Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG - 122/231 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV VEG Vikanes Bungum Arkitekter AS KRRE 19/00285-001 2019/01/17
U SEN PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.01.19 GLS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/17
I TEK 25/9 - OLSEN ODDVAR PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 25/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Olsen Oddvar LKS 18/02271-006 2019/01/17
I TEK 61/14 - JARLE OLSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 61/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Olsen Jarle LKS 18/02103-006 2019/01/17
I TEK 129/7 - STANGEVEIEN 51 KARL ARNE HAGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 129/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Stangevegen 51 Karl Arne Hagen LKS 18/05263-002 2019/01/17
I TEK 93/12 - ERNST KRISTIAN KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 93/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Ernst Kristian Kolstø LKS 18/01840-006 2019/01/17
I TEK 60/19 - MAGNUS JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 60/19 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Magnus Jakobsen LKS 18/02309-006 2019/01/17
I TEK 60/22 - GAUTE LUNDBERG MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 60/22 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Gaute Lundberg LKS 18/02186-006 2019/01/17
I TEK 140/7 - ROY HELGE OSNES PRODUKSJONTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 140/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Roy Helge Osnes LKS 18/02277-007 2019/01/17
I TEK 88/215 - GRINDE ATLE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 88/215 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Grinde Atle LKS 18/01928-006 2019/01/17
I SEN UNGDOMSUNDERSØKELSE 2012-2019 - TILBUD OG AVTALE OM UNGDATAUNDERSØKELSE I KARMØY 2019 Oslomet - Storbyuniversitetet SMA01 12/00298-005 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00265-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00272-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00266-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 21.01.2019 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 21.01.2019 Merete Håstø Albertsen MSA 19/00257-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/17
U TEK 148/984 - NORHEIM. NYBYGG, HAGESENTER M/PARKERINGSPLASSER - 148/984 - MANGLENDE FERDIGATTEST/FERDIGSTILLELSE Hagetomten AS JKV 11/01825-026 2019/01/17
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM TILSYN 29.01.19 - VEA SYKEHJEM Arbeidstilsynet BOER 12/00140-218 2019/01/17
U TEK FORESPØRSEL VEDRØRENDE AVTALE OM MEDBESTEMMELSESRETT OVER NØTTESKOGEN - SVAR - AVTALE OM MEDBESTEMMELSESRETT OVER NØTTESKOGEN Rusvik Naturbarnehage SA MAAA1 19/00127-002 2019/01/17
I SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - SØKNAD - LYJINU Syvendedags Adventistkirken, Sør-Karmøy menighet OFL 19/00030-001 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-046 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-047 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-048 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-049 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-043 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-028 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-034 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-026 25 Offl §25 2019/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I BYGNES VITENBARNEHAGE 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I BYGNES VITENBARNEHAGE 100% VIKARIAT BLI01 18/05426-009 25 Offl §25 2019/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I BYGNES VITENBARNEHAGE 100% VIKARIAT - TRUKKET BARNEHAGELÆRER I BYGNES VITENBARNEHAGE 100% VIKARIAT BLI01 18/05426-010 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-033 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-034 25 Offl §25 2019/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI - BEKREFTELSE TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI BLI01 18/05579-006 25 Offl §25 2019/01/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI - BEKREFTELSE TOSPRÅKLIG LÆRER I SWAHILI/KISWAHILI BLI01 18/05579-007 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-034 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-050 25 Offl §25 2019/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-003 25 Offl §25 2019/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-045 25 Offl §25 2019/01/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-046 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-014 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-015 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-016 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-006 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-012 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-013 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-007 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-010 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-011 25 Offl §25 2019/01/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT- SERVICEFAG - SØKNAD LÆRLING- IKT- SERVICEFAG GLS 19/00157-002 25 Offl §25 2019/01/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-012 25 Offl §25 2019/01/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-003 25 Offl §25 2019/01/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-004 25 Offl §25 2019/01/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-005 25 Offl §25 2019/01/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-006 25 Offl §25 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00268-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SØKNAD OM HOLD AV KATT BMV 16/03973-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03973-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03973-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U SEN PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE / DRØFTINGSMØTE GLS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/17
I TEK 2/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE JOHANNESSEN - 2/286 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE JOHANNESEN T. Huus Maskin ALS06 18/01714-003 2019/01/17
I TEK 2/165 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN ANDREA JOHANNESSEN - 2/165 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN ANDREA JOHANNESSEN T. Huus Maskin ALS06 18/01717-003 2019/01/17
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/00269-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 12.01.19 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04397-019 2019/01/17
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 13.01.19 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-030 2019/01/17
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 12.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-087 2019/01/17
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 13.01.19 SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-092 2019/01/17
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 12.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-041 2019/01/17
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 12.01.19 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04054-026 2019/01/17
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 13.01.19 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-080 2019/01/17
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE I DOVAMYRSVEGEN , NORHEIM - HENVENDELSE VEDRØRENDE SIKRING AV VEG I DOVAMYRSVEGEN , NORHEIM Siv Karin Hauge HPE 19/00270-001 2019/01/17
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 13.01.19 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-068 2019/01/17
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 2 - 12.01.19 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-020 2019/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Rattanaporn Sahat SALF 18/00462-165 2019/01/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND May Elise Tennefoss Sørbø SALF 18/00462-166 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 18/04562-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00276-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Randi Skartveit SALF 18/00462-167 2019/01/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2018/19 OG 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - BEKREFTELSE PÅ INNFRIDD LÅN - LÅN NR. 292456 RBE08 18/05627-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - SVARBREV VEDRØRENDE GODKJENNING AV SØKNAD OM PENSJON - GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Turid Lillian Stuvik SALF 18/00462-168 2019/01/17
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA KYSTVERKET - 17.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Kystverket BHA02 17/00332-044 2019/01/17
I SEN LÆRLINGER GENERELT - NYE LÆRLINGER 2019 Rogaland Fylkeskommune MMW 12/04121-015 2019/01/17
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 18/03481-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - MERKNAD FRA FYLKESRÅDMANNEN KULTURAVD. - 16.01.18 PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE Rogaland Fylkeskommune AAHO 18/03994-016 2019/01/17
I SEN MIME (VEA SYKEHJEM) - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE IFB. OVERTAGELSE AV KANTINEDRIFT Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00133-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00277-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02384-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Lamyong Fungnok HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK 22/345 - FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR 11 - 22/345 - FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JHE05 15/04967-009 2019/01/17
I SKU SKOLESTART - UTSATT - SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART PFA 19/00278-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U SEN 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - MELDING OM BEFARING - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - KLAGEBEHANDLING Johannes Gustavsen EDA 18/00926-023 2019/01/17
U SEN 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - MELDING OM BEFARING - 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - KLAGEBEHANDLING Hauge Trafikk og Maskin AS EDA 18/03108-014 2019/01/17
U SEN 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - MELDING OM BEFARING - 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Jan Erik Einarsen EDA 18/01521-013 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00125-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U SKU PERSONALMAPPE - BARNEHAGELÆRER PÅ DISP. SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03379-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U FEL STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/03896-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Håvard Slokvik SALF 18/00462-169 2019/01/17
I TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00141-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00145-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 18/01755-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00171-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00184-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/02914-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04555-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/17
U TEK 64/17 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/931 - 64/1571 - VEDR. MANGLER FØR SAMMENSLÅING KAN UTFØRES STD: 18/931 Arne Hveding ALA04 18/01095-027 2019/01/17