Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/03561-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ - RAMMETILLATELSE - 51/5 - BEININGEN, NEDRE FALNES, REPARASJON BRYGGE OG FORSTERKING AV FUNDAMENT I SJØ I K Gabrielsen KIS 18/05394-006 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT SBJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 5/488 - VEAMYR, VEA - PÅBYGG ENEBOLIG - 5/488 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 18/03595-006 2019/01/22
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 6/22 - TØMMING OG RENGJØRING AV TANK - MARTHA KARIN TANGJERD Torsen Services v/Sten Elias Torsen PEID 14/03191-062 2019/01/22
U TEK 106/3 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO - DELEGERT VEDTAK - 106/3 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO Thomas Kristian Hausken BJP01 19/00214-002 2019/01/22
I SEN STØY FRA KIRKEKLOKKER - INNBYGGERMELDING - STØY FRA KIRKEKLOKKENE Harald Ellingsen KANE1 19/00512-001 2019/01/22
U SKU ARBEIDSMILJØUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 2012-2016 - MØTEREFERAT 16.01.19 AMU OPPVEKST- OG KULTUR Aina Ånensen GKH01 12/00796-059 2019/01/22
U TEK 110/65 - BÅSNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 110/65 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG FRITIDSBOLIG Per Gunnar Aarebrodt JKV 18/04300-012 2019/01/22
I TEK BIOMAR AS KARMØY - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT KLOAKKAVGIFT Biomar AS ALS06 19/00511-001 2019/01/22
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - BER OM AT PENGER OVERFØRES TIL KLIENT Jon Olav Holvik STNY 16/01904-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 Block Watne AS IGR 18/05608-004 2019/01/22
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 Block Watne AS IGR 18/05607-004 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Kristelig Folkeparti EDA 12/01529-059 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Venstre EDA 12/01529-060 2019/01/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/03561-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Arbeiderpartiet EDA 12/01529-061 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Høyre EDA 12/01529-062 2019/01/22
U TEK 94/78 - SØRALAUVEGEN - MELAND - TILBYGG BOLIG TERRASSE OG BOD/SOMMERHUS - 94/78 - FERDIGATTEST - TERRASSE OG BOD/HAGESTUE Kenneth Tvedt JKV 14/02679-006 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Sosialistisk Venstreparti EDA 12/01529-063 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Senterpartiet EDA 12/01529-064 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Karmøy Fremskrittsparti EDA 12/01529-065 2019/01/22
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Miljøpartiet De Grønne EDA 12/01529-066 2019/01/22
I TEK 64/1001 - GULETJØDNVEGEN, STANGELAND. INSETTING AV 2 STK TAKVINDUER - 64/1001 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Marlin Høvring JHE05 10/02246-003 2019/01/22
I TEK 50/2 - FALNES PRESTEGÅRD - VESENTLIG TERRENGINNGREP - FYLLING OG LAGERPLASS - 50/2 - FALNES PRESTEGÅRD - VESENTLIG TERRENGINNGREP - FYLLING OG LAGERPLASS Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/00503-001 2019/01/22
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-021 2019/01/22
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00509-001 24 Offl.§24 2019/01/22
U TEK 107/53 - LINDØY, SØKNAD OM SEKSJONERING - 107/53 - VEDTAK SEKSJONERING Arne Håkonsen HAS 19/00235-002 2019/01/22
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-017 25 Offl.§25 2019/01/22
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-018 25 Offl.§25 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-030 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-031 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-032 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-033 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-034 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-035 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-036 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE BLI01 18/04556-037 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT JEN05 18/04665-017 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-006 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-011 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-052 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-053 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-054 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-033 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-045 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-046 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-028 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-028 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-030 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-038 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-033 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-027 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-028 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-029 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-030 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-031 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-032 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-033 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-058 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-052 25 Offl §25 2019/01/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-053 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-041 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-042 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-040 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-041 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-042 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-039 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-040 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-041 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-039 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-035 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-024 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-025 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-054 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-055 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - INTERVJU AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-010 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST FREDHEIM - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST FREDHEIM JEN05 19/00193-002 25 Offl §25 2019/01/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-026 25 Offl §25 2019/01/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-051 25 Offl §25 2019/01/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE BLI01 19/00136-003 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-014 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-013 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØR STILLINGER, VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-014 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-016 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-017 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-018 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-019 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-005 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-006 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-004 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA TOR AUSTAD NES - 21.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Tor Austad Nes BHA02 17/00332-045 2019/01/22
I TEK 119/117 - SOLHAUGVEGEN, MYKJE - NYBYGG BOLIGER I REKKE - TYPE C - 119/117 - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Opus Arkitekter AS JKV 16/04384-020 2019/01/22
U TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT KJELL TERJE HEMNES ALS06 13/00123-092 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DRØFTELSESMØTE 22.01.2019 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/22
I TEK 16/65 - STRANDHEIMVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 16/65 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Albert Medhaug JKV 12/04013-006 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/02248-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - SVAR - REGRESSVARSEL - VANNSKADE HA57741-RSH If Skadeforsikring KSG 19/00496-002 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/143 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-043 2019/01/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - RÅVANN BREKKE VBA - DRIKKEVANN BREKKE VBA RENVANN OG DRIKKEVANN ODDVAR ERIKSEN - UKE 3, 2019 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-005 2019/01/22
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK I K Gabrielsen MBJ03 19/00501-001 2019/01/22
I TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Vibeke Løften Grønstøl HHU 19/00507-001 2019/01/22
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - SVAR - 7/62 - BER OM UTSETTELSE AV IKRAFTSETTING AV PÅLEGG OM FJERNING Byggmester Kåre Knutsen JHE05 16/04312-019 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03309-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/344 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT NORDALVEGEN 97 Kenneth Vorre MAHA1 15/04309-072 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 66/165 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - TIL- OG PÅBYGG BOLIG, FASADEENDRING OG REHABILITERING OG INNREDNING AV KJELLER - 66/165 - SØKNAD TREKKES/UTGÅR Eskild Kvala AS RES01 16/03974-004 2019/01/22
I TEK 17/140 17/141 17/142 17/143 17/144 17/145 OG 17/146 - ÅDLAND, NYBYGG REKKEHUS 7 BOLIGER, TILH.ANLEGG VEI - 17/140 MFL. - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS JKV 16/00699-025 2019/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/775 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-045 2019/01/22
I TEK 121/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AGNES OG HELGA MARIE LEA - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 121/15 - RANDI AGNES OG HELGA MARIE LEA Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 14/04750-003 2019/01/22
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SPØRSMÅL ANG. BRANNVANN - 1/17 Ruben Vedøy ABU01 17/01108-044 2019/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/524+603 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-044 2019/01/22
I SEN PERSONALMAPPE - OPPNEVNELSE SOM HOVEDTILLITSVALGT GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/00131-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00172-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 47/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMMUNDSEN, HALLFRID KRISTINE - 47/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMMUNDSEN, HALLFRID KRISTINE Hallfrid Kristine Ommundsen BJP01 19/00510-001 26 Off.l.26 2019/01/22
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG Bodil Brekke Kristensen KIS 19/00513-001 2019/01/22
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/50 OVERSENDELSE AV AVALDSNESVEGEN 63 John Tore Asaldal MAHA1 15/04309-073 2019/01/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR - BEKYMRINGSMELDING STNY 18/01117-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - LØNNSØKNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 24/1 BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-046 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/00172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - LØNNSØKNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04321-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 90/112 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL VASKEROM - 90/112 - MØLLEVEGEN, FISKÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL VASKEROM Leonard Borg Eriksson BFH 11/01587-003 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - LØNNSØKNING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/04321-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 19/00514-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUT VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Kathrine Bersaas Viestad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 56/2 - SNØRTELAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 56/2 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Ytreland JHE05 17/04406-003 2019/01/22
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - ØNSKER TILBAKEMELDING PÅ HENVENDELSE VEDRØRENDE NABOVARSLING I K Gabrielsen IGR 17/03076-037 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 19/00516-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 58/95 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG KAFÈBYGNING - 58/95 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST INNGLASSING AV EKSISTERENDE TAKTERRASSE - KAFEBYGNING Gunnar Wilhelm Wold BFH 13/03822-003 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 22.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 5/353 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/353 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/04276-013 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 118/35 - MYKLABUST - SØKNAD OM UTBEDRING AV BRYGGE - 118/35 - MYKLABUST - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST SØKNAD OM UTBEDRING AV BRYGGE Rune Rag BFH 15/00767-007 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM SYKEPLEIER VED MYRDALSVEIEN 2 Toril Sjursen Torgersen ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-014 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-015 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-016 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-017 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-018 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-019 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-020 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-021 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-022 25 Offl §25 2019/01/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT BNE 19/00138-023 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-059 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-026 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - TRUKKET AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-043 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-037 25 Offl §25 2019/01/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-008 25 Offl §25 2019/01/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-021 25 Offl §25 2019/01/22
U TEK 90/72 - MØLLEVEGEN, FISKÅ - NYBYGG GARASJE - 90/72 - MØLLEVEGEN, FISKÅ - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST GARASJE Anne Turid Kolstø BFH 13/04039-004 2019/01/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/218 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Over Berge GEL 19/00021-047 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - REDUSERT STILLING SKOLEÅRET 2019/2020 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 5/353 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DARMA BYGG OG EIENDOM BYGGESAK 16/4276 - 5/353 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4276 Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 16/04278-003 2019/01/22
I TEK 119/118 - MYKJE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4642 - 119/646 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen MAH 18/04981-018 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING LEIF HELGE HELLESTVEIT OG LARS INGE HELLESTVEIT - 7/4 - TILSYN NYDYRKING, MAIL SENDT 22.01.19 - BEFARING FERDIGSTILLING Leif Helge Hellestveit HHU 12/01865-011 2019/01/22
I TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Matricula AS EDH 19/00529-001 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I TEK 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 147/691 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE John Mikkelsen Hjartnes KRRE 19/00530-001 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING FRA 70/14 70/14 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Knut ALA04 19/00243-002 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - SØKNAD OM TID I HÅVIKHALLEN Monica Jensen TVI 12/00263-135 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 13 AV I ALT 18 PARSELLER (SOLHAUGVEGEN MYKJE) 119/117 I KARMØY KOMMUNE Solhaugvegen As ALA04 18/05677-002 2019/01/22
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5373 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 13 AV I ALT 18 PARSELLER (SOLHAUGVEGEN MYKJE) 119/117 I KARMØY KOMMUNE Mykje Panorama AS ALA04 18/05677-004 2019/01/22
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00403-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00468-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/22