Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/425 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: STEINNES BYGGESAK: 18/3669 - 3/425 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: STEINNES BYGGESAK: 18/3669 S O Lund AS ORO01 18/03671-002 2019/01/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG FLYTTEMELDING UT BMV 16/03336-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SVAR - OVERSENDER MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - GJELDER PARKERINGSPLASSER OG KAI Ernst Håkon Bergfjord BHA02 16/04060-054 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 3/425 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/03669-009 2019/01/21
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Rogaland fylkeskommune YSL 18/05540-007 2019/01/21
U TEK OMORGANISERING I VAR-AVDELINGEN 2019 - MØTEREFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEN 17.01.19 Per Sestøl KJTY 19/00064-002 2019/01/21
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - 17.01.19 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-017 2019/01/21
I TEK 78/5 OG 78/6 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 78/5 OG 78/6 - OVERSENDER KART OVER EIENDOMMER Avinor AS ALA04 19/00176-005 2019/01/21
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL BOK OM TORMOD TORFÆUS Bergsveinn Birgisson MSV 19/00027-002 2019/01/21
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - OVERSENDER VALGLISTE - FREMSKRITTSPARTIET I KARMØY FrP LYK 19/00288-001 2019/01/21
I TEK 70/88 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - RIVING DEL AV BYGG, TILBYGG BOLIG - 70/88 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/02419-015 2019/01/21
I TEK 38/163 - MUDRING I SJØ, HABNAVÅGEN SYRE BÅTFORENING - TILLATELSE TIL ARBEIDER I SJØ VED 38/163, HABNAVÅGEN (KOPIMOTTAKER) SYRE BÅTFORENING Fylkesmannen i Rogaland PEID 19/00493-001 2019/01/21
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - STATLIG SAMORDNET HØRINGSSVAR VED 2. OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04098-070 2019/01/21
I TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - 149/488 - BYGGETS FUNDAMENT FØRES TIL 0,5 METER UNDER BUNN AV VA LEDNING Block Watne AS IGR 18/03286-007 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE Bjelland Vvs AS ALS06 13/01949-004 2019/01/21
I TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sevland Bunyan Arkitekter AS JHE05 17/04206-013 2019/01/21
I TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF4 BOLIG 1-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/249, 19/250, 19/251 OG 19/253 T Halleland AS ORO01 19/00490-001 2019/01/21
U TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRING AV SLAMTØMMEFORSKRIFT ARVE BØRSETH BJØRNSEN ALS06 13/00123-091 2019/01/21
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 7/62 - BER OM UTSETTELSE AV IKRAFTSETTING AV PÅLEGG OM FJERNING Byggmester Kåre Knutsen JHE05 16/04312-018 2019/01/21
I TEK 131/47 - KVEITAVIK, TORVASTAD - UTVIDELSE AV KAI - 131/47 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 18/05177-004 2019/01/21
I TEK 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - 123/6 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/04265-010 2019/01/21
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSKATT - NÆRINGSEIENDOM - VEDTAKSPROTOKOLL TIL GODKJENNING Trygve Hagland MSA 15/01908-031 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/21
I TEK VANNSKADE 12. JANUAR 2019, NORDRE LIKNESVEG 3 - KARL JOHAN MELKEVIK HA57741-RSH - REGRESSVARSEL - VANNSKADE HA57741-RSH If Skadeforsikring KSG 19/00496-001 2019/01/21
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-016 25 Offl.§25 2019/01/21
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - KLAGE - DELVIS AVSLAG FRA KARMØY KOMMUNE PÅ BEGJÆRING OM INNSYN I TILBUDSDOKUMENTER P51200 Advokatfirmaet Schjødt AS JAS03 18/02959-002 2019/01/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/00131-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - ØNSKER INFORMASJON OM SAKENS UTVIKLING Advokat Halvor Urrang Simonsen AS GTH 12/01805-065 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - ØKNING I STILLING FRA 01.02.19 TIL 31.12.19 MJO09 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - UTBETALING AV TILSKUDD - DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 2018 Rogaland Fylkeskommune ANKO 12/00240-067 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-031 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-032 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-082 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-036 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-053 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-018 25 Offl §25 2019/01/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-010 25 Offl §25 2019/01/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-010 25 Offl §25 2019/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-005 25 Offl §25 2019/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-006 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-020 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - SØKNAD LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET SALF 19/00161-003 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-013 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-014 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-015 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-004 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-002 25 Offl §25 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD AUT. HELSEFAGARBEIDER 60% I NATTJENESTEN KARMØY JEN05 19/00287-003 25 Offl §25 2019/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-007 25 Offl §25 2019/01/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - FØDSELSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-008 25 Offl §25 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN Inge Vaaga AS ALS06 13/01638-003 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/65 GEIR JACOBSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/65 - GEIR JACOBSEN Inge Vaaga AS ALS06 13/01623-003 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM Inge Vaaga AS ALS06 13/01781-003 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA Inge Vaaga AS ALS06 13/01608-003 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN Inge Vaaga AS ALS06 13/04304-003 2019/01/21
I TEK 94/78 - SØRALAUVEGEN - MELAND - TILBYGG BOLIG TERRASSE OG BOD/SOMMERHUS - 94/78 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kenneth Tvedt JKV 14/02679-005 2019/01/21
I TEK 84/5 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER BYGGING AV NYTT MELKEFJØS - SLUTTUTBETALING MATS EINAR SKEIE Tveit regnskap AS BJP01 17/01089-006 2019/01/21
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00485-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00486-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00484-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 3/41,170 - OLIVER AMLAND Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/00487-001 2019/01/21
I TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN FRA MILJØSERVICE VEST AS Miljødirektoratet PEID 12/03928-029 2019/01/21
U TEK 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG Kristen og Torbjørg Lund EDH 19/00239-002 2019/01/21
I TEK 110/65 - BÅSNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG FRITIDSBOLIG - 110/65 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Per Gunnar Aarebrodt JKV 18/04300-011 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV UFØREGRAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK 15/2429 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WÅGE, SINDRE - 15/2429 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WÅGE, SINDRE Karmøyadvokatene DA BJP01 19/00305-001 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED NORHEIM BBH Yasir Maamoun Alrahwan MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/211 - BESTILLING AV NABOLISTE - INFORMERE OM GRUNNUNDERSØKELSER Stine Spissøy GEL 19/00021-038 2019/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 63/140 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Odd Johan Kvale Bjørstad GEL 19/00021-039 2019/01/21
I TEK STARTLÅN - INNFRIELSE AV LÅN - 155635 RBE08 19/00488-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERT AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE OM TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET - 20170671795-6 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/04850-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED FERKINGSTAD SKOLE Erling Flotve Myklebust BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 15/2429 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WÅGE, SINDRE - SVAR - 15/2429 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WÅGE, SINDRE Karmøyadvokatene DA BJP01 19/00305-002 2019/01/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03309-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - ENDRING RHO 18/04083-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Oddrun Østhus HAS 18/04833-028 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østhus Hans Olav HAS 18/04833-029 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen David HAS 18/04833-030 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen John Kristen HAS 18/04833-031 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As HAS 18/04833-032 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As HAS 18/04833-033 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Egil Sigmund HAS 18/04833-034 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Gudveig HAS 18/04833-035 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Van Noppen Cortina R HAS 18/04833-036 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As HAS 18/04833-037 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Rosa Helena HAS 18/04833-039 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Einar HAS 18/04833-040 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lunde Vermund HAS 18/04833-041 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørvik Solveig Vaage HAS 18/04833-042 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gabrielsen Elisabeth HAS 18/04833-043 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gabrielsen Hans-georg HAS 18/04833-044 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fredriksen Eivind HAS 18/04833-045 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østhus Grete Berge HAS 18/04833-046 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østhus Per Gunnar HAS 18/04833-047 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen Kristoffer HAS 18/04833-048 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Magnussen Natalie HAS 18/04833-049 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Monsen Einar Egil HAS 18/04833-050 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Egge Astrid Hetland HAS 18/04833-051 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hetland Ellen HAS 18/04833-052 2019/01/21
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Ellen HAS 18/04833-053 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Perusi Sabimana Trengereid HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) Eskild Kvala AS IGR 19/00110-002 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - ANG. UTLEIE AV KARMØYHALLEN Stina Hang TVI 17/00209-080 2019/01/21
I TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) Eskild Kvala AS IGR 19/00499-001 2019/01/21
U TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-003 2019/01/21
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 18/00934-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00934-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 64/722 - SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG, HAGESTUE - 64/722 - SMÅVARDANE, STANGELAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, HAGESTUE Kjetil Vanvik BFH 12/03429-005 2019/01/21
I TEK 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT - 57/43 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE -SØKNAD OM REKKVERK OG NY GARASJEPORT Ingrid Johanne Lind JMJ03 19/00492-001 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 106/77 - ØYVIND VAAGA Øyvind Vaaga ALS06 13/01608-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK BESTÅENDE BYGG - 106/36 - BJØRN KARLSEN Bjørn Karlsen ALS06 13/04304-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/65 GEIR JACOBSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/65 GEIR JACOBSEN Geir Jacobsen ALS06 13/01623-004 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/32 - GEIR EGIL EDVARDSEN Geir Egil Edvardsen ALS06 13/01638-004 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/138 - GEORG UNDHEIM Unni Marcelius Undheim ALS06 13/01781-004 2019/01/21
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03927-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00256-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-004 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Inge Vaaga AS ALS06 19/00498-002 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 108/6 - HENNING THORBJØRNSEN Inge Vaaga AS ORO01 19/00498-001 2019/01/21
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV AVTALETREKK NAV Pensjon Harstad MHO01 18/04336-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, BJØRG - 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjørg Østevik BJP01 19/00254-002 26 Off.l.26 2019/01/21
U TEK 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - 58/220 - LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING Stangelandsvågen Småbåtforening SMO02 17/04728-003 2019/01/21
I TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (21) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/110 Bt - Rør AS ORO01 19/00495-001 2019/01/21
I TEK 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, JAN OVE - 77/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ove Jan Olsen BJP01 19/00497-001 26 Off.l.26 2019/01/21
I TEK 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 - 15/2310 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG (23) - TILTAKHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 19/499 Bt - Rør AS ORO01 19/00500-001 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR Sandra Gail Haugen HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 21. JANUAR 2019 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/21
U SEN INNFORDRING - SVAR - NY KARTLEGGING/FORESPØRSEL OM GJELDSFORHOLD Nav Haugesund MHO01 18/04336-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT.SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - TAR IKKE IMOT STILLING REU 18/05520-013 25 Offl.§25 2019/01/21
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND NÆRINGSPARK AS 21. JANUAR 2019 Tørres Øyjordsbakken PVE01 19/00116-004 2019/01/21
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - BEDRE REGULERING AV STØRRE UTBYGGINGSPROSJEKTER - RAPPORT FRA EKSPERTUTVALG - FORSLAG OM ENDRINGER I EIERSEKSJONSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet AEI04 19/00016-005 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL FORPROSJEKT - NORWEGIAN SHELLFISH CLUSTER Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-107 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/84 - BIOMAR AS, HUSØY - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 86/684 - BIOMAR HUSØY Teknisk bureau AS ORO01 19/00502-001 2019/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 17/28 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-040 2019/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/102 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Bjørge Naley GEL 19/00021-041 2019/01/21
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 120/107 - ARNT SUNDE - (NY INNSENDING - RØRLEGGERMELDING) Arnt Sunde ALS06 13/01949-005 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2019 OG SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - F.O.M 01.01.18 - T.O.M 31.12.18 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK 63/174 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4077 - 63/56 - MELDING OM PLANLAGT ØNSKET RETTING - SLETTING AV UTGÅTT GNR/BNR 63/56 STD:18/4077 Osvald Amland ALA04 18/04554-007 2019/01/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTE TELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05252-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 108/7 - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE FRITIDSBOLIG Arild Galta KRRE 17/00073-202 2019/01/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/36 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-042 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/00107-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING FOR VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ BØ UNGDOMSSKOLE PFA 19/00144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21
U ÅKR ELEVMAPPE ***** ***** ***** - FLYTTEMELDING JFO01 19/00505-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/21