Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - TEKNISK GODKJENNING 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM Rh Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-014 2019/01/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG ETTER BYTTELISTE BMV 16/04134-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04134-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04134-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING - NY BRUKSENHET - RAMMETILLATELSE - 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING - NY BRUKSENHET Kay Garred JMJ03 17/05414-012 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG ANSETTELSE GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STANGE - PÅLEGG ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-007 2019/01/14
U TEK 110/95 - VÅGA - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - FRITIDSBOLIG RØRLEGGERMELDING: 18/5410 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 110/95 - VÅGA - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - FRITIDSBOLIG RØRLEGGERMELDING: 18/5410 Olaug Kristine Njærheim JMJ03 18/05147-005 2019/01/14
U TEK 140/1 - OSNES - FYLLING I LNF OMRÅDE OG MIDLERTIDIG DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/1 - OSNES - SØKNAD OM FYLLING I LNF OMRÅDE OG MIDLERTIDIG DISPENSASJON Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04882-002 2019/01/14
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - RAMMETILLATELSE - 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 Block Watne AS IGR 18/05607-002 2019/01/14
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2019 Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-294 2019/01/14
U TEK PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47 - BUSSLOMME V/ÅKRA UNGDOMSSKOLE - 15/2081 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47 - BUSSLOMME V/ÅKRA UNGDOMSSKOLE - 15/2081 MFL. KARMØY KOMMUNE v/Eiendom BHA02 14/02490-029 2019/01/14
U TEK 86/68 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 OG 86/73 - PÅLEGG OM STANS OG OPPHØR MED ØYEBLIKLIG VIRKNING Pds Arkitekt AS JHE05 19/00304-001 2019/01/14
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, KULTURAVDELINGA - 11.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Rogaland fylkeskommune BHA02 17/00332-043 2019/01/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 5/616 - FORESPØRSEL OM MULIGHET FOR BYGGING AV GARASJE Elise Medhaug EDH 17/00073-201 2019/01/14
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNAD FRA FYLKESMANNEN - 11.01.19 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Fylkesmannen I Rogaland BHA02 17/00332-042 2019/01/14
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 8 - DATO: 09.01.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-023 2019/01/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 24/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-026 2019/01/14
I TEK 52/45 - LAKSODDEN, SKITNADAL. NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 52/45 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 18/01700-009 2019/01/14
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MERKNAD 1 FRA JAN MARTON JENSEN - GJELDER "KOMPAKTBYEN SKUDENESHAVN" Jan Marton Jensen JST 16/04098-065 2019/01/14
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MERKNAD 2 FRA JAN MARTON JENSEN - BER OM REGULERINGSPLAN FOR OFFENTLIG OMRÅDE VED SYKEHJEMMET MM. Jan Marton Jensen JST 16/04098-066 2019/01/14
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - MERKNAD 3 FRA JAN MARTON JENSEN - ET LØFT FOR ALMENNINGER OG ÅPNE PLASSER MOT HAVNEOMRÅDET I SKUDENESHAVN Jan Marton Jensen JST 16/04098-067 2019/01/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-015 25 Offl.§25 2019/01/14
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/00211-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-035 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-039 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-040 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-040 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-026 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-023 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-037 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-043 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-046 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-047 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-048 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-030 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-070 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-071 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-072 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-016 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-036 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-037 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-029 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-019 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-038 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-039 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-040 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-003 25 Offl §25 2019/01/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-038 25 Offl §25 2019/01/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-008 25 Offl §25 2019/01/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-010 25 Offl §25 2019/01/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-011 25 Offl §25 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 86/68 OG 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/68 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE OPPSTART AV ARBEID Norwest Ship Management AS KIS 18/03876-006 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - FOREDRAG OM VIN, SAMT VINSMAKING VED KARMSUND BÅT, MAT OG VIN AS - 10.01.19 Vigdis Sommersel Lindtner EVI1 19/00022-004 2019/01/14
I HSE LEGEVAKT - HENVENDELSE - ETTERLYSER SVAR NOS01 18/05370-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 38/152 - GRØDHEIMVEGEN, SYRE - TILBYGG ENEBOLIG - 38/152 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 14/04517-005 2019/01/14
I TEK 68/48 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 68/48 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/01875-014 2019/01/14
I TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/04826-021 2019/01/14
I TEK 22/185 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD, BRUKSENDRING DRIFTSBYGNING TIL FRITIDSBOLIG OG TILBYGG - 22/185 - REVIDERT TEGNING I K Gabrielsen JMJ03 18/05254-002 2019/01/14
I TEK 19/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES - - 19/16 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES Ferkingstad maskin ALS06 17/03359-003 2019/01/14
I TEK SALG AV EIENDOM I KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - REF. SALG AV EIENDOM I KANALVEIEN, SKUDENESHAVN Skudneshavn Båtforening STNY 19/00031-002 2019/01/14
I TEK 52/45 - RØRLEGGERMELDING. NYBYGG: FRITIDSBOLIG. TILTAKSHAVER: NORWESTOR AS BYGGESAK: 18/1700 - 52/45 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/1700 Vedavågen Rør AS ALS06 18/01701-003 2019/01/14
I TEK 149/149 MFL - SPANNE - ETABLERING AV NY GANG- OG SYKKELVEG OG VA LEDNINGER - 149/149 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Karmøy Kommune, sektor vann, avløp og renovasjon KMY 18/02714-003 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/05415-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 66/239 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMSUND MARITIME EIDE AS - SVAR - 66/239 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMSUND MARITIME EIDE AS Hetland Harald Advokat BJP01 19/00200-002 2019/01/14
U TEK 79/205 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JONASSEN, JAN ROALD OG OLAUG KARIN - SVAR - 79/205 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JONASSEN, JAN ROALD OG OLAUG KARIN Jan Roald Jonassen BJP01 19/00178-002 2019/01/14
I SKU PERSONALMAPPE - FORSKYVNING AV LÆRETID GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VERGEFULLMAKT BMV 17/04434-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - SEKRETARIATSTJENESTER FOR KONTROLLUTVALGET - FAKTURA FOR 2019 INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-043 2019/01/14
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - SETNINGSMÅLINGER KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR HELGE JENSSEN JTH 16/03040-033 2019/01/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00592-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U HSE LEGEVAKT - SVAR - HENVENDELSE - ETTERLYSER SVAR AIS 18/05370-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 147/124 - MOKSHEIM. OPPSETTING AV GJERDE - 147/124 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kathrine Hettervik KMY 08/00733-006 2019/01/14
U TEK 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG Dalsnuten AS KIS 19/00053-002 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Banas Marcin Wincenty HAS 18/03947-025 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Berit HAS 18/03947-026 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Halvor HAS 18/03947-027 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Hans Inge H HAS 18/03947-028 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Sigmund HAS 18/03947-029 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Lillesund Svein HAS 18/03947-030 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Bøgesvang Anders Elbo HAS 18/03947-031 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Bøgesvang Anna Solborg M HAS 18/03947-032 2019/01/14
U TEK 141/118 - LITLASUND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/118 I KARMØY KOMMUNE Edb Tjenester Norge Limited V/knut Nordstokke HAS 18/03947-033 2019/01/14
I TEK 5/549 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/549 - INNMÅLINGER BOLIG OG GARASJE - SOSIFIL Trygve J Sjøen AS GER01 18/00638-010 2019/01/14
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01065-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12.4.LEDD Fagforbundet Karmøy VID 12/00092-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 86/246 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BRAKKER - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM - 86/246 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BRAKKER - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM Rasmus Ytreland AS ORO01 19/00212-001 2019/01/14
U SEN 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM Finn Espen Haavardsholm MBB 17/00028-015 2019/01/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM ALDERSPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT SOM SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN BLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 119/503 - MYKJE. OPPMÅLINGSFORRETNING. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 119/503 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE MOTTATT "BREV TIL IKKE MØTT PART" Leif Arne Sørvåg HAS 18/04401-042 2019/01/14
I TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGNING - 86/81 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/03663-010 2019/01/14
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2018 - SVAR - SØKNAD OM FINANSIELT BIDRAG TIL ARBEID OG GJENNOMFØRING AV KNOWHOW EDTECH 2019 KnowHow EdTech 2019 LYK 18/00078-055 2019/01/14
I TEK 17/76 - ÅDLAND. TILBYGG BOLIG - 17/76 - BER OM AT KRAV FRAFALLER Lars Arne og Laila Bakke Valhammer JKV 14/03849-013 2019/01/14
I TEK 43/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN - 43/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN Vigdis Reinertsen Ersland BJP01 19/00209-001 26 Off.l.26 2019/01/14
U TEK PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. KARMØY KOMMUNE BHA02 14/01431-029 2019/01/14
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL TEAM RYNKEBY GOD MORGON HAUGALAND 2018-2019 Frette Ingunn LYK 18/00078-056 2019/01/14
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - LEIEKONTRAKT - DIVERSE DOKUMENTER ETTERLYSES BMV 16/02465-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U SEN INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - UTSETTELSE AV BEHANDLING AV OMKJØRINGSVEIEN ÅKRA SØR- VEAKROSSEN - SVAR - KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK UTSETTELSE BEHANDLING OMKJØRINGSVEI ÅKRA SØR ¿ VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland LYK 18/04576-008 2019/01/14
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-019 2019/01/14
I TEK 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO EIENDOMMEN AS - 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO EIENDOMMEN AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/00210-001 2019/01/14
U TEK 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 18/05583-002 2019/01/14
I TEK 15/2176 - RINDANE - ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/2176 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Renee Stol JKV 14/00510-004 2019/01/14
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. Kjersti Myklebust Haaland BHA02 15/01037-053 2019/01/14
U TEK 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO EIENDOMMEN AS - SVAR - 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO EIENDOMMEN AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/00210-002 2019/01/14
U TEK 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE - 57/102 - HENVENDELSE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VINDUER I FREDNINGSOMRÅDE Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/00149-003 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 43/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN - SVAR - 43/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN Vigdis Reinertsen Ersland BJP01 19/00209-002 2019/01/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U TEK 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/584 - MANGELFULL SØKNAD SØKNADSKJEMA PBL. 20-3, SITUASJONSKART MM Byggmesterfirma Knutsen og Stange AS KIS 18/05558-004 2019/01/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG MHO01 18/04336-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U SEN INNFORDRING - VARSEL OM UTLEGG MHO01 18/04336-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV STILLINGER SFO/MILJØ SKOLE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. OPPSTART I STILLING ELH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/7 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-004 2019/01/14
I TEK 3/248 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD LUND - 3/248 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD LUND Jostein Myge AS ORO01 18/00896-005 2019/01/14
I TEK 3/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØSTBØ/MAY ELI PEDERSEN - 3/212 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØSTBØ/MAY ELI PEDERSEN Jostein Myge AS ORO01 18/00898-005 2019/01/14
I TEK 3/291 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON KARLSEN - 3/291 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON KARLSEN Jostein Myge AS ORO01 18/00218-005 2019/01/14
I TEK 3/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMAN HOLGERSEN - 3/18 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HERMAN HOLGERSEN Jostein Myge AS ORO01 18/00219-005 2019/01/14
I TEK 5/522 - RØRLEGGERMELDING. NYBYGG: INDUSTRIBYGG. TILTAKSHAVER: VEAMYR EIENDOM AS BYGGSAK:16/4357 - 5/522 - FERDIGMELDING RØR BYGGSAK:16/4357 Vedavågen Rør AS ALS06 18/01773-004 2019/01/14
I TEK 2/402 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ERIK BREKKÅ/APELAND, JULIE - 2/402 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROSBERG, ERIK BREKKÅ/APELAND, JULIE Julie Apeland BJP01 19/00213-001 26 Off.l.26 2019/01/14
I TEK 3/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRØGAARD, MARIANNE OG ODD CHRISTIAN - 3/42 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRØGAARD, MARIANNE OG ODD CHRISTIAN Jostein Myge AS ORO01 18/01780-005 2019/01/14
U TEK PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. - NY INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - PLAN 5081-1 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Cowi AS AAHO 18/05401-004 2019/01/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM FAGARBEIDER M/FAGSK (65 ÅR) VED HJEMMETJENESTEN NORD Katrin Schumann HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK MSTA Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I TEK 106/3 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO - 106/3 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN - SØKER: HAUSKEN, THOMAS KRISTIAN/HAUSKEN, KIRSTEN OHM - OVERDRAGER: LILLY KRISTIANSEN, DØDSBO Øyvind Bernhard Kristiansen BJP01 19/00214-001 26 Off.l.26 2019/01/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLINGSPROSENT ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/28 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jon Kristian Lindtner GEL 19/00021-027 2019/01/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2042 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Knut Arild Hemnes GEL 19/00021-028 2019/01/14
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/508 - RØRINSPEKSJON - NORDALVEGEN 96 Norva24 Vest AS EJD 15/04309-066 2019/01/14