Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 17/05542-017 2019/01/28
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 18.DESEMBER 2018 Smilden HPE 12/00684-070 2019/01/28
U TEK 47/321 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALVIK EIENDOM - BYGG 1 BYGGESAK 18/5523 - 47/321 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALVIK EIENDOM - BYGG 1 BYGGESAK 18/5523 S O Lund AS ORO01 18/05526-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-003 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-004 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-005 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-006 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-007 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-008 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-009 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-010 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/218 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00197-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/218 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00197-003 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/218 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00197-004 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-003 2019/01/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05055-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 19/00487-002 2019/01/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05056-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 T Halleland AS ORO01 19/00490-002 2019/01/28
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Inge Vaaga AS ALS06 19/00498-003 2019/01/28
U TEK 47/321 - VIK - RIVING EKSISTERENDE BYGG, NYBYGG ENEBOLIG OG CARPORT M/BOD - BYGG 1 - RAMMETILLATELSE - 47/321 - VIK - RIVING EKSISTERENDE BYGG, NYBYGG ENEBOLIG OG CARPORT M/BOD - BYGG 1 Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/05523-003 2019/01/28
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/84 - BIOMAR AS, HUSØY - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/684 - BIOMAR HUSØY Teknisk bureau AS ALS06 19/00502-002 2019/01/28
U TEK 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN - 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 19/00536-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00228-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00229-002 2019/01/28
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-020 25 Offl.§25 2019/01/28
I TEK OLJEUTSKILLERE - TØMMING OG KONTROLL - OVERSENDER ÅRSRAPPORTER FOR OLJEUTSKILLERANLEGG 2018 Niras Norge AS ORO01 12/00835-015 2019/01/28
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - OVERSENDER TINGLYST ERKLÆRING 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET Garvik-Gruppen AS BTH04 17/01422-023 2019/01/28
I TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, REGIONALPLANAVD. - 20.01.19 PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 Rogaland fylkeskommune YSL 18/03219-013 2019/01/28
I SEN HAUGALANDSPAKKE 2 - MULIGE SAMFERDSELSPAKKE(R) PÅ HAUGALANDET ETTER 2023 - PRINSIPPSAK TIL BEHANDLING I KOMMUNENE Rogaland Fylkeskommune ved fylkesordfører LYK 19/00573-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00230-002 2019/01/28
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00272-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I TEK 122/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN-HARALD VIK - 122/109 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN-HARALD VIK Karmøy Rørteknikk AS ALS06 18/02631-003 2019/01/28
I TEK 122/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTHA JOHANNE VIK ØVREBØ - 122/112 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTHA JOHANNE VIK ØVREBØ Karmøy Rørteknikk AS ALS06 18/02632-003 2019/01/28
I TEK 122/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUDI JESSEN - 122/94 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUDI JESSEN Karmøy Rørteknikk AS ALS06 18/02630-003 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00232-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00233-002 2019/01/28
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00249-002 2019/01/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - AVALDSNES ALDER OG HELSESENTER OG DRIKKEVANN MJØVANN - KILDE - UKE 2 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-006 2019/01/28
I TEK 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER - 5/440 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KARMØY STORSENTER Vedavågen Rør AS ORO01 19/00599-001 2019/01/28
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - OVERSENDER SKILTPLAN TIL KOMMUNAL GODKJENNING Cowi AS BTH04 18/02711-024 2019/01/28
I TEK MINIRENSEANLEGG - OVERSENDER ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG Ecobio Norge AS ELO 12/01007-022 2019/01/28
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM TILSYN - EIDEVEGEN 13 Arbeidstilsynet BOER 12/00140-219 2019/01/28
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - KOPI AV LEVERT SØKNAD - REFUSJON AV KOMMUNENES UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN Miljødirektoratet PCH01 15/00015-007 2019/01/28
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - FJQTUY Kopervik korforening ANKO 19/00030-002 2019/01/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/238 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 90 Jan Ståle Simonsen MAHA1 15/04309-082 2019/01/28
I SEN GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS JBE01 19/00588-001 2019/01/28
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - ANNONSE - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Karmøynytt / KK-nettside AAHO 17/03866-032 2019/01/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/244 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 92 Bernt Inge Andersen MAHA1 15/04309-083 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/844 , 433 ,781 MFL. - BESTILLING AV NABOLISTE - VARSLING OM OPPSTART REGULERINGSARBEID Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 19/00021-053 2019/01/28
I TEK 15/722 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/722 - EIENDOMSKATT MSA 18/02663-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/163 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole Brede Melhus GEL 19/00021-054 2019/01/28
I TEK 142/256 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, HARALD, MAGNE OG ANDERS GROVE - 142/256 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, HARALD, MAGNE OG ANDERS GROVE Anders Grove Storesund BJP01 19/00584-001 26 Off.l.26 2019/01/28
U TEK TEKNISK PLAN - REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK - TEKNISK GODKJENNING REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK Karmøy kommune, VAR-avd. BTH04 19/00187-008 2019/01/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00586-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I TEK 145/28 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 145/28 - STANS AV SERVICE PÅ BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS KMY 13/03858-020 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 12/440 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 19/00021-055 2019/01/28
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETUTVALGET 23.01.19 POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-219 2019/01/28
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INVITASJON- ORIENTERINGER TIL KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET I 2019 FRA ADMINISTRASJONEN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-221 2019/01/28
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00591-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00592-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-031 2019/01/28
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-030 2019/01/28
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-025 2019/01/28
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 SALGSBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-043 2019/01/28
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-037 2019/01/28
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01705-016 2019/01/28
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01587-042 2019/01/28
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-029 2019/01/28
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-020 2019/01/28
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALG AV TOBAKKSVARER - 21.01.19 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-016 2019/01/28
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMELDING 2018 - SAK TIL KOMMUNESTYRET POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-220 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-045 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-058 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-091 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-105 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-066 25 Offl §25 2019/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-013 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-010 25 Offl §25 2019/01/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-013 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-011 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-012 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-013 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-011 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-009 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-010 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-011 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-012 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-013 25 Offl §25 2019/01/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - SØKNAD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-014 25 Offl §25 2019/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-008 25 Offl §25 2019/01/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-009 25 Offl §25 2019/01/28
I HSE KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING - KLAGE PÅ MANGLENDE AVLASTNING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/28
I HSE KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING - TILSVAR PÅ TILBAKEMELDING - KLAGE MANGLENDE TJENESTEYTING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/28
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Garvik Prosjekt AS MBJ03 19/00501-006 2019/01/28
U TEK 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule EDH 19/00574-002 2019/01/28
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited MBJ03 19/00501-007 2019/01/28
U TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - SVAR - GJELDER REGRESSVARSEL, VANNLEDNINGSBRUDD NORDRE LIKNESVEG 3 SKADENR. PRO-582168 Protector Forsikring ASA KSG 19/00496-004 2019/01/28
U TEK 142/256 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, HARALD, MAGNE OG ANDERS GROVE - SVAR - 142/256 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, HARALD, MAGNE OG ANDERS GROVE Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/00584-002 2019/01/28
U TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - SVAR - 102/238 - FORTSATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-004 2019/01/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/196 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SAMLELEDNING Unni Rita Haavik MAHA1 15/04309-084 2019/01/28
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svend Johan Fiskaaen EDH 19/00559-003 2019/01/28
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - MERKNAD TIL PLAN 674 KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst JST 16/04097-070 2019/01/28
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/165 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd V. Sevland GEL 19/00021-056 2019/01/28
U TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - MANGELBREV 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE Jarl Havnen KRRE 18/05328-008 2019/01/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD - KOMMUNENS VEDTAK OPPHEVES BEFA SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK HJELP ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - SVAR - FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - MELDING OM ENDRING I FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTET KARMØY KOMMUNES TILBAKEMELDING Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet BJP01 19/00593-002 2019/01/28
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) - ARBEIDSPLAN MELLOM KAMØY KOMMUNE OG IKA ROGALAND Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-070 2019/01/28
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03927-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - MERKNAD TIL PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY Stava Eiendom AS AAHO 17/04741-058 2019/01/28
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Camilla Haakull Hobbesland SALF 19/00598-001 2019/01/28
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND STUDENT Mariel Kvalavåg SALF 19/00598-002 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 114/324 - BESTILLING AV NABOLISTE Hus28 AS GEL 19/00021-057 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 4/215 - BESTILLING AV NABOLISTE Jarle Torvestad GEL 19/00021-058 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 25/2 - BESTILLING AV NABOLISTE OG REGULERINGSKART Charlotte Hult GEL 19/00021-061 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 29/12 - BESTILLING AV NABOLISTE OG REGULERINGSKART Charlotte Hult GEL 19/00021-060 2019/01/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00533-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 141/118 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Svein Lillesund HAS 18/03947-034 2019/01/28
U TEK 3/189, 269 - RETTING I MATRIKKELEN OG SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - 3/189, 269 OG 3/217 - UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Evy Johannesen ALA04 18/05502-005 2019/01/28
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03802-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK 64/1366 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - SVAR - 64/1366 - FORESPØRSEL OM KJØP AV AREAL Robin Hult MAAA1 19/00299-002 2019/01/28
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE HAV AS Hav AS CBE02 18/01699-038 2019/01/28
U SEN INNFORDRING - BEGJÆRING OM OVERFØRING AV TREKK CEM01 18/04336-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I TEK 31,38/10,278 OG 288 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGA-SEVLAND, INGFRID - 31,38/10,278 OG 288 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingfrid Haga-Sevland BJP01 19/00600-001 26 Off.l.26 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1463 - BESTILLING AV NABOLISTE Berga sag og trelast AS GEL 19/00021-059 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Munkejord Lillian XXI 18/05363-001 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gudmundsen Annbjørg Utvik XXI 18/05363-002 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gudmundsen Oddbjørn XXI 18/05363-003 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Eirik Nordbø XXI 18/05363-004 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Kjell E XXI 18/05363-005 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bjørg Eldrid Hamre XXI 18/05363-006 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Molde Margot Helene XXI 18/05363-007 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Marit Johanne Larsen XXI 18/05363-008 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tingvoll Inge Magne XXI 18/05363-009 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Einar XXI 18/05363-010 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Geir Kåre XXI 18/05363-011 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunleiv Magne XXI 18/05363-012 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunnar XXI 18/05363-013 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Odd Gunnar XXI 18/05363-014 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Sigve XXI 18/05363-015 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Torhild XXI 18/05363-016 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Turid Elise XXI 18/05363-017 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vaaga Knut XXI 18/05363-018 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lyng Martine Holstad XXI 18/05363-019 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lyng Tommy Holstad XXI 18/05363-020 2019/01/28
U TEK 4/186 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5079 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vaaga Jan Kåre XXI 18/05363-021 2019/01/28
U TEK 122/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUDI JESSEN - 122/94 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RUDI JESSEN Rudi Jessen ALS06 18/02630-004 2019/01/28
U TEK 3/189, 269 - RETTING I MATRIKKELEN OG SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - 3/189, 269 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Kåre Malvin Thomassen ALA04 18/05502-006 2019/01/28
U TEK 122/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN-HARALD VIK - 122/109 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JOHN-HARALD VIK John-Harald Vik ALS06 18/02631-004 2019/01/28
U TEK 122/112 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTHA JOHANNE VIK ØVREBØ - 122/112 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MARTHA JOHANNE VIK ØVREBØ Martha Johanne Vik Øvrebø ALS06 18/02632-004 2019/01/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03945-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/353,350 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik hus Karmøy GEL 19/00021-062 2019/01/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00247-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
I TEK 17/124 - TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ ÅDLAND - 17/124 - OVERTAKELSEPROTOKOLL - BOLIGFELT PÅ ÅDLAND ODD HANSEN BOLIGBYGGING AS Odd Hansen Prosjekt AS MBJ03 16/01180-024 2019/01/28
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - UTSATT FRIST MAHA1 14/01176-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/28
U TEK 31,38/10,278 OG 288 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGA-SEVLAND, INGFRID - SVAR - 31/10, 38/278 OG 288 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingfrid Haga-Sevland BJP01 19/00600-002 2019/01/28
U TEK 122/229 - RØYKSUND, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/229 - RØYKSUND, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Garvik Prosjekt AS KRRE 18/05221-003 2019/01/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2019 SWI 14/03809-031 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2019/01/28
I TEK 53/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: ANNE LISE BLIKSHAVN - LEIER: GAUTE LUNDBERG - 53/1 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: ANNE LISE BLIKSHAVN - LEIER: GAUTE LUNDBERG Gaute Jansen Lundberg LKS 19/00602-001 2019/01/28