Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/00058-002 2019/01/11
U TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - VEDRØRENDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG KULTURMINNER - PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - KARMØY PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. Rogaland fylkeskommune AAHO 18/03994-015 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING FRYSERI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING FRYSERI Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 18/05605-005 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 142/500 - STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/500 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSPLAN OG SNITTEGNING Tegning og Prosjekt Service AS JMJ03 18/02744-010 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - TILBUD 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-013 25 Offl §25 2019/01/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - ARBEIDSAVTALE 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-014 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-033 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-037 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-036 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-037 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-021 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-022 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-021 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-022 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-024 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-025 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-029 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-030 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-015 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-033 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-034 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-035 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-036 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-038 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-039 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-040 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-041 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-042 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-043 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-044 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS - SØKNAD ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS JEN05 18/05521-009 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-021 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-022 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-065 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-066 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-067 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-068 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-015 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-031 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-032 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-034 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-035 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-026 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-032 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-018 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-034 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-035 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-036 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-037 25 Offl §25 2019/01/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-002 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-017 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-018 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-019 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-020 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-021 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-023 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-024 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-025 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-026 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-027 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-028 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-029 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-030 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-031 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-032 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-033 25 Offl §25 2019/01/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-034 25 Offl §25 2019/01/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-035 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-036 25 Offl §25 2019/01/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-037 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-002 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-003 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-004 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-005 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00195-006 25 Offl §25 2019/01/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-008 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-003 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-004 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - SØKNAD LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET SALF 19/00159-005 25 Offl §25 2019/01/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - SØKNAD LÆRLING - BYGGDRIFTER BNE 19/00162-002 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-002 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-003 25 Offl §25 2019/01/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% - SØKNAD PERSONALKONSULENT - HELSE- OG OMSORG, 100% MSTA 19/00163-004 25 Offl §25 2019/01/11
U TEK 86/68 OG 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 86/68 OG 86/73 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Pds Arkitekt AS KIS 18/03876-004 2019/01/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 18/04953-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - FINANSIERINGSBEVIS RBE08 19/00198-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - REFINANSIERING AV BOLIGLÅN RBE08 19/00128-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SØKNAD OM MIDLER TIL FORPROSJEKT - NORWEGIAN SHELLFISH CLUSTER Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-106 2019/01/11
I TEK TEKNISK PLAN FOR DALSNESET - OVERSENDER DOKUMENTASJON - HYTTEFELT DALSNESET Arne Harald Nornes BTH04 16/02195-005 2019/01/11
I TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 19/218 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - B2 BOLIG 1-3 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00197-001 2019/01/11
U TEK 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING - 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04246-007 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/106 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-019 2019/01/11
I TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 19/228-19/233 - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF5 BOLIG 1-9 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/00199-001 2019/01/11
I HSE TILLEGGSAK - ORIENTERING TILSYNSSAK MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/11
I TEK AVHENDING AV FISKERIHAVNER - ORIENTERING TIL FISKERIDIREKTORATET OG KARMØY KOMMUNE OM AVLYSNING AV RETTIGHETER - URTER FISKERIHAVN Kystverket Sørøst STNY 18/04111-003 2019/01/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00152-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING - 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING -VEDRØRENDE KLAGEBEHANDLING Jakob Høines GTH 17/05330-031 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MØTEINNKALLING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/59 M.FL - BESTILLING AV NABOLISTE Vikanes Bungum Arkitekter as GEL 19/00021-020 2019/01/11
I TEK 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 142/584 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSKJEMA PBL. 20-3, SITUASJONSKART MM Byggmesterfirma Knutsen og Stange AS KIS 18/05558-003 2019/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 58/105 - KOPERVIK, FASADEENDRING NÆRING/BOLIG - 58/105 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkonsen Utleie AS KMY 15/04665-003 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØVERNLEDER/KONSULENT VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Anne Reiersen Torsheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 16/205 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. TILBYGG BOLIG, BOD - 16/205 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jarle Larsen JKV 15/04331-004 2019/01/11
I TEK 16/205 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG HAGESTUE - 16/205 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jarle Larsen JKV 12/01829-006 2019/01/11
U TEK 44/20 OG 44/30 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 44/20 OG 44/30 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gabriel Urbye XXI 18/05389-003 2019/01/11
I TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI Fiskeridirektoratet IGR 18/04669-008 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DEL AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 66/239 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMSUND MARITIME EIDE AS - 66/239 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMSUND MARITIME EIDE AS Karmsund Maritime Eide AS BJP01 19/00200-001 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED FERKINGSTAD SKOLE Andre Hermansen Fiskum BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Kanjana Melhus ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 43/604 - HØYNES - UTSETTING AV GRENSEMERKER - 43/604 - HØYNES - UTSETTING AV GRENSEMERKER Eskild Kvala AS XXI 19/00135-002 2019/01/11
I SEN INNFORDRING - NY KARTLEGGING/FORESPØRSEL OM GJELDSFORHOLD Nav Haugesund MHO01 18/04336-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET Nav Rogaland GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/00172-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Tone Lise Kristiansen IHB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 17/124 - TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ ÅDLAND - OVERSENDER RESULTATER FRA ASFALTPRØVER 17/124 - TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ ÅDLAND Odd Hansen AS BTH04 16/01180-023 2019/01/11
U TEK 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE, REHABILITERING OG TILBYGG/TAKOPPLØFT ENEBOLIG, RIVING AV GARASJE - SAK TIL UTTALE - 70/2 - ØVRE EIDEVEG, YTRE EIDE, REHABILITERING OG TILBYGG/TAKOPPLØFT ENEBOLIG RIVING AV GARASJE Rogaland fylkeskommune KIS 18/05681-003 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - SVAR - OVERSENDER ERKLÆRINGER FRA EIERNE OG LYSPLAN FRA HAUGALAND KRAFT 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04406-013 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 56/13 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-023 2019/01/11
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT - INDEKSREGULERING VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER Cowi AS HDO 15/02296-037 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 149/348 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK10 - KLARLEGGING OG AREALOVERFØRING TIL VEG SEES SAMMEN MED SAK 17/5135 - 149/348 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - SØR- OG ØSTSIDE AV SPANNAVEGEN Spannatoppen Utviklingsselskap AS MAH 17/04214-062 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-018 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 149/348 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK10 - KLARLEGGING OG AREALOVERFØRING TIL VEG SEES SAMMEN MED SAK 17/5135 - 149/348 - EGENERKLÆRING OM EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG Statens vegvesen - Region vest MAH 17/04214-063 2019/01/11
I TEK 123/6 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - 123/6 - UTTALE VEDRØRENDE FORHOLD TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 18/04265-009 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/384 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-022 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 56/13 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-021 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 15/2331 - ÅKRA. NYBYGG CARPORT OG HAGESTUE, REKKVERK/LEVEGG, - 15/2331 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG CARPORT OG HAGESTUE, REKKVERK/LEVEGG, Sina Anett Ytreland BFH 14/01755-004 2019/01/11
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT I VORMEDAL GRENDAHUS - 09.02.19 Vormedal Grendahus SA EVI1 18/00002-152 2019/01/11
U HSE PERSONALMAPPE - MILJØARBEIDERTJENESTEN SAMTALE ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I TEK 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN - 57/87 - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE: SØKNAD OM DISPENSJON - UTVENDIGE DETALJER OG HELLER PÅ SKORSTEIN Lars Inge Tjøstheim og Bergfrid Seibt JMJ03 19/00204-001 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/473 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-025 2019/01/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/683 - BESTILLING AV NABOLISTE -TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-024 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - FAGARBEIDER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 147/124 - MOKSHEIM. OPPSETTING AV GJERDE - 147/124 - MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST OPPSETTING AV GJERDE Kathrine Hettervik BFH 08/00733-005 2019/01/11
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT 42/69 - MELHUS MØBLER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT 42/69 - MELHUS MØBLER Inge Kristian Melhus ALS06 18/05492-002 2019/01/11
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/00037-002 24 Offl.§24 2019/01/11
U TEK 148/18 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 148/18 - GJELDER VANNFORBRUK - JOMFRUVEGEN 91 Norheim Båtforening ALS06 19/00044-002 2019/01/11
U TEK 15/698 - SJØENVEGEN, ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/698 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, SAUEHUS Boligleverandøren Karmøy AS BFH 15/01502-006 2019/01/11
U TEK GNR/BNR 85/104, 259, UTVIK. TILBYGG TIL EKSISTERENDE DAGLIGVARE- FORRETNING - 85/259 - MANGLENDE FERDIGATTEST/FERDIGSTILLELSE Procon AS JKV 04/02136-032 2019/01/11
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SEN ELEVSAK - DOM KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/11
I SEN ELEVSAK - FORKYNNING - 18-021764ASD-GULA/AVD2 KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/11
U SKU PERSONALMAPPE - OMSORGSPERMISJON-KORRIGERING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED BYGNES BARNEHAGE Ida Andreassen Østevik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE OG UNGDOMSMEDARBEIDER VED BYGNES VITENBARNEHAGE Irish Sugabo Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Milje Hanne Hauge ALA04 19/00169-002 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Milje Ruben ALA04 19/00169-003 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Johansen Else Bontveit ALA04 19/00169-004 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Johansen Johan Roger ALA04 19/00169-005 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Johansen Kristian ALA04 19/00169-006 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Thor Andreas B ALA04 19/00169-007 2019/01/11
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5490 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL FRA 64/392 64/392 I KARMØY KOMMUNE Gismervik Aud ALA04 19/00169-008 2019/01/11
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00186-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/11