Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00219-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK 3/250 OG 3/251 - RØRLEGGERMELDING: OMBYGGING OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: NYRUD BYGGESAK: 18/2984 - 3/250 OG 3/251 - RØRLEGGERMELDING: OMBYGGING OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: NYRUD BYGGESAK: 18/2984 Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 18/03375-002 2019/01/16
U TEK 13/259 - BERGVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/259 - BERGVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG GARASJE Håvard Drivenes EDH 18/05635-004 2019/01/16
U TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. - PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. BHA02 17/01977-037 2019/01/16
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/267 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jan Dahl EDH 18/05012-011 2019/01/16
U SEN PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - UTVIDET STILLING FRA 01.01.19 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK 19/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES - - 19/16 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES - Bjørg Mannes ALS06 17/03359-004 2019/01/16
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00249-001 2019/01/16
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00250-001 2019/01/16
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00251-001 2019/01/16
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF4 - 4 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00253-001 2019/01/16
U TEK 43/501 - HØYNESVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING FRITISDBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/501 - HØYNESVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING FRITISDBOLIG John Aage Tisløv JMJ03 18/04899-004 2019/01/16
I TEK 15/2331 - ÅKRA. NYBYGG CARPORT OG HAGESTUE, REKKVERK/LEVEGG, - 15/2331 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sina Anett Ytreland JKV 14/01755-005 2019/01/16
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ronny Tangen HHU 19/00255-001 2019/01/16
I TEK 43/604 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/604 - KORRESPONDANSE VEDRØRENDE GJERDE I SIKTSONE Eskild Kvala AS HPE 18/03654-009 2019/01/16
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/68 I KARMØY KOMMUNE Husøyveien 133 As HAS 18/05675-008 2019/01/16
U TEK 140/50 - OSNES, TILBYGG TIL BOLIG (+1 BOENHET) OG CARPORT M/BOD - TILLATELSE TIL ENDRING - 140/50 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Nerijus Andziulis KIS 16/04221-007 2019/01/16
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-020 2019/01/16
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 - RAMMETILLATELSE - 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-2 Block Watne AS IGR 18/05608-002 2019/01/16
U TEK 142/6 , 142/20 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - RIVING BEBYGGELSE OG NYBYGG LEILIGHETSBYGG - 142/6 , 142/20 - RETUR AV SØKNAD Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 15/02634-004 2019/01/16
I TEK 63/304 -RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRODE GRINDHAUG OLSEN BYGGESAK: 17/5106 - 63/304 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/5106 Comfort Karmøy AS ALS06 17/05315-003 2019/01/16
I TEK 3/250 OG 3/251 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TERRENGINNGREP, OMBYGGING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/250 OG 3/251 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS JHE05 18/02984-006 2019/01/16
I TEK 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE, REHABILITERING OG TILBYGG/TAKOPPLØFT ENEBOLIG, RIVING AV GARASJE - 70/2 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE FV. 855 Statens vegvesen - Region vest KIS 18/05681-004 2019/01/16
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRADELING AV VÅNINGSHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/04349-011 2019/01/16
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - REVIDERT SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-021 2019/01/16
U TEK 17/76 - ÅDLAND. TILBYGG BOLIG - 17/76 - SVAR - BER OM AT KRAV FRAFALLER Lars Arne og Laila Bakke Valhammer JKV 14/03849-014 2019/01/16
U TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-005 2019/01/16
U TEK 52/45 - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 52/45 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 18/01700-010 2019/01/16
U TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/04826-022 2019/01/16
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - REFERAT FRA DIALOGMØTE OM INNSIGELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen AAHO 18/02957-031 2019/01/16
I TEK 15/2176 - RINDANE, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2176 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JKV 18/00073-004 2019/01/16
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00248-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE AssisterMeg AS CBE02 18/01699-037 2019/01/16
I TEK 15/43 - ÅKRA - TURVEG VED ÅKRASANDEN - 15/43 - UTTALE TIL DISPENSASJON IFB. AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KRRE 17/04220-015 2019/01/16
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - LOV OG FORSKRIFT - TEKNISKE STANDARDER TIL LADEPUNKTER OG FYLLESTASJONER FOR ALTERNATIVE DRIVSTOFF Samferdselsdepartementet MGR01 19/00016-003 2019/01/16
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - REVIDERT SITUASJONSKART - REVIDERT PLASSERING AV GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 18/05587-007 2019/01/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 83/43 - BESTILLING AV LEDNINGSKART VANN OG AVLØP Martin Furlund Nystrand GEL 19/00021-029 2019/01/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/695 - BESTILLING AV SITUASJONSKART - BYGGE- OG DELESØKNADER Leif Inge Bjerkenes GEL 19/00021-030 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-048 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-049 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-044 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-045 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-042 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-041 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-042 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-024 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-025 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-024 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-025 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-027 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-025 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-038 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-044 25 Offl §25 2019/01/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - TILBUD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-049 25 Offl §25 2019/01/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-050 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-051 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-052 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-046 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-047 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-048 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-049 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - INTERVJU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-050 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-031 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-032 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-023 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-075 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-076 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-033 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-031 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-032 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-033 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-034 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-036 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-021 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-048 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-049 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-025 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-040 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-041 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-042 25 Offl §25 2019/01/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-043 25 Offl §25 2019/01/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-044 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-003 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-011 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-012 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-013 25 Offl §25 2019/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-009 25 Offl §25 2019/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET - SØKNAD LÆRLING- KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET GLS 19/00158-003 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-011 25 Offl §25 2019/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-010 25 Offl §25 2019/01/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-003 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-009 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-010 25 Offl §25 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-011 25 Offl §25 2019/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% - SØKNAD ØKONOMIKONSULENT - SVANGERSKAPSVIKARIAT 100% GLS 19/00246-002 25 Offl §25 2019/01/16
U TEK 66/409 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM KOPERVIK EIENDOM AS - SVAR - 66/409 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 19/00244-002 2019/01/16
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - STATLIG SAMORDNET HØRINGSSVAR VED 2. OFFENTLIGE ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04098-068 2019/01/16
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MERKNADER TIL KOMMUNEDELPLAN 675 SKUDENESHAVN Skuneshavn Næringsforening v/ Hein Arve Varne JST 16/04098-069 2019/01/16
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - AVALDSNES ALDERS- OG HELSESENTER - ANALYSEPERIODE: 08.01.19 - 14.01.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-004 2019/01/16
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - HØRINGSSVAR - 2. OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04096-065 2019/01/16
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - HØRINGSSVAR - 2. OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04097-069 2019/01/16
U TEK TEKNISK PLAN - REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN - REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK Karmøy kommune, VAR-avd. BTH04 19/00187-006 2019/01/16
I SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - RAPPORTERING TIL KULTURDEPARTEMENTET OM EVENTUELT ETABLERTE OG NEDLAGTE FRIVILLIGSENTRALER I DEN ENKELTE KOMMUNE - TIDSROMMET FRA 1. JUNI 2018 TIL 1. JUNI 2019 Kulturdepartementet EIE 16/03584-027 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR- TILDELING STIPEND Ida Marie Andersen SALF 18/00462-143 2019/01/16
U TEK MILJØSAMARBEIDET TYSVÆR, HAUGESUND OG KARMØY - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL FOREDRAG - "MARGUNNS KJØKKENHAGE" Naturvernforbundet Haugalandet PCH01 19/00217-002 2019/01/16
I TEK 116/1 - MAGNE OLAF ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 116/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Magne Olaf Øvrebø LKS 18/02191-006 2019/01/16
I TEK 109/4 - FOSEN KJELL M PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERSENDING - 109/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Fosen Kjell M LKS 18/02170-006 2019/01/16
I TEK 48/15 - LARS MAGNE HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 48/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Hillesland Lars M LKS 18/02183-006 2019/01/16
I TEK 136/5 - MATHIASSEN GARDSBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 136/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Mathiassen Gardsbruk LKS 18/02555-003 2019/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Evy Torsen Håkonsen HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK 75/5 - KVALAVAAG LANDHANDEL PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 75/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONGSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Kvalevaag Landhandel LKS 18/01865-006 2019/01/16
I TEK 54/5 - RITA DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 54/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Rita Dale LKS 18/01903-006 2019/01/16
I TEK 47/38 - HENNING LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 47/38 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Henning Langåker LKS 18/01822-006 2019/01/16
I TEK 85/50 - UVIK GARD V/ TOR SVEN UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 85/50 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Uvik Gard - Tor Sven Utvik LKS 18/01859-006 2019/01/16
I TEK 119/7 - BJØRG ØSTERVOLD SOLBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 119/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Bjørg Østervold Solberg LKS 18/02353-006 2019/01/16
I TEK 118/1 - MYKLABUST GARD SANDVIK QVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 118/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Myklabust Gard Sandvik Qvale LKS 18/01861-007 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 140/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Bjørn Håkon Våge Boltfjord LKS 18/02664-003 2019/01/16
I TEK 53/1 - ANNE LISE BLIKSHAVN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 53/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Anne Lise Blikshavn LKS 18/02101-006 2019/01/16
I TEK 85/5 - KJETIL ASK PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 85/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Kjetil Ask LKS 18/02156-007 2019/01/16
I TEK 143/2 - ARNE EDVARD GUNNARSHAUG AASE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 143/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Arne Edvard Gunnarshaug Aase LKS 18/01898-006 2019/01/16
I TEK 16/5 - SIV ELIN VE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 16/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Siv Elin Ve LKS 18/02000-007 2019/01/16
I TEK 142/2 - STORESUND GARDSDRIFT PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 142/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Storesund Gardsdrift LKS 18/02355-006 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Anne Louise Boge SALF 18/00462-144 2019/01/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 86/69 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kurt Danny Svendsen Jørgensen GEL 19/00021-031 2019/01/16
I TEK 128/5 - TRYGVE UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 128/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Utvik Trygve LKS 18/02102-006 2019/01/16
I TEK 30/13 - KJELL ARVID SANDHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 30/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Kjell Arvid Sandhåland LKS 18/01892-006 2019/01/16
I TEK 117/7 - JON EGIL FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 117/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Jon Egil Frette LKS 18/01875-006 2019/01/16
I TEK 121/2 - M ØSTHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 121/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 M Østhus LKS 18/01873-006 2019/01/16
I TEK 61/12 - OLAV PEDERSEN LANDBRUK OG ANLEGGSTJENESTER PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 61/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjenester LKS 18/01999-006 2019/01/16
I TEK 146/108 - SVEIN INGE BØ VÅGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 146/108 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Svein Inge Bø Vågen LKS 18/02173-006 2019/01/16
I TEK 134/5 - ØYSTEIN STANGE PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 134/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Øystein Stange LKS 18/01869-006 2019/01/16
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE 14.01.2019 ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK 145/19 - KAI ESPEN JANSEN ØSTERHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 145/19 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Kai Espen Jansen Østhus LKS 18/01939-006 2019/01/16
I TEK 13/8 - JOSTEIN TJØSVOLL PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING - 13/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2018 Jostein Tjøsvoll LKS 18/02016-006 2019/01/16
I TEK 47/15 - JAN ARILD HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD- ETTERREGISTRERING Jan Arild Høines LKS 18/02781-003 2019/01/16
I TEK 72/6 - HALVORSEN OLE PEDER PRODUKSJONSTILSKUDD - 72/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Halvorsen Ole Peder LKS 18/01900-006 2019/01/16
I TEK 25/27 - BREKKÅ GRUS OG PARKETT PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/27 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Brekkå Grus og Parkett LKS 18/01851-006 2019/01/16
I TEK 48/20 - DIDRIK RAGNAR OPSAL PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/20 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Didrik Ragnar Opsal LKS 18/01927-007 2019/01/16
I TEK 119/3 - KRISTIAN MYGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 119/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING PRODUKSJONSTILSKUDD Kristian Myge LKS 18/01955-006 2019/01/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 19/00247-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK 146/10 - TERJE BAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Terje Bauge LKS 18/02165-005 2019/01/16
I TEK 128/2 - ØYSTEIN J BREKKE PRODUKSJONSTILSKUDD - 128/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Øystein J Brekke LKS 18/01942-006 2019/01/16
I TEK 17/3 - HENRY VALTER NES PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Henry Valter Nes LKS 18/02083-006 2019/01/16
I TEK 63/9 - RUNE GUNDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Rune Gundersen LKS 18/02009-005 2019/01/16
I TEK 133/7 - TORSNES GÅRD DA PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Torsnes Gård DA LKS 14/02199-005 2019/01/16
I TEK 48/1 - TRYGVE HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Høines Trygve LKS 18/02142-006 2019/01/16
I TEK 103/2 - JARLE NESSE PRODUKSJONSTILSKUDD - 103/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Jarle Nesse LKS 18/01863-006 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND. Anette Håkonsen Boge SALF 18/00462-145 2019/01/16
I TEK 106/1- ODD INGAR VÅGA PRODUKSJONSTILSKUDD - 106/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Odd Ingar Våga LKS 18/02265-007 2019/01/16
I TEK 52/3 - TOVE HOLMGARD DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 52/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Tove Holmgard Dale LKS 18/01843-006 2019/01/16
I TEK 30/11 - SANDHÅLAND KÅRE B PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Sandhåland Kåre B LKS 18/01904-006 2019/01/16
I TEK 7/24 - BÅRDSEN JAN HÅKON J PRODUKSJONSTILSKUDD - 7/24 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Bårdsen Jan Håkon J LKS 18/02284-006 2019/01/16
I TEK 25/4 - HÅKON PEDERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Håkon Pedersen LKS 18/02150-006 2019/01/16
I TEK 133/2 - MATHIASSEN MAGNAR PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING PRODUKSJONSTILSKUDD Mathiassen Magnar LKS 18/02285-006 2019/01/16
I TEK 129/10 - ELISABETH HOLM HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Elisabeth Holm Hausken LKS 18/02107-006 2019/01/16
I TEK 11/141 - KJELL ARNE LENDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 11/141 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Lende Kjell Arne LKS 18/01868-006 2019/01/16
I TEK 63/14 - SILJE ERGA BORE PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Silje Erga Bore LKS 18/02066-006 2019/01/16
I TEK 18/1 - FAGERHAUG SAMDRIFT DA PRODUKSJONSTILSKUDD - 18/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 15/02319-021 2019/01/16
I TEK 47/16 - KURT ARILD NALEY PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Naley Kurt Arild LKS 18/02081-006 2019/01/16
I TEK 83/13 - ODD ARNE SKEIE PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Odd Arne Skeie LKS 18/02257-006 2019/01/16
I TEK 21/18 - JONNY HAUGEBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/18 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Jonny Haugeberg LKS 18/02010-007 2019/01/16
I TEK 77/1 - GUNNAR KALSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 77/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Gunnar Kalstø LKS 18/01914-006 2019/01/16
I TEK 29/11 - BERGLUND KJØTTFE V/ DAGFINN KNUTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 29/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Berglund Kjøttfe V/ Dagfinn Knutsen LKS 18/01968-006 2019/01/16
I TEK 20/1 - JOHN GUNNAR LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 20/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING John Gunnar Liknes LKS 18/01919-007 2019/01/16
I TEK 93/36 - EINAR JOHAN J KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/36 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Einar Johan J Kolstø LKS 18/02125-006 2019/01/16
I TEK 133/43 - KNUT ANDREAS BENTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/43 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING PRODUKSJONSTILSKUDD Knut Andreas Bentsen LKS 18/02047-006 2019/01/16
I TEK 17/17 - NILS MAGNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/17 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Jakobsen Nils Magne LKS 18/02040-006 2019/01/16
I TEK 146/1 - TROND ROALD BØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Trond Roald Bø LKS 18/02077-006 2019/01/16
I TEK 30/18 - NORDBØ LEIF RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/18 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Nordbø Leif Rune LKS 18/01966-006 2019/01/16
I TEK 73/8 - TRON KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Tron Kristiansen LKS 18/01879-006 2019/01/16
I TEK 28/1 - SVEIN MAGNE SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 28/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Svein Magne Skjølingstad LKS 18/01931-006 2019/01/16
I TEK 19/15 - JAN H. LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 19/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING PRODUKSJONSTILSKUDD Jan H Liknes LKS 18/02060-006 2019/01/16
I TEK 53/4 - ROLF KÅRE HELLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 53/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Rolf Kåre Helle LKS 18/02288-006 2019/01/16
I TEK 15/33 - AGNAR JARL DIDRIKSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 15/33 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Agnar Jarl Didriksen LKS 18/02180-006 2019/01/16
I TEK 20/23 - KARL JOHAN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Karl Johan Liknes LKS 18/01872-006 2019/01/16
I TEK 109/1 - SVEIN HANSEN FOSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 109/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-008 2019/01/16
I TEK 63/10 - OSVALD AMLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Osvald Amland LKS 18/02312-006 2019/01/16
I TEK 47/10 - SOLDAL BJØRN HELGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Soldal Bjørn Helge LKS 18/02302-006 2019/01/16
I TEK 131/8 - TORVESTAD RUNE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING PRODUKSJONSTILSKUDD Torvestad Rune LKS 18/01881-006 2019/01/16
I TEK 33/15 - ELLINGSEN JOHN PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - ETTERREGISTRERING Ellingsen John LKS 18/01854-005 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Anne Katrine Nesbjørg Bachmann SALF 18/00462-146 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 18/03775-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Wenche Dahl SALF 18/00462-147 2019/01/16
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS3 - REKKE C - 119/645 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03043-010 2019/01/16
I TEK 119/645 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS1 - REKKE A - 119/645 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03041-011 2019/01/16
I TEK 119/645 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/645 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03039-007 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Else Marie Ferkingstad SALF 18/00462-148 2019/01/16
I TEK 147/146 - STRANDVEGEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING ENEBOLIG OG TERRASSE - 147/146 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristian Aleksander Eliassen KMY 10/02210-004 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Jorunn Blø Fjell SALF 18/00462-149 2019/01/16
I TEK 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 57/688 - MANGLENDE DOKUMENTASJON - REDEGJØRELSE FOR BRANNTEKNISKE KRAV Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 18/05583-003 2019/01/16
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/170 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/170 Torbjørn Lund EDH 18/05503-005 2019/01/16
I TEK 15/83 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/83 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL Sameiet Røysagården IGR 18/03116-003 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Janett Davidsen Gustavsen SALF 18/00462-150 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Gerda Garvik SALF 18/00462-151 2019/01/16
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KLOAKKERING RØYKSUND John Kåre Hansen ETS 12/00024-411 2019/01/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - TAR IKKE IMOT STILLING ANVO 18/05358-009 25 Offl.§25 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Aleksandra Berg Hagen SALF 18/00462-152 2019/01/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02248-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL FILMPROSJEKTET "THE BLACK QUEEN - WOMAN AND IMMINGRANT IN VIKING LAND" Scenekraft AS ANKO 12/00023-146 2019/01/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00256-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Inger Marie Håkonsen SALF 18/00462-153 2019/01/16
U TEK 15/2331 - ÅKRA. NYBYGG CARPORT OG HAGESTUE, REKKVERK/LEVEGG, - 15/2331 - FERDIGATTEST - CARPORT, HAGESTUE, LEVEGG Sina Anett Ytreland JKV 14/01755-006 2019/01/16
U TEK 2/198 - SÆVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/198 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ellen Kirsten Kallevik HAS 18/04042-034 2019/01/16
U TEK 2/198 - SÆVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/198 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Irene Storstein Stensen HAS 18/04042-035 2019/01/16
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 4 - 123/167 TIL 123/179 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag Boligtomter AS v/Rune S. Pedersen MAH 17/01997-014 2019/01/16
U TEK 15/2176 - RINDANE, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2176 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS JKV 18/00073-005 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Anita Knutsen SALF 18/00462-154 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Margrethe Lothe SALF 18/00462-155 2019/01/16
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 4 - 123/167 OG 123/179 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Kaj Rune Clausen Sameiet Nordgård C/o Rossebø MAH 17/01997-015 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Vanessa Lund SALF 18/00462-156 2019/01/16
I TEK 120/167 - TUASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4045 - 120/167 - KRAV OM SAMMENSLÅING Advokat Ole Johan Berge JHE 18/04620-029 26 Off.l.26 2019/01/16
U TEK PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FRA HAUGESUND LUFTHAVN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT - SVAR - SØKNAD OM PÅSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FRA HAUGESUND LUFTHAVN TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT Avinor AS ETS 18/05510-002 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER - 2019/51249/200 - RBE08 18/00979-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/00258-001 24 Offl.§24 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Reidun Elise Lønnegraff SALF 18/00462-157 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Hege Olene Fjellheim Lund SALF 18/00462-158 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT KLAGE BMV 18/01065-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA TILKOBLING ETS 12/00024-410 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Janne Martinsen SALF 18/00462-159 2019/01/16
U TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/267 - 12/76 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Jan Dahl EDH 18/05012-013 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Mari Lovise Nilsen SALF 18/00462-160 2019/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00078-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS. OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00065-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG OG INNREDNING KJELLERLEILIGHET - 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG ENEBOLIG OG INNREDNING KJELLERLEILIGHET Marcin Grendowicz IGR 18/05600-002 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00088-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00113-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - EKSPROPRIASJON TIL FORDEL FOR FJORD MOTORPARK FAKTURA FOR UTFØRT ARBEID Haver Advokatfirma AS SMO02 17/04067-044 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00114-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00112-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Kristine Nessa SALF 18/00462-161 2019/01/16
I TEK SKADE - TELENORS KABELANLEGG - KALVATRÆVEGEN 135 REF: FHS-31949123 - MELDING OM SKADE PÅ TELENORS KABELANLEGG - KALVATRÆVEGEN 135 REF: FHS-31949123 Telenor Norge AS HPE 19/00261-001 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Mette Vedøy Olsen SALF 18/00462-162 2019/01/16
U SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - MØBLER Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-036 2019/01/16
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT Kopervik menighet JAH 12/01242-025 2019/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - JOBBROTASJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Marie Stokke SALF 18/00462-163 2019/01/16
I TEK NYTT ADMINISTRASJONSBYGG BORGAREDALEN - GARANTINUMMER 420315 - MALVIN VARNE AS - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG BORGAREDALEN Skudenes & Aakra Sparebank ELO 17/05488-014 2019/01/16
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Marit Alice Stensland SALF 18/00462-164 2019/01/16
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING SOM PEDAGOGISK LEDER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16
U SEV ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** - FLYTTEMELDING TEM 19/00263-001 E Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/16