Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - 12/67 - FERDIGATTEST - PÅBYGG OG FASADEENDRING I K Gabrielsen JKV 17/01978-007 2019/01/15
U TEK 112/173 - DØLEVEGEN, SKRE - NYBYGG TERRASSE MED PERGOLA - 112/173 - FERDIGATTEST - TERRASSE MED PERGOLA Kathrine W Lønning og Hans Petter Nøkling JKV 13/01846-005 2019/01/15
U TEK PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN - 57/569 M.FL. - SVAR - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - PLAN 1016 - DETALJREGULERING FOR STEININGSHOLMEN - 57/569 M.FL. Petter J. Rasmussen AS BHA02 15/02043-015 2019/01/15
U TEK 16/205 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG HAGESTUE - 16/205 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Jarle Larsen JKV 12/01829-007 2019/01/15
U TEK 16/205 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. TILBYGG BOLIG, BOD - 16/205 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, BOD Jarle Larsen JKV 15/04331-005 2019/01/15
U TEK 59/57 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG PÅBYGG ENEBOLIG, ENDRE ADKOMSTVEG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 59/57 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG PÅBYGG ENEBOLIG, ENDRE ADKOMSTVEG I K Gabrielsen KIS 18/05678-005 2019/01/15
U TEK 3/250 OG 3/251 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TERRENGINNGREP, OMBYGGING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 3/250 OG 3/251 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TERRENGINNGREP, OMBYGGING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 18/02984-005 2019/01/15
I TEK VANN OG VASSDRAG - FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - MELDING OM ENDRING I FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTET Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-039 2019/01/15
U TEK 5/549 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/549 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 18/00638-009 2019/01/15
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Arnt Helge Fidjeland MAHA1 15/04912-137 2019/01/15
I SKU SKOLESKYSS - REVIDERT SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen EEH 16/04034-008 2019/01/15
U TEK 38/152 - GRØDHEIMVEGEN, SYRE - TILBYGG ENEBOLIG - 38/152 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 14/04517-006 2019/01/15
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Arne Bårdsen MAHA1 15/04912-138 2019/01/15
U TEK 15/2176 - RINDANE - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/2176 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Renee Stol JKV 14/00510-005 2019/01/15
U TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 12/02133-024 2019/01/15
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - BER OM TILBAKEMELDING - GJELDER DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Jon Olav Holvik STNY 16/01904-015 2019/01/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK 3/45 TV-UNDERSØKELSE PRIVAT KLOAKKLEDNING Helen Kaspara Hellesvik MAHA1 15/04912-139 2019/01/15
I TEK 11/30 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/30 - SØKNAD OM FRITAK FOR VARSLING AV DE NABOER SOM IKKE VIL BLI BERØRT Edb-Tjenester Norge Limited EDH 19/00082-003 2019/01/15
I SKU FORSKNINGS- OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - OVERSENDER KONTRAKT TIL SIGNERING - DETALJERING LANDSKAPSTILPASNING MIDDELALDERRUIN Multiconsult ASA MSV 12/00173-079 2019/01/15
U TEK 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN - 57/87 - SAK TIL UTTALE - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/00204-002 2019/01/15
U TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/03663-011 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-044 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-045 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-046 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-047 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-036 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-037 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-038 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-039 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-040 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-041 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-042 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-043 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-030 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-041 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-033 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-024 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-038 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-039 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-040 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-073 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-074 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-030 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-035 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-020 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-041 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-042 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-043 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-044 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - TILBUD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-045 25 Offl §25 2019/01/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-046 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-047 25 Offl §25 2019/01/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-023 25 Offl §25 2019/01/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-024 25 Offl §25 2019/01/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-039 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% JEN05 19/00194-002 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-009 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-010 25 Offl §25 2019/01/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-007 25 Offl §25 2019/01/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-008 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-008 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-009 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-010 25 Offl §25 2019/01/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-008 25 Offl §25 2019/01/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? - SØKNAD VI HAR TO LEDIGE RENOVATØSTILLINGER. VIL DU BLI MED? HASB 19/00160-009 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-007 25 Offl §25 2019/01/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-008 25 Offl §25 2019/01/15
I TEK 57/688 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MEVIK BYGGESAK: 18/5583 - 57/688 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MEVIK BYGGESAK: 18/5583 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ORO01 19/00216-001 2019/01/15
U TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/694 - TILSYN NAUST - BEFARING Bjørn Nornes JHE05 19/00104-002 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00233-001 2019/01/15
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - GJELDER UNDERTEGNET AVTALE OM DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV PUMPESTASJON - SAMEIET SØRAGADÅ Jon Olav Holvik STNY 16/01904-016 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00232-001 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-001 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00230-001 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00229-001 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 - 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00228-001 2019/01/15
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND NÆRINGSPARK AS - 21. JANUAR 2019 Haugaland Kraft AS LYK 19/00116-003 2019/01/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/00220-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - ÅPEN SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV "VERDENSDAG FOR LINDRENDE BEHANDLING" OKTOBER 2019 Kreftforeningen LYK 19/00027-001 2019/01/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00152-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK 25/218 - KOMMUNALE AVGIFTER - 25/218 - PLOMBERING AV VANN Gustavsen Forskaling AS ALS06 18/03300-004 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03281-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 2/402 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ERIK BREKKÅ/APELAND, JULIE - SVAR - 2/402 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ERIK BREKKÅ/APELAND, JULIE Julie Apeland BJP01 19/00213-002 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/03281-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05640-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER BK3 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/488 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER Block Watne AS IGR 18/03286-005 2019/01/15
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 15/1176 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Oddvar Olsen PEID 14/03191-061 2019/01/15
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Hjemmebest Personlig Assistanse AS CBE02 18/01699-036 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-001 2019/01/15
I TEK RAMMEAVTALE - ÅRSKONTROLL OG SERVICE BRANNSLUKKERE OG BRANNSLANGER/TROMLER - - AD RAMMEAVTALE SLUKKEUTSTYR - PRISSTIGNING F.O.M JANUAR 2019 Wencon Brannteknikk AS TES02 16/03133-011 2019/01/15
I TEK TEKNISK PLAN - REHABILITERING OG SEPARERING AV LEDNINGER - INDRETREVEGEN, KOPERVIK - MANGLENDE TEGNING I TEKNISK GODKJENNING Karmøy kommune, VAR-avd BTH04 19/00187-003 2019/01/15
I SEN KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 18/05501-003 2019/01/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/00221-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03455-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/03455-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 122/183 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NAUSTVIK, JOHN INGE Vikanes Bungum Arkitekter AS TIB 19/00023-005 2019/01/15
I TEK 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/57 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ingolf Johan Hauge Steensnæs EDH 19/00222-001 2019/01/15
I TEK 12/76 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/267 - 12/76 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Jan Dahl EDH 18/05012-012 26 Offl.§26 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04328-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FINANSIERINGSBEVIS RBE08 19/00224-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00225-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00252-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VIDEREFØRING AV AVTALE OM ALTERNATIV ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML §10-12(4) - KARMØY KOMMUNE - ØYGARDSHAUGEN Fagforbundet Karmøy ELH 12/00092-306 2019/01/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/00220-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGALAND SYKKEL- OG GANGVEG - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT LENSMANNVEGEN 35 GNR 64 BNR 329 - VANN OG AVLØP - ÅSEBØEN/STANGELAND SYKKEL- OG GANGVEG Ove Nielsen HDO 18/04139-007 2019/01/15
I TEK 22/345 - FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR 11 - 22/345 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JHE05 15/04967-008 2019/01/15
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - SKADEVERK PÅ BYGNING - 14678147 656/19 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - VEDRØRENDE KRAV OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04060-057 2019/01/15
I TEK 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Berge Sag Boligtomter AS BJP01 19/00226-001 2019/01/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK 2/408 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VERMUNDSEN, REIDAR INGVE/VERMUNDSEN, SVEIN VEGARD/ØVREBØ, ALFRED MARTIN - 2/408 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VERMUNDSEN, REIDAR INGVE/VERMUNDSEN, SVEIN VEGARD/ØVREBØ, ALFRED MARTIN Alfred Martin Øvrebø BJP01 19/00223-001 26 Off.l.26 2019/01/15
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BESØKSHJEM IKN01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00131-002 2019/01/15
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STEDFORTREDER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01403-037 2019/01/15
U TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 18/05587-006 2019/01/15
U SKU ANDRE KULTURMINNER - TA ET TAK-AKSJONEN Ole Bergtun AAL 13/01604-055 2019/01/15
U TEK 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SVAR - 123/186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 19/00226-002 2019/01/15
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 6 - 122/4 - TOMT 6 - KRAV OM MATRIKULERING - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING John Inge Naustvik MAH 17/01915-001 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00234-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SEN 119/118 - MYKJE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4642 - MELDING 119/646. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:18/4642 Kartverket - Tinglysingen REK 18/04981-011 2019/01/15
U TEK 66/165 OG 66/956 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 66/165 OG 66/956 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karoline Romestrand Saur ALA04 18/05474-019 2019/01/15
I TEK 107/53 - LINDØY, SØKNAD OM SEKSJONERING - 107/53 - LINDØY, SØKNAD OM SEKSJONERING Arne Håkonsen HAS 19/00235-001 26 Off.l.26 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 18/04088-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 66/165 OG 66/956 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - 66/165 OG 66/956 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torleif Høvring ALA04 18/05474-020 2019/01/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK MILJØSAMARBEIDET TYSVÆR, HAUGESUND OG KARMØY - SØKNAD OM STØTTE TIL FOREDRAG - "MARGUNNS KJØKKENHAGE" Naturvernforbundet Haugalandet PCH01 19/00217-001 2019/01/15
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/68 I KARMØY KOMMUNE Husøyveien 135 As HAS 18/05675-007 2019/01/15
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/68 I KARMØY KOMMUNE Husøyveien 131 As HAS 18/05675-009 2019/01/15
U TEK 86/68 OG 86/73 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM, KLARLEGGING AV GRENSER OG GRENSEJUSTERING STD:18/4295 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/68 I KARMØY KOMMUNE Fj Eiendom As HAS 18/05675-011 2019/01/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - RØRINSPEKSJON - NORDALVEGEN 96 - EKSTRA OV-STIKK UNDER PLEN Norva24 Vest AS EJD 15/04309-067 2019/01/15
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 18/00555-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK PÅLEGG OM TILKOBLING AV PRIVAT KLOAKK OG UTKOBLING AV SEPTIKTANK Oliver Amland MAHA1 15/04912-140 2019/01/15
U TEK 2/408 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VERMUNDSEN, REIDAR INGVE/VERMUNDSEN, SVEIN VEGARD/ØVREBØ, ALFRED MARTIN - SVAR - 2/408 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VERMUNDSEN, REIDAR INGVE/VERMUNDSEN, SVEIN VEGARD/ØVREBØ, ALFRED MARTIN Alfred Martin Øvrebø BJP01 19/00223-002 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01441-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00555-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 18/01441-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN FOR 2018 Miljødirektoratet PCH01 15/00015-006 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00240-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/323 - RØRINSPEKSJON - NORDALVEGEN 88 Norva24 Vest AS EJD 15/04309-068 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK PERSONALMAPPE - PERMISJON ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01277-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/344 - RØRINSPEKSJON - NORDALVEGEN 97 Norva24 Vest AS EJD 15/04309-069 2019/01/15
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01277-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DEL AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK 110/95 - VÅGA - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - FRITIDSBOLIG RØRLEGGERMELDING: 18/5410 - RETTELSE AV GITT UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 18/5410 Olaug Kristine Njærheim JMJ03 18/05147-007 2019/01/15
I TEK 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG - 15/137 - SEKSJONR. 14, ESEBJØR, ÅKRA, INNGLASSING/SKYVEDØRER AV DELER AV ALTAN/BALKONG Kristen og Torbjørg Lund EDH 19/00239-001 2019/01/15
U TEK 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING - 120/39 - HAUGEN, TUESTAD - RIVING AV BYGNING - VEDRØRENDE SØKNAD OM RIVING Anne Marta Vermundsen Grunnevåg GTH 19/00076-003 2019/01/15
U TEK PERSONALMAPPE - FAGBREV SOM RENHOLDSOPERATØR BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03544-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/03544-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE Ådne Kristian Sørensen XXI 19/00241-001 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02186-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02186-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET FORELDREPERMISJON - RETTELSE LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 18/03736-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00183-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK 66/409 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM KOPERVIK EIENDOM AS - 66/409 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Kopervik Eiendom AS BJP01 19/00244-001 2019/01/15
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
U HSE ANSKAFFELSE - BARNEHAGEPLAN - KUNNGJØRING MED KONKURRANSEGRUNNLAG MED VEDLEGG Doffin CBE02 19/00034-003 2019/01/15
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 18/04069-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDR.: TILDELING KOMMUNAL BOLIG BMV 18/00934-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/15