Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/04789-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD ETTER KRAV OM PÅKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK Solveig Johanne Selle ETS 12/00024-406 2019/01/18
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV KUNST PÅ ÅKRASANDEN Friluftsrådet Vest JAH 12/00023-144 2019/01/18
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - KLOAKKERING - RØYKSUND VEDTAK OM TVANGSMULKT Ove Bråtun ETS 12/00024-408 2019/01/18
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KLOAKKERING - RØYKSUND VEDTAK OM TVANGSMULKT Peter Johannesen ETS 12/00024-409 2019/01/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - KLAGE - SVAR PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I HAUGALAND TINGRETT EDA 16/00047-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 18/00934-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 17/05106-012 2019/01/18
U TEK 111/12 - HØVRINGØY, HØVRING, RIVING DELER AV FRITIDSBOLIG OG OPPFØRING AV TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 111/12 - HØVRINGØY, HØVRING, RIVING DELER AV FRITIDSBOLIG OG OPPFØRING AV TILBYGG Olav Kristian Sund EDH 19/00190-002 2019/01/18
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER Garvik Prosjekt AS IGR 19/00293-001 2019/01/18
I TEK 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER - 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 4 BOLIGER Garvik Prosjekt AS IGR 19/00296-001 2019/01/18
I TEK 5/488 - VEAMYR, VEA - PÅBYGG ENEBOLIG - 5/488 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 18/03595-005 2019/01/18
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - (KOPIMOTTAKER) INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON Riksantikvaren KRRE 16/04892-015 2019/01/18
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 147/98 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-001 2019/01/18
I TEK 124/52 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE - 124/52 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE Karmøy Rørteknikk AS ORO01 19/00291-001 2019/01/18
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 23.01.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-218 2019/01/18
I TEK 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 38/6 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Sandve Trelast AS XXI 19/00301-001 2019/01/18
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04089-004 2019/01/18
I TEK 123/19 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG, NYBYGG GARASJE - 123/19 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG, NYBYGG GARASJE Solid Mesterbygg AS KIS 19/00303-001 2019/01/18
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - BYGGEMODNING IHHT TEKNISK PLAN - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04002-007 2019/01/18
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG B3 - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04090-004 2019/01/18
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - BOLIG B1 - 142/790 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KIS 18/04094-006 2019/01/18
I TEK 64/1366 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 64/1366 - FORESPØRSEL OM KJØP AV AREAL Robin Hult MAAA1 19/00299-001 2019/01/18
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-003 2019/01/18
I TEK 147/617 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 147/617 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Solveig Nystad FTY 19/00283-001 2019/01/18
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - SØKNAD OM UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-022 2019/01/18
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KRRE 16/04643-014 2019/01/18
I TEK MINIRENSEANLEGG - ÅRSRAPPORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Vikse Maskin Steinar Vikse ELO 12/01007-021 2019/01/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - REFERAT FRA BYGGEMØTE 19 - 16.01.19 Børseth Rådgivning AS BTH04 15/02215-037 2019/01/18
I TEK 119/117 - TEKNISK PLAN FOR SOLHAUGEN - RESULTAT ASFALTPRØVER Gl Prosjektservice AS BTH04 18/00599-014 2019/01/18
I TEK 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/02532-017 2019/01/18
I TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE C BYGG 1-7 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3043 - 119/118 - FERDIGMELDING RØR C1-7 BYGGESAK 16/3043 Bauge Maskin AS ALS06 17/05407-003 2019/01/18
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - BELYSNINGSPLAN - SLETTATUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04406-015 2019/01/18
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - 149/489 - VEDRØRENDE FEIL I VEDTAK FOR BK04 Block Watne AS IGR 18/05607-003 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-016 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-017 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-018 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-019 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-020 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 18/04590-021 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-005 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-050 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-051 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-052 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-053 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-054 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-050 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-044 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-045 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-043 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-026 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-026 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-035 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-027 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-028 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-029 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-039 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-040 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-045 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-046 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-053 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-054 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-034 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-024 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-077 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-078 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-079 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-038 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-039 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-035 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-036 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-037 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-022 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-051 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-002 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% I BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN JEN05 19/00049-003 25 Offl §25 2019/01/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-004 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-047 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-048 25 Offl §25 2019/01/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-049 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-007 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-008 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-008 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-009 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-012 25 Offl §25 2019/01/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-013 25 Offl §25 2019/01/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-003 25 Offl §25 2019/01/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-004 25 Offl §25 2019/01/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-004 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-013 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-014 25 Offl §25 2019/01/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 60,8% STILLING NATT TØKJEMYRVEGEN JEN05 19/00286-002 25 Offl §25 2019/01/18
U TEK STARTLÅN - STARTLÅN - DOKUMENTER TIL SIGNERING RBE08 18/03460-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PLASSERING AV AVFALLSHENTEPLASS OVER BYGGELINJE MOT VEG Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-002 2019/01/18
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - REGIONALT MILJØPROGRAM I ROGALAND 2019 - 2022 Fylkesmannen i Rogaland BJP01 19/00016-004 2019/01/18
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - UTSATT FAKTURERING AV EIENDOMSSKATT 1.TERMIN 2019 - UTSETTELSE TIL 2.TERMIN 2019 I PÅVENTE AV NYE TAKSTVEDTAK ETTER RETAKSERING FRA 2019 Vest Jet AS MSA 18/03160-020 2019/01/18
U TEK 2/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE JOHANNESSEN - 2/286 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE JOHANNESSEN Anne Johannessen ALS06 18/01714-004 2019/01/18
U TEK 2/165 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN ANDREA JOHANNESSEN - 2/165 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - REIDUN ANDREA JOHANNESSEN Reidun Andrea Johannessen ALS06 18/01717-004 2019/01/18
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00258-002 24 Offl.§24 2019/01/18
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - SLUTTDATO 18.06.19 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 18.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/293 - 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/293 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00295-001 2019/01/18
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - VARSEL - OMTAKSERING FRA VERK OG BRUK TIL NÆRING Vest Jet AS MSA 18/03160-021 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/18
I TEK 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS (4 BOLIGER) - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/296 - 13/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, REKKEHUS (4 BOLIGER) - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 19/296 Vedavågen Rør AS ORO01 19/00297-001 2019/01/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00298-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 29/11 - BESTILLE NABOLISTER - DELINGSSAK Jan Hansen GEL 19/00021-033 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 29/20 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Jan Hansen GEL 19/00021-032 2019/01/18
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER - STIVLEVÅGEN VEST RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-015 2019/01/18
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - OVERSENDER OPPDATERT BELYSNINGSPLAN - SLETTATUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04406-014 2019/01/18
I TEK RUTETILBUDET PÅ HAUGALANDET FRA 2020 - SAKSPROTOKOLL - RUTETILBUDET PÅ HAUGALANDET FRA 2020 Rogaland Fylkeskommune HPE 18/03604-004 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 43/141 I KARMØY KOMMUNE Nornes Bjarne XXI 18/03840-002 2019/01/18
U TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 43/141 I KARMØY KOMMUNE Nornes May Trine XXI 18/03840-003 2019/01/18
U TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2075 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 43/141 I KARMØY KOMMUNE Liknes Alf Magnar XXI 18/03840-004 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/177 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Maria Kristiansen GEL 19/00021-034 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 52/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jan Sigmund Thomassen GEL 19/00021-035 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Henrik Hausken Haugann MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - VTA GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN 19/205 KJØP AV VIBRSJONSPLATE - KUNNGJØRING - 19/205 KJØP AV VIBRSJONSPLATE Doffin OEI 19/00290-001 2019/01/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00277-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 142/584 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON Byggmesterfirma Knutsen og Stange AS KIS 18/05558-005 2019/01/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03561-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - SVAR - KLAGE PÅ ENDRING AV REGULERINGSPLAN 2041 - KLAGER: HOLMANE PANORAMA AS GODKJENT 31.08.2017 Fylkesmannen i Rogaland BHA02 16/04060-058 2019/01/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03379-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN 120/42 , 120/74 , 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/2969 - PARSELL 2 - MELDING 120/167,169. OVERSENDELSESBREV TINGLYSNING Kartverket - Tinglysingen REK 18/03412-001 26 Off.l.26 2019/01/18
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 18/05487-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK TEKNISK PLAN - REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK - TEKNISK GODKJENNING - REVIDERTE TEGNINGER ETTER MERKNADER Karmøy kommune, VAR-avd. BTH04 19/00187-007 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - MAKS DATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - MAKS DATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SKU FELLES BIBLIOTEKSYSTEM - FULLMAKT TIL FELLES INNKJØP AV NYTT BIBLIOTEKSYSTEM Karmøy Kommune Oppvekst- og Kulturetaten JAH 18/05152-002 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - MAXDATO SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK RAMMEAVTALE PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER - KUNNGJØRING - 18/4934 RAMMEAVTALE - PROSJEKTERINGSGRUPPELEDER Procon AS VIHO 18/04934-002 2019/01/18
I SEN HÅVIKHALLEN - SØKNAD OM TID I HÅVIKHALLEN Monica jensen TVI 12/00263-134 2019/01/18
I TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Pds Arkitekt AS KIS 19/00304-002 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN PERSONALMAPPE - FORHÅNDAVARSEL OPPSIGELSE GLS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG, GARASJE - 16/202 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Ole Harald Seim BFH 13/00534-005 2019/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED VORMEDAL BARNEHAGE Julie Bjerke Rønningen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - EIENDOMMENE 5/574 OG 5/575 - SKJØTER Borgen Advokatar AS STNY 12/02670-011 2019/01/18
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - ILLUSTRASJONER OG SITUASJONSKART Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 18/03307-025 2019/01/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02409-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00219-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 42/217 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Elisabeth Sekse GEL 19/00021-036 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - MEDHOLD I SKOLEMILJØSAK Utdanningsdirektoratet MBM 18/01685-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 16/196 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/196 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Håkon Hilmar Ferkingstad BFH 13/02125-005 2019/01/18
I HSE KLAGE - FORSVARLIGE HELSE OG OMSORGSTJENESTER I BOLIG - AVSLUTNING AV KLAGESAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKU PERSONALMAPPE - DELVIS OMSORGSPERMISJON- KORRIGERING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - 149/489 - VEDRØRENDE FEIL I VEDTAK FOR BK04 Block Watne AS IGR 18/05608-003 2019/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - UTVIDET FRIST TIL FERDIGSTILLELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-023 2019/01/18
U TEK 122/131- RØYKSUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 122/131 I KARMØY KOMMUNE Mokleiv Per Emil MAH 18/05351-002 2019/01/18
U TEK 122/131- RØYKSUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 122/131 I KARMØY KOMMUNE Helle Kari MAH 18/05351-003 2019/01/18
I TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - 149/488 - VEDRØRENDE ENDRING I REGULERINGSBESTEMMELSER Block Watne AS IGR 18/03286-006 2019/01/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 51/2 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-037 2019/01/18
U TEK 16/65 - STRANDHEIMVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 16/65 - STRANDHEIMVEGEN, MEDHAUG. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG - HAGESTUE Albert Medhaug BFH 12/04013-005 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 16/194 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG - 16/194 - MANGLENDE FERDIGATTEST/FERDIGSTILLELSE Byggmester og tekniker Geir Østevik JKV 09/01396-024 2019/01/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM JOBBROTASJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 18/03460-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U TEK 78/5 OG 78/6 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 78/5 OG 78/6 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Avinor AS v/ Sigmund Bjerkenes Skard ALA04 19/00176-002 2019/01/18
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3579 - 68/59 OG 68/448 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:17/3579 Helge Birger Liknes ALA04 17/03622-020 2019/01/18
U TEK FORSØPLING PÅ EIENDOM 17/38 - SVAR - SVARBREV, VARSEL OM PÅLEGG - 17/38 Bjørn Olav Stråtveit PEID 18/02628-013 2019/01/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00306-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00306-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00307-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00307-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00308-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00309-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00309-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00310-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00311-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00311-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00312-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00312-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00313-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00314-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00314-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00315-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00315-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00315-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00316-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00316-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00316-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00317-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00317-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00318-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00318-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00318-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00319-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00319-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00319-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00320-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00320-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00321-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00321-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00321-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00322-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00323-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00323-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00324-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00324-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00325-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00326-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00327-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00327-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00329-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00329-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00330-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00331-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00332-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00333-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00333-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00333-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00334-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00335-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00336-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00337-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00337-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00338-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00339-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00340-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00341-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00341-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00342-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00343-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00344-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00345-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00346-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00346-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00347-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00348-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00348-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00349-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00349-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00350-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00351-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00352-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00353-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00354-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00354-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00355-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00356-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00357-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00357-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00358-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00359-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00359-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00359-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00360-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00360-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00361-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00362-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00362-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00363-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00363-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00364-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00365-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00365-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00366-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00367-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00367-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00368-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00368-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00369-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00370-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00370-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00371-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00371-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00372-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00373-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00374-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00374-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00375-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00375-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00376-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00376-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00376-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00376-004 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00377-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00377-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00378-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00378-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00378-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00379-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00380-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00381-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00381-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00382-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00383-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00383-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00383-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00384-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00384-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00385-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00386-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00387-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00388-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00389-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00390-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00390-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00391-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00391-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00392-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00392-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00393-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00393-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00394-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00395-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00395-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00395-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00396-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00397-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00397-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00398-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00398-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00399-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00399-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00400-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00401-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00402-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00403-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00404-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00404-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00405-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00406-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00407-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00408-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00408-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00409-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00410-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00410-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00411-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00412-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00412-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00412-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00413-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00413-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00414-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00414-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00415-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00415-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00415-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00416-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00416-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00417-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00418-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00419-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00419-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00420-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00421-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00422-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00423-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00423-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00424-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00425-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00425-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00425-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00426-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00427-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00428-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00428-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00429-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00429-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00429-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00430-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00431-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00432-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00432-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00433-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00434-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00435-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00436-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00436-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00437-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00438-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00439-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00440-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00440-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00441-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00442-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00443-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00443-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00444-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00445-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00445-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00445-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00446-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00447-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00447-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00448-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00449-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00449-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00450-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00450-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00450-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00451-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00451-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00452-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00453-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00454-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00455-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00455-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00456-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00457-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00457-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00458-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00459-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00460-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00461-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00461-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00462-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00462-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00463-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00464-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00465-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00465-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00465-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00466-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00467-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00468-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00469-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00470-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00470-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00470-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00471-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00471-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00472-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00472-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00473-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00474-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00474-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00475-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00475-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00475-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00476-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00477-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00477-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00478-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00478-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00479-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00480-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00480-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00480-003 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00481-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00482-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00482-002 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18
U SKNE ELEVMAPPE ***** ***** ***** - TERMINKARAKTERER ***** ***** KIB 19/00483-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/18