Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/168 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AVALDSNESVEGEN 69 Svein Ove Andersen MAHA1 15/04309-054 2019/01/24
U TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - BEGRENSET ETTERSYN AV PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY REIDUN JUNE LI AAHO 17/04741-056 2019/01/24
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Gaute Håkon Bleivik AAHO 17/04272-052 2019/01/24
U TEK 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG - TEKNISK GODKJENNING 5/512 - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/02532-018 2019/01/24
U TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - TEKNISK GODKJENNING 5/393, 418 - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04406-016 2019/01/24
U TEK 38/89 - GRØDHEIMSVEGEN, SYRE. BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 38/89 - GRØDHEIMSVEGEN, SYRE. BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG Sandve Trelast AS JMJ03 18/05353-004 2019/01/24
U TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - RAMMETILLATELSE - 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER Tm Byggtek AS KRRE 18/04332-010 2019/01/24
U TEK 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG Byggmesterfirma Knutsen og Stange AS KIS 18/05558-006 2019/01/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL - SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 18.12.2018 Deloitte Advokatfirma AS MSA 15/01908-032 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/24
I TEK SKOGBRUK - NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) - RAPPORT 2018 OG AKTIVITETSBUDSJETT 2019 Fylkesmannen i Rogaland ALI 12/00115-057 2019/01/24
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ASALDALTOPPEN - ØNSKE OM BESKJÆRING/FELLING AV TRÆR Sameiet Asaldaltoppen ALI 19/00557-001 2019/01/24
U TEK 58/232 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK - GARASJE OG UTKJØRSEL - 58/232 - FERDIGATTEST Roberto Andre Ritland KMY 15/02713-008 2019/01/24
U TEK 147/151 - HAUGVEGEN, MOKSHEIM. RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 147/151 - FERDIGATTEST Marte Bakke og Knut Olav Robberstad Ystaas KMY 14/01824-007 2019/01/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 149/369 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-049 2019/01/24
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-020 2019/01/24
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 63/72 - FJERNING AV OLJETANK - GERD LILLIAN KNUTSEN Martin's Skog & Anleggstjenester Martin Landa Sunnanå PEID 14/03191-063 2019/01/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - UTGIFTER I FORBINDELSE MED FORSKUTTERTE UTGIFTER Tekniskbureau AS KEB 14/01402-308 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/24
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ ANKE TIL SØKNAD OM VIRKSOMHETSVISNING - SKILT TIL HAUGALAND ZOO LANGS E134 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-370 2019/01/24
U TEK 147/212 - MOKSHEIM, STØYSKJERM - 147/212 - FERDIGATTEST Hans Bjarne Smistad KMY 05/03195-012 2019/01/24
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV FOR ELIN LODDEN Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 12/00108-237 2019/01/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/243 - BESTILLING AV NABOLISTE - PÅBYGG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS GEL 19/00021-050 2019/01/24
I TEK LYS PAVILJONG KOPERVIK - UNDERTEGNET AVTALE - BELYSNING PAVILJONG I KOPERVIK Byen Vår Kopervik BA MKR02 18/04948-002 2019/01/24
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 86/186 - SPØRSMÅL OM SLUKKEVANN - NY HALL HÅVØYA, MØRENOT KARMSUND AS Helgesen Tekniske Bygg AS ABU01 17/01108-045 2019/01/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 3/425 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED REKKJEVEGEN Kristian Steinnes BFH 19/00010-006 2019/01/24
U TEK 5/353 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/353 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/04276-014 2019/01/24
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 17/03159-009 2019/01/24
U TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE05 17/04206-016 2019/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - AVSLAG UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE BLI01 18/05006-028 25 Offl §25 2019/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - AVSLAG UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE BLI01 18/05006-029 25 Offl §25 2019/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - AVSLAG UNDERVISINGSSTILLING VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE BLI01 18/05006-030 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-010 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-011 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - TRUKKET VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-031 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - TRUKKET VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-062 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-063 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-064 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-065 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-066 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-067 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-068 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-069 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-070 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-071 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-072 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-013 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-014 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-015 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-016 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - BEKREFTELSE FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-017 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-058 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-062 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-063 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-064 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-065 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-066 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-067 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-068 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-069 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-070 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-071 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-072 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-073 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-074 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-056 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-056 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-059 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-029 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-030 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-031 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-033 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-029 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-030 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-031 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-033 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-037 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-033 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-035 25 Offl §25 2019/01/24
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - HENVENDELSE - GJELDER GODKJENNING, MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-001 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-047 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-053 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-044 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-056 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-062 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-063 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-064 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-065 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-066 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-067 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-068 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-069 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-070 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-071 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-072 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-073 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-074 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-075 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-076 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-077 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-078 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-079 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-080 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-081 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-030 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-031 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-033 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-036 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-038 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-083 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-084 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-085 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-086 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-087 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-088 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-089 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-090 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-091 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-092 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-093 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-094 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-095 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-096 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-097 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-098 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-099 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-100 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-101 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-102 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-017 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-018 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-019 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-039 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-040 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-041 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-056 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-062 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-063 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-064 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-065 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-066 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-051 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-053 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-054 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-055 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-056 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-059 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-042 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-043 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-044 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-045 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-046 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-047 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-048 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-049 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-050 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-051 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-052 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-053 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-037 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-027 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-028 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-029 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-030 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-031 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-032 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-033 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-034 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-035 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-057 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-058 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-059 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-060 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-061 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-062 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-063 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-064 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-065 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-066 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-067 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-068 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-069 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-070 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-071 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-072 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-073 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-074 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-075 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-076 25 Offl §25 2019/01/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - INTERVJU AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-011 25 Offl §25 2019/01/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-006 25 Offl §25 2019/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-006 25 Offl §25 2019/01/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-007 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-011 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-015 25 Offl §25 2019/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-008 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-017 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-021 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-022 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-023 25 Offl §25 2019/01/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-024 25 Offl §25 2019/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-010 25 Offl §25 2019/01/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-011 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-002 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - SEKTOR EIENDOM - SØKNAD KONSULENT - SEKTOR EIENDOM MSE 19/00553-003 25 Offl §25 2019/01/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGDRIFTER - SØKNAD BYGGDRIFTER MSE 19/00554-002 25 Offl §25 2019/01/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00564-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/24
I TEK 64/1423 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 - 64/1423 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/00566-001 2019/01/24
I PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - INNSENDELSE AV PLANFORSLAG - PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 Petter J. Rasmussen AS 17/00308-012 2019/01/24
I TEK 58/503 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 - 58/503 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 874 Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/00567-001 2019/01/24
I TEK 119/117 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - C1-C7 - TILTAKSHAVER: MYKJE PANORAMA BYGGESAK 16/4384 - 119/117 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4384 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 18/01608-003 2019/01/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 15/660 MFL. - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 MSA 15/01912-015 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/24
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - MERKNADER TIL RIKSANTIKVARENS BREV Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-026 2019/01/24
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD PÅ VEGNE KONG FERKING AS - 23.01.19 Novaform Haugesund AS BHA02 17/00332-046 2019/01/24
I TEK 16/194 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG - 16/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester og tekniker Geir Østevik JKV 09/01396-025 2019/01/24
I TEK 146/14 - BØNESVEGEN, BØ - NYBYGG BEHANDLINGSANLEGG - 146/14 - TILTAKSPLAN FOR BEHANDLING AV FORURENSA MASSER Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KMY 17/04093-008 2019/01/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 15/660 MFL. - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 MSA 15/01912-016 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/00214-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/24
I TEK 90/112 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL VASKEROM - 90/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leonard Borg Eriksson JHE05 11/01587-004 2019/01/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 15/660 MFL. - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 MSA 15/01912-017 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/24
I TEK 59/41 - CARL LUNDSBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK, FASADEENDRING OG UTVIDELSE AV TERRASSE MOT SØR VEST M/TRAPP - 59/41 - KOMMENTAR TIL MERKNAD FRA NABO OG REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Håkonsen Bygg AS EDH 19/00191-005 2019/01/24
U TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ Rune Andreas Bjørnsen KRRE 18/02902-010 2019/01/24
U TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/694 - TILSYNSRAPPORT Bjørn Nornes JHE05 19/00104-003 2019/01/24
I TEK 15/984 OG 15/1125 - ÅKRA, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 15/984 OG 15/1125 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Eilert Lund JHE 18/04428-011 26 Off.l.26 2019/01/24
U TEK 111/36 - HØVRING - BETONG FLYTEBRYGGE - ORIENTERING OM BETONGFLYTEBRYGGE PÅ 111/36 - HØVRING Fiskeridirektoratet KRRE 18/05691-003 2019/01/24
I TEK 30/61 - MJÅVEGEN, SANDHÅLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 30/61 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE NABOVARSEL I K Gabrielsen JMJ03 18/05385-004 2019/01/24
U TEK 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT - SAK TIL UTTALE - 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/00492-002 2019/01/24
I TEK 45/47 - ALMANNAMYRVEGEN, KUVIK - NYBYGG GARASJE - 45/47 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gudrun Vea Melhus JHE05 16/04568-007 2019/01/24
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV GNAGERMIDLER/PLANTEVERNMIDLER - KURSBEVIS FOR TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDLER OSNES, ROY HELGE Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/00558-001 26 Off.l.26 2019/01/24
I TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svend Johan Fiskaaen EDH 19/00559-001 2019/01/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/05556-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/24
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 99/34 - LIARVEGEN, VORÅ - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR FASADEENDRING Preben Puntervold KRRE 17/00073-203 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Aski Barnehage ETH01 16/01128-480 2019/01/24
I SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE- OG OPPHOLDSAREAL - BARNEHAGEÅRET 2019/2020 Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-019 2019/01/24
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV FOR ELIN LODDEN Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 12/00108-238 2019/01/24
I TEK 15/322, 15/885, 15/886, 15/2230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JK EIENDOM 1 AS - 15/322, 15/885, 15/886, 15/2230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JK EIENDOM 1 AS Jk Eiendom 1 AS BJP01 19/00563-001 2019/01/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00564-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Karmsund Barnehage ETH01 16/01128-481 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Litlasund Barnehage ETH01 16/01128-482 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Sletten Barnehage ETH01 16/01128-483 2019/01/24
U TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Hereid Eiendom AS EDH 18/05624-008 2019/01/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 133/10 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Peder Christiansen GEL 19/00021-051 2019/01/24
U TEK 15/322, 15/885, 15/886, 15/2230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JK EIENDOM 1 AS - SVAR - 15/322, 15/885, 15/886, 15/2230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JK EIENDOM 1 AS Jk Eiendom 1 AS BJP01 19/00563-002 2019/01/24
I TEK 84/5 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG, NYBYGG DRIFTSBYGNING + GJØDSELKUM - 84/5 - KOORDINATER OG STIKNINGSDATA Grude Bygg AS GER01 18/00308-010 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Tjøsvoll Barnehage ETH01 16/01128-484 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Veldetun Barnehage ETH01 16/01128-485 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-486 2019/01/24
I TEK 5/65, 5/107, 5/418, 5/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - 5/65, 5/107, 5/418, 5/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS Hans J Rasmussen Prosjekt AS BJP01 19/00569-001 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG -BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Espira Århaug Barnehage ETH01 16/01128-487 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG FUS BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-488 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-489 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-490 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL KOPERVIK MENIGHETS BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Kopervik Menighetsbarnehage AS ETH01 16/01128-491 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-492 2019/01/24
I TEK 32/74 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: DAG MAGNAR VIKRA - 32/74 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: DAG MAGNAR VIKRA Dag Magnar Vikra LKS 19/00571-001 2019/01/24
U TEK 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2970 - 120/44- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:18/2970 Martha Lorraine May JONI 18/03794-002 2019/01/24
I TEK 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 112/6 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Svein Kristian Stokke MAH 19/00572-001 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT NORHEIM BARNEHAGE -BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-493 2019/01/24
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-167 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-494 2019/01/24
I TEK 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD - 68/106 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE, TILBYGG BOD Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule EDH 19/00574-001 2019/01/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00575-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/24
I TEK AUTORISASJON - HÅNDTERING OG BRUK AV GNAGERMIDLER/PLANTEVERNMIDLER - KURSBEVIS FOR TILLEGGSKURS OM GNAGERMIDLER Fylkesmannen I Rogaland HHU 19/00576-001 26 Off.l.26 2019/01/24
I TEK 122/10 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - SITUASJONSKART Kristine Reiersen KRRE 18/05582-003 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-495 2019/01/24
U TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - AVVISNING AV TILBUD RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ Gta AS STSP 19/00042-008 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-496 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Slågstemmen Barnehage SA ETH01 16/01128-497 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER, AVD TORVASTAD - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-498 2019/01/24
U TEK 5/65, 5/107, 5/418, 5/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS - SVAR - 5/65, 5/107, 5/418, 5/419 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HANS J. RASMUSSEN PROSJEKT AS Hans J Rasmussen Prosjekt AS BJP01 19/00569-002 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER, AVD VIKEN - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-499 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-500 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS BARNEHAGE 2019 - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS ETH01 16/01128-501 2019/01/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/36 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Else Randi Folkedal GEL 19/00021-052 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KIRKETUNET BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-502 2019/01/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - BASERT PÅ TELLING 15.12.2018 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-503 2019/01/24