Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK ORGANISK MATERIELRETUR - UTSLIPPSTILLATELSE - SVAR - ORGANISK MATERIELRETUR AS, STORØY - UTLEGGING AV SØKNADEN OM LØYVE ETTER FORUREININGSLOVA TIL PLASTGJENVINNING Fylkesmannen i Rogaland PEID 17/04563-006 2019/01/23
U SKU BYGNES VITENBARNEHAGE - NY GODKJENNING - BYGNES VITENBARNEHAGE - NY GODKJENNING Bygnes Vitenbarnehage RHO 19/00259-001 2019/01/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/508 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 96 Geir Otto Kvinnesland MAHA1 15/04309-071 2019/01/23
I TEK 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN - 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN Haugaland Rørhandel AS ORO01 19/00536-001 2019/01/23
I SEN GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES - GRAVESØKNAD - HELGANESVEGEN 1, AVALDSNES Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00539-001 2019/01/23
I TEK 58/245 - LAGERBYGNING SKOLEODDEN - LEIEFORHOLD - 58/245 - LEIEKONTRAKT SKOLEODDEN Karmøy Sportsdykkerklubb STSP 19/00538-001 2019/01/23
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - UNDERTEGNET KONTRAKT - DETALJERING LANDSKAPSTILPASNING MIDDELALDERRUIN Multiconsult Norge AS MSV 12/00173-080 2019/01/23
U TEK 16/65 - STRANDHEIMVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 16/65 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Albert Medhaug JKV 12/04013-007 2019/01/23
U TEK 64/1001 - GULETJØDNVEGEN, STANGELAND. INSETTING AV 2 STK TAKVINDUER - 64/1001 - FERDIGATTEST Marlin Høvring JHE05 10/02246-004 2019/01/23
U TEK 72/26 - SKARSHAGEN, SKÅR - TILBYGG ENEBOLIG - 72/26 - FERDIGATTEST Egil Kvalevaag KMY 16/02878-006 2019/01/23
U TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - FERDIGATTEST Håkonsen Bygg AS KMY 17/03034-008 2019/01/23
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-022 2019/01/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/00533-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
I TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/03450-014 2019/01/23
U TEK 15/1883 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/1883 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Frode Haarr JKV 19/00527-001 2019/01/23
I TEK 140/42 - BEHANDLING AV HAGEAVFALL, STORØY - TILLATELSE TIL BEHANDLING AV HAGEAVFALL PÅ STORØY (KOPIMOTTAKER) HAUGALAND BIOENERGI AS Fylkesmannen i Rogaland PEID 19/00545-001 2019/01/23
I TEK KOMMUNALE ERKLÆRINGER - SØKNAD OM Å FÅ PLASSERE NY NETTSTASJON PÅ EIENDOM 15/1225 Haugaland Kraft Nett AS AEI04 13/01093-035 2019/01/23
I TEK 86/23 OG 86/238 - AVALDSNES - KAI FOR CONTAINERSKIP - 86/23 OG 86/238 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL TILTAK I SJØ - KAIUTBYGGING Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 18/00941-008 2019/01/23
U SKU AVALDSNES BARNEHAGE - AVALDSNES BARNEHAGE - NY GODKJENNING I FORBINDELSE MED UTVIDELSE Avaldsnes Barnehage RHO 14/01885-006 2019/01/23
I SKU AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00534-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-019 25 Offl.§25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-057 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-012 25 Offl §25 2019/01/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - TILBUD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-184 25 Offl §25 2019/01/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - ARBEIDSAVTALE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-185 25 Offl §25 2019/01/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - TRUKKET ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-186 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-055 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-056 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-034 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-046 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-047 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-047 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-031 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-039 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-040 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-043 25 Offl §25 2019/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-020 25 Offl §25 2019/01/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-021 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-048 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-036 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-037 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-027 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-028 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-029 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-038 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-043 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-044 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-045 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-046 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-047 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-048 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-042 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-040 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-041 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-036 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-026 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-056 25 Offl §25 2019/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-005 25 Offl §25 2019/01/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-052 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-019 25 Offl §25 2019/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-011 25 Offl §25 2019/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-007 25 Offl §25 2019/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-005 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-022 25 Offl §25 2019/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-015 25 Offl §25 2019/01/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-016 25 Offl §25 2019/01/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-020 25 Offl §25 2019/01/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-009 25 Offl §25 2019/01/23
U TEK 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TIL- OG PÅBYGG BOLIG, FASADEENDRING OG REHABILITERING OG INNREDNING AV KJELLER - 66/165 - BEKREFTELSE, SAKEN UTGÅR Eskild Kvala AS KIS 16/03974-005 2019/01/23
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Block Watne AS MBJ03 19/00501-002 2019/01/23
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00531-001 24 Offl.§24 2019/01/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅRSFEST 26.01.19 Avaldsnes Idrettslag EVI1 19/00022-006 26 Off.l.26 2019/01/23
I TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 17/03159-008 2019/01/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/00214-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
U TEK RAMMEAVTALE ARK - KUNNGJØRING - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT Doffin VIHO 18/04930-001 2019/01/23
I TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - GJELDER REGRESSVARSEL, VANNLEDNINGSBRUDD NORDRE LIKNESVEG 3 SKADENR. PRO-582168 Protector Forsikring ASA KSG 19/00496-003 2019/01/23
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 - OVERSENDER PLANFORSLAG - PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 Visnes Havn AS YSL 18/05019-010 2019/01/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 88/248 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESPIRA VEDETUN AS Espira Veldetun AS AEI04 19/00023-006 2019/01/23
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - UTGIFTER I FORBINDELSE MED FORSKUTTERTE KOSTNADER Haaland & Thuestad AS KEB 14/01402-305 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/23
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gjestsen Liv Irene Syre XXI 19/00301-002 2019/01/23
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Åse Perly Syre XXI 19/00301-003 2019/01/23
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Syre Sidsel Merethe S XXI 19/00301-004 2019/01/23
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Johannessen Aslaug Olena XXI 19/00301-005 2019/01/23
U TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lie Trond Otto XXI 19/00301-006 2019/01/23
U TEK 93/144 - RYGJEHAUGVEGEN - KOLSTØ. TILBYGG BOLIG, TERRASSE- LEVEGG/GJERDE ENDRING AV INNKJØRSEL - 93/144 - RYGJEHAUGVEGEN - KOLSTØ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG, TERRASSE- LEVEGG/GJERDE ENDRING AV INNKJØRSEL Heidi Erga BFH 13/01947-003 2019/01/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/12 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AVALDSNESVEGEN 67 Michael Chiong Mead MAHA1 15/04309-076 2019/01/23
I TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STAVA, SIGMUND AUDUN - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Bjørnnes BJP01 19/00537-001 26 Off.l.26 2019/01/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/00221-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - UTGIFTER I FORBINDELSE MED FORSKUTTERTE KOSTNADER Norelco Elektro AS KEB 14/01402-306 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/23
U TEK 93/85 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - TILBYGG ENEBOLIG - 93/85 - LEGDEVEGEN, KOLSTØ - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG Harald og Ågot Bergsli BFH 13/02111-003 2019/01/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/853, 618,306 + 148/834 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - MØTE 15.1.2019 Olav Thon Eiendomsselskap ASA MSA 15/01820-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - OVERSENDER RAPPORTER - RØRINSPEKSJONER I NORDALVEGEN Norva24 Vest AS EJD 15/04309-077 2019/01/23
I TEK 15/1225 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM - OPPRETTING AV FESTEGRUNN STD:18/4999 - 15/1225 - SØKNAD OM UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4999 Karmøy Kommune JHE 18/05122-005 2019/01/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00541-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
I TEK 68/55, 442, AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE. TILBYGG LAGER - 68/55, 442 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Eiendom AS KMY 13/02814-004 2019/01/23
U TEK 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, JAN OVE - SVAR - 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hetland Harald Advokat BJP01 19/00497-002 2019/01/23
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE05 17/04206-014 2019/01/23
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDER RAPPORTER - RØRINSPEKSJON SKOGVEGEN Norva24 Vest AS JTH 16/04912-004 2019/01/23
U TEK 71/130 - VEITEBORVEGEN, BREKKE. NYBYGG GARASJE - 71/130 - VEITEBORVEGEN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGAGTTEST NYBYGG GARASJE Heimir Petursson BFH 12/05227-003 2019/01/23
U TEK 106/3 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO - 106/3 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO Kirsten Ohm Hausken BJP01 19/00214-003 2019/01/23
U TEK 47/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMMUNDSEN, HALLFRID KRISTINE - SVAR - 47/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMMUNDSEN, HALLFRID KRISTINE Hallfrid Kristine Ommundsen BJP01 19/00510-002 2019/01/23
U TEK 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, BJØRG - SVAR - 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hetland Harald Advokat BJP01 19/00254-003 2019/01/23
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 18/04336-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/853, 618,306 + 148/834 - OVERSENDELSE VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 Olav Thon Eiendomsselskap ASA MSA 15/01820-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
U TEK 121/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AGNES OG HELGA MARIE LEA - 121/15 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RANDI AGNES OG HELGA MARIE LEA Randi Agnes Lea Gausvik ALS06 14/04750-004 2019/01/23
I TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - 147/703 - PLAN FOR UTEOMRÅDET Block Watne AS ALI 17/04128-010 2019/01/23
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JMJ03 17/04206-015 2019/01/23
U TEK 142/44 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 Storesund Investering AS MSA 15/01945-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
U TEK 148/93 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - RETUR AV SØKNAD - 148/93 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG Patrick Christopher Ryan IGR 14/03303-009 2019/01/23
U TEK 106/88 - FOSNANES. FORLENGELSE AV BRYGGE - SVAR - 106/88 - FORESPØRSEL / ANMODNING OM VURDERING AV TILBAKEBETALING AV GEBYR Kluge Advokatfirma AS GTH 15/02584-026 2019/01/23
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 17/05239-023 2019/01/23
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - AVVISNING AV TILBUD RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Vianor AS OEI 18/05484-002 2019/01/23
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/00542-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/23
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR PÅ SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅRSFEST 26.01.2019 Avaldsnes Idrettslag EVI1 19/00022-005 2019/01/23
U TEK 25/218 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 25/218 - PLOMBERING AV VANN Gustavsen Forskaling AS ALS06 18/03300-005 2019/01/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 88/196 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 15.1.2019 Hendersons Eiendom AS MSA 15/02001-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
I TEK 15/33,1582 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING AGNAR JARL DIDRIKSEN - 15/33 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING DIDRIKSEN, AGNAR JARL Agnar Jarl Didriksen HHU 12/01090-008 26 Off.l.26 2019/01/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 86/167 - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 Husøyveien 129 AS MSA 15/01916-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 15.1.2019 MSA 15/01816-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/23
I TEK 59/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSTAD, GERD KIRSTEN - 59/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gerd Kirsten Solstad BJP01 19/00548-001 26 Off.l.26 2019/01/23
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/26 I KARMØY KOMMUNE Langåker Odd Roger Lie HAS 18/05317-004 2019/01/23
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1709 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/26 I KARMØY KOMMUNE Berdinesen Otto Jarl HAS 18/05317-005 2019/01/23
U TEK 59/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLSTAD, GERD KIRSTEN - SVAR - 59/174 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gerd Kirsten Solstad BJP01 19/00548-002 2019/01/23
I TEK 4/128 - HAKON AASBØS VEG, MUNKAJORD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE MED BOD - 4/128 - HÅKON AASBØS VEG, MUNKAJORD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE MED BOD I K Gabrielsen IGR 19/00549-001 2019/01/23
U TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STAVA, SIGMUND AUDUN - SVAR - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Bjørnnes BJP01 19/00537-002 2019/01/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/108 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd Tode Langåker Torbergsen GEL 19/00021-048 2019/01/23
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/324 - 24/2 - STOL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/324 Einar Slettå ALA04 18/03962-011 2019/01/23
I TEK 47/15 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: JAN ARILD HØINES - OVERDRAGER: JØRGEN HØINES - 47/15 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: JAN ARILD HØINES - OVERDRAGER: JØRGEN HØINES Jan Arild Høines BJP01 19/00551-001 2019/01/23
U TEK 24/2 - STOL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/324 - 24/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/324 Ida Margrethe Steffensen ALA04 18/03962-012 2019/01/23
U TEK 122/21 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/21 - MANGELFULL SØKNAD OM NYDYRKING Birkeland Maskinentreprenør AS HHU 18/05395-002 2019/01/23