012 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-013 25 Offl §25 2019/01/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-014 25 Offl §25 2019/01/29
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Henning Thorbjørnsen ALS06 19/00498-004 2019/01/29
U TEK 147/124 - MOKSHEIM. OPPSETTING AV GJERDE - 147/124 - FERDIGATTEST Kathrine Hettervik KMY 08/00733-007 2019/01/29
U TEK 147/146 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING ENEBOLIG OG TERRASSE - 147/146 - FERDIGATTEST Kristian Aleksander Eliassen KMY 10/02210-005 2019/01/29
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/117-SOLHAUGEN - VEDR. BRUKSTILLATELSE C5 Opus Arkitekter AS JKV 16/04384-022 2019/01/29
I TEK VEGLYS OG GATELYS - VEDLIKEHOLD - SIGNERT VEDLIKEHOLDSAVTALE GATELYS 2019 Haugaland Kraft AS HPE 12/04126-012 2019/01/29
I TEK 15/2468 - STONGTUNET, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 6 LEILIGHETER - 15/2468 - SØKNAD OM IGANGSETTING STONGTUNET BK05 Trygve J Sjøen AS JKV 18/05175-006 2019/01/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00586-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
I TEK 64/722 - SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG, HAGESTUE - 64/722 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Vanvik KMY 12/03429-006 2019/01/29
I TEK 93/85 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - TILBYGG ENEBOLIG - 93/85 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald og Ågot Bergsli JHE05 13/02111-004 2019/01/29
U TEK 131/47 - KVEITAVIK, TORVASTAD - UTVIDELSE AV KAI - 131/47 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 18/05177-005 2019/01/29
I TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4685 - PARSELL 2 - 1/192 - MOTTATT MANGLER, ERKLÆRING Gunn Synnøve Hammersland AMJ 18/01410-007 26 Off.l.26 2019/01/29
U TEK 119/117 - TEKNISK PLAN FOR SOLHAUGEN - REFERAT BEFARING 119/117 - TEKNISK PLAN FOR SOLHAUGEN Gl Prosjektservice AS BTH04 18/00599-015 2019/01/29
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Berge Sag og Trelast AS MBJ03 19/00501-008 2019/01/29
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - 3/722 - VEDRØRENDE OPPARBEIDELSE OG ERVERV AV VEGGRUNN - SIGNERT SKJØTE Marte Selliken Johannessen AEI04 15/04912-141 26 Off.l.26 2019/01/29
I TEK 120/42 , 120/74 , 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/2969 - PARSELL 2 - 120/167 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HME 18/03412-002 2019/01/29
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00531-002 24 Offl.§24 2019/01/29
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00509-002 24 Offl.§24 2019/01/29
I TEK 107/53 - LINDØY, SØKNAD OM SEKSJONERING - 107/53 - KLAGEFRIST SEKSJONERING Arne Håkonsen HAS 19/00235-003 26 Off.l.26 2019/01/29
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 125/9 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Ådne Kristian XXI 19/00241-002 2019/01/29
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 125/9 I KARMØY KOMMUNE Bratthammer Kaia XXI 19/00241-003 2019/01/29
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 125/9 I KARMØY KOMMUNE Heien Harald Kvalheim XXI 19/00241-004 2019/01/29
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 125/9 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Ragnar XXI 19/00241-005 2019/01/29
I TEK 66/954 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/02843-015 2019/01/29
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/294 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 95 Jan Eide MAHA1 15/04309-086 2019/01/29
U SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - PRIORITERING AV SØKNADER TIL "NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER 2019" Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EIE 16/03584-028 2019/01/29
I TEK 85/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS - 85/56 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INDUS AS Indus AS BJP01 19/00605-001 2019/01/29
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - - PLANEN OPPHEVES - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL Nils Johan Stonghaugen BHA02 16/04060-059 2019/01/29
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 -INFORMASJON OM SAKENS UTVIKLING Advokat Halvor Urrang Simonsen AS KMY 12/01805-066 2019/01/29
I TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 - KLAGE TIL FYLKESMANNEN I ROGALAND VEDRØRENDE RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HAS 18/05402-005 2019/01/29
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OG RAPPORTERING PÅ TILSKUDD PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE-OG OMSORGSTJENESTENE Fylkesmannen I Rogaland ENS 19/00601-001 2019/01/29
I TEK 57/53 - HENVENDELSER VEDRØRENDE BYGGING/REHABILITERING I FREDNINGSOMRÅDE/SKUDENESHAVN - 57/53 - UTTALELSE I SAK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 18/04925-011 2019/01/29
I TEK 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE - 57/102 - UTTALELSE I SAK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/00149-004 2019/01/29
I TEK 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN - 57/87 - UTTALELSE I SAK Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/00204-003 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-080 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-081 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 03.04.19 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-174 2019/01/29
I TEK 15/2168 - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Monica Lund ALS06 19/00609-001 2019/01/29
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - DETALJREGULERING 2107 FV. 47 ÅKRA SØR - VEAKROSSEN. ARBEIDSMØTE MED FYLKESMANNEN I ROGALAND ETTER NYTT VEDTAK KMD Statens vegvesen - Region vest JST 17/03376-015 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-082 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
I TEK 53/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 53/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Gaute Lundberg LKS 19/00607-001 2019/01/29
I TEK 141/28 - LITLASUND - 6 STK LAGERTANKER, ETABLERING AV ANLEGG FOR MOTTAK OG VARMEBEHANDLING AV MATAVFALL - 141/28 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE Arbeidstilsynet KIS 18/00314-025 2019/01/29
U TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-017 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-083 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
I TEK 63/174 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4077 - 63/174 - ERKLÆRING Osvald Amland ALA04 18/04554-008 26 Off.l.26 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-084 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
I TEK 147/15 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 147/15 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Thomas Olsen BSO02 19/00610-001 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-086 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
U TEK 126/3 OG 126/14 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 126/3 OG 126/14 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Svein Erik Haugen HAS 19/00606-001 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-087 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 18/04336-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV HELSEKORT MBB 12/04604-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/29