Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - TEKNISK GODKJENNING STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-016 2019/01/25
U TEK 102/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISVIK BYGGESAK 17/5542 - 102/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISVIK BYGGESAK 17/5542 Vedavågen Rør AS ORO01 18/00336-002 2019/01/25
U TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - SAK TIL UTTALE - 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 18/05582-002 2019/01/25
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - ERSTATNING I FORBINDELSE MED FORSKUTTERTE KOSTNADER Karmøy Rørteknikk AS KEB 14/01402-307 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/25
U TEK 59/41 - CARL LUNDSBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK, FASADEENDRING OG UTVIDELSE AV TERRASSE MOT SØR VEST M/TRAPP - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 59/41 - CARL LUNDSBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK, FASADEENDRING OG UTVIDELSE AV TERRASSE Ida Kristin M og Anders Håkonsen EDH 19/00191-003 2019/01/25
U TEK 66/264 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - BYGNINGSKONTROLL - 66/264 - PÅLEGG OM SIKRING OG ISTANDSETTING Roger Dybdahl KMY 17/00633-004 2019/01/25
U TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sverre Vedøy EDH 19/00082-007 2019/01/25
I HSE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER - HØRINGSINNSPILL Kommuneoverlegen i Karmøy kommune CBE02 18/04904-011 2019/01/25
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/243 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 87 Atle Kallevig MAHA1 15/04309-081 2019/01/25
I TEK KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE - TILBUD, ENVIROPACK Enviropac Group AS SAT 19/00570-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE - TILBUD, TOTAL HOLDING Total Holding AS MAHA2 19/00570-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-013 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-014 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - AVSLAG 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-015 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - AVSLAG 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-016 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-075 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-076 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-077 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-078 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-060 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-038 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-056 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-055 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-056 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-082 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-083 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-084 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-085 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-054 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - TILBUD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-055 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-056 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - TILBUD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-057 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-013 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-014 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-015 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-016 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-017 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-018 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-019 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-020 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-021 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-022 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER - BEKREFTELSE HELSESØSTER JEN05 18/05522-023 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-046 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-103 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-067 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-061 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-038 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-036 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-077 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-027 25 Offl §25 2019/01/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-053 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-054 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TRUKKET RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-055 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-056 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-057 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-005 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-020 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-021 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-022 25 Offl §25 2019/01/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-008 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-012 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-024 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-012 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-016 25 Offl §25 2019/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-009 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-023 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-018 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-025 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-026 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-027 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-028 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-029 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-030 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-031 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-032 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-033 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-034 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-035 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-036 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-037 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-038 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-039 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-040 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-041 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-042 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-043 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-044 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-045 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-046 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - BEKREFTELSE PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-047 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-007 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-008 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-005 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-006 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-007 25 Offl §25 2019/01/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-012 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-002 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-003 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-004 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-005 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) - SØKNAD MILJØARBEIDER NAV FLYKTNINGTEAM (VIKARIAT) JEN05 19/00578-006 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-002 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-003 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-004 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-005 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-006 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-007 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 19/00579-008 25 Offl §25 2019/01/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100 % FAST- BESTILLERKONTORET JEN05 19/00580-002 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-004 25 Offl §25 2019/01/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-003 25 Offl §25 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Nina Haugseth Svendsbø SALF 18/00462-170 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING AV STIPEND Mona Sveia SALF 18/00462-171 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Keth Elisabeth Solberg SALF 18/00462-172 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Elisabeth Tveit SALF 18/00462-173 2019/01/25
U TEK 119/118 - MYKJE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4642 - 119/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Lnh Holding AS MAH 18/04981-025 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Mari Johanne Tjøsvoll SALF 18/00462-174 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Malin Lillenes Tvedt SALF 18/00462-175 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Siri Lindøe Tveit SALF 18/00462-176 2019/01/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Sandve Trelast AS MBJ03 19/00501-003 2019/01/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Tm Byggtek AS MBJ03 19/00501-004 2019/01/25
I TEK KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE - TILBUD PÅ KJØP AV BEHOLDERE Namdal Ressurs AS MAHA2 19/00570-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Byggmesterfirma Knutsen og Stange AS MBJ03 19/00501-005 2019/01/25
I SEN GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES - ARBEIDSVARSLING - HELGANESVEGEN Vassbakk & Stol AS GUG 19/00539-002 2019/01/25
U SEN STØY FRA KIRKEKLOKKER - SVAR - INNBYGGERMELDING - STØY FRA KIRKEKLOKKENE Harald Ellingsen KANE1 19/00512-002 2019/01/25
U TEK 119/118 - MYKJE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4642 - 119/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kristine Marie Fatland MAH 18/04981-026 2019/01/25
U TEK 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - 85/54 - UTVIK - MELDING OM POLITISK VEDTAK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - KLAGEBEHANDLING Edb-Tjenester Norge Limited BFH 18/00688-016 2019/01/25
U TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG GARASJE OG HALL- KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS BFH 18/03108-016 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Grete Vigre SALF 18/00462-177 2019/01/25
I SEN GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN - GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN Haugaland Kraft AS JBE01 19/00581-001 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Ingrid Vorraa SALF 18/00462-178 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Birte Cesilie Vågenes SALF 18/00462-179 2019/01/25
U SEN GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES - SVAR - ARBEIDSVARSLING - HELGANESVEGEN Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00539-003 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Liv Karin Kristiansen Wathne SALF 18/00462-180 2019/01/25
U TEK 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA. MELDING OM POLITISK VEDTAK - PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING I K Gabrielsen BFH 18/01521-015 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Tove Kathrine Østebø SALF 18/00462-181 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Sissel Austerheim Ånestad SALF 18/00462-182 2019/01/25
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET GNR. 30 BNR. 23 Boligleverandøren ABU01 17/01108-046 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Solveig Vela Liknes SALF 18/00462-183 2019/01/25
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET STEININGSHOLMEN Brødr Olsen Mur & Bygg AS ABU01 17/01108-047 2019/01/25
I TEK KARMSUND PROTEIN AS - VARSEL OM PERIODISK KONTROLL - KARMSUND PROTEIN AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen I Rogaland PEID 18/02935-004 2019/01/25
U TEK 102/229 - BYGNES - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - ETTERSPØRSEL AV MANGLER 102/229 - BYGNES - NYBYGG VERKSTEDBYGNING Hereid Hus AS KRRE 18/04650-006 2019/01/25
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Siv Anita Lilleskog JEN05 18/00462-184 2019/01/25
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - BREV FRA REKTOR PÅ BØ UNGDOMSSKOLE ANGÅENDE SKISSERT MØTE DEN 28.01.19 EEH 18/01685-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
I TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - TILBUD - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER VIHO 18/04934-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/01/25
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 2 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-034 2019/01/25
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) Eskild Kvala AS IGR 19/00499-002 2019/01/25
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - INVITASJON TIL MØTE DEN 31.01.19 EEH 18/01685-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/25
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) Eskild Kvala AS IGR 19/00110-003 2019/01/25
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE FRA NORGES VASSDRAGS- OG ENEGIDIREKTORATET - 25.01.19 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Norges vassdrags- og energidirektorat YSL 18/05540-008 2019/01/25
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) Eskild Kvala AS IGR 19/00110-004 2019/01/25
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) Eskild Kvala AS IGR 19/00499-003 2019/01/25
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - MAIL PR. 25.01.19 FORSLAG ENDRING PGA FYLKESMANNENS UTTALE Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-012 2019/01/25
I SKU SKADETILFELLE - SKADETILFELLE 27.11.18 LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/25
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - ANG. UTLEIE AV KARMØYHALLEN Stina Hang TVI 17/00209-081 2019/01/25
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - ØSTHUSVEGEN - FLYTTING AV GATELYSMAST OG BEKREFTELE PÅ OVERTAKING AV NYE GATELYS TIL KOMMUNALT DRIFT OG VEDLIKEHOLD Kristian Steinnes HPE 12/00420-060 2019/01/25